Annons

Starka protester när läkarstudent hotas av utvisning

bild

Nyheter 29 MAJ 2017 Engagemanget för den läkarstudent vid Karolinska institutet som nyligen fått ett andra avslag på sin asylansökan är stort. Nu ska ett opinionsmöte hållas i ett försök att påverka myndigheterna att ändra sitt beslut. 

Karolinska universitetssjukhuset fortsätter betala kritiserat bolag

Nyheter 29 MAJ 2017 Karolinska universitetssjukhuset fortsätter sitt samarbete med Boston Consulting Group – nu genom det amerikanska bolaget ICHOM.Läkarföreningens ordförande Yvonne Dellmark är kritisk.

»Både lugnande och ångestskapande att vara insatt i vårdens brister som patient«

bild

Krönika 29 MAJ 2017 Utgången av en prematur tvillingfödsel i vecka 26-28 i 1930-talets Skåne var förutsägbar. Modern fick lov att ta hand om de nyfödda bäst hon kunde. Tvillingen som överlevde mot alla odds är nu 82 år. »I dag hade Sven och hans brors rätt till livet betraktats som självklar trots en prematur födsel«, skriver ST-läkaren Amita Falk, själv nyförlöst.

Cannabisläkemedel hade effekt på antalet epileptiska anfall

Nya rön 29 MAJ 2017 Behandling med ett cannabisläkemedel minskade antalet epileptiska anfall hos barn med en svår form av epilepsi, jämfört med placebo. Det visar en ny studie i tidskriften New England Journal of Medicine.

Problemen kring sjukskrivningar måste lösas ihop

bild

Debatt 29 MAJ 2017 För att förbättra kommunikationen behöver sjukvården och Försäkringskassan jobba med frågan. Det är inte konstruktivt att peka ut den andra parten som den som behöver förändras, skriver Sultan Kayhan (S).

Ny rapport: Bättre vårdkvalitet i verksamhet som leds av läkare

Nyheter 29 MAJ 2017 Chefer i vården som har medicinsk kompetens bidrar till bättre kvalitet i sjukhusvården, enligt en forskningsgenomgång av Medical Management Centre vid Karolinska institutet.

Annons Annons
bild

Interventionell radiologi har nu blivit certifierad i Sverige

Kultur 29 MAJ 2017 Interventionell radiologi är nu certifierad i Sverige. Den svenska certifieringsprocessen är det första exemplet i Sverige på att en kvalitetssäkring av en medicinsk kompetens sker på initiativ av läkarprofessionen.

Ilmar Reepalus insikt borde glädja Läkarförbundet

bild

Debatt 26 MAJ 2017 Enligt Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren finns ingen motsättning mellan vinst och kvalitet i hälso- och sjukvården. Det är ett häpnadsväckande uttalande, anser Bengt Järhult. (2 kommentarer)

Replik till Bengt Järhult: Förslaget slår undan benen på mindre och mellanstora företag

bild

Debatt 26 MAJ 2017 I dagens hälso- och sjukvårdssystem finns det många problem att ta tag i, men Ilmar Reepalus förslag om vinstbegränsning är inte ett effektivt sätt att åtgärda dem, skriver Sven Söderberg, Läkarförbundet, i denna replik.

Annons Annons
bild

Debattörer: Vården bör samverka mer med läkemedelsföretag

Nyheter 24 MAJ 2017 Svenska läkare behöver samarbeta mer med läkemedelsföretagen – förutsatt att det sker öppet och med tydliga regler. Det skriver bland andra Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i en debattartikel. (2 kommentarer)

Chefläkares privata mejlväxling med utredare kritiseras av JO

Nyheter 24 MAJ 2017 Chefläkaren vid Skaraborgs sjukhus får kritik av Justitieombudsmannen, JO, för att hon använt ett privat mejlkonto för korrespondens med en extern utredare i det uppmärksammade Ilizarov-ärendet.

Föreslås fortsätta som förste vice ordförande i Läkarförbundet

bild

Nyheter 24 MAJ 2017 Valberedningen föreslår att Karin Båtelson väljs om som förste vice ordförande för Läkarförbundet. Samtidigt föreslås två nya ledamöter ta plats i styrelsen, Erik Dahlman och Anders Lundberg.

Annons Annons

Ökat antal fall av Campylobacter och multiresistenta bakterier

Nyheter 24 MAJ 2017 Antalet fall med multiresistenta tarmbakterier med ESBL-CARBA fortsatte öka något förra året. Dessutom rapporterades en kraftig ökning av Campylobacter.

Tidigare KI-rektorer vägrar avgå från Nobelförsamlingen

bild

Nyheter 24 MAJ 2017 Trots uppmaningar att avgå sitter Karolinska institutets tidigare rektorer Harriet Wallberg och Anders Hamsten fortfarande kvar i Nobelförsamlingen. (3 kommentarer)

bild

Genredigering är nu ett faktum – men vilka värderingar ska styra?

Debatt 24 MAJ 2017 Med biologiska saxar kan vi i dag redigera arvsmassan. Genredigeringstekniken har fått stor uppmärksamhet. Göran Hermerén och Nils-Eric Sahlin anser att det är hög tid att tänka igenom vilka värderingar som ska vara styrande på området. I skottgluggen står lagen om genetisk integritet.

Prisad kardiolog med världsrekord i att samla på igelkottar

bild

Människor & möten 24 MAJ 2017 Bengt W Johansson, nestor inom svensk kardiologi, har belönats med Nylinmedaljen. Han är den förste att få den trots att den präglades redan för 20 år sedan. Medaljen är uppkallad efter Gustav Nylin (1892–1961), en av pionjärerna inom svensk kardiologi. 

bild

Akademiska sjukhuset tvingas köpa neonatalvårdplatser i Åbo

Nyheter 23 MAJ 2017 För att klara vårdbehovet under sommaren har neonatalverksamheten i Uppsala tvingats reservera platser för nyfödda barn på universitetssjukhuset i Åbo, Finland. Det rapporterar tidningen Sjukhusläkaren. (1 kommentar)

Nationella program en väg till jämlik vård

bild

Nyheter 23 MAJ 2017 Landsting och regioner ska gemensamt skapa nationella programråd för ett flertal sjukdomsområden. På så sätt ska vården bli mer jämlik framöver. (5 kommentarer)

Kritik mot klinik som använde defekt operationsutrustning

Patientsäkerhet 23 MAJ 2017 En utrustning för laparoskopi hade krånglat under längre tid. Trots detta fortsatte kliniken att använda den. Efter att en patient drabbats av komplikationer efter en bukhåleoperation får vårdgivaren nu kritik från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Nytt beslutsstöd väcker frågor om intravenös trombolys

bild

Debatt 23 MAJ 2017 Det finns olika syn på om behandlingsutfallet för intravenös trombolys är bra eller dåligt. Nationella programrådet understryker i ett nytt beslutsstöd att patienten ska ge sitt samtycke. Frågan kvarstår dock hur vi informerar på ett fullödigt och begripligt sätt, skriver Peter Appelros.

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.