Läkartidningen
Annons Annons
Annons

»Vårdvalet har inte trängt undan de svaga grupperna«

Nyheter 15 AUG 2018 Vårdvalet har inte trängt undan vårdtunga grupper som hävdats i Läkartidningen, tvärt om. Det skriver företrädare för Tankesmedjan Timbro på debattplats på DN Debatt samtidigt som rapporten Vem går mest till husläkaren – fattiga eller rika? publicerats på Timbros webbplats.

bild

Snabbspår för äldre avlastar akuten på Norrtälje sjukhus

Nyheter 15 AUG 2018 Många akutmottagningar i Stockholm lider av överbeläggningar och långa väntetider. Men inte Norrtälje sjukhus. En bidragande orsak är snabbspåret för äldre patienter över 80 år. 

Annons Annons

S vill stoppa sjukvårdens beroende av hyrpersonal

Nyheter 15 AUG 2018 Socialdemokraterna vill bryta vårdens beroende av hyrpersonal. Det sa statsminister Stefan Löfven och socialminister Annika Strandhäll i samband med ett besök på Sahlgrenska universitetssjukhuset under onsdagen.

Nationellt utbrott av ehec-infektioner

bild

Nyheter 15 AUG 2018 Antalet ehec-infektioner har ökat sedan början av juli. Fall har rapporterats från flera län – främst Uppsala och Västra Götaland – och enligt Folkhälsomyndigheten är de allra flesta av samma typ.

Värdebaserad vård ska ses över

Nyheter 15 AUG 2018 Nu är det dags för Karolinska universitetssjukhusets nya styrelse att påbörja den översyn av den omdiskuterade verksamhetsmodellen med värdebaserad vård, som Läkartidningen berättade om i juni.

Annons Annons

Doktor för 100 år sedan – och framåt

bild

Kultur 15 AUG 2018 Läkare för 100 år sedan måste ägna det mesta av sin tid åt infektionssjukdomar, konstaterar senior professor Göran Nilsson. Han rapporterar också om en privat dröm i vilken det uppenbaras att den helt dominerande dödsorsaken om 100 år blir cancern.

Annons Annons

På tal om den absurda döden

Kultur 15 AUG 2018 På tal om döden: Inför den har det moderna samhället inte ändrat människans grundläggande existentiella villkor, menar psykiatern Leif Öjesjö i ett tankepass. Döden är absurd och går egentligen inte att förstå – fastän många levande har försökt. (1 kommentar)

bild

Medellivslängden i Sverige ökar inte lika mycket längre

Medicinsk kommentar 14 AUG 2018 Medellivslängden i Sverige har ökat stadigt i över 150 år med en ökning motsvarande 2 månader per år. Bland de äldsta är ökningstakten dock lägre, och Sverige tappar mark gentemot andra länder. En förutsättning för fortsatt höjning av medellivslängden är att dödligheten över 100 år sjunker.  (1 kommentar)

4 frågor till Karin Modig

bild

Författarintervjun 14 AUG 2018 Karin Modig, docent vid Karolinska institutet, har tillsammans med Sven Drefahl och Anders Ahlbom skrivit en medicinsk kommentar om livslängd. (2 kommentarer)

Annons Annons

Offentlighetsprincip ska gälla hela vården

bild

Nyheter 14 AUG 2018 Vallöfte från Socialdemokraterna: Offentlighetsprincipen ska gälla hela vården – det vill säga även privata vårdbolag.

WMA stöttar turkiska läkare

Nyheter 14 AUG 2018 Den internationella läkarorganisationen WMA uppmanar Turkiets president att stoppa häxjakten på landets läkare: »Vi är bestörta över hur ledande medlemmar i det turkiska läkarförbundet har behandlats under de senaste månaderna«.

Svårt att mäta insats för beslut som delats

bild

Nyheter 14 AUG 2018 Enligt en uppdaterad Cochraneöversikt är evidensen för metoder för att öka användandet av delat beslutsfattande inom vård och omsorg svag eller mycket svag. Det är dock svårt att mäta värdet av sådana metoder, konstaterar en brittisk professor i ett blogginlägg.

Läkare varnar för klimatförändringen

bild

Nyheter 14 AUG 2018 Sjukvården måste lära sig att ta hand om klimateffekterna, vilket årets sommar är ett tydligt exempel på. Det menar Gösta Alfvén i föreningen Läkare för miljön. Han hävdar att läkarkåren behöver öka sitt engagemang i det förebyggande arbetet mot 2000-talets största hälsofråga - den tilltagande växthuseffekten. (2 kommentarer)

Patienter får dyr vård i onödan

Nyheter 13 AUG 2018 Många patienter med cancer får krävande och dyr immunterapi i onödan – det tyder färsk statistik från kvalitetsregistret »Nya läkemedel inom cancervården« på. Nu höjs röster för att både samhället och läkemedelsindustrin ska ta större ansvar för att se till att rätt patienter får behandling. (1 kommentar)

Vårdens krishantering granskas

Nyheter 13 AUG 2018 Sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser som stora bränder, smittsamma sjukdomar och terrorattacker ska nu ses över i en ny utredning.

ABC om Smärta i nacke och rygg, 1 Orsaker, symtom och utredning

bild

Medicinens ABC 13 AUG 2018 Besvär och smärta i nack- och ryggregionen drabbar upp till 70–80 procent av befolkningen och är bland de tillstånd som orsakar högst sjukfrånvaro i Sverige. Denna ABC-artikel beskriver orsaker, symtom och utredning av icke-traumatisk nack- och ryggsmärta. (1 kommentar)

bild

ABC om Smärta i nacke och rygg, 2 Behandling

Medicinens ABC 13 AUG 2018 Nack- och ryggsmärta är ofta associerad med nedsatt fysisk funktionsförmåga och påverkan på ADL-funktioner, och många patienter upplever en betydande försämring med avseende på livskvaliteten. Denna ABC-artikel beskriver behandlingsrekommendationer, behov av sjukskrivning och prognos för olika sjukdomstillstånd som orsakar besvär och smärta i nacke och rygg.

4 frågor till Alexandra Horvath

bild

Författarintervjun 13 AUG 2018 Alexandra Horvath, läkarstudent och forskningsamanuens, har tillsammans med kollegor har skrivit två ABC-artiklar.

Preventivmedelsapp godkänns i USA

bild

Nyheter 13 AUG 2018 Den svenska preventivmedelsappen Natural Cycles har godkänts för marknadsföring i USA, uppger tidningen Vårdfokus.

Typ 1-diabetes – framgångar men det är ändå 17,7 år kvar till mål

Nya rön 10 AUG 2018 Flickor som utvecklade typ 1-diabetes före 10 års ålder hade 17,7 år kortare förväntad livslängd än matchade kontroller. För pojkar var siffran 14,2 år, enligt en studie i Lancet. (6 kommentarer)

Annons Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Apropå värmen


Apropå den långvariga värmeböljan påminner vi om en översikt från 2016:

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons Annons