Annons

Bruk och missbruk av EEG

Originalstudie 28 FEB 2017 En studie vid Sundsvalls sjukhus visar att en majoritet av EEG-remisserna från barnkliniken var adekvata och innehöll tillfredsställande information.

De dödar utan att synas Här är värstingarna bland elementen

bild

Kultur 28 FEB 2017 Alla ämnen är giftiga om de ges i tillräckligt höga doser – det visste redan Paracelsus. Men vissa värstingar bland elementen i periodiska systemet är giftiga, radioaktiva, karcinogena även i mycket små mängder. De kan döda utan att synas.

Annons Annons

Kvalitetsregister –
en skatt som bör komma fler till glädje

bild

Debatt 28 FEB 2017 För patienternas skull bör vi sträva efter att de nationella kvalitetsregistren når sin fulla potential för forskning och kvalitetsarbete, skriver Carl Montan.

Dysmorfofobi – relativt vanligt men okänt i sjukvården

bild

Nya rön 28 FEB 2017 Dysmorfofobi (BDD) innebär en upplevelse av att något i det egna utseendet är deformerat och innebär stort psykiskt lidande. En ny avhandling visar att BDD verkar vara en relativt vanlig sjukdom bland kvinnor i Sverige, men samtidigt okänd inom sjukvården. (1 kommentar)

IVO-rapport pekar på stora brister i den svenska sjukvården

Nyheter 27 FEB 2017 Rättsosäker, svårtillgänglig och ojämlik vård, med personal som saknar rätt kompetens för uppgiften. Det är några beska iakttagelser som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, levererar i tillsynsrapporten för 2016.

Annons Annons

Hög konsumtion av antibiotika kopplad till korruption

bild

Nyheter 27 FEB 2017 Det finns en länk mellan överförskrivning av antibiotika och korruption. Det visar forskare vid Göteborgs universitet i en ny studie.

Annons Annons

»Mitt nya liv är okänt och obekant men alltmer krävande«

bild

Krönika 27 FEB 2017 I en ny kropp, med nya förutsättningar och obekanta reaktioner att hantera, kan vistelse på en »retreat« bidra till att man inte alltid känner sig som en »loser«. Ulla Bergholm, pensionerad kirurg, berättar i sin krönika om tillfällen då man kanske ändå gör det.

Nationell konsensus kring diagnostik
och uppföljning
av MS med MR

bild

Kommentaren 27 FEB 2017 Undersökning med MR är ett viktigt verktyg vid diagnostik och uppföljning av individer med MS. Svenska MS-sällskapet och Svensk förening för neuroradiologi har utarbetat ett rådgivande dokument, som ger konsensusbaserade råd om MR-användning i vården av individer med MS.

Läkare: Satsa mer på Cochrane

Nyheter 27 FEB 2017 Kvaliteten på svensk klinisk forskning skulle höjas rejält med en satsning på Cochranesamarbetet. Läkare föreslår på DN Debatt tre saker för att nå dit. (4 kommentarer)

Annons Annons

Sveriges AT-system
är olönsamt, olidligt och omständligt

bild

Debatt 27 FEB 2017 Bahast Biuk är kritisk till AT-systemet och kommer med konkreta förslag på hur det kan förbättras, både gällande patientsäkerhet och gott handhavande av offentliga medel. (3 kommentarer)

Hög risk för bias i effektivitetsstudier

bild

Nya rön 27 FEB 2017 I en nyligen publicerad genomgång av 24 effektivitetsstudier baserade på data från Läkemedelsregistret bedömdes 2 studier bidra med ny kunskap. Den sammanvägda risken för bias bedömdes vara låg i 1 av studierna, medelhög i 8 studier och hög i 15 studier. (1 kommentar)

Bred uppslutning kring sjukvårdens behov av forskning

bild

Nyheter 24 FEB 2017 Sjukvårdens eget behov av forskning, utveckling och utbildning måste belysas för att komma tillrätta med problemen i svensk hälso- och sjukvård. Det var budskapet när Läkaresällskapet, Kungliga vetenskapsakademien och SBU höll i en workshop på torsdagen. (1 kommentar)

Annons Annons

Ingrep på semestern och räddade liv – tackas 30 år senare

bild

Nyheter 24 FEB 2017 Det händer att läkare måste gripa in i medicinska nödsituationer utanför arbetstid. Att göra det kan rädda liv – precis som när läkaren Benny Ståhlberg 1985 hindrade den då tvååriga Lise Turøy-Jørgensen från att kvävas under en semesterresa på Mallorca. 30 år senare möts de igen.

Offentlighetsprincip i privat utförd vård möter stort motstånd

Nyheter 24 FEB 2017 Offentlighetsprincipen ska gälla även i offentligt finansierad och privat utförd vård och omsorg. Det är ett förslag från utredningen »Ökad insyn i välfärden« – som dock sågas totalt av flera vårdrelaterade remissinstanser. (1 kommentar)

Replik från Läkarförbundet till Bengt Järhult och medförfattare: Att låta proffsen vara proffs är en bultande hjärtefråga för oss

bild

Debatt 24 FEB 2017 Att försvara den medicinska professionens autonomi och handlingsfrihet är en stenhård kärnfråga för Läkarförbundet. Mycket handlar just om ekonomisk styrning av vårdens verksamheter och läkares arbete, skriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i denna replik till Bengt Järhult och medförfattare. (1 kommentar)

Utredare: Patienter kan ha dött av behandling med stromaceller

Nyheter 24 FEB 2017 Fem patienter kan ha fått allvarliga skador eller till och med avlidit till följd av behandling med stromaceller, menar en utredare. (1 kommentar)

Sjukskrivningarna bland unga kvinnliga läkare ökar kraftigt

bild

Nyheter 24 FEB 2017 Det blir allt vanligare att kvinnliga läkare sjukskrivs på grund av utmattningssyndrom och andra stressreaktioner. 2015 var 8,6 per 1 000 sysselsatta kvinnliga läkare sjukskrivna – en rejäl ökning jämfört med 2014. (8 kommentarer)

bild

Ansvaret för vården måste ligga hos ledningen och inte läkarna

Debatt 24 FEB 2017 »Gröna öar« ses som en av lösningarna på primärvårdens djupa kris. Eftersom det saknas en tydlig definition av gröna öar (vilket kan vara bra) kan de se väldigt olika ut, skriver Anders Lindman och medförfattare, som alla har erfarenheter från en grön ö i Norrbotten.

Peptid ledde till bättre återhämtning efter stroke hos möss

bild

Nya rön 24 FEB 2017 Intranasal behandling med komplementpeptiden C3a ledde till en bättre och bestående återhämtning hos möss efter ischemisk stroke. Det visar en ny studie.

bild

Landstingsrevisorer: Flytten till NKS borde ha fått ta längre tid

Nyheter 23 FEB 2017 Landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting har granskat den första flytten till Nya Karolinska Solna (NKS). Genomförandet får kritik på flera punkter. (1 kommentar)

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.