Annons
Annons
Annons Annons

SLF: Den politiska låsningen är inte bra för sjukvården

Nyheter 15 NOV 2018 Det politiska dödläget är inte bra för den svenska hälso- och sjukvården som är i stort behov av reformer. Det är budskapet från Sveriges läkarförbund när övergångsregeringen nu presenterat sin budget.

Sjukskrivning är inte enbart en försäkringsfråga

bild

Debatt 15 NOV 2018 Försäkringskassan har länge kritiserats för att avslå sjukskrivningar där läkare intygat varierande grad av arbetsoförmåga. En aspekt som sällan eller aldrig diskuteras är att sjukskrivningen faktiskt också är en sjukvårdande åtgärd, skriver Lars Jacobsson.

Annons Annons

SGLT2-hämmare kopplade till amputation och diabetisk ketoacidos

bild

Nya rön 15 NOV 2018 I en dansk-svensk registerstudie visades att läkemedelsklassen SGLT2-hämmare, som används mot typ 2-diabetes, var associerad med ökad risk för amputation i nivå med höft eller lägre respektive diabetisk ketoacidos.

Riksrevisionen: Se över processen för sjukskrivning vid psykisk ohälsa

bild

Nyheter 14 NOV 2018 En översyn behövs för att förbättra arbetet med sjukskrivning av patienter med psykisk ohälsa, menar Riksrevisionen.

Nytt system för sjukintyg – läkarförening kräver skadestånd

Nyheter 14 NOV 2018 Systemet för sjukintyg fick läkarföreningen att se rött. Nu kräver de regionen på skadestånd.

Annons Annons

Stockholms läkarförening positiv till landstingets schemabesked

Nyheter 14 NOV 2018 Stockholms läkarförening är försiktigt positiv till det blågröna styrets besked om att schemaläggning av läkare i landstinget ska beslutas »i det nära ledarskapet« utifrån verksamhetens och patienternas behov och inte från den politiska nivån.

Annons Annons

Spelberoende en aktuell diagnos Snabba internetspel om pengar har stor beroendepotential – KBT ger god effekt

bild

Översikt 14 NOV 2018 Spelberoende är ett allvarligt tillstånd. Ungefär 2 procent av den svenska befolkningen har spelproblem, och varje år tillkommer omkring 100 000 problemspelare. Snabba internetspel om pengar har hög beroendepotential och utgör huvudproblemet för majoriteten av svenska problemspelare. Sjukvård och socialtjänst är sedan den 1 januari 2018 skyldiga att erbjuda utredning och behandling.

4 frågor till Carolina Widinghoff

bild

Författarintervjun 14 NOV 2018 Carolina Widinghoff, doktorand i beroende­medicin med inriktning på spelberoende, Lunds universitet, har tillsammans med Anders Håkansson skrivit en översikt om spelberoende.

Hasardspelberoende i DSM-5 ger nya diagnostiska verktyg Ökar möjligheterna att behandla spelberoende – omregleringen av svensk spelmarknad hjälper till

bild

Medicinsk kommentar 14 NOV 2018 Konsekvenser av en omreglerad spelmarknad för individer med spelproblematik bör förutses och hanteras. Åtgärder behövs för att optimera samverkan mellan vård och socialtjänst och övriga som är ansvariga i frågor som berör problematiskt spelande. (1 kommentar)

bild

Nya regler för antagning till kompletteringsutbildningar

Nyheter 14 NOV 2018 Antagningsreglerna till kompletteringsutbildningarna för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES görs om. Enligt ett nytt urvalskriterium prioriteras de som varit närmast att klara det medicinska kunskapsprovet.

Blågrönt backar om schemaläggning i Stockholms läns landsting

bild

Nyheter 13 NOV 2018 Den blågröna majoriteten i Stockholms läns landsting vill nu »undanröja varje skugga av tvivel« om att frågan om läkares schemaläggning ska skötas lokalt och utifrån verksamhetens och patienternas behov. Det säger finanslandstingsråd Irene Svenonius (M).

Efter avhoppen och kritiken RMV lägger locket på

bild

Nyheter 13 NOV 2018 Hur går Rättsmedicinalverket (RMV) vidare efter turbulensen kring de medicinska åldersbedömningarna av asylsökande? Tunga rättsmedicinska experter vill se en oberoende utredning – men myndighetens ledning vill inte uttala sig om läget. (5 kommentarer)

bild

Karolinska bekräftar: Chef avgår

Nyheter 13 NOV 2018 I svallvågorna av anklagelserna mot en överläkare om trakasserier på antisemitisk grund avgår nu en hög chef som haft ansvar för den enhet där händelserna ska ha ägt rum. Det bekräftar Karolinska universitetssjukhusets tillförordnade sjukhusdirektör på tisdagen.

M+S+L styr i Västernorrland

Nyheter 13 NOV 2018 Nu är styret klart i Region Västernorrland. Det blir ett blocköverskridande trepartistyre mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna.

Chef på Karolinska avgår

Nyheter 13 NOV 2018 Efter anklagelser om trakasserier av judiska läkare på Karolinska universitetssjukhuset väljer en berörd chef att avgå. Ytterligare en chef uppges ta en »time out«. Det rapporterar Aftonbladet.

»Vi opererar alla vi hinner, helt enkelt«

bild

Människor & möten 13 NOV 2018 Plastikkirurgen Malin Hakelius från Uppsala har opererat personer med medfödda ansiktsmissbildningar, framför allt läpp-, käk- och gomspalt, inom ramen för Operation Smile, en ideell verksamhet grundad 1982. (2 kommentarer)

Husrannsakan stoppade sabotage

Nyheter 13 NOV 2018 200 samtal saboterade vårdcentralens kösystem och oroade personalen. Men efter polisens husrannsakan hos en misstänkt har verksamheten gått tillbaka till det normala.

Riskvärdering för svår infektion hos vuxna i öppenvård Grönt, gult eller rött ljus – nya rekommendationer från Programråd Strama ger vägledning för handläggning

bild

Rapport 13 NOV 2018 Programråd Strama har tagit fram nya rekommendationer för värdering av risk för allvarlig infektion/sepsis bland vuxna med infektionssymtom i öppenvård. Utifrån allmäntillstånd, fysiologiska funktioner och riskfaktorer sker gruppering till grönt ljus (låg risk), gult ljus (medelhög risk) och rött ljus (hög risk). Riskgruppen styr initial handläggning.

bild

Läkarförening vill se snabb utredning av nygammal akut

Nyheter 12 NOV 2018 Läkarföreningen på Karolinska universitetssjukhuset lägger nu fram sitt förslag till en nygammal, breddad akutverksamhet i Solna. Föreningen hoppas på en snabbutredning för att mota den kris man ser stå för dörren.

Det kan vi lära oss av den som pluggar medicin mitt i livet

bild

Debatt 12 NOV 2018 Det är en tillgång att få träffa studenter som valt att ändra yrkesbana. Diskussionerna och mötena blir givande. Ingela Fehrman Ekholm har som mentor intervjuat två äldre läkarstudenter om hur de ser på studierna, läkarrollen och vården i stort. (4 kommentarer)

Annons
Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons