Annons
Annons
Annons Annons

Vanligt med låg hälsolitteracitet efter dagkirurgi

bild

Nya rön 24 MAJ 2018 Många patienter som blir utskrivna till hemmet efter en dagoperation har svårt eller till och med mycket svårt att ta till sig och förstå sjukvårdens information. Det visar en studie som undersökt relationen mellan hälsolitteracitet och postoperativ återhämtning respektive livskvalitet.

Sjukvården som handelsvara eller samhällets ansvar

bild

Recension 24 MAJ 2018 Den femte och senaste utgåvan i bokserien »Global health watch« tar tempen på hälso- och sjukvårdens globala nuläge. Anders Jeppsson, läkare och antropolog i Lund, har läst en rapport som ser en ökande distansering i världen från målet om hälsa för alla.

Annons Annons

Stockholmsläkare: Backa bandet för nya intensivakuten

bild

Nyheter 23 MAJ 2018 Den nya intensivakuten på Karolinska universitetssjukhuset i Solna måste få ett bredare uppdrag och ta emot fler patienter. Det menar Socialdemokraterna i Stockholm, och får medhåll från facket.

bild

Västernorrlands läkarföreningar i konflikt om uppsagd kirurgchef

Nyheter 23 MAJ 2018 Krisen för kirurgin i Västernorrland djupnar. I Örnsköldsvik har den sista fast anställda kirurgen sagt upp sig, länsverksamhetschefen har fått sparken och i Sundsvall är kirurgerna oroliga för framtiden. Och en motsättning mellan de två läkarföreningarna i länet har tornat upp sig.

Fackordförande i Medelpad hoppas på ökat engagemang

bild

Nyheter 23 MAJ 2018 »Det finns faktiskt två läkarföreningar i Västernorrland och det finns en anledning till det – och det syns här«, säger Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening.

Annons Annons

Svår nyföddhetsgulsot kan missas – myndighet förbjuder mätare

Nyheter 23 MAJ 2018 Läkemedelsverket förbjuder en viss typ av bilirubinmätare eftersom det finns en oacceptabel risk att missa svår nyföddhetsgulsot när den används, enligt myndigheten. Vid åtminstone tre fall i Europa – varav ett i Sverige – har sådana missförstånd lett till fördröjd behandling och hjärnskador hos nyfödda barn.

Annons Annons
bild

Det våras för primärvården

Nyheter 23 MAJ 2018 Det är ingen liten uppgift att mejsla fram förslagen som ska ställa om den svenska hälso- och sjukvården i grunden. Men enligt regeringens utredare Anna Nergårdh är samsynen så stor att förändringen, där primärvården ska bli den verkliga basen, faktiskt är möjlig att göra. 1 juni lämnar hon nästa delbetänkande.

Ekokardiografiska tecken på hjärtsvikt vid typ 1-diabetes

bild

Nya rön 23 MAJ 2018 Den ökade risken för hjärtsvikt hos personer med typ 1-diabetes manifesterar sig i påverkad hjärtfunktion redan före kliniska symtom. Det visas i en avhandling som undersökt hjärtsvikt hos personer med typ 1-diabetes.

Inblick i en svunnen medicinsk epok

bild

Kultur 23 MAJ 2018 Konstnären och poeten Harriet Löwenhjelm (1887–1918) dog i sviterna efter en tuberkulos som hade kommit att prägla hela hennes vuxna liv. Hon tillbringade det mesta av tiden på sanatorier, och hennes postumt publicerade betraktelser och dikter ger inblick i en svunnen medicinsk epok.

Annons Annons
bild

Läkare bakom nystartat sjukvårdsparti i Jönköping

Nyheter 22 MAJ 2018 Ett nytt parti, startat av läkare, blir utmanare i höstens val till Region Jönköpings län. Bland de politiska målen finns att slå vakt om akutsjukhusen och ha ett lokalt ledarskap. (1 kommentar)

Deckare källa till starka protester vid läkarutbildningen i Örebro

Nyheter 22 MAJ 2018 När en lärare på läkarutbildningen i Örebro refererade till titeln på en Agatha Christie-roman slutade det i stora protester, en ihållande konflikt och missad studietid. (5 kommentarer)

Alternativ vid epilepsi som är svårbehandlad

bild

Temaartikel 22 MAJ 2018 För personer med läkemedelsresistent epilepsi och som inte är kandidater för epilepsikirurgi kan det bli aktuellt med andra behandlingsmetoder, som vagusnervstimulering och ketogen diet.

Annons Annons

Begränsad risk att läkemedel för ADHD ger epileptiska anfall

Temaartikel 22 MAJ 2018 Det är vanligt med autism, ADHD och psykiska sjukdomar hos personer med epilepsi, men det finns en utbredd oro för att läkemedel som används vid dessa tillstånd ska försämra anfallskontrollen. 

Hälften är långsiktigt fria från anfall efter epilepsikirurgi

bild

Temaartikel 22 MAJ 2018 Personer med läkemedelsresistent epilepsi bör remitteras till epilepsiteam för utredning. Ungefär hälften av dem som opereras blir anfallsfria på längre sikt, med bättre resultat för dem som opererats för välavgränsade lesioner.

»Om patienter remitteras tidigare kan de besparas åratal med anfall«

bild

Författarintervjun 22 MAJ 2018 Anna Edelvik, neurosjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om epilepsikirurgi.

Att utreda och behandla status epilepticus bör ske parallellt

Temaartikel 22 MAJ 2018 Status epilepticus är ett tillstånd med långvariga eller tätt återkommande epileptiska anfall. Den allvarligaste formen är konvulsivt (tonisk-kloniskt) status epilepticus. Etiologisk utredning är av avgörande betydelse vid alla former av status epilepticus. Effektiv behandling och utredning förutsätter en välorganiserad vårdkedja och multidisciplinärt samarbete.

Chefläkare vid Södertälje sjukhus har stängts av efter polisanmälan

Nyheter 22 MAJ 2018 Chefläkaren vid Södertälje sjukhus har stängts av från sitt arbete på grund av en pågående polisutredning. Enligt Sveriges Radio, som står bakom polisanmälan, ska chefläkaren ha gått till handgripligheter mot en reporter.

Läkemedelsbehandling av epilepsi: Många nya alternativ – måttliga framsteg

bild

Temaartikel 22 MAJ 2018 Nya antiepileptika har möjliggjort en högre grad av individualisering, men behandlingen är fortfarande att betrakta som symtomatisk och syftar till att minska risken för anfall. Inget talar för att dagens behandling påverkar den underliggande sjukdomsprocessen och »botar« epilepsin. 

Feldiagnos inte ovanligt vid utredning av epileptiska anfall

Temaartikel 22 MAJ 2018 Diagnostik av epileptiska anfall är beroende av god anamnes och vittnesbeskrivning. God kännedom om symtomen både vid olika anfallstyper och vid en rad differentialdiagnostiska tillstånd är viktigt. Feldiagnos är inte ovanligt, och öppenhet för att ompröva diagnosen behövs.

Epilepsi 2.0: Vad varje läkare bör veta

bild

Temainledning 22 MAJ 2018 Den vanligaste allvarliga neurologiska sjukdomen, epilepsi, är en angelägenhet för alla läkare. Här får du uppdaterad kunskap vad gäller klassifikation, utredning, behandling med mera.

Annons
Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons