Annons Annons
Annons Annons

Kronisk myeloisk leukemi: förebild för målstyrd terapi

bild

Medicinsk kommentar 21 SEP 2017 Vid kronisk myeloisk leukemi har målstyrd, kontinuerlig behandling med tyro­sinkinashämmare lett till dramatiskt förbättrad överlevnad. Efter ett flertal år uppnås djupt molekylärt svar hos ca 50 procent av patienterna; ca 50 procent av dem kan då avbryta behandlingen utan tecken på återfall.

»Informerar om fyndet på akuten, men oklart vad patienten tar till sig«

bild

Krönika 21 SEP 2017 Att åtgärda en potentiellt trasig cykel är långtifrån lika avgörande som att behandla en potentiellt sjuk patient. Men i båda fallen kan man välja antingen att följa expertens råd eller att följa den egna magkänslan och låta allt bli som det blir. Evelina Rosenqvist, ST-läkare internmedicin, illustrerar dilemmat i sin krönika.

Annons Annons

Begreppen öppen och sluten vård ses över

bild

Nyheter 21 SEP 2017 Den pågående utredningen om att ställa om och modernisera den svenska sjukvården med fokus på primärvården utvidgas och ska bland annat analysera begreppen öppen och sluten vård. Det meddelade regeringen på tisdagen.

Läkarförbundet: Först en attraktiv primärvård – sedan kan dess ansvar breddas

Nyheter 21 SEP 2017 För att framtidsplanen för svensk hälso- och sjukvård ska lyckas måste man först få läkare att söka sig till och stanna kvar i primärvården. Den slutsatsen återkommer Läkarförbundet till gång på gång i sitt remissvar till Anna Nergårdhs delbetänkande »God och nära vård«.

bild

Väntetider inget nödvändigt ont

Debatt 21 SEP 2017 Utredningen »God och nära vård« föreslår att väntetiden till ett läkarbesök i primärvården ska bli högst 3 dagar. De allra flesta vårdcentraler klarar inte dagens 7 dagar. Vår uppfattning är att lagstiftningen och våra avtal är kontraproduktiva. Tillgängligheten måste styras på annat sätt, skriver Carola Johansson och Lars Agréus.

Annons Annons

Superdatorn Watson långt från att revolutionera cancervården

Nyheter 21 SEP 2017 IBM:s hajpade superdator Watson är fortfarande inte i närheten av att revolutionera cancervården enligt en ny granskning. Nu varnar en svensk AI-forskare landsting och regioner för att köpa in ny teknik innan nyttan visats i stora kliniska studier.

Annons Annons
bild

Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn kopplad till ökad cancerrisk

Nya rön 21 SEP 2017 Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) som drabbar barn leder inte bara till sjukhusvård, operationer och omedelbart lidande med nedsatt livskvalitet. Risken för cancer ökar också.

Resultat talar för brister i metod för åldersbedömning

bild

Debatt 20 SEP 2017 Det finns indikationer på allvarliga brister i Rättsmedicinalverkets nya metod för medicinska åldersbedömningar (röntgen av visdomständer och MR knä). Nyligen redovisades resultatet av de bedömningar som utförts till och med sista juli i år. RMV:s siffror visar att det är mer än fyra gånger så vanligt att knäleden mognat före tänderna än tvärtom, skriver Fredrik Tamsen.  (4 kommentarer)

Journalsystem tappade viktig information om läkemedel

Nyheter 20 SEP 2017 Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm anmäler att ett problem i journalsystemet Cosmic gör att information om läkemedel försvinner. Det kan få allvarliga följder för patientsäkerheten, menar sjukhuset.

Annons Annons

Landstinget tar till flera åtgärder för att kapa höga NKS-kostnader

Nyheter 20 SEP 2017 För att komma till rätta med de höga kostnaderna för anpassningar och tilläggsbeställningar på Nya Karolinska Solna presenterar nu finanslandstingsrådet i Stockholm ett antal åtgärder – och öppnar för att omförhandla hela OPS-avtalet.

Läkarförbundet om höstbudgeten: Bra satsningar – men mer behöver göras

bild

Nyheter 20 SEP 2017 På onsdagen presenterar regeringen höstens budgetproposition. Läkartidningen går igenom de viktigaste punkterna för hälso- och sjukvården – där Sveriges läkarförbund särskilt välkomnar satsningarna inom psykiatri.

bild

De löste knepig ekvation: Nytt arbetssätt gav mindre stress och mer vård – till lägre pris

Nyheter 20 SEP 2017 Mer vård till samma pris och nöjdare personal och patienter. Det var uppdraget som gavs till projektet »Framtidens vårdavdelning« på Östra sjukhuset i Göteborg för tre år sedan. Läkartidningen besökte avdelning 349 för att ta reda på hur det har gått. 

Annons Annons

Facket positivt till nytt arbetssätt men frågande till apotekarens roll

Nyheter 20 SEP 2017 Sjukhusläkarna Göteborg är sammantaget positiva till en hel del av arbetssättet som används på Framtidens vårdavdelning. Dock ifrågasätts apotekarens roll.

Fysisk aggressivitet hade olika uttryck vid olika typer av demens

bild

Nya rön 20 SEP 2017 Patienterna med frontotemporal demens uppvisade fysisk aggressivitet tidigare och med grövre våld än patienterna med Alzheimers sjukdom, visar en studie från Lund.

Forskare i ny bok: »Byggandet av NKS har inte skett enligt beprövad erfarenhet«

bild

Nyheter 19 SEP 2017 Hela bygget av Nya Karolinska Solna skedde i bakvänd ordning, anser organisationsforskaren Jan Öhrming. »Man har lite grann glömt bort att det är människor och inte glas och betong som gör vården«, säger han. (1 kommentar)

bild

Skåne knyter ihop primärvård och sjukhusvård i nytt IT-system

Nyheter 19 SEP 2017 Skåne ser ut att bli först i Sverige med ett enhetligt vårdinformationssytem för både primärvård och sjukhusvård. Regionen har skrivit på ett avtal med amerikanska Cerner värt dryga miljarden kronor. (8 kommentarer)

Vårdskadorna har slutat minska

Nyheter 19 SEP 2017 Det totala antalet vårdskador i Sverige har minskat sedan 2013 – men sommaren 2015 bröts trenden. Därefter har minskningen inte fortsatt. Samtidigt har utlokaliseringarna ökat.  (1 kommentar)

Sjukhuscheferna gör comeback i Skåne

bild

Nyheter 19 SEP 2017 I samband med en organisationsförändring 2013 avskaffades sjukhuscheferna vid Region Skånes sjukhus. Nu anser det rödgröna styret i regionen att det är dags att återinföra sjukhuscheferna igen.

Regeringen miljardsatsar på sjukvården i höstbudgeten

Nyheter 19 SEP 2017 En miljard till förlossningsvården varje år från 2018 till 2022. Det, samt två miljarder till bättre arbetsvillkor för hälso- och sjukvårdens anställda, är några av nyheterna i höstbudgeten som regeringen och Vänsterpartiet presenterar i morgon.

Polio nära utrotning

bild

Översikt 19 SEP 2017 Polioarbetet är i en slutfas. Målet är en poliofri värld 2020. Smittspårning och vaccinationsinsatser koncentreras till kvarvarande polioendemiska länder och länder med hög risk för importfall. (1 kommentar)

Annons Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons Annons