Annons
Annons Annons

Regeringen stöttar WHO:s krisfond med 40 miljoner

Nyheter 24 FEB 2020 Med anledning av det nya coronaviruset avsätter regeringen nu 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens krisfond. Samtidigt uppger socialministern att den svenska beredskapen är god.

Allvarlig allergisk reaktion är sällsynt

bild

Läkemedelsfrågan 24 FEB 2020 Data saknas för att kunna bedöma om tidigare reaktion på tetanusvaccin ökar risken för överkänslighet mot andra vacciner. Om man väljer att vaccinera bör detta ske med sedvanlig anafylaxiberedskap.

Annons Annons

»Det här är du verkligen värd!« sa kronprinsessan

bild

Människor & möten 24 FEB 2020 Gunilla Gunnarsson, onkolog och tidigare nationell samordnare, tog emot Regionala cancercentrums hedersutmärkelse 2020 när Sveriges nationella cancerstrategi nyligen firade 10-årsjubileum.

Utredning av kandidater för transplantation varierar stort

bild

Originalstudie 21 FEB 2020 Stora skillnader i psykosocial och psykiatrisk bedömning råder vid landets transplantationscentrum, visar en intervjustudie.

Anders Gustafsson prorektor på KI

bild

Nyheter 21 FEB 2020 Konsistoriet vid Karolinska institutet har beslutat att utse Anders Gustafsson, professor i parodontologi, till lärosätets prorektor.

Annons Annons

Ny rapport: 3 000 coronavirusfall bland Kinas sjukvårdspersonal

bild

Nyheter 21 FEB 2020 I en ny analys talar Kinas smittskyddsinstitut om mer än 3 000 smittade av det nya coronaviruset bland sjukvårdspersonal i Kina. Drygt hälften av fallen har bekräftats med molekylärbiologisk diagnostik.

bild

Socialstyrelsen varnar för att handläggningstiderna blir längre

Nyheter 21 FEB 2020 I sin utredning »Ökad statlig närvaro i Härnösand« föreslår regeringen att ett antal arbetsuppgifter från olika myndigheter flyttas till Härnösand. Förslaget innefattar delar av Socialstyrelsens legitimationsverksamhet. (4 kommentarer)

Annons Annons

Skånes digitala vård fortfarande oviss efter jävsmisstankar

bild

Nyheter 21 FEB 2020 Region Skånes egen digitala primärvård är stoppad i väntan på en utredning som misstänkt jäv. Det är oklart när den kan komma igång igen, och om systemet måste göras om i grunden.

Ge patienter med astma ökad rätt till behandling och uppföljning

bild

Debatt 21 FEB 2020 Genom att höja kunskapsnivån om astma och dess olika fenotyper på alla vårdnivåer kan vi också öka möjligheterna för att patienter med svår astma identifieras och behandlas av specialister, skriver Caroline Stridsman och medförfattare.

»Så långt ifrån nätläkarens vård jag kan komma.«

bild

Krönika 21 FEB 2020 Med all aktiv behandling avslutad vårdas patienten palliativt i hemmet i en avlägsen del av ön. Och i akut läge finns sjukvården på plats rent fysiskt – inte bara som en skärmbild av en konsult från cyberrymden, berättar Björn Englund i sin krönika. (9 kommentarer)

Annons Annons

Pappersrecept blir kvar till nästa år

bild

Nyheter 20 FEB 2020 Läkemedelsverket skjuter upp slopandet av pappersrecept – detta efter att ha lyssnat in synpunkter från förskrivare som fortfarande inte har tillgång till ett elektroniskt receptsystem. (7 kommentarer)

Sylf: Låt inte regioner som missköter sig anställa före AT

bild

Nyheter 20 FEB 2020 Om regioner låter icke-legitimerade läkare som inte gjort AT gå ensam jour, då bör Socialstyrelsen dra in deras rätt att anställda nya underläkare. Det föreslår Madeleine Liljegren, ordförande för Sveriges yngre läkares förening (Sylf).

Öppna jämförelser: Fortsatt stora problem med tillgängligheten

Nyheter 20 FEB 2020 Den svenska hälso- och sjukvården har goda medicinska resultat, men det finns problem vad gäller tillgängligheten och antalet överbeläggningar och utlokaliseringar. Det är en slutsats i en ny rapport från Socialstyrelsen.

bild

Dragkamp mellan sjukhus när vård ska samordnas nationellt

Nyheter 20 FEB 2020 Sex universitetssjukhus vill bedriva nationell högspecialiserad vård vid förvärvad ryggmärgsskada hos vuxna. Men enligt Socialstyrelsen ska den här typen av vård bara finnas på fyra enheter i landet.

Övergångsregler för nya specialiteter kan komma att förlängas

bild

Nyheter 20 FEB 2020 Socialstyrelsen föreslår förlängda övergångsbestämmelser för de läkarspecialiteter som tillkom 2015. Eftersom det är brist på färdiga specialister får man fortsatt använda handledare från en närliggande specialitet. 

bild

Ny riskmarkör för kammararytmi vid hypertrofisk kardiomyopati

Nya rön 20 FEB 2020 I en studie undersöktes 25 patienter med hypertrofisk kardiomyopati och implanterbar defibrillator med positronemissionstomografi i syfte att hitta fler metoder för att värdera risken för kammararytmi.

bild

Politiker vill att förlossningen vid Karlskoga lasarett upphandlas

Nyheter 19 FEB 2020 Tidigast i slutet av 2024 skulle förlossningen i Karlskoga kunna öppna. Det har hälso- och sjukvårdsdirektören kommit fram till. För långsamt tycker politikerna, som vill upphandla verksamheten.

bild

Ny rapport: Vårdcentralerna kan bli bättre på att upptäcka cancer

Nyheter 19 FEB 2020 Primärvården kan bli bättre på att upptäcka fler cancerfall tidigare. Men då krävs mer resurser, forskning och bättre digitala stöd. Det skriver Cancerfonden i en ny rapport.

Pneumotorax – vård utan drän gav lika bra behandlingsresultat

bild

Nya rön 19 FEB 2020 I en australisk/nyzeeländsk randomiserad studie undersöktes konservativ behandling kontra intervention vid pneumotorax. Det visade sig att nästan 85 procent av patienterna i den konservativa gruppen klarade sig utan dränage, vilket inte var sämre än i interventionsgruppen. (1 kommentar)

bild

Ny privat cancerklinik i Skåne: »Om offentliga vården fungerat optimalt hade vi inte behövts«

Nyheter 19 FEB 2020 Snart öppnar Perituskliniken, en privat klinik som vill bli heltäckande på prostatacancer och bröstcancer och som föddes ur frustration över den offentliga vården. Regionpolitiker i Skåne ser en chans att kapa cancerköer – men också en risk för kompetensdränage. (3 kommentarer)

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!