Annons
Annons
Annons Annons

»Triaden« inte tillräcklig för att diagnostisera skakvåld

Medicinsk kommentar 22 MAR 2018 Cirkelargument bidrar till osäkerhet i diagnostik av skakvåld hos spädbarn. Det vetenskapliga underlaget för den s k triadens (subduralhematom, retinala blödningar och neurologisk påverkan) diagnostiska träffsäkerhet vid bedömning av skakvåld är mycket svagt. Låg diagnostisk träffsäkerhet medför risk för under- och överdiagnostik. 

IT-striden är slut – miljardsatsning i Skåne får grönt ljus

bild

Nyheter 22 MAR 2018 Region Skåne beslutade att köpa ett amerikanskt IT-system. Det gillade inte svenska Cambio som överklagade till förvaltningsrätten. Men nu har Cambio lagt ned sin överklagan.

Annons Annons

Läkare ska ha tagit emot
1 000 patienter per månad

Nyheter 22 MAR 2018 Den västsvenska vårdcentral som uppvisat så allvarliga brister att regionen brutit avtalet, tros nu ha utnyttjat systemet med vård för asylsökande för att tjäna miljontals kronor. En läkare ska ha tagit emot 1 000 besök per månad, långt över det normala.

Ingen ljusning för Jämtland Härjedalen

bild

Nyheter 22 MAR 2018 Region Jämtland Härjedalens krisande ekonomi fortsätter – i februari tvingades man på nytt låna pengar. En tidig ekonomisk prognos för 2018 visar ett underskott på 200 miljoner kronor.

SKL-rapport: Bristande kontinuitet i förlossningsvården

bild

Nyheter 22 MAR 2018 Det finns behov av att göra förlossningsvården bättre, däribland eftervården. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

Annons Annons

Stor vikt läggs vid tidiga insatser i nya endometriosriktlinjer

bild

Nyheter 22 MAR 2018 Tidig upptäckt och snabba och individualiserade vårdinsatser ­– det är centrala delar i Socialstyrelsens förslag till de första nationella riktlinjerna för vård vid endometrios.

Annons Annons
bild

Fast prislista ska sänka kostnader för mindre tilläggsjobb vid NKS

Nyheter 22 MAR 2018 Kritiken mot de svindlande kostnaderna för mindre tilläggsarbeten på Nya Karolinska Solna har varit mycket stor. Efter en förhandling har Stockholms läns landsting och byggbolaget Skanska nu kommit överens om en fast prislista.

Socialstyrelsen bjuder in kritiker till möte om åldersbedömningar

Nyheter 22 MAR 2018 Socialstyrelsen bjuder nu in statistiker som varit kritiska till myndighetens beräkningar i en rapport om medicinska åldersbedömningar för att ta del av deras synpunkter. Den aktuella rapporten låg till grund för Rättsmedicinalverkets val av metod.

Hälsoarbete kräver kunskap om lokala förutsättningar

bild

Debatt 22 MAR 2018 WHO har som mål att minska den globala dödligheten i livsstilssjukdomar med 25 procent till år 2025. För att nå dit krävs relevant och riktad information som når fram och kan påverka människor att göra hälsosamma val, skriver Alexandra Krettek och medförfattare.

Annons Annons

Regeringen lägger förslag för forskning kring läkemedel

bild

Nyheter 21 MAR 2018 Regeringen lägger två propositioner om lagändringar som ska snabba på och förenkla processen för kliniska läkemedelsprövningar. 

Smer lyfter etiska aspekter vid medicinska åldersbedömningar

Nyheter 21 MAR 2018 Mot bakgrund av debatten om medicinska åldersbedömningar och de metoder som valts för ändamålet vill Statens medicinsk-etiska råd på nytt belysa de etiska aspekter som man tidigare lagt fram.

bild

Sten Heckscher blir regeringens nya utredare av organdonationer

Nyheter 21 MAR 2018 I dag, onsdag, utsåg regeringen det före detta justitierådet Sten Heckscher till särskild utredare för en ny organdonationsutredning. Tanken är att utredningen ska lämna förslag som leder till en ändamålsenlig och rättssäker ordning för organdonation.

Annons Annons

»Handleda är att ge feedback hela tiden«

bild

Nyheter 21 MAR 2018 Hur blir man en bra handledare? Läkartidningen har frågat tre erkänt duktiga och prisade handledare. »Som handledare ska du guida folk till mål. Min uppgift är att hjälpa dig på vägen dit«, säger Kaj Eman, ST-läkare i kirurgi i Arvika. (1 kommentar)

Stora brister i handledningen

Nyheter 21 MAR 2018 Att AT- och ST-läkare ska få handledning står i lagen. Handledningen ska vara återkommande och schemalagd. Men i verkligheten fungerar det inte alltid så. (1 kommentar)

bild

»Inspirera är en viktig uppgift«

Nyheter 21 MAR 2018 »Jag tror att min styrka som handledare är min erfarenhet. Eftersom jag har jobbat väldigt länge har jag varit med om många olika situationer«, säger Britta Lödén, överläkare och specialist i onkologi i Karlstad.

»Som handledare sätts ens egna kunskaper på prov«

bild

Nyheter 21 MAR 2018 Pontus Vulkan, ST-läkare i internmedicin i Västervik, utsågs till Sveriges bästa handledare av läkarstudenterna förra året. »Jag vill att kandidaterna ska ha lärt sig något nytt när de går hem för dagen och förhoppningsvis kunna ännu mer än jag kan i fram­tiden«, säger han. 

Hög kvalitet på data i nationellt register för prostatacancer

bild

Nya rön 21 MAR 2018 Andelen män som inte registrerats i Nationella prostatacancerregistret är låg, visar en avhandling som undersökt registrets datakvalitet. Studierna visar även hur datakvaliteten i prostataregistret förbättras över tid och hur förbättringarna korrelerar med förbättringsarbete.

Orimlig arbetsmiljö för läkarstudenterna

bild

Debatt 21 MAR 2018 Arbetsmiljön vid Sahlgrenska akademin är oacceptabel. Läkarstudenten Andreas Bruhn kräver, tillsammans med ordföranden i Sveriges läkarförbund student Göteborg, Elin Ekdahl, svar på hur problemen med det stora överintaget av läkarstudenter ska lösas. (6 kommentarer)

Landstingen – en utdöende art

bild

Nyheter 20 MAR 2018 I dag finns få landsting kvar. Nästan alla har blivit regioner och resten tänker snart ta klivet. Nu föreslås att landstingsbegreppet ska begravas för gott. (2 kommentarer)

Principer för digitala vårdmöten fastställda i Region Uppsala

Nyheter 20 MAR 2018 Vårdstyrelsen i Region Uppsala har beslutat om förutsättningar för regionens egen lösning för digitala vårdmöten via video. Det handlar bland annat om vilken teknisk lösning som ska användas på vårdcentralerna och om vilka ersättningsnivåer som ska gälla för den typen av besök.

Annons
Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons