Annons

»Är det sant att alla vet ... vad som ligger nedbäddat på våra sjukhus?«

bild

Krönika 14 DEC 2018 Det är svårt att låta haverier försvinna bara genom att inte låtsas om dem. Ett lik insvept i persenning i ett förslutet rum, och en krackelerande sjukvårdsorganisation skildrad i positiva ordalag, kommer båda så småningom att signalera att någonting inte är som det ska. Johanna Ranes utvecklar i sin krönika.

bild

Läkaresällskapet vill att RMV:s åldersbedömningar granskas

Nyheter 14 DEC 2018 Nu efterlyser Svenska läkaresällskapet en oberoende vetenskaplig granskning av de medicinska åldersbedömningarna för asylsökande, i en skrivelse till Rättsmedicinalverkets generaldirektör Lars Werkström.

Annons Annons
Annons Annons

Socialstyrelsen har föreslagit åtgärder för minskad dödföddhet

bild

Nyheter 14 DEC 2018 Socialstyrelsen konstaterar i en ny rapport att andelen dödfödda barn legat på en stabil nivå under de senaste åren. Men myndigheten ser ändå förbättringspotential och föreslår en rad insatser för att minska antalet dödfödda barn i Sverige.

Operationssalar stängs efter problem med infektioner

bild

Nyheter 14 DEC 2018 Under 2013–2014 ökade antalet infektioner vid ryggoperationer på Skånes universitetssjukhus i Malmö markant. Och fler inträffade 2017, varav en kopplades till ett dödsfall. I sommar ska tillfälliga operationsmoduler vara klara.

SLF student utland nystartar i Kaunas

bild

Nyheter 14 DEC 2018 När AT avskaffas i Sverige spås sökmönstren för de svenska läkarstudenterna i utlandet förändras. I den lituaiska universitetsorten Kaunas har läkarstudenterna blåst liv i den fackliga verksamheten. Ny ordförande är Berat Zolufi, som går termin 9 på läkarprogrammet.

Annons Annons
bild

Fackligt uppvaknande bland svenska läkarstudenter i utlandet

Nyheter 14 DEC 2018 SLF Student utlands ordförande Gustaf Kallryd ser det fackliga uppvaknandet i litauiska Kaunas som ett tecken på kommande förändringar vad gäller svenska läkarstudenters sökmönster. »Antalet svenskar vid de baltiska universiteten ser ut att öka«, säger han.

Europeiska läkare markerar mot vaccinmotstånd

bild

Nyheter 13 DEC 2018 I ett uttalande konstaterar en rad europeiska läkarorganisationer att vaccinationsgraden har minskat i flera europeiska länder och att missvisande information om vaccin har ökat. Nu vill man att regeringar och beslutsfattare säkerställer att vaccinationsprogram stöttas.

Annons Annons

Kopplingar till industrin förtigs i medicinska artiklar

bild

Nyheter 13 DEC 2018 Tidningen New York Times har under hösten uppmärksammat att många författare till vetenskapliga artiklar inte deklarerar sina ekonomiska bindningar till bland annat läkemedelsföretag.

Svensk studie: Julen riskabel tid för hjärtat

bild

Nyheter 13 DEC 2018 Risken för hjärtinfarkt var förhöjd under julafton – och nådde en topp klockan 22 på kvällen – i en omfattande svensk registerstudie som publiceras i tidskriften British Medical Journal.  (2 kommentarer)

Uppföljningstiden ska halveras vid positivt HPV-test

bild

Nyheter 13 DEC 2018 Efter nyheten om att livmoderhalscancer ökar hos kvinnor med normalt cellprov ändras nu rekommendationen. Det innebär tätare uppföljning av dem med positivt HPV-test och normalt cellprov vid screening i det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.

bild

Obehörig läkare arbetade i ett år

Nyheter 13 DEC 2018 En läkare arbetade ett år på Sahlgrenska universitetssjukhuset och tog bland annat emot tusen patienter på akutmottagningen. Senare upptäcktes det att läkaren, som kommer från ett utomeuropeiskt land, saknade behörighet att arbeta i Sverige.

Primärvårdsfokus i Skånebudget

Nyheter 13 DEC 2018 Region Skåne har klubbat sin budget, i vilken Alliansen höjer skatten med 49 öre.

Kommentar i debatten om intagnings-CTG: Inget stöd för intagnings-CTG hos lågriskgravida

bild

Debatt 13 DEC 2018 Värdet av intagnings-CTG hos lågriskgravida har enligt studier hittills inte bevisats. I ett debattinlägg i Läkartidningen görs en annan bedömning utifrån en studie med allvarliga metodologiska brister, skriver Ulla Waldenström i denna replik i debatten.

Replik angående intagnings-CTG: Målet att få status vid ankomsten

Debatt 13 DEC 2018 Om man läser originalstudien mer noggrant bör man inse att målet med intagnings-CTG är att få ett status på fostret direkt vid ankomsten till förlossningen, skriver Lizza Parts och Pelle G Lindqvist i en replik på ett debattinlägg i LT av Ulla Waldenström. 

Läkarförbundet positivt till nya statsbudgeten

bild

Nyheter 12 DEC 2018 Men kömiljarden måste »användas klokt«, säger ordföranden Heidi Stensmyren. (4 kommentarer)

Två kömiljarder med M:s och KD:s budget

bild

Nyheter 12 DEC 2018 Mer pengar till landstingen. En förstärkt kömiljard som omfattar bland annat diagnostik, återbesök och rehabilitering. Det är ett par av förslagen i den gemensamma M- och KD-budgeten för 2019 som riksdagen röstade igenom i dag. (1 kommentar)

Flera positiva till att utredning återupptas

bild

Nyheter 12 DEC 2018 Både Statens medicinsk-etiska råd och visselblåsarna i Macchiarini-ärendet reagerar positivt på gårdagens beslut att delar av förundersökningen mot kirurgen Paolo Macchiarini nu återupptas.

bild

Vårdanalys kartläggning av akutsjukvården: Icke-legitimerade läkare utan handledning på två av fem akuter

Nyheter 12 DEC 2018 Behandlingsmöjligheterna skiljer sig åt mellan Sveriges akutsjukhus. Det är även otydligt vad landstingen förväntar sig av sjukhusen. Det visar en ny rapport från Vård och omsorgsanalys, Vårdanalys. (1 kommentar)

Kirurgin utförs av fromma kirurger med höga förhoppningar

bild

Debatt 12 DEC 2018 Författarna till en debattartikel i LT slår in öppna dörrar när de förklarar att mortaliteten efter kirurgi i Sverige är så låg att det statistiskt är omöjligt att visa på att »sällankirurger« kan utföra operationer med samma resultat som »ofta(?)kirurger«, replikerar Jacob Freedman. (3 kommentarer)

Blekingesjukhuset stänger avdelning: »Nödlandning«

Nyheter 12 DEC 2018 Men antalet vårdplatser påverkas inte, enligt sjukhuschefen.

Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons