Annons
Annons Annons

Läkare diskuterar etik i Vatikanen

bild

Nyheter 17 NOV 2017 Vid ett möte i Vatikanen har läkare och andra professioner från hela Europa diskuterat bland annat läkarassisterat självmord. Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är på plats och har lett flera samtal.

Umeåforskare kritisk till nya amerikanska blodtrycksmål

bild

Nyheter 17 NOV 2017 Nya amerikanska rekommendationer sänker gränsen för hypertoni till ett medelblodtryck över 130/80 mmHg. Det förvånar Bo Carlberg, docent vid Umeå universitet, som nyligen såg små vinster med intensiv blodtryckssänkning i en omfattande metaanalys.

Annons Annons

Slutreplik angående onkologi i Skåne: »Kritikerna visar inga fakta«

Debatt 17 NOV 2017 När det gäller antikroppsförskrivning för kolorektal cancer finns regionala skillnader. Södra regionen avviker inte på något anmärkningsvärt sätt utan ligger ungefär på riksgenomsnittet. Vilken nivå av läkemedelsanvändning som är optimal ur kostnad–nyttosynvinkel är det dock ingen som vet, skriver specialister i GI-onkologi vid Skånes universitetssjukhus i denna slutreplik till Nils Wilking och Anna Forsberg.

»Jag är rädd att denna klyfta mellan ambition och verklighet tär hårt«

bild

Krönika 17 NOV 2017 Något är skevt i systemet när man så ofta måste kliva utanför sitt inlärda fundament och därför önska att man från början blivit lärd att arbeta avskalat med en gnutta ofarligt slarv och utan för mycket tidskrävande empati, funderar allmänläkaren och vårdcentralsdoktorn Sara Åkerberg i sin krönika.

Ny rapport: Allt färre svenskar över 65 har en fast vårdkontakt

Nyheter 17 NOV 2017 Få pensionärer med kroniska sjukdomar har en behandlingsplan och andelen med fast vårdkontakt har sjunkit. Sverige är också sämre än flera andra jämförbara länder på områden som tillgänglighet och delaktighet i den egna vården, visar en ny rapport.

Annons
bild

Tonvis med diklofenak i våra vatten – regeländring behövs

Debatt 17 NOV 2017 Varje år släpps flera ton diklofenak ut i sjöar och vattendrag. I Stockholms läns landsting är receptförskrivningen av diklofenak lägre än i de flesta andra landsting. Även den totala mängden försåld diklofenak är låg. Lägre förskrivning på recept verkar inte leda till en ökad receptfri konsumtion, konstaterar Läkemedelsverket.

Annons Annons

Ovanligt syndrom låg bakom flera fall av Addisons sjukdom

Nya rön 17 NOV 2017 Genom att systematiskt screena patienter med Addisons sjukdom för cytokinautoantikroppar kunde man identifiera flera fall med det ovanliga syndromet APS1, som innebär stor risk för ytterligare allvarliga komplikationer.

Tillfällig lag om registerforskning förlängs i tre år

bild

Nyheter 16 NOV 2017 I väntan på nya regler för forskningsdatabaser förlänger regeringen lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Det innebär bland annat att befolkningsstudien Lifegene kan fortsätta.

Flera nya satsningar ska hjälpa vården i mötet med nyanlända

Nyheter 16 NOV 2017 Vårdpersonal ska bli bättre på att möta traumatiserade asylsökande och nyanlända. Det tycker regeringen som satsar tio miljoner kronor i ett nytt projekt. Därtill får Skåne och Uppsala län extra uppdrag inom utbildning och effektivisering.

Annons Annons

Läkare samlar sig i eget #metoo-upprop

bild

Nyheter 16 NOV 2017 Kvinnliga läkare visar stort intresse för att delta i ett eget upprop i #metoo-kampanjen. På bara några dagar har 500 nya medlemmar anslutit sig till en Facebook-grupp där frågan diskuteras. 

Sverige leder stort Europa-projekt om antibiotikaresistens

bild

Nyheter 16 NOV 2017 Folkhälsomyndigheten ska leda ett projekt där 37 europeiska länder ingår. Syftet är bland annat att kartlägga och övervaka spridningen av antibiotikaresistenta bakterier i Europa. 

Specialitetsföreningar kan bli tvingade in i Läkaresällskapet

Nyheter 16 NOV 2017 Snart kan medlemskap i Svenska läkaresällskapet bli obligatoriskt för den som är medlem i en av sällskapets sektioner. Förslaget får dock kritik från flera håll. (1 kommentar)

Demensbehandling inte alltid optimal vid samtidig diabetes

bild

Nya rön 16 NOV 2017 Patienter med diabetes var yngre vid demensdiagnos och fick mindre medicinering mot Alzheimers sjukdom än andra med demens, vilket talar för att deras demensbehandling var mindre optimal.

Statistiska modeller förutsåg risker för bäckenbottenbesvär

bild

Nya rön 16 NOV 2017 De statistiska modellerna kunde skilja ut riskpersoner lika bra som andra prediktionsmodeller som för närvarande används i stor omfattning inom sjukvården.

Överprövning begärd i Macchiarini-fallet

bild

Nyheter 15 NOV 2017 Beslutet att inte väcka åtal mot Paolo Macchiarini har mött kritik från flera håll. Nu har två begäranden om överprövning skickats till Åklagarmyndigheten, men eftersom de kommit från utomstående personer riskerar ärendet att inte ens tas upp för bedömning. (2 kommentarer)

Omfattande journalproblem i Östergötland efter uppdatering

Nyheter 15 NOV 2017 Kraftiga störningar i Region Östergötlands journalsystem påverkade både primärvård och slutenvård under tre dygn. Men problemen förminskades av regionledningen, menar en läkare som Läkartidningen pratat med.

Kvinnliga läkare diskuterar aborträtt

bild

Nyheter 15 NOV 2017 På lördag håller Kvinnliga läkares förening sitt höstmöte, med temat »Värna aborträtten«. »Vi tyckte det fanns ett behov att lyfta frågan«, säger Johanna Berg, ST-läkare i obstetrik och gynekologi och en av arrangörerna. (1 kommentar)

bild

Schemaläggning – en stridsfråga

Nyheter 15 NOV 2017 I Stockholm är läkarföreningen mycket kritisk till beslutet att införa schemalagd arbetstid fram till klockan 21 på kvällen. Men alla läkare är inte motståndare till den modellen. I Sörmland har den lokala läkarföreningen i vissa fall föreslagit schemaläggning som en arbetsmiljöåtgärd. (2 kommentarer)

Nya regimer för peritonealdialys kunde minska glukosupptaget

bild

Nya rön 15 NOV 2017 Datorsimuleringar visade att glukosabsorptionen vid automatiserad peritonealdialys kunde minskas avsevärt och behandlingstiden kortas med hjälp av något högre dialysatflöden och nya så kallade bimodala behandlingsregimer. 

Magasinet nästa för rotundans moulager

bild

Kultur 15 NOV 2017 Moulagerna lämnar rotundan på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Den senare ska rivas, de förra magasineras på obestämd tid. Läkartidningen visar bilder på några moulager och förklarar vad de är.

Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons