Annons
Annons

Rekommendationer på väg för privat stamcellssparande

Nyheter 20 JAN 2017 Nationella vävnadsrådet arbetar med att ta fram rekommendationer som ska tydliggöra för vården vad som gäller vid samarbeten med företag som erbjuder privat sparande av stamceller från navelsträngen.

Felaktiga nyheter
om hyrläkare skadar hälso- och sjukvården

bild

Debatt 20 JAN 2017 Falska nyheter och sanningsrelativisering är i fokus, mest beträffande sociala medier. Felaktigheter om hyrläkarna och deras arbetsgivare sprids dock av traditionella medier, skriver Börje Eriksson.

Annons Annons
bild

Lägre risk för alzheimer och demens kopplades till bastubad

Nya rön 20 JAN 2017 Hos medelåldersmän i östra Finland sågs ett samband mellan fler bastusessioner och minskad risk för demens och Alzheimers sjukdom, enligt en ny finsk studie.

Sjukhusen i Örebro län drabbade av omfattande datorproblem

Nyheter 20 JAN 2017 På fredagsförmiddagen drabbades sjukhusen i Region Örebro län av datorhaveri. IT-chef Gert Roos säger till Sveriges Television att läget är allvarligt.

Allt längre väntetider på akutsjukhusen

bild

Nyheter 20 JAN 2017 Väntetiderna på landets akutmottagningar ökade under 2016 till drygt tre timmar. På de högst belastade sjukhusen är medianväntetiden över fyra timmar, skriver Vårdfokus.

Annons Annons

200 läkare i skarp protest mot Sverigedemokraterna i öppet brev

Nyheter 20 JAN 2017 Uppgifter i medierna om att sympatisörer till Sverigedemokraterna samlar in statistik om etniciteten bland de patienter som besöker akutsjukvården i Stockholm har fått läkarkåren att reagera. I ett öppet brev tar 200 läkare vid Danderyds sjukhus starkt avstånd från partiets retorik.

Annons Annons

Den globala sjukdomsbördan har både minskat och ökat över tid

Kommentaren 20 JAN 2017 Lancet har publicerat ett specialnummer där en uppdatering av den globala sjukdomsbördan presenteras. Uppdateringen gäller 1980–2015, med resultat från 195 länder. Dödlighet, funktionsnedsättning, betydelsen av riskfaktorer och uppfyllande av FN:s hållbarhetsmål har analyserats. Resultaten finns tillgängliga på internet för analys och policyutveckling.

»Lagstiftningen har inte hunnit med den medicinska världen«

bild

Nyheter 19 JAN 2017 Regelverket kring tillstånd för experimentell forskning är komplext, men inte otydligt. Det hävdar professor Bengt Gerdin – som dock välkomnar regeringens översyn av gränsdragningen mellan forskning och sjukvård.

Vården kritisk till kontroversiell insamling av navelsträngsblod

Nyheter 19 JAN 2017 De som vill borde ges möjlighet att spara stamceller från navelsträngen, anser Cellaviva som erbjuder tjänsten till privatpersoner. Men företaget möter stort motstånd från många förlossningskliniker som ifrågasätter om tjänsten är etiskt, ekonomiskt och medicinskt försvarbar.

Annons Annons

Försäkringskassan ger »IG« till fler sjukintyg än någonsin

bild

Debatt 19 JAN 2017 Det har aldrig tidigare förekommit så mycket ifrågasättande av sjukintyg och så tidskrävande brevväxlingar med Försäkringskassan som nu, skriver Alicja Chowra-Skoglund. (7 kommentarer)

Sjukhusstyrelser i krismöte om akutsjukvården i Stockholm

Nyheter 19 JAN 2017 På onsdagen hade styrelserna för Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus ett extrainkallat möte i landstingshuset om krisen i akutsjukvården, rapporterar Dagens Nyheter.

Stöd för empirisk behandling med bensylpenicillin
vid pneumoni

bild

Nya rön 19 JAN 2017 Nuvarande svenska riktlinjer om bensylpenicillin som empirisk behandling för majoriteten av patienter med lindrig till måttligt svår pneumoni får stöd av en ny registerbaserad kohortstudie.

Annons Annons

»Vi i professionen måste släppas in i beslut som rör oss«

bild

Nyheter 19 JAN 2017 För att öka tilliten inom offentlig sektor krävs ett långsiktigt perspektiv, att professionen inkluderas och att det går att visa resultat i form av konkreta förbättringar. Det var budskapet vid Sveriges läkarförbunds debatt om Tillitsdelegationens arbete. (2 kommentarer)

Läkare larmar:
»Utan stromaceller dör patienterna«

bild

Nyheter 18 JAN 2017 Två överläkare på barnonkologen vid Akademiska sjukhuset vädjar i en debattartikel om att behandlingen och forskningen med stromaceller, som uppmärksammats stort i medier i dag, ska återupptas. »Det här är livsviktig behandling som undanhålls dödssjuka barn«, säger Britt-Marie Frost. (4 kommentarer)

Ekonomiska bindningar kunde kopplas till positiva studieresultat

Nya rön 18 JAN 2017 Ekonomiska bindningar mellan forskningsledare i en klinisk prövning och företaget som utvecklar läkemedlet är kopplade till positiva studieresultat, även efter justering för studiens finansiering. Det visar en tvärsnittsstudie publicerad i BMJ. (2 kommentarer)

Experimentell behandling med stromaceller skedde utan tillstånd

Nyheter 18 JAN 2017 Ett 70-tal svårt sjuka patienter har behandlats med stromaceller från moderkaka på Karolinska universitetssjukhuset utan att djurstudier eller giltiga tillstånd funnits. Det rapporterar Svenska Dagbladet. (2 kommentarer)

Umeå utsett till bästa universitetssjukhus

bild

Nyheter 18 JAN 2017 Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Västerviks sjukhus och Oskarshamns sjukhus tog hem förstaplatserna i varsin klass i Dagens Medicins årliga sjukhusrankning.

Läkarförbundet vill slå hål på myterna
om läkares arbetstid

bild

Nyheter 18 JAN 2017 Läkare arbetar mest av alla yrkesgrupper i vården och den nuvarande jour- och beredskapsmodellen fungerar i sin helhet bra. Det menar Sveriges läkarförbund, som i dag presenterar en stor arbetstidsundersökning.

Förlängt utdrivningsskede kunde kopplas till ökad risk för barnet

Nya rön 18 JAN 2017 Jämfört med ett utdrivningsskede på mindre än en 1 timme ökade risken för Apgarpoäng < 7 vid 5 minuters ålder för varje ytterligare timme. Det visar en svensk avhandling om värksvaghet och effekter på barnet.

Stora skillnader
i synen på vården
av terminalt sjuka

bild

Nyheter 17 JAN 2017 När det gäller att fatta beslut om att avstå eller avsluta behandling av en terminalt sjuk patient finns det betydande skillnader i attityder och argument mellan läkare och allmänheten. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet. (2 kommentarer)

Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons