Annons
Annons Annons
bild

Ett steg närmare akutkirurgi på Sollefteå sjukhus

Nyheter 19 MAR 2019 En utredning föreslås se över möjligheterna att återinföra akut kirurgi vid Sollefteå sjukhus. Samtidigt finns en öppning för att införa viss akut ortopedi igen i Sollefteå.

Ett fascinerande galleri över färgstarka läkare

bild

Recension 19 MAR 2019 Ännu så sent som mot slutet av 1700-talet måste vetgiriga och ambitiösa personer som önskade studera medicin söka sig från Sverige till andra länder ute i Europa. Om dessa studenter och studieresor handlar en nyutkommen bok som Läkartidningens recensent varmt rekommenderar till alla med intresse för medicin-, kultur- och lärdomshistoria.

Annons Annons
bild

Socialstyrelsen tjuvstartar med BT-föreskriften

Nyheter 19 MAR 2019 Sommaren 2020 ska de första »BT-läkarna« ut i svensk sjukvård. Innan dess måste flera svåra frågor lösas. Till exempel var läkarna ska göra sin akutsjukvårdsplacering. (2 kommentarer)

Läkaren François Rabelais: Skämtare och visselblåsare på 1500-talet

bild

Kultur 19 MAR 2019 Utöver sitt yrke som läkare var 1500-talsprofilen och munken François Rabelais en seriös skämtare, författare och visselblåsare – en renässanskämpe med patienter på hela samhällsstegen. Jerker Hanson, pensionerad psykiater, berättar om Rabelais resa och hans humör-höjande pikaresker som genom det befriande skrattet också kunde gälla för vård.

Annons Annons
bild

Forskarrapport om Nya Karolinska: »Kritiska röster stängdes ute från projektet«

Nyheter 19 MAR 2019 För att skapa handlingskraft i arbetet med att genomdriva Nya Karolinska Solna skapades en särskild NKS-förvaltning. Men den här typen av särorganisering förde med sig problem. Det är en av slutsatserna i en rapport från Stockholms universitet. (1 kommentar)

bild

Även för tidigt födda har skyddande antikroppar enligt svensk studie

Nyheter 18 MAR 2019 Även mycket för tidigt födda barn har ett skydd mot virus i form av antikroppar som förts över från mamman. Det gör att synen på infektionskänslighet hos nyfödda måste omprövas, enligt svenska forskare bakom en ny studie i Nature Medicine.

Datainspektionen granskar Medhelp

bild

Nyheter 18 MAR 2019 Datainspektionen går vidare med sin tillsyn efter den så kallade 1177-läckan. Nu är det företaget Medhelp som ska granskas.

Sterilcentralen på NKS lex Maria-anmäls

bild

Nyheter 18 MAR 2019 Efter ett stort antal avvikelserapporter kopplade till sterilcentralen vid Nya Karolinska Solna gör nu Karolinska universitetssjukhuset en anmälan enligt lex Maria.

bild

Kostnaden för HPV-vaccin till pojkar ska utredas ytterligare

Nyheter 18 MAR 2019 Regeringen ger nu Folkhälsomyndigheten i tilläggsuppdrag att ytterligare utreda kostnaden av att införa HPV-vaccin även till pojkar. Orsaken är att Sveriges Kommuner och landsting anser att det skulle bli mycket dyrare än beräknat.

Ogifta kvinnor anmäls till polis vid svenskdrivet BB

bild

Nyheter 18 MAR 2019 Kvinnor som blivit gravida utanför äktenskapet rapporteras till polis av ett sjukhus i Förenade Arabemiraten, drivet av den svenska vårdkoncernen GHP. Sex utanför äktenskapet är olagligt och sjukhus ska ange kvinnor utan äktenskapsintyg till myndigheterna.

»Jag och många med mig har slagit huvudet i glastaket någon gång«

bild

Människor & möten 18 MAR 2019 Åsa Stenberg, med dr och specialist i obstetrik och gynekologi, har skrivit tre spänningsromaner efter pensioneringen: »Flyktfågel«, »En handfull hund« och »Ett dunigt rede«. Handlingen är baserad på verkliga händelser och berättar om våld och övergrepp mot kvinnor. 

bild

Sjukhusläkarna vill ha högre säkerhet – men inga larmbågar

Nyheter 15 MAR 2019 Sjukhusläkarna ska arbeta för att höja säkerheten på landets akutmottagningar. Det blev klart på årets fullmäktigemöte.

Beslut om ersättning till nätläkare dröjer till sommaren

bild

Nyheter 15 MAR 2019 Frågan om ersättningsnivåer för besök hos nätläkare har varit uppe i SKL:s hälso- och sjukvårdsdelegation. Men det rödgröna förslaget att sänka nivåerna gick på återremiss. Nu dröjer beslutet till juni.

bild

Allmänläkare friserar sjukintyg enligt ny studie

Nyheter 15 MAR 2019 Ett antal allmänläkare berättar i en ny, svensk intervjustudie om hur de känner sig tvingade att överdriva, utelämna och lägga till överflödiga uppgifter för att maximera chansen att Försäkringskassan godkänner deras sjukintyg. (2 kommentarer)

»Hon knäpper upp behån, rör sig ogenerat i rummet, säger att hon är jättenöjd med kirurgens arbete.«

bild

Krönika 15 MAR 2019 Nybesök bröstcancer. Kvinnan i undersökningsrummet är uppenbart tillfreds, förklarar sig nöjd med kirurgens arbete, säger »det gör mig inget« vid beskedet att hon kommer att tappa håret i samband med cellgiftsbehandlingen. Nina Cavalli-Björkman berättar om ett patientmöte som hon kommer att minnas.

Peter Berggren prisas för innovativ glesbygdsmedicin

Nyheter 15 MAR 2019 Peter Berggren och Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman får Sjukhusläkarnas utmärkelse Friska sjukvårdspriset. ()

Läkemedelsverket uppmanar vården att anmäla oseriösa appar

Nyheter 15 MAR 2019 Läkemedelsverket varnar för diabetesappar som inte är CE-märkta – och uppmanar vården att anmäla både sådana och andra oseriösa medicinska appar. Det rapporterar Computer Sweden. ()

Regeringen avsätter mer pengar till suicidprevention

Nyheter 15 MAR 2019 Ideella organisationer som arbetar med suicidprevention får ytterligare 5 miljoner kronor av regeringen. Pengarna, totalt 20 miljoner kronor, ska fördelas av Folkhälsomyndigheten. ()

Annons Annons

Sex rättsläkare får visslarpris

Nyheter 14 MAR 2019 Sex rättsläkare som varnat för osäkerheten i medicinska åldersbedömningar får Sjukhusläkarnas pris »Årets visslare«. ()

Kunskapsstöd behöver anpassas till primärvården

Nyheter 14 MAR 2019 Mer anpassning till primärvården och mer samordning mellan myndigheterna där vårdpersonalen är i fokus. Det är förslag i en ny rapport om hur kunskapsstöden kan bli bättre.  (1 kommentar)

Läkarförbundet: Satsa på fler läkarassistenter och säkra sommaren

Nyheter 14 MAR 2019 Nyheten om att läkarstudenter erbjuds jobb som sjuksköterskor har mött kritik. Nu uppmanar Läkarförbundet arbetsgivarna att satsa på läkarassistenter i stället. ()

Nekad bisyssla var inte diskriminering

Nyheter 14 MAR 2019 Det var inte diskriminering när ett sjukhus i Stockholm nekade en astmasjuk läkare att arbeta hos den digitala vårdgivaren Kry som bisyssla. Det slår Stockholms tingsrätt fast. Nu ska läkaren betala sjukhusets rättegångskostnader på 260 000 kronor. ()

Annons Annons

Krav på globalt stopp för ärftlig genredigering

Nyheter 13 MAR 2019 En rad forskare – där ibland CRISPR-pionjären Emanuelle Charpentier – efterlyser ett temporärt globalt totalstopp för all genredigering av könsceller eller befruktade ägg hos människa i kliniskt syfte. De får stöd av amerikanska National Institutes of Health. ()

Extern sakkunnig: Manipulationer i KI-prorektorns artiklar

Nyheter 13 MAR 2019 I åtminstone fem av åtta granskade vetenskapliga artiklar som KI:s prorektor Karin Dahlman-Wright är medförfattare till finns bildmanipulationer. Det menar den sakkunnige professor som nu överlämnat sitt yttrande till Expertgruppen för oredlighet i forskning. ()

Skyddsombud anmäler akuten på Akademiska

Nyheter 13 MAR 2019 Det råder en besvärlig situation med många kvarliggande patienter på akuten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Nu anmäler skyddsombuden för Kommunal och Vårdförbundet situationen till arbetsgivaren.  ()

Teckningar – i stället för gnäll

Kultur 13 MAR 2019 Frustration med rådande omständigheter i sjukvården kan uttryckas på flera sätt av de vårdanställda. Gnälla är ett sätt – teckna ett annat. Allmänläkaren och blivande dermatologen Ylva Lundquist valde det senare. Läkartidningen publicerar här ett axplock ur hennes vardagsglimtar. (1 kommentar)

Kraftsamling vid brist på vårdplatser – småländska sjukhus i stabsläge

Nyheter 13 MAR 2019 Bristen på vårdplatser vid sjukhusen i Växjö och Ljungby är så stor att organisationen gått in i stabsläge. (2 kommentarer)

Få vårdärenden som leder till åtal

Nyheter 13 MAR 2019 För sex år sedan fick Sverige särskilda vårdåklagare. Antalet vårdärenden som leder till åtal är lågt. Kammaråklagare Jonas Peterson, som är en av landets vårdåklagare, menar att en förklaring är att anmälningarna om fel i vården ofta bottnar i missförstånd och bristande kommunikation mellan läkare och patienter. ()

Ny tvärfacklig anmälan på Sahlgrenskas akutmottagning

Nyheter 12 MAR 2019 Skyddsombuden på Sahlgrenska universitetssjukhuset har gjort en tvärfacklig anmälan till Arbetsmiljöverket på grund av situationen på akutmottagningen. Bristen på vårdplatser tvingar personalen att lägga patienter i korrioderna. ()

»Jag vill verka för att hygienläkare samarbetar med andra specialiteter«

Människor & möten 12 MAR 2019 Anders Johansson, docent i infektionssjukdomar och överläkare, är vald till årets Lennanderföreläsare på Svenska läkaresällskapet. Han varnar för den höga dödligheten i vårdrelaterade infektioner i svensk sjukvård.   ()

Arbetsfördelning och synlighet på Sjukhusläkarnas fullmäktige

Nyheter 12 MAR 2019 Läkare gör för mycket av andra vårdyrkens uppgifter. Det tycker författarna till en av motionerna på Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte som hålls i veckan. Andra motioner involverar glastak och kylskåpsmagneter. ()

Socialstyrelsen överklagar dom om vem som får ge särskilt förordnade

Nyheter 12 MAR 2019 Kammarrätten i Stockholm har slagit fast att Socialstyrelsen inte kan delegera rätten att besluta om särskilda förordnanden, exempelvis för AT-läkare, till regionerna. Nu har Socialstyrelsen överklagat till högsta instans. ()

Säkerhetsbrister i lönesystem som används i flera regioner

Nyheter 11 MAR 2019 Ett lönesystem som bland annat används av regionerna i Västra Götaland, Blekinge och Stockholm har allvarliga säkerhetsbrister, skriver Dagens Nyheter. ()

Första förslagen om nationell högspecialiserad vård klara

Nyheter 11 MAR 2019 Avancerad kirurgi vid endometrios föreslås koncentreras till fem enheter i landet efter att sakkunniga experter gått igenom de första områdena för nationell högspecialiserad vård. Nu går förslagen ut på remiss. ()

Sjukfrånvaron i regionerna minskar för andra året i rad

Nyheter 11 MAR 2019 Sjukfrånvaron bland anställda i regionerna sjönk från 6,0 till 5,9 procent mellan 2017 och 2018. Det visar siffror från Sveriges Kommuner och landsting. ()

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.