Annons Annons
Annons Annons

SKL vill diskutera utformningen av en ny kömiljard

bild

Nyheter 21 JAN 2019 Sveriges Kommuner och landsting (SKL) välkomnar att primärvårdsreform är en av punkterna i regeringsuppgörelsen. Vad gäller den uppdaterade kömiljarden vill SKL diskutera detaljerna i utformningen med staten.

Charles Bonnets syndrom: hallucinationer hos synskadade Svagt seende patienter bör informeras om detta benigna tillstånd, som kan vålla oro

Översikt 21 JAN 2019 Charles Bonnets syndrom är ett tillstånd som inne­fattar komplexa synhallucinationer hos mentalt och kognitivt friska personer som är medvetna om att hallucinationerna inte är verkliga. Det föreligger en stark association mellan syndromet och förvärvad nedsatt synfunktion.

Annons Annons
Annons Annons

»Jag frågar hur han har det och han inleder då en monolog ...«

bild

Krönika 21 JAN 2019 En äldre herre reser i tre och en halv timme för att träffa onkologen, men när de väl sitter mittemot varandra håller han en monolog som har mest med annat än cancern att göra. Doktorns insats blir mindre onkologisk än hippokratisk. Nina Cavalli-Björkman berättar i sin krönika.  (1 kommentar)

bild

Hallengren blir socialminister

Nyheter 21 JAN 2019 Lena Hallengren (S) tar över som socialminister med ansvar för sjukvårdsfrågorna. Annika Strandhäll blir socialförsäkringsminister. Det stod klart när statsminister Stefan Löfven (S) på måndagen presenterade vilka ministrar som ska ingå i den nya rödgröna regeringen.

Replik till SWESEM: Det skulle vara riskfyllt att detaljstyra bastjänstgöringen

bild

Debatt 21 JAN 2019 Att enbart tillåta tjänstgöring på akutmottagningar där det finns specialister och ST-läkare inom akutsjukvård ökar risken för flaskhalsar, skriver Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation i en kommentar till ett debattinlägg från Svensk förening för akutsjukvård.

Annons Annons
bild

Första uppropet för blivande läkare i Kalmar och Jönköping

Nyheter 21 JAN 2019 Nu välkomnas läkarstudenter från Linköpings universitetet för första gången till de nya studieorterna Kalmar, Jönköping och Norrköping. Orter som tillkommit i och med den nya decentraliserade läkarutbildningen.

Mänskliga faktorn är orsaken till de flesta olyckorna med vapen

Människor & möten 21 JAN 2019 Mensura Junuzovic, specialist i allmänmedicin, berättar i sin avhandling om dödliga och icke-dödliga skjutvapenolyckor i Sverige samt undersöker vilken prevention som behövs. 

Annons Annons
bild

Läkaren har en nyckelroll i vårdarbetet med levnadsvanor Socialstyrelsens nya Nationella riktlinjer betonar det rådgivande patientsamtalet

Medicinsk kommentar 21 JAN 2019 Socialstyrelsens nya preventiva riktlinjer betonar vikten av att stödja levnadsvane­förändringar hos personer med särskild risk. Läkarkåren har här en nyckelroll. En stor majoritet av patienter som samtalar om levnadsvanor vid kontakter med vården gör det med en läkare.

Sjukhusläkarna och DLF positiva till vårdreformerna i uppgörelsen

Nyheter 21 JAN 2019 Sjukhusläkarna och Distriktsläkarföreningen är försiktigt positiva till flera av punkterna som berör sjukvården i regeringsöverenskommelsen mellan C, L, S och MP. Men det finns frågetecken kring vad formuleringarna i överenskommelsen innebär i praktiken.

C om vårdreform: Rätten till fast läkare är en nyckelfråga

bild

Nyheter 18 JAN 2019 Nu ska detaljerna i regeringsöverenskommelsen mellan C, L, S och MP mejslas fram. Centerpartiets Anders W Jonsson anser att frågan om fast läkarkontakt är en förutsättning för att få till en primärvårdsreform. (2 kommentarer)

Astrid Seeberger:
Jag känner inte
Jean-Claude Arnault

bild

Nyheter 18 JAN 2019 Överläkaren Astrid Seeberger har kritiserats för sitt inlägg om domen mot »Kulturprofilen«. Hon har mött honom genom sin roll som författare, men säger att hon inte känner honom och att debattartikeln är en principfråga. (1 kommentar)

bild

NIPT är kostnadseffektivt som första linjens screeningtest

Debatt 18 JAN 2019 Priset på NIPT har sjunkit avsevärt sedan det infördes, men varierar en hel del. Med fri handelsrätt och sjukvård inom EU bör de laboratorier som är mest kostnadseffektiva premieras, skriver Lars Breimer.

bild

Fusk på högskoleprov utreds – fler läkarstudenter kan stängas av

Nyheter 18 JAN 2019 Universitets- och högskolerådet, UHR, granskar just nu drygt 200 personer som misstänks ha fuskat på högskoleprovet. Två provresultat har hittills återkallats för personer som kommit in på läkarprogrammet vid Karolinska institutet respektive Uppsala universitet. (1 kommentar)

Värmland gör nytt försök att upphandla fristående hyrläkare

Nyheter 18 JAN 2019 Region Värmlands första försök att knyta till sig hyrläkare med egna bolag på längre kontrakt misslyckades. Nu gör regionen ett nytt försök, denna gång erbjuds hyrläkarna högre ersättning.

bild

Sex som självskada kan jämföras med att skära eller bränna sig

Nya rön 18 JAN 2019 En avhandling visar att sex som självskada kan jämföras med direkt självskada och är ett beteende som kan vara svårt att bryta. Beteendet är starkt kopplat till dåligt psykiskt mående och är därför viktigt att uppmärksamma inom sjukvården.

bild

IVO ska granska riskerna med utlokaliseringar på sjukhusen

Nyheter 18 JAN 2019 I år ska Inspektionen för vård och omsorg, IVO, göra en särskild tillsyn av riskerna för utlokaliserade patienter. »Vi vill titta på hur vårdgivarna planerar, leder och organiserar verksamheten så att kravet på en god vård uppfylls för de utlokaliserade patienterna«, säger inspektören Joakim Sebring.

bild

Danskt förstatligande av vården kan få konsekvenser i Sverige

Nyheter 17 JAN 2019 Den danska regeringen har lagt fram ett förslag på vårdreform som bland annat innebär att regionerna avskaffas och att sjukvård förstatligas. Det skulle kunna få konsekvenser för Skåne. (2 kommentarer)

Läkare försvarar kritiserat inlägg om Kulturprofilsdomen

Nyheter 17 JAN 2019 I en debattartikel ifrågasätter överläkaren Astrid Seeberger om domen mot den så kallade Kulturprofilen var rättvis. Men läkarstudenten Eva Skärby menar att överläkaren missbrukar sin läkartitel och begår ett »rejält etiskt övertramp«.  (3 kommentarer)

bild

Intraoperativ MRT ger nya möjligheter för neurokirurgi

Rapport 17 JAN 2019 Med intraoperativ MRT ges möjlighet till ökad resektionsgrad vid operation av hjärntumörer och även andra lesioner i hjärnan som kortikala dysplasier. Patientgrupper som kan ha nytta av intraoperativ MRT är till exempel barn med hjärntumörer och patienter med låggradiga gliom.

SKL:s politiska ledning byter färg

bild

Nyheter 17 JAN 2019 Det blir ett maktskifte i Sveriges Kommuner och landsting, SKL. De kommande fyra åren får organisationen en borgerlig ledning. Lena Micko (S) lämnar ordförandeposten i mars.

Annons Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons Annons