Annons
Annons
Annons Annons

Bättre vårdmöten för säkrare vård – det vill patienten

bild

Originalstudie 23 FEB 2018 I en enkätstudie hade patienterna många förslag på hur möten i vården kan förbättras för att öka patientsäkerheten. Förslagen rörde både individ- och systemnivå.

»Prick kl 12 har kaoset av pusselbitar fallit på plats – igen«

bild

Krönika 23 FEB 2018 Först är man ute och cyklar, på väg till sin överläkartjänst på den överbokade ultraljudskliniken. Med ett flertal extra akutpatienter att ta hand om blir kaoset fulländat – men så faller alla bitar mirakulöst på plats, liksom av sig själva, och snart cyklar man samma väg tillbaka. Joanna Ahlkvist berättar i sin krönika.

Annons Annons

JO: Fel av verksamhetschef att begränsa anhörigs besökstider

Nyheter 23 FEB 2018 En verksamhetschef vid Skånes universitetssjukhus får kritik av Justitieombudsmannen, JO, för ett beslut om att begränsa besökstiderna för en anhörig till en patient. Men enligt JO finns det rättsliga oklarheter och nu vill man att regeringen ser över lagstiftningen.

bild

Läkarnas fackliga företrädare ger förslaget om BT tummen upp

Nyheter 23 FEB 2018 Stödet för att införa bastjänstgöring, BT, för läkare – och därmed även en ny läkarutbildning – är mycket stort. Det visar svaren från remissinstanserna. Men det råder delade meningar om hur tjänstgöringen ska utformas.

49 operationssalar kan tvingas stänga av akut personalbrist

bild

Nyheter 23 FEB 2018 Karolinska universitetssjukhuset i Solna kan behöva stänga ett stort antal operationssalar i flera veckor på grund av akut brist på sjuksköterskor.

Låg andel utomläns sjukhusvård – men stora regionala skillnader

Nyheter 23 FEB 2018 Det skiljer stort mellan olika landsting när det gäller specialiserad utomlänsvård. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Annons Annons

Vi behöver ha en rättssäker och trygg sjukskrivningsprocess

bild

Debatt 23 FEB 2018 Det är viktigt att det förs en diskussion om läkarens roll i sjukskrivningsprocessen inom såväl kåren som Läkarförbundet, skriver Margaretha Lööf-Johanson.

bild

Så ska regeringens granskning av NKS-projektet genomföras

Nyheter 22 FEB 2018 På torsdagen beslutade regeringen hur utredningen om Nya Karolinska Solna, NKS, ska se ut. Det handlar om hur avtalen slutits, men därtill ska även modellen med värdebaserad vård granskas. (1 kommentar)

Svagt förtroende för Karolinskas ledning

bild

Nyheter 22 FEB 2018 Nära hälften av medarbetarna vid Karolinska universitetssjukhuset uppger att de har lågt förtroende för sjukhusledningen. Det framgår av den senaste medarbetarundersökningen.

Annons Annons

Kritiserat konsultbolag vill inte längre tala om värdebaserad vård

Nyheter 22 FEB 2018 Konsultföretaget Boston Consulting Group (BCG), som varit djupt involverat i omorganisationen av Karolinska universitetssjukhuset och uppbyggnaden av Nya Karolinska Solna, överger begreppet värdebaserad vård. (1 kommentar)

Hopp om bättre samverkan kring sjukskrivningar

bild

Nyheter 22 FEB 2018 Landstingen och Försäkringskassan ska få lättare att planera och samarbeta kring försäkringsmedicinska utredningar. Det är budskapet i den lagrådsremiss som regeringen nu beslutat om.

Macchiarinis patient anmäler Karolinska institutet till IVO

Nyheter 22 FEB 2018 En av kirurgen Paolo Macchiarinis luftstrupspatienter anmäler både Macchiarini och Karolinska institutet till Inspektionen för vård och omsorg. Patienten vill se ytterligare granskning.

Annons Annons

Klubbat: Västerås får ett nytt akutsjukhus

bild

Nyheter 22 FEB 2018 På onsdagen tog regionfullmäktige i Västmanland det slutliga beslutet att låta bygga ett nytt akutsjukhus. Den första etappen beräknas kosta 6,8 miljarder kronor.

bild

Fortsatt kraftig ökning av antalet överbeläggningar förra året

Nyheter 22 FEB 2018 Förra året fortsatte antalet överbeläggningar och utlokaliseringar inom den somatiska vården att öka kraftigt, enligt färska siffror. Nu kräver Läkarförbundet tydliga åtgärder för att få bukt med vårdplatsbristen.

Debatt om nätvård vinner Årets artikel

bild

Nyheter 22 FEB 2018 På torsdagskvällen prisas vinnarna i Årets artikel i Läkartidningen 2017. En inlaga om digital vård, författad av bland andra Rurik Löfmark, vann i kategorin debatt.

Alvedon 665 mg dras in 1 juni

Nyheter 22 FEB 2018 Europeiska kommissionen har nu – som väntat ­­– bestämt att Alvedon 665 mg ska dras tillbaka från marknaden. I Sverige kommer preparatet kunna förskrivas och lämnas ut till och med den 31 maj.

Skillnader i effekt mellan antidepressiva preparat enligt analys

bild

Nyheter 22 FEB 2018 Antidepressiva substanser skiljer sig åt när det gäller effekt och tolererbarhet hos vuxna med akut depression enligt en omfattande metaanalys i Lancet. Alla substanser som ingår i analysen är dock mer effektiva än placebo. (3 kommentarer)

bild

Kortlek ska främja samtal med patienter om livets slutskede

Nyheter 22 FEB 2018 Forskaren Olav Lindqvist vill främja öppenhet kring döendet. Tillsammans med sin projektgrupp har han översatt och vidareutvecklat en kortlek som ska vara ett stöd för att reflektera och samtala kring  livets slutskede.

Tidigare prorektor nytt vetenskapligt ombud på KI

bild

Nyheter 21 FEB 2018 Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen har utsett Anders Ekbom, professor och tidigare vikarierande prorektor, till universitetets vetenskapliga ombud. Syftet med uppdraget är bland annat att ge råd och vägledning till forskare och forskargrupper.

bild

Växande oro för sjukvården när regionernas ekonomi är i kris

Nyheter 21 FEB 2018 Flera regioner och landsting brottas med ekonomin. I Region Jämtland Härjedalen är det riktigt illa – här är läget så akut att regionen varslade om att personalen kanske inte skulle få sin lön utbetald före jul. Det ställer frågan på sin spets: hur länge kan ett landsting eller en region egentligen fortsätta att gå back?

Annons
Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons