Annons Annons

Efterlyser tydligare reglering

bild

Nyheter 18 AUG 2017 När öron-, näs- och halskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset fattade ett policybeslut att neka vård till patienter med komplikationer efter skönhetsoperationer blev kritiken stor. Nu efterlyser Thomas Lindén, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd tydligare regler. (1 kommentar)

Läkarförbundet: Inför krav på extern granskning av kvaliteten i bastjänstgöringen

bild

Nyheter 18 AUG 2017 Det vore »djupt olyckligt« om inte krav på extern granskning av kvaliteten i den framtida bastjänstgöringen infördes, anser Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings-och forskningsdelegation, och Jonas Ålebring, ordförande för Sylf.

Annons Annons

Ministrar: Styrsystem som New public management blev en börda

Nyheter 18 AUG 2017 Styrsystem av typen New public management som skulle effektivisera välfärden ledde till raka motsatsen, enligt S-ministrarna Annika Strandhäll och Ardalan Shekarabi i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer)

Intraoperativ strålbehandling vid bröstcancer rekommenderas inte

Nyheter 18 AUG 2017 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har kommenterat det vetenskapliga underlaget för att vid bröstcancer ge strålbehandling under operation i stället för efteråt.

bild

Vårdanalys ska utreda sponsring

Nyheter 18 AUG 2017 Regeringen har gett Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att kartlägga omfattningen och konsekvenserna av extern sponsring inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

Annons Annons

Tumult på akuten på Karolinska i Solna efter att en skjutits till döds

Nyheter 17 AUG 2017 En grupp personer orsakade stök och tumult på akutmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna efter att två personer som blivit skjutna förts dit för vård. Läkarföreningens klinikombud vill nu se förbättringar.

bild

SBU kartlägger »värdebaserad vård«

Nyheter 17 AUG 2017 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska på uppdrag av regeringen  kartlägga kunskapsläget rörande styrmodellen värdebaserad vård. 

Hyrföretag riskerar likvidation – kan skapa problem i Region Örebro län

Nyheter 17 AUG 2017 Bemanningsföretaget Läkarleasings framtid är osäker sedan företagets revisorer lämnat sitt uppdrag i förtid. Problemen oroar en av företagets största kunder Region Örebro län, rapporterar SVT Nyheter. (1 kommentar)

»Inför bonus i offentlig sektor«

bild

Nyheter 17 AUG 2017 Inför bonus för enskilda medarbetare inom offentlig sektor. Det föreslår Mats Persson, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna i en debattartikel.

Fler fall av livmoderhalscancer trots en omfattande cellprovtagning

bild

Nyheter 16 AUG 2017 Trots rekordhögt deltagande i cellprovtagning i Sverige förra året sker en regional ökning av livmoderhalscancer, visar statistik från den senaste årsrapporten från Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention. (3 kommentarer)

Förundersökning mot läkare misstänka för dataintrång läggs ner

Nyheter 16 AUG 2017 De två läkare vid Skaraborgs sjukhus i Skövde som delgivits misstanke om dataintrång efter att ha tagit del av journaler utan patienternas kännedom är inte längre misstänkta för brott. Det rapporterar P4 Skaraborg.

Uppmärksammad artikel om lovande cancerbehandling tillbakadragen

Nyheter 15 AUG 2017 Ett forskarlag vid Karolinska institutet, KI, upptäckte en mycket lovande läkemedelskandidat för att behandla aggressiv hjärncancer. Resultaten för överlevnaden hos försöksdjuren visade sig dock vara överskattade och svåra att reproducera. Nu har den ursprungliga vetenskapliga artikeln dragits tillbaka.

Läkares livräddande insatser för aborterade foster väcker debatt

Nyheter 15 AUG 2017 Den överläkare som försökte rädda livet på ett sent aborterat foster gjorde enligt Socialstyrelsens rättsliga råd inte fel. Men läkarens agerande ifrågasätts av läkarkollegor. Det rapporterar SVT Nyheter. (4 kommentarer)

bild

Bussolyckan i Härjedalen: Primärvården klarade krisen

Nyheter 15 AUG 2017 När en buss full med ungdomar körde av vägen utanför Sveg den 2 april försattes sjukvården omedelbart i krisberedskap. I ett slag fick en ensam hälsocentral ta emot 32 olycksdrabbade – en utmaning som krävde både samverkan, struktur och lite improvisation.

Snabb prioritering på plats avgörande för de skadade

Nyheter 15 AUG 2017 En timme efter olyckan landade narkosläkaren Oli Timmel med ambulanshelikopter som första läkare på olycksplatsen. Han valde rollen som avtransportledare och inte medicinskt ansvarig. »I efterhand känns det som ett riktigt beslut«, säger han. ()

Nytt datum för rättegången mot fängslade läkaren och KI-forskaren

Nyheter 14 AUG 2017 Ett nytt datum har satts för den uppskjutna rättegången mot läkaren och KI-forskaren Ahmadreza Djalali som hålls fängslad i Iran och riskerar dödsstraff. Den planeras nu börja nästa vecka, enligt uppgift till Läkartidningen. ()

Läkare utan gränser tvingas avbryta sin räddningsinsats på Medelhavet

Nyheter 14 AUG 2017 Organisationen Läkare utan gränser avbryter tillfälligt en sök- och räddningsverksamhet i Medelhavet på grund av att de känner sig hotade av Libyens kustbevakning. ()

Hundraårsminnet av en smittkoppsepidemi

Kultur 14 AUG 2017 För 100 år sedan utbröt en smittkoppsepidemi i Västerbotten. Sjukdomen krävde åtta liv innan spridningen stoppades av sjukvårdspersonalen i området. Utdrag ur förste provinsialläkare H Forsmans rapport om epidemin har sammanställts för Läkartidningen av Hans K:son Blomquist, docent och tidigare barnhälsovårdsöverläkare i Västerbotten. (2 kommentarer)

»Anders historia ... är inget mirakel utan resultatet av en vård som fungerar.«

Krönika 14 AUG 2017 En operationsberättelse på endast sex rader berättar om ett livräddande ingrepp föranledd av slumpens blinda härjning, med rationaliteten satt ur spel och oförutsägbarheten etablerad som princip. Jakob Ratz Endler kommer ihåg ett fall från kliniken. ()

Så lyckades Eda vårdcentral rejält minska förskrivningen av opioider

Nyheter 11 AUG 2017 Genom ett samlat grepp har Eda Vårdcentral i Charlottenberg lyckats minska sin förskrivning av opioidanalgetika kraftigt. I dag har patienterna med långvarig smärta en bättre behandling – och personalen en bättre arbetsmiljö. (4 kommentarer)

Åklagaren kallar Paolo Macchiarini till nytt förhör i Stockholm

Nyheter 11 AUG 2017 Kirurgen Paolo Macchiarini som utreds misstänkt för grovt vållande till annans död kallas av åklagaren till nytt förhör, enligt Dagens Nyheter.  ()

Annons Annons

Traumacenter byggs upp i Lund

Nyheter 11 AUG 2017 Region Skåne har beslutat att bygga upp ett traumacenter i Lund efter amerikansk modell. Arbetet påbörjas under hösten. Socialstyrelsen vill ha dedikerad personal för traumabehandling, enligt Mikael Ekelund, överläkare och driftsansvarig för akutkirurgin på Skånes universitetssjukhus i Malmö. (2 kommentarer)

Läkarförbundet vill att nytt centrum för arbetsmiljö blir myndighet

Nyheter 10 AUG 2017 Läkarförbundet vill hellre att ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö inrättas som en egen myndighet, än som en del av Stockholms universitet. ()

SOS Alarm blandade ihop patienter

Nyheter 10 AUG 2017 När ambulanspersonalen i Västernorrland kom fram till patienten upptäckte de att informationen från SOS Alarm inte stämde överens med hennes besvär, utan måste gälla en annan patient. Det visade sig att två larmoperatörer var inne på samma ärende och skrev samtidigt, enligt en avvikelserapport. ()

Akutläkarna har lämnat Enköping

Nyheter 10 AUG 2017 Akutläkarsatsningen på Lasarettet i Enköping har havererat. ST-läkarna sa upp sig en efter en. Och nu har även sjukhusets enda färdiga akutläkare kastat in handduken. ()

Allvarlig dataförlust för fem nationella kvalitetsregister

Nyheter 09 AUG 2017 Alla data som under en tolvdygnsperiod matats in i fem nationella kvalitetsregister knutna till Uppsala kliniska forskningscentrum, UCR, har gått förlorade och måste föras in på nytt. UCR beskriver det hela som en »allvarlig dataförlust«. ()

Läkarförbundet: Se över reglerna för äldres körkort

Nyheter 09 AUG 2017 Efter att äldre bilförare varit inblandade i flera olyckor på senare tid reser Transportstyrelsen nu krav på att fler körkort ska kunna återkallas. Enligt Läkarförbundet kan det finnas skäl att utreda frågan närmare. (4 kommentarer)

Visselblåsare efterlyser utökad granskning

Nyheter 09 AUG 2017 Visselblåsarna i Macchiariniskandalen vill se en utökad granskning av kirurgens sex artiklar om konstgjorda luftstrupar. Senare i augusti ska Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp sätta ned foten i frågan. ()

Självvald inläggning minskar antalet vårddagar

Nyheter 09 AUG 2017 När patienten själv fick välja tidpunkt för inläggning för psykiatrisk vård halverades antalet vårddagar. Även antalet dagar med tvångsvård minskade. Det visar ett projekt med självvald inläggning i Stockholms län, enligt Sveriges Radio. (Artikeln uppdaterad 2017-08-10.) ()

»Lovely« sa påven om professorns fertilitetssymbol

Människor & möten 09 AUG 2017 Lundaprofessorn Nils-Otto Sjöberg har ett speciellt förhållande till ägg. Som symbol, förtäring och vetenskapligt objekt har ägget följt honom genom hela karriären som obstetriker och gynekolog. Intresset har nu kulminerat i boken »Sagan om ägget«. (4 kommentarer)

Kritiserat primärvårdsförslag dras tillbaka

Nyheter 08 AUG 2017 Ett förslag om att slå ihop vårdcentralerna i Mjölby och Boxholm på grund av läkarbrist mötte skarp kritik från den lokala läkarföreningen tidigare i år. Nu har förslaget dragits tillbaka – och bemanningssituationen ser ut att ljusna på sikt. ()

Slumpmässiga alkohol- och drogtester av personal ska införas i Gävleborg

Nyheter 08 AUG 2017 Från och med början av nästa år ska slumpmässiga alkohol- och drogtester kunna tas på personal i Region Gävleborg som ett led i arbetet att bli en alkohol- och drogfri region. Gästrike Hälsinge läkareförening är delad i frågan. (4 kommentarer)

Flera påkörda utanför vårdcentral

Nyheter 08 AUG 2017 En personbil ska ha kört på och skadat tre personer utanför en vårdcentral i Stockholm, uppger flera medier. ()

Smittskyddsläkare efterlyser nationellt vaccinationscentrum

Nyheter 08 AUG 2017 Smittskyddsläkare vill se ett nationellt vaccinationscentrum inom Sveriges Kommuner och landsting som kan upphandla och organisera distributionen av vacciner. ()

»Dags att sluta förmedla mantrat om att fortsätta kuren ut«

Nyheter 07 AUG 2017 Det är dags att sluta säga till patienter att de banar väg för resistenta bakterier om de hoppar av en förskriven antibiotikakur i förtid, enligt brittiska forskare bakom en analys i British Medical Journal. (2 kommentarer)

Annons Annons