Annons
Annons
Annons Annons

Stora skillnader i kostnader för elevhälsan mellan kommuner

bild

Nyheter 21 SEP 2018 Kostnaden för elevhälsan i landets kommunala grundskolor varierar stort. Det visar siffror från Skolverket som nyhetsbyrån Siren har sammanställt.

Bältningsrutin får JO-kritik

Nyheter 21 SEP 2018 Patienter som behöver bältas bärs genom allmänna utrymmen till ett annat våningsplan i den psykiatriska slutenvården vid Centralsjukhuset i Karlstad. Men strategin ifrågasätts nu starkt av Justitieombudsmannen.

Annons

»En ful tumör har fyllt hennes liv med aktiviteter och kontakter ...«

bild

Krönika 21 SEP 2018 En patient blir botad efter flera återfall i en besvärlig cancer – men ännu, när mer än fem år har gått efter sista behandlingen, hoppas hon i hemlighet att tumören kanske ändå kommer tillbaka en gång till. Nina Cavalli-Björkmans krönika förklarar.

bild

Nationell mätning av skador i psykiatrin: Förlängt sjukdomsförlopp och självdestruktivt beteende vanligt

Nyheter 21 SEP 2018 Förlängt sjukdomsförlopp och avsiktligt självdestruktiv handling var de vanligaste skadorna i det som beskrivs som världens första nationella mätning av skador i psykiatrin. Mest drabbade var kvinnor.

bild

Datahaveri i Region Kronoberg

Nyheter 21 SEP 2018 Vid lunchtid på fredagen hade IT-systemen kommit igång igen, men planerade operationer är fortfarande inställda. (Uppdaterad 2018-09-21 kl 13.00.)

Annons Annons

Satsa på Cochrane i Sverige

Debatt 21 SEP 2018 Cochrane Sverige bör få stöd för att utveckla evidensbaserad medicin i Sverige, inklusive en nationell licens för Cochrane för alla IP-adresser i landet, skriver Inge Axelsson och medförfattare.

Annons Annons

Val 2018 Nytt styre i Dalarna väntas öppna för privat verksamhet

bild

Nyheter 20 SEP 2018 Ett starkare sjukvårdsparti och ett MP som byter sida. Landstinget Dalarna går mot historiskt maktskifte när »Sjukvårdsalliansen« kan gripa makten och säkra den med de gröna.

Uppsala inför anställningsstopp

Nyheter 20 SEP 2018 För att undvika ekonomiskt underskott vidtar nu Region Uppsala kraftfulla åtgärder. Det handlar bland annat om ett omedelbart anställningsstopp och stopp för att anlita konsulter.

Överdiagnostik – minerat fält med obeforskade konsekvenser

bild

Debatt 20 SEP 2018 Överbehandling, överanvändning av test och överdiagnostik uppmärksammas allt mer. Forskningsfältet tycks dock vara starkt minerat, skriver Oskar Lindfors. (2 kommentarer)

Annons Annons

Upphandling på Karolinska av tillfälliga toppchefer ifrågasätts

Nyheter 20 SEP 2018 Karolinska universitetssjukhuset har hyrt in höga chefer och konsulter från ett bemanningsföretag för 133 miljoner kronor mellan 2015 och 2018. Nu ifrågasätts upphandlingen i en granskning av Dagens Nyheter.

bild

Tidig diagnos avgörande vid cerebrotendinös xantomatos

Fallbeskrivning 20 SEP 2018 Cerebrotendinös xantomatos är en sällsynt metabol sjukdom där tidig diagnos och behandling med gallsyra förhindrar de allvarliga symtomen. Här beskrivs två nydiagnostiserade patienter som visar att denna sjukdom bör övervägas när det gäller oklara fall inom flera olika specialiteter.

Snusning associerad till hjärtsvikt och dödlighet efter hjärtinfarkt

bild

Nya rön 20 SEP 2018 I en avhandling visas att snusanvändning var förknippad med högre risk för hjärtsvikt, och risken ökade ju mer man snusade. Man såg också att snusstopp efter hjärtinfarkt var förknippat med en nästan halverad dödlighet under en i genomsnitt drygt 2 år lång studietid.

Annons Annons
bild

Samarbete över nationsgränserna Svenska AT-läkare »omistliga« för den åländska sjukvården

Nyheter 19 SEP 2018 På Åland beskrivs de svenska AT-läkarna som omistliga. Den åländska regeringen satte blixtsnabbt in en krisgrupp när förslaget om att skrota AT-systemet kom. Läkartidningen har besökt Ålands centralsjukhus och träffat AT-läkarna Sofie Bergström och Olof Ros.

»...ett eget eldfast alkali af hittills okänd natur« 200 år sedan upptäckten av litium

bild

Kultur 19 SEP 2018 Grundämnet litium – rättare vår kännedom om dess existens – fyller 200 år. Historien om dess upptäckt fascinerar, inte minst för att äran för bedriften tillskrivs en mindre känd svensk doktorand i kemi. (1 kommentar)

Tänk på risk för blödning vid dubbel trombocythämning

bild

Debatt 19 SEP 2018 Författarna till en översiktsartikel i LT rekommenderar protonpumpshämmare till högriskpatienter som förskrivs dubbel trombocythämning. Vad som inte tas upp i artikeln är blödningsrisken vid samtidig infektion med H pylori, konstaterar Peter Benno och Per M Hellström.

Peter Gøtzsche petad ur Cochranes styrelse

bild

Nyheter 17 SEP 2018 Peter Gøtzsche, ledare för Nordic Cochrane Centre, har uteslutits ur styrelsen för det internationella Cochrane-samarbetet och väntas även förlora sitt medlemskap. Samtidigt har fyra medlemmar lämnat styrelsen i protest mot petningen. Uppdaterad 2018-09-20. (6 kommentarer)

Kirurgavdelning kan öppna igen

Nyheter 19 SEP 2018 En kirurgavdelning på Falu lasarett, som i personalkrisens spår tvingats stänga, öppnas igen.

bild

Val 2018 Tre läkare tar plats i riksdagen

Nyheter 19 SEP 2018 Av 42 kandidater tog sig 3 läkare in i riksdagen. Två veteraner får sällskap av en nykomling. (1 kommentar)

Akutväntetiderna oförändrade

Nyheter 19 SEP 2018 200 minuters vistelsetid och en timmes väntan på läkarbedömning. Så såg medianväntetiderna vid landets akutmottagningar ut under förra året, enligt färsk statistik från Socialstyrelsen. Väntetiderna ligger på ungefär samma nivå som vid tidigare mätningar.

bild

Tre lokalföreningar blir en i Västra Götalandsregionen

Nyheter 19 SEP 2018 En ny läkarförening har bildats i Västra Götalandsregionen. Samtidigt går tre av regionens fyra läkarföreningar i graven. Förhoppningen är att samgåendet ska stärka det fackliga arbetet. (1 kommentar)

Annons
Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons