Annons
Annons
Annons
bild

Pilotprojekt: AI ska hjälpa läkare att tolka frakturer

Nyheter 12 DEC 2017 I vår får ortopeder och radiologer sällskap av artificiell intelligens på Danderyds sjukhus. Då startar ett pilotprojekt där datorn ska tolka röntgenbilder.

Kritiken till trots – Melvin Samsom har ännu styrelsens stöd

bild

Nyheter 12 DEC 2017 Styrelsen vid Karolinska universitetssjukhuset ställer sig bakom den strategiska inriktningen för 2018 som Melvin Samsom lagt fram. Styrelseordföranden anser att sjukhuset inte ensamt kan lastas för alla problem som uppstått, men efterlyser samtidigt mer kreativitet av ledningen.

Psykiatrisk vård för vårdpersonal hotad

bild

Nyheter 12 DEC 2017 Vården riktad till sjukvårdspersonal som bedrivs vid Ersta psykiatriska klinik riskerar att försvinna när verksamheten nu ska upphandlas. Däremot vill den styrande alliansen i Stockholms läns landsting utreda alternativa avtalsformer för kunna behålla andra idéburna verksamheter.

»Mansförkylning« kan vara verklig plåga enligt BMJ-studie

bild

Nyheter 12 DEC 2017 Förkylda män kanske faktiskt har det värre än förkylda kvinnor. Den slutsatsen drar i alla fall den kanadensiska forskare som gått igenom forskning på området i en studie i julnumret av tidskriften BMJ.

Olyckligt beslut av regeringen om vaccination mot hepatit B

Debatt 11 DEC 2017 Kostnaden för hepatit B-vaccination bärs redan av det allmänna (landstingen), men eftersom staten inte vill ta ansvar genom att låta den ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet finns ingen lagstadgad rätt för alla barn, svenskfödda som nyanlända, att erbjudas vaccination. Det menar smittskyddsläkaren Per Hagstam och landstingsjuristen Peter Gröön.

SCB:s arbetsmarknadsprognos för 2035: Tillräckligt många läkare – men brist på sjuksköterskor väntas

bild

Nyheter 11 DEC 2017 Enligt en ny prognos från Statistiska centralbyrån, SCB, beräknas en balans mellan tillgång och efterfrågan på läkare uppnås till 2035. Det finns däremot risk att dagens brist på specialistsjuksköterskor förvärras.

Annons Annons

Irans högsta domstol slår fast dödsdom mot KI-forskare

Nyheter 11 DEC 2017 Högsta domstolen i Iran uppges ha bekräftat dödsdomen mot forskaren Ahmadreza Djalali, som är knuten till Karolinska institutet. »Han är en samvetsfånge som ovillkorligen och genast bör släppas«, säger Nassim Papayianni vid Amnesty International.

Risk för förväxling av okända patienter

bild

Nyheter 11 DEC 2017 I ett brev till socialminister Annika Strandhäll efterlyser tre läkare ett bättre system för patienter vars identitet är okänd när de kommer till sjukvården. Läkarna föreslår en nationell standard för reservnummer. (1 kommentar)

Inget förlängt kvällsöppet i Skåne

Nyheter 11 DEC 2017 Det blir inget förlängt kvällsöppet på de skånska vårdcentralerna. Det kritiserade förslaget föll efter en intensiv debatt i hälso- och sjukvårdsnämnden. »Ett bra beslut«, konstaterar Läkarförbundet Skåne.

Annons Annons

Förskrivning och följsamhet av antidepressiva hade koppling till kön

bild

Nya rön 11 DEC 2017 En högre andel män än kvinnor hade rapporterad depression utan att använda antidepressiva, enligt resultaten i en svensk avhandling. Kvinnor sa sig oftare än män avstå från att ta sina läkemedel på grund av läkemedelsbiverkningar, medan män oftare ändrade doser och glömde att ta läkemedlen.

bild

Läkarföreningen om läget på Karolinska: »Vi måste få en förbättring«

Nyheter 08 DEC 2017 Yvonne Dellmark, ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, är bekymrad över den senaste tidens uppseendeväckande händelser vid sjukhuset. Hon anser dock inte att det är föreningens uppgift att ta ställning i frågan om sjukhusdirektör Melvin Samsom borde avgå.

Allvarliga brister i gasanläggningar på flera olika sjukhus

bild

Nyheter 08 DEC 2017 Mitt under operation slutade syrgasen att fungera. Fallet var ett av flera som föranledde en tillsyn av gasanläggningarna på fyra sjukhus. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, hittade brister hos samtliga.

Läkare missade flera fall av bröstcancer – nya rutiner införs

bild

Nyheter 08 DEC 2017 Minst sju kvinnor med bröstcancer blev feldiagnostiserade och ytterligare ett tjugotal kan ha fått felaktiga bedömningar. Det framkom när en enskild läkares samtliga 1 700 mammografier i ett västsvenskt län granskades på nytt.  (1 kommentar)

HSAN ger läkare prövotid efter fällande dom om dataintrång

Nyheter 08 DEC 2017 En läkare tittade olovligen i patienters journaler vid ett flertal tillfällen och dömdes tidigare i år för dataintrång. Nu har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, beslutat om prövotid. (1 kommentar)

Stockholm kräver pengar tillbaka av läkarmottagning

bild

Nyheter 08 DEC 2017 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting kräver att en läkarmottagning betalar tillbaka drygt 820 000 kronor för felaktig fakturering. Detta sedan en granskning visat att mer än 40 procent av läkarbesöken inte motsvarat ett debiterbart läkarbesök.

Svensk expert: Arbetet vid EMA sköts professionellt och kunnigt

Debatt 08 DEC 2017 EMA är en mycket välfungerande enhet som har vida högre kompetens än vad alla enskilda myndigheter i respektive medlemsland har, vilket spar resurser och är till gagn för medborgarna i EU, skriver Jonas Bergh apropå Per Aspenbergs krtitiska debattartikel i Läkartidningen. (1 kommentar)

Politiker kräver Samsoms avgång

bild

Nyheter 07 DEC 2017 Efter de senaste turerna kring Karolinska universitetssjukhuset kräver Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting att sjukhusdirektör Melvin Samsom avgår. Även Miljöpartiet efterlyser förändringar i sjukhusledningen.

Medicinska åldersbedömningar: Migrationsverket stoppar beslut om flickor i väntan på översyn

Nyheter 07 DEC 2017 Tveksamheter kring metoderna för medicinsk åldersbedömning av asylsökande har fått Migrationsverket att tillfälligt stoppa alla beslut som gäller flickor. Detta efter att uppgifter i Läkartidningen visat att flickor kan felbedömas som vuxna. (1 kommentar)

bild

Läkare vill ha råd från Smer om transplantation till asylsökande

Nyheter 07 DEC 2017 Hade ett organ som transplanteras till en asylsökande som sedan utvisas och avlider på grund av dålig uppföljning kunnat göra bättre nytta i en annan patient? Etiska dilemman gör nu att ett antal läkare i Lund vänder sig till Statens medicinsk-etiska råd för vägledning. (1 kommentar)

IVO utreder sena canceroperationer

bild

Nyheter 07 DEC 2017 Det går inte att utesluta att långa väntetider till operation för tre cancerpatienter som vårdats vid Karolinska universitetssjukhuset medfört allvarliga vårdskador. Det skriver sjukhuset i tre lex Maria-anmälningar som nu inkommit till IVO.

Annons
Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons