Annons
Annons
Annons Annons

Krympta porer i njurarna ökar mortaliteten

bild

Översikt 27 MAJ 2019 Krympt por-syndrom är ett nyligen beskrivit syndrom med hög prevalens och mortalitet. En föreslagen patofysiologisk modell öppnar upp för möjligheter att behandla patienter med syndromet. En stor del av den morbiditet och mortalitet förknippad med syndromet gäller kardiovaskulära rubbningar.

bild

Regeringen vill ändra lagen så att regioner kan anställa AT-läkare

Nyheter 27 MAJ 2019 Regeringen vill att regionerna ska återfå rätten att själva besluta om särskilda förordnanden vid anställning av AT-läkare. På lång sikt vill man få till en lagändring, men på kort sikt ska Socialstyrelsen få extra pengar.

Annons
Annons Annons

Hennes forskning banade väg för laglig abort i Moçambique

bild

Människor & möten 27 MAJ 2019 Fernanda Machungo, specialist i obstetrik och gynekologi i Maputo, visade vetenskapligt att tillgång till laglig abort räddar liv. Hennes forskning bidrog till ny lagstiftning i Moçambique som gör aborter lagliga till och med tolfte graviditetsveckan.

bild

Många frågetecken kring BT

Nyheter 27 MAJ 2019 Från nästa sommar är regionerna skyldiga att erbjuda BT-tjänster. Men många frågetecken återstår. BT-föreskriften riskerar att bli klar först i början av nästa sommar – strax före lagändringen träder i kraft.

Kammarrättsdom om avstängd student ändrar inte praxis

bild

Nyheter 27 MAJ 2019 Kammarrätten överprövade nyligen ett beslut i Högskolans avskiljandenämnd och avskilde en läkarstudent från utbildningen. Men detta kommer inte att ändra praxis i nämnden. 

Annons Annons

Fötter borde ingå i sjukvårdssystemet

bild

Debatt 27 MAJ 2019 Fötter är likaväl som tänder en del av kroppen, och det bör vara möjligt att få regelbunden medicinsk fotvård utan oöverstigliga kostnader för den enskilde, anser Harriet Maler.

Vill ha hjälp av vården för att nå tvångssteriliserad

bild

Nyheter 27 MAJ 2019 Tiden börjar rinna ut för att ansöka om ersättning för den som tvingats till sterilisering i samband med att de bytt juridiskt kön. Nu vill Kammarkollegiet ha vårdens hjälp att hitta de sista 150 personerna som är berörda.

Annons Annons
bild

Nytt momsbeslut – ännu ett bakslag för privata vårdgivarna

Nyheter 24 MAJ 2019 Skatterättsnämnden går på Skatteverkets linje: uthyrning av vårdpersonal är momspliktigt. Det visar tre fall nämnden beslutat i. Men beslutet var inte enhälligt.

Kenneth Johansson ny ordförande i Smer

bild

Nyheter 24 MAJ 2019 I dag, fredag, utsåg socialminister Lena Hallengren (S) Kenneth Johansson till ny ordförande i Statens medicinsk-etiska råd (Smer). Han tar över efter Kjell Asplund.

Kritisk ledamot avgår från KI:s styrelse

bild

Nyheter 24 MAJ 2019 Professor Liselotte Højgaard avgår som ledamot i Karolinska institutets styrelse. Hon har tidigare riktat kritik mot styrelseordföranden Mikael Odenberg samt uppmanat regeringen att tillsätta en oberoende granskning i Macchiarini-ärendet.

Annons Annons

En bok som borde bli obligatorisk läsning

bild

Recension 24 MAJ 2019 Hur går det när teorier och Excel-ark möter verkligheten? Kanske så som det gjorde på Nya Karolinska Solna, där lagar och jävsregler rundades, omdömen sviktade och ansvar skyfflades runt när de nya verksamhetsformerna inte verkade fungera. Turer och vändningar skildras i »Konsulterna«, en ny bok som anmäls av Pelle Gustafson, medicinsk redaktör, Läkartidningen.

»Förhoppningsvis slutar denna läkare aldrig att eftersträva kunskap, utveckling och erfarenhet«

bild

Krönika 24 MAJ 2019 Att skilja på sitt jag och sitt läkarjag kan vara besvärligt nog. En prövning är när en patient signalerar att någonting i personkemin inte binder som det borde. AT-läkaren Mia Lind tänker på patientmöten som inte blir bra förrän efter ett tag. (1 kommentar)

Skyddsombud 6:6a-anmäler nytt IT-stöd

bild

Nyheter 24 MAJ 2019 Skyddsombudet vid Lasarettet i Enköping begär att arbetsgivaren åtgärdar arbetsmiljöproblem som uppstått med ett nytt operationsplaneringssystem, Orbit. Uppdaterad kl 16.30.

Encefalopati har kopplats till behandling med cefotaxim

Läkemedelsfrågan 24 MAJ 2019 Det finns ett dokumenterat samband mellan encefalopati och behandling med cefalosporiner inklusive cefotaxim. Denna biverkan har beskrivits som sannolikt koncentrationsberoende och reversibel.

bild

Nu sprids S:t Görans modell för patientnära ultraljud i landet

Nyheter 24 MAJ 2019 Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm blev för några år sedan först i Sverige med ett helhetsgrepp för att få alla läkare att jobba på samma sätt med patientnära ultraljud. Nu sprids konceptet. (1 kommentar)

bild

Läkarstudent i Linköping portas

Nyheter 23 MAJ 2019 En manlig läkarstudent, som skrämt och oroat sina yngre kvinnliga medstudenter genom att skicka mejl till dem, ska avskiljas från sin utbildning. Det har Kammarrätten i Stockholm slagit fast.

Allt färre aborter bland yngre kvinnor

bild

Nyheter 23 MAJ 2019 Färska siffror från Socialstyrelsen visar att antalet aborter bland yngre kvinnor fortsätter minska. Statistiken visar också att de flesta aborter utförs före vecka 7 i graviditeten och att medicinsk abort är den vanligaste metoden.

Ny vårddirektör i Skåne trots hård facklig kritik

bild

Nyheter 23 MAJ 2019 Trots kritik från samtliga fackföreningar i vården har Region Skåne nu utsett Pia Lundbom till ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Hon har »gedigen kunskap och mycket goda resultat«, menar regiondirektör Alf Jönsson. (1 kommentar)

bild

Universiteten: För svårt att stänga av olämpliga studenter

Nyheter 23 MAJ 2019 Örebros universitets rektor Johan Schnürer tycker att det är för svårt att avskilja olämpliga studenter i dag. Det är han inte ensam om. Även de ansvariga vid läkarutbildningarna tycker att systemet brister. (1 kommentar)

Hematohidros – en
ovanlig men kliniskt distinkt diagnos

bild

Nya rön 23 MAJ 2019 En nioårig pojke sökte Sachsska barn- och ungdomssjukhusets akutmottagning med svår huvudvärk och blödningar från panna och nacke utan föregående trauma. I artikeln beskrivs ett fall av pediatrisk hematohidros som belyser hur svårt det kan vara för sjukvården att känna igen ovanliga tillstånd.

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.