Annons
Annons Annons

Läkare diskuterar etik i Vatikanen

bild

Nyheter 17 NOV 2017 Vid ett möte i Vatikanen har läkare och andra professioner från hela Europa diskuterat bland annat läkarassisterat självmord. Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är på plats och har lett flera samtal.

Umeåforskare kritisk till nya amerikanska blodtrycksmål

bild

Nyheter 17 NOV 2017 Nya amerikanska rekommendationer sänker gränsen för hypertoni till ett medelblodtryck över 130/80 mmHg. Det förvånar Bo Carlberg, docent vid Umeå universitet, som nyligen såg små vinster med intensiv blodtryckssänkning i en omfattande metaanalys.

Annons Annons

»... som Fångarna på fortet-celler med uppgifter att klara under tidspress.«

bild

Krönika 17 NOV 2017 Något är skevt i systemet när man så ofta måste kliva utanför sitt inlärda fundament och därför önska att man från början blivit lärd att arbeta avskalat med en gnutta ofarligt slarv och utan för mycket tidskrävande empati, funderar allmänläkaren och vårdcentralsdoktorn Sara Åkerberg i sin krönika.

Andelen äldre med fast vårdkontakt sjunker

Nyheter 17 NOV 2017 Få pensionärer med kroniska sjukdomar har en behandlingsplan och andelen med fast vårdkontakt har sjunkit. Sverige är också sämre än flera andra jämförbara länder på områden som tillgänglighet och delaktighet i den egna vården, visar en ny rapport.

Lag om registerforskning förlängs i tre år

bild

Nyheter 16 NOV 2017 I väntan på nya regler för forskningsdatabaser förlänger regeringen lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Det innebär bland annat att befolkningsstudien Lifegene kan fortsätta.

Annons

Nya projekt ska hjälpa vården möta traumatiserade nyanlända

Nyheter 16 NOV 2017 Vårdpersonal ska bli bättre på att möta traumatiserade asylsökande och nyanlända. Det tycker regeringen som satsar tio miljoner kronor i ett nytt projekt. Därtill får Skåne och Uppsala län extra uppdrag inom utbildning och effektivisering.

Sverige leder europeiskt projekt om resistenta bakterier

bild

Nyheter 16 NOV 2017 Folkhälsomyndigheten ska leda ett projekt där 37 europeiska länder ingår. Syftet är bland annat att kartlägga och övervaka spridningen av antibiotikaresistenta bakterier i Europa. 

Läkare samlar sig för eget #metoo

bild

Nyheter 16 NOV 2017 Kvinnliga läkare visar stort intresse för att delta i ett eget upprop i #metoo-kampanjen. På bara några dagar har 500 nya medlemmar anslutit sig till en Facebook-grupp där frågan diskuteras. 

Specialitetsföreningar kan tvingas in i Läkaresällskapet

Nyheter 16 NOV 2017 Snart kan medlemskap i Svenska läkaresällskapet bli obligatoriskt för den som är medlem i en av sällskapets sektioner. Förslaget får dock kritik från flera håll. (1 kommentar)

Överprövning begärd gällande åklagarbeslutet i Macchiarini-fallet

bild

Nyheter 15 NOV 2017 Beslutet att inte väcka åtal mot Paolo Macchiarini har mött kritik från flera håll. Nu har två begäranden om överprövning skickats till Åklagarmyndigheten, men eftersom de kommit från utomstående personer riskerar ärendet att inte ens tas upp för bedömning. (2 kommentarer)

Omfattande journalproblem i Östergötland efter uppdatering

Nyheter 15 NOV 2017 Kraftiga störningar i Region Östergötlands journalsystem påverkade både primärvård och slutenvård under tre dygn. Men problemen förminskades av regionledningen, menar en läkare som Läkartidningen pratat med.

Kvinnliga läkare diskuterar aborträtt

bild

Nyheter 15 NOV 2017 På lördag håller Kvinnliga läkares förening sitt höstmöte, med temat »Värna aborträtten«. »Vi tyckte det fanns ett behov att lyfta frågan«, säger Johanna Berg, ST-läkare i obstetrik och gynekologi och en av arrangörerna. (1 kommentar)

bild

Schemaläggning en stridsfråga för läkarna

Nyheter 15 NOV 2017 I Stockholm är läkarföreningen mycket kritisk till beslutet att införa schemalagd arbetstid fram till klockan 21 på kvällen. Men alla läkare är inte motståndare till den modellen. I Sörmland har den lokala läkarföreningen i vissa fall föreslagit schemaläggning som en arbetsmiljöåtgärd. (2 kommentarer)

Magasinet nästa för rotundans moulager

bild

Kultur 15 NOV 2017 Moulagerna lämnar rotundan på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Den senare ska rivas, de förra magasineras på obestämd tid. Läkartidningen visar bilder på några moulager och förklarar vad de är.

Stockholm läns landsting miljardsatsar på ny IT-plattform

Nyheter 14 NOV 2017 Miljardupphandlingen av en ny IT-plattform ska ge förbättringar för vårdpersonalen och en bättre vård i Stockholms läns landsting. Den rödgröna oppositionen efterlyser dock bättre konsekvensanalyser.  (1 kommentar)

»Vi har inte en fullgod patientsäkerhet«

Nyheter 14 NOV 2017 Återigen kommer krislarm från Sunderby sjukhus i Luleå. Bristen på vårdplatser beskrivs som akut. I måndags upptogs platserna på två vårdavdelningar av utskrivningsklara patienter. ()

RMV ser över metod efter uppgifter i Läkartidningen

Nyheter 14 NOV 2017 Efter en debattartikel i Läkartidningen ser nu Rättsmedicinalverket över metoden med magnetkameraundersökning av knäled vid åldersbedömningar. Dessutom skjuts en fördjupad studie om åldersbedömning med magnetkameraundersökning på framtiden. (1 kommentar)

Annons Annons

»Vad jag lärt mig av att arbeta inom palliativ vård«

Kultur 14 NOV 2017 Det finns ingen optimal modell för hålla det där omöjliga samtalet, med anhöriga på besök hos någon som vårdas palliativt. Som ung underläkare lyssnar man och lär sig efter hand – och varje dag på jobbet är en vidareutbildning i sig. (4 kommentarer)

Allvarlig kritik mot vårdcentral – regionen bryter avtal

Nyheter 14 NOV 2017 Allvarliga brister i BVC-verksamhetens vaccinationer och läkarbesök samt en osäker journalhantering. Inspektionen för vård och omsorg ger en privat vårdcentral i Västsverige så hård kritik att sjukvårdsnämnden tar det högst ovanliga beslutet att omedelbart säga upp avtalet. ()

»Goda idéer kommer ofta från dem som är i vården«

Människor & möten 14 NOV 2017 Johan Kaarme, barnläkare och forskare, arbetar sedan september på halvtid som chef för Innovation Akademiska. Målet är att få fram nya metoder inom teknik och diagnostik som kan gagna både sjukvårdsanställda och patienter. ()

Kurs ska hjälpa kirurger tackla orimliga ideal

Nyheter 13 NOV 2017 En patients förväntningar på en skönhetsoperation kan vara en utmaning för både patient och vård. Ett nytt svensklett europeiskt projekt ska ta fram en utbildning som ska hjälpa kirurger och annan vårdpersonal att hantera etiska problem. ()

Annons Annons

»Kunskapsprovet fyller inte sin funktion«

Nyheter 13 NOV 2017 Sverige riskerar att missa erfarna specialister på grund av att kunskapsprovet för utlandsutbildade läkare fokuserar för mycket på det prekliniska. Det skriver fyra läkare i ett kritiskt brev till Socialstyrelsen. Magnus Hultin, ansvarig för provet, anser att basvetenskaperna är det som skiljer läkaryrket från »kokboksmedicin«, men välkomnar samtidigt en dialog. (12 kommentarer)

Grönt ljus för första behandlingen vid primärprogressiv MS

Nyheter 13 NOV 2017 Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar att den monoklonala antikroppen Ocrevus godkänns för behandling vid tidig primärprogressiv multipel skleros. ()

Om stetoskop och händer som botande redskap

Kultur 13 NOV 2017 Att få höra ett patienthjärta slå i regelbunden, normo­frekvent rytm kan ha botande effekt på en snart blivande läkares eventuella oro och takykardi. Att lägga en hand på patienten för att känna igenom lymfkörtelstationer ger också information, och för patienten ger det känslan av att bli ordentligt undersökt. (3 kommentarer)

JO granskar halländskt forskningsprojekt

Nyheter 10 NOV 2017 Justitieombudsmannen (JO) inleder en granskning av ett forskningssamarbete mellan Region Halland och ett amerikanskt sjukhus. Enligt anmälan till JO har hundratusentals patientjournaler skickats till USA – utan att något sekretessavtal slutits.  ()

Karolinska kan vinna pris – för varumärkesvård

Nyheter 10 NOV 2017 Karolinska universitetssjukhuset är nominerat till Signumpriset, ett pris som delas ut till företag som utmärker sig i arbetet med att långsiktigt »vårda och förvalta sitt varumärke«. ()

Kirurgerna i Örnsköldsvik får egen chef – från industrin

Nyheter 10 NOV 2017 Nu har en tillförordnad lokal chef för kirurgerna i Örnsköldsvik utsetts, den första sedan länsklinikerna infördes 2015. Det är början på en ny organisation som ska lösa den infekterade frågan om akutkirurgin och problemen med bemanningen på sjukhuset. ()

25-årig kamp mot tobak tar ny fart

Nyheter 10 NOV 2017 Under 25 år har yrkesföreningen Läkare mot tobak på olika sätt arbetat med tobaksprevention och med att påverka tobakspolitiken. Under valåret nästa år intensifieras arbetet med att få fram ett politiskt beslut om ett rökfritt Sverige. (1 kommentar)

Inget tydligt svar om framtida finansiering

Nyheter 10 NOV 2017 Djupare analyser behövs för att ta ställning till om staten eller landstingen ska finansiera läkemedel framöver. Det är budskapet när Läkemedelsutredningen i dag lämnar sitt delbetänkande till regeringen. ()

WMA uppmanar Iran: Släpp omedelbart KI-forskaren fri

Nyheter 10 NOV 2017 World Medical Association, WMA, uppmanar iranska myndigheter att omedelbart försätta Ahmadreza Djalali, forskare vid Karolinska institutet som fängslats och dömts till döden i Iran, på fri fot. ()

»Högt och tydligt ropar han: 'Jag har ebola!' … och på bara någon minut är hela väntrummet tomt.«

Krönika 10 NOV 2017 När K sätter press på vårdapparaten står det klart för alla att han egentligen inte är mottaglig för vård utan måste få rå sig själv. Men sjuksköterskan på mottagningen som portionerar ut hans piller är en livförsäkring som han i bättre stunder till och med kan tycka om, skriver Hans Olsson i sin krönika. (7 kommentarer)

Facebook-gruppen blev en stressventil för läkare

Nyheter 09 NOV 2017 Det började som en Facebook-grupp för en återhämtningsresa till Rhodos för omkring 40 personer. Men gruppen har fått hundratals medlemmar – och har blivit ett sätt att diskutera stressrelaterad ohälsa i läkarkåren. ()

Långt kvar till målet för standardiserade vårdförlopp

Nyheter 09 NOV 2017 Hälften av alla patienter i cancervården går in i standardiserade vårdförlopp, visar färsk statistik. Men av dem får bara hälften behandling inom den maximala ledtid som satts upp. ()

Regeringen ser över Smers verksamhet

Nyheter 09 NOV 2017 Statskontoret får i uppdrag att analysera Statens medicinsk-etiska råds verksamhet och dess organisatoriska former. Det meddelar regeringen på torsdagen. ()

Skarp kritik mot KI i ny Macchiarini-granskning

Nyheter 09 NOV 2017 Karolinska institutet (KI) har till varje pris velat skydda Paolo Macchiarinis rykte som forskare och behålla honom som anställd. Det intrycket får Universitetskanslersämbetet efter att ha granskat KI:s hantering av Macchiarini-ärendet. ()

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.