Annons Annons
Annons Annons
bild

Akuten på Sunderby sjukhus pressad av ökat antal besök

Nyheter 18 JUL 2018 Ovanligt många patienter söker sig just nu till akutmottagningen vid Sunderby sjukhus, trots att de inte har problem av akut karaktär. Verksamhetschefen misstänker att stängningen av en jourcentral på vardagar har något med saken att göra.

Sommaren skapar högre tryck på sjukvården i storstadsregionerna

Nyheter 18 JUL 2018 Halvvägs in i kalendersommaren är pressen på sjukvården något mer intensiv än vanligt i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Men det varierar en del, även om situationen inte är akut, visar Läkartidningens rundringning.

Annons Annons

Vården i stabsläge för att kunna ta hand om skadade i bränder

bild

Nyheter 18 JUL 2018 De många skogsbränder som rasar i Jämtland Härjedalen har fått sjukvården i regionen att fatta beslut om stabsläge. Främst förbereder sig personalen på att ta hand om brandskadade.

bild

Exponering för lösningsmedel kopplades till högre risk för MS

Nya rön 18 JUL 2018 En ny svensk studie visar ett samband mellan exponering för organiska lösningsmedel och risk för MS, som i hög grad påverkas av genetisk konstitution och rökvanor.

Låt specialistläkare med utländsk examen göra specialistprov

bild

Debatt 18 JUL 2018 Utländska specialistläkare borde få göra ett kunskapsprov för specialistkompetens. Det är bättre att se till att läkaren är bra på och behärskar sitt kompetensområde än att testa en omfattande kunskap om ämnen man inte kommer att använda i sitt jobb. Det skriver Sara Helena Progiante, som flyttat till Sverige från Brasilien, där hon arbetade som gynekolog och obstetriker. (5 kommentarer)

Chefers utbildning om jämställdhet kapas i Stockholm

bild

Nyheter 17 JUL 2018 Stockholms läns landsting skär ned på utbildning i jämställdhet för chefer i vården. Det gör att utbildningsplatserna inte räcker till alla.

Annons Annons

Åldersbestämning med röntgen eller MR är ett tankefel

bild

Debatt 17 JUL 2018 Slutningen av de långa rörbenens tillväxtzoner följer samma mönster som de yttre könskaraktärer som tas upp i tillväxtkurvorna som dagligen används på svenska barnmottagningar, menar Sten Dreborg. Hans slutsats är att skelettåldersbestämning kan användas för att bedöma den biologiska åldern, men inte den kronologiska åldern. (3 kommentarer)

Batteri tog slut – inget hjärtlarm när patient blev sämre

bild

Nyheter 17 JUL 2018 Batteriet i den telemetridosa som användes för registrering av en patients förmaksflimmer tog slut, varpå dosan inte larmade när patientens tillstånd försämrades. Nu anmäls händelsen till Läkemedelsverket.

Läkare efterlyser #metoo-samarbete i Region Örebro län

bild

Nyheter 17 JUL 2018 Konkreta handlingsplaner mot sexuella trakasserier och ett närmare samarbete mellan Region Örebro län och Örebro universitet. Det kräver läkare i en debattartikel. 

Annons Annons

Medicinstudenter drabbas oftare av sexuella trakasserier än andra

Nyheter 17 JUL 2018 Det är betydligt vanligare att kvinnliga medicinstudenter utsätts för sexuella trakasserier än studenter inom naturvetenskap eller teknik. Och arbetsmiljön inom kirurgi och akutmedicin är särskilt utsatt, visar en amerikansk rapport.

Stockholmsvården pressad – då öppnar intensivakuten

bild

Nyheter 16 JUL 2018 Ett högt tryck på akutmottagningarna i Stockholm, i kombination med brist på vårdplatser, gör att intensivakuten vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna tillfälligt får ta emot patienter från andra sjukhus.

bild

Glöm inte bort tidsfaktorn vid trombektomi vid akut stroke

Debatt 16 JUL 2018 Huvudbudskapet i en rapport från Nationella programrådet för stroke är att trombektomi ska utföras, men på universitetssjukhus. I Västernorrland och Jämtland finns risk för att patienter får trombektomi för sällan och för sent. Vi efterlyser en jämlik vård. Det skriver Vilhelm Sjögren och medförfattare.

Annons Annons

Replik: Viktigt att värna om utförarens kompetens vid trombektomi

bild

Debatt 16 JUL 2018 Den snabbkurs för kardiologer om 3–6 månader som föreslås av Sjögren och medförfattare utgör endast en bråkdel av den utbildningsinsats som det finns konsensus om, skriver 12 medlemmar i Nationella arbetsgruppen för stroke i en replik om trombektomi. De föreslår att ett modernt nationellt ambulanshelikoptersystem etableras.

WMA fördömer läkares medverkan till avrättningar

Nyheter 16 JUL 2018 Iranska domstolar lutar sig mot rättsläkares bedömningar av minderåriga brottslingars mentala mognadsgrad vid utfärdandet av dödsstraff. Detta kritiseras nu i skarpa ordalag av den internationella läkarorganisationen WMA, World Medical Association. (2 kommentarer)

bild

Dags att sluta med kollagenas vid Dupuytrens kontraktur?

Medicinsk kommentar 16 JUL 2018 Behandling av ­Dupuytrens kontraktur har revolutionerats under 2010-talet: från att ha krävt öppen operation kan tillståndet nu åtgärdas med betydligt enklare metoder. 2011 infördes Clostridium histolyticum-­kollagenas i Sverige för denna indikation, men en äldre minimalinvasiv metod har visat sig vara lika effektiv – till en tredjedel av priset. (2 kommentarer)

bild

Värmen ett problem för vården – forskare kräver bättre beredskap

Nyheter 13 JUL 2018 Hög, långvarig värme börjar påverka vården vid flera sjukhus, bland annat vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Nu efterlyser forskare en större samhällsberedskap för att hantera effekterna av värmeböljor.

Avslag på begäran om namn i nätjournaler

bild

Nyheter 13 JUL 2018 Arbetsmiljöverket avvisar skyddsombudets begäran om att Region Uppsala ska ta bort namnuppgifter på vårdpersonal i patienternas nätjournaler. Att frågan trots allt ska lyftas till Sveriges Kommuner och landsting välkomnas av Sjukhusläkarna. (1 kommentar)

Läkare höll fast vid beslut om vakenkirurgi – får kritik av IVO

Patientsäkerhet 13 JUL 2018 Trots att patientens tillstånd försämrades stod den ansvariga läkaren fast vid beslutet om att avlägsna dennes hjärntumör med vakenkirurgi. Det ledde till att patienten fick vänta åtta månader på ingreppet – och under tiden blev halvsidigt förlamad.

Handlingsplan ska stärka arbetet med patientsäkerhet

bild

Nyheter 13 JUL 2018 Socialstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en nationell handlingsplan för att stärka hälso- och sjukvårdens arbete mot en ökad patientsäkerhet. Det meddelar regeringen.

Ärftlighet påverkade risken för sarkoidos

bild

Nya rön 13 JUL 2018 I en svensk studie beräknades ärftlighetens betydelse för att insjukna i sarkoidos till 39 procent. Resterande 61 procent förklaras med miljöfaktorer.

Annons Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons Annons