Läkartidningen
Annons Annons
Annons

»Vårdvalet har inte missgynnat vårdtunga grupper«

Nyheter 15 AUG 2018 Vårdvalet har inte trängt undan vårdtunga grupper som hävdats i Läkartidningen, tvärt om. Det skriver företrädare för Tankesmedjan Timbro på debattplats på DN Debatt samtidigt som rapporten Vem går mest till husläkaren – fattiga eller rika? publicerats på Timbros webbplats.

bild

Snabbspår för äldre avlastar akuten

Nyheter 15 AUG 2018 Många akutmottagningar i Stockholm lider av överbeläggningar och långa väntetider. Men inte Norrtälje sjukhus. En bidragande orsak är snabbspåret för äldre patienter över 80 år. 

Annons Annons

S vill stoppa vårdens beroende av hyrpersonal

Nyheter 15 AUG 2018 Socialdemokraterna vill bryta vårdens beroende av hyrpersonal. Det sa statsminister Stefan Löfven och socialminister Annika Strandhäll i samband med ett besök på Sahlgrenska universitetssjukhuset under onsdagen.

Nationellt utbrott av ehec-infektioner

bild

Nyheter 15 AUG 2018 Antalet ehec-infektioner har ökat sedan början av juli. Fall har rapporterats från flera län – främst Uppsala och Västra Götaland – och enligt Folkhälsomyndigheten är de allra flesta av samma typ.

Nu ska modell med värdebaserad vård ses över

Nyheter 15 AUG 2018 Nu är det dags för Karolinska universitetssjukhusets nya styrelse att påbörja den översyn av den omdiskuterade verksamhetsmodellen med värdebaserad vård, som Läkartidningen berättade om i juni.

Annons Annons

Den absurda döden

Kultur 15 AUG 2018 På tal om döden: Inför den har det moderna samhället inte ändrat människans grundläggande existentiella villkor, menar psykiatern Leif Öjesjö i ett tankepass. Döden är absurd och går egentligen inte att förstå – fastän många levande har försökt. (1 kommentar)

Doktor för hundra år sedan – och om hundra år

bild

Kultur 15 AUG 2018 Läkare för 100 år sedan måste ägna det mesta av sin tid åt infektionssjukdomar, konstaterar senior professor Göran Nilsson. Han rapporterar också om en privat dröm i vilken det uppenbaras att den helt dominerande dödsorsaken om 100 år blir cancern.

»Offentlighetsprincipen ska gälla hela vården«

bild

Nyheter 14 AUG 2018 Vallöfte från Socialdemokraterna: Offentlighetsprincipen ska gälla hela vården – det vill säga även privata vårdbolag.

WMA står upp för turkiska läkare

Nyheter 14 AUG 2018 Den internationella läkarorganisationen WMA uppmanar Turkiets president att stoppa häxjakten på landets läkare: »Vi är bestörta över hur ledande medlemmar i det turkiska läkarförbundet har behandlats under de senaste månaderna«.

Svårt att mäta värdet av insatser för delade beslut

bild

Nyheter 14 AUG 2018 Enligt en uppdaterad Cochraneöversikt är evidensen för metoder för att öka användandet av delat beslutsfattande inom vård och omsorg svag eller mycket svag. Det är dock svårt att mäta värdet av sådana metoder, konstaterar en brittisk professor i ett blogginlägg.

Läkare varnar för klimathotet

bild

Nyheter 14 AUG 2018 Sjukvården måste lära sig att ta hand om klimateffekterna, vilket årets sommar är ett tydligt exempel på. Det menar Gösta Alfvén i föreningen Läkare för miljön. Han hävdar att läkarkåren behöver öka sitt engagemang i det förebyggande arbetet mot 2000-talets största hälsofråga - den tilltagande växthuseffekten. (2 kommentarer)

Patienter får vård i onödan

Nyheter 13 AUG 2018 Många patienter med cancer får krävande och dyr immunterapi i onödan – det tyder färsk statistik från kvalitetsregistret »Nya läkemedel inom cancervården« på. Nu höjs röster för att både samhället och läkemedelsindustrin ska ta större ansvar för att se till att rätt patienter får behandling. (1 kommentar)

Preventivmedelsapp godkänns i USA

bild

Nyheter 13 AUG 2018 Den svenska preventivmedelsappen Natural Cycles har godkänts för marknadsföring i USA, uppger tidningen Vårdfokus.

Krishantering ska granskas

Nyheter 13 AUG 2018 Sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser som stora bränder, smittsamma sjukdomar och terrorattacker ska nu ses över i en ny utredning.

S hotar med lagstiftning om inte äldres vård och omsorg integreras

bild

Nyheter 10 AUG 2018 Social- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) vill se sjukvård och äldreomsorg under ett och samma tak. Och tas inte initiativ på lokalt och regionalt plan, är hon inte främmande för en tvingande lagstiftning. Uppdaterad 2018-08-10 kl 16. (2 kommentarer)

Ingenjör ska leda arbetet med Nationella läkemedelslistan

Nyheter 10 AUG 2018 Nu står det klart att det blir Magnus Åsén, civilingenjör i elektroteknik från KTH, som får den nyinrättade tjänsten på E-hälsomyndigheten som programledare för Nationella läkemedelslistan. (3 kommentarer)

Sköra äldre får extraspår på akuten vid Universitetssjukhuset Örebro

Nyheter 10 AUG 2018 Patienter över 75 år utgör en tredjedel av besökarna på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro – och många av dem har en komplex sjukdomsbild. Nu startas därför ett särskilt forskningsprojekt med syfte att förbättra vården för sköra äldre. ()

»Potentialen hos en förälder som återfått hoppet får aldrig underskattas.«

Krönika 10 AUG 2018 Citatet i The New Yorkers intervju var korrekt återgivet. Det framgick att röstläget hos en mor som återfått hoppet om uppehållstillstånd aldrig får underskattas när det gäller påverkan av vårdförloppet i komplexa sjukdomsfall förknippade med bristande samsyn. Psykiatern Björn Axel Johansson förklarar i sin krönika. ()

Annons Annons

Nyköpings lasarett var med sin tid

Recension 10 AUG 2018 Nyköpings lasarett var litet i slutet av 1800-talet men inte på något sätt på efterkälken i fråga om tillämpning av det senaste framstegen inom medicinen. En ny bok berättar om verksamheten vid det lilla sjukhuset under perioden 1835–1903.     ()

Sätter ned foten om arbetsväxling

Nyheter 10 AUG 2018 När landstingen står utan tillräckligt många sjuksköterskor testas ibland alternativ där arbetsuppgifter växlas till annan personal. Men det kan innebära stora risker för patienterna, menar den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN. ()

IVO granskar vårdplatsbristen

Nyheter 09 AUG 2018 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, sätter vårdplats- och personalbristen inom sjukvården under lupp i höst. Just nu förbereder myndigheten en nationell tillsyn. (1 kommentar)

Extraplatser till nästa kunskapsprov

Nyheter 09 AUG 2018 Intresset för att skriva det medicinska kunskapsprovet för tredjelandsutbildade läkare är så stort, att 240 extraplatser släpps till nästa prov. Det innebär en fördubbling av antalet platser. (1 kommentar)

Annons Annons

Elektiva operationer ställs in

Nyheter 09 AUG 2018 Krisen inom ortopedin vid Skaraborgs sjukhus fortsätter. Nu begränsas elektiv vård i både Lidköping och Skövde, och sjukhusledningen försöker locka sjuksköterskor med extra lön. I samma veva slutar ortopedchefen. ()

För snabba cellgifter kan ha orsakat nedsatt hörsel

Nyheter 08 AUG 2018 En åtta gånger snabbare infusion av cellgifter än normalt kan ligga bakom nedsatt hörsel hos ett cancersjukt barn. ()

Förskrivning av ångestdämpande läkemedel till barn och unga ökar

Nyheter 08 AUG 2018 Mellan 2006 och 2013 ökade förskrivningen av bensodiazepiner till barn, tonåringar och unga vuxna med 22 procent, visar en studie från Karolinska institutet. Många får dessutom läkemedlen under lång tid – i strid mot såväl svenska som internationella riktlinjer. (2 kommentarer)

»Det finns ett samband mellan nätmobbning och självskadebeteende«

Människor & möten 08 AUG 2018 Elever med funktionsnedsättning har mer ohälsa och är oftare utsatta för mobbning och nättrakasserier än klasskamrater utan funktionsnedsättning, visar Maria Fridh, ST-läkare i socialmedicin i sin doktorsavhandling om våld och psykisk ohälsa bland ungdomar i Region Skåne.  ()

Snabbt labbsvar – ebolavaccin kan sättas in redan i dag

Nyheter 08 AUG 2018 Det nya ebolautbrottet som bekräftades för en vecka sedan i Kongo-Kinshasa har krävt åtminstone nio liv. Men en »banbrytande« laboratorieinsats har gjort att vaccin redan nu kan sättas in. ()

Stockholmsvårdens värsta sommar

Nyheter 07 AUG 2018 Den här sommaren har varit värre än tidigare somrar i Stockholmsvården med färre vårdplatser och en ihållande värmebölja. Det är också den första sommaren med en intensivakut, vilket påverkat ambulanstrafiken. ()

Operationer återupptagna i Sollefteå: »Viktigt dra lärdom«

Nyheter 07 AUG 2018 Förra veckan ställdes alla operationer vid Sollefteå sjukhus in på grund av för hög luftfuktighet. Nu har de återupptagits. ()

Mässlingsfall konstaterat vid Danderyds sjukhus

Nyheter 07 AUG 2018 En vuxen person som förts med ambulans till Danderyds sjukhus i Stockholm har konstaterats vara smittad av mässling. Smittspårning har inletts, uppger Dagens Nyheter.  ()

Kritik efter dödlig kombination av läkemedel

Patientsäkerhet 06 AUG 2018 En äldre patient i Mellansverige avled i läkemedelsförgiftning efter en kombination av mycket höga koncentrationer av ett antidepressivt läkemedel och ett läkemedel mot munsvamp. Nu kritiserar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vårdgivaren. (2 kommentarer)

Läkare i NU-sjukvårdens psykiatri larmar: »Bortom räddning«

Nyheter 06 AUG 2018 16 läkare inom öppen- och slutenvården i NU-sjukvårdens psykiatri har skrivit en orosanmälan till ledningen om att brist på läkare hotar patientsäkerheten. ()

Snart kan österbottningar få strokevård i Umeå

Nyheter 03 AUG 2018 Strokepatienter från finländska Österbotten kan i höst få akutsjukvård i Umeå genom ett nytt samarbete över landsgränsen. Beslut är tänkt att tas i september. ()

Blodgivare inte godkänd – har donerat 40 gånger

Nyheter 03 AUG 2018 Personen som har donerat sedan 1990-talet upptäcktes nyligen inte vara godkänd som blodgivare då hen potentiellt sett skulle kunna sprida Creutzfeldt–Jakobs sjukdom. ()

Känd virusstam misstänks bakom nytt ebolautbrott

Nyheter 03 AUG 2018 Förhoppningar att redan befintligt vaccin ska begränsa smittan. ()

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.