Annons Annons
Annons Annons

Studie i Göteborg och södra Bohuslän: Hälften av ST-läkarna upplever arbetsrelaterad stress

bild

Nyheter 23 JAN 2018 ST-läkaren Karin Pokorny har undersökt i vilken omfattning ST-kollegorna i allmänmedicin upplever arbetsrelaterad stress. Hon har även undersökt om det finns några skillnader beroende på läkarens kön och vårdcentralens driftsform.

Forskningsanslag ska kunna frysas vid misstankar om fusk

Nyheter 23 JAN 2018 Vetenskapsrådet får möjlighet att tillfälligt frysa forskares anslag. Enligt ett regeringsbeslut ska forskningsmedel kunna hållas inne medan en utredning om exempelvis forskningsfusk pågår.

Annons Annons

Nästan 9 000 väntar på operation på Karolinska

Nyheter 23 JAN 2018 8 700 patienter står just nu i operationskö till Karolinska universitetssjukhuset – och av dem är en fjärdedel barn. Tre gånger fler än för fyra år sedan har väntat längre än 90 dagar på operation och behandling. Nu ska andra sjukhus hjälpa till att operera.

Slumpen sållar bort inkompetens – kanske

bild

Kultur 23 JAN 2018 Peters princip kan vara värd att tillämpa för landsting som önskar minimera andelen inkompetenta chefsgestalter i beslutsgittren, föreslår Hans Olsson, överläkare inom vuxenrehabiliteringen i Jönköping. Prisbelönad forskning visar att organisationer som slumpar individer till chefstjänster i nästkommande högre nivå ökar sannolikheten för att antalet inkompetenta och ineffektiva chefer minimeras.

bild

Fallerande personsökare kan ha kostat patient livet

Nyheter 23 JAN 2018 De personsökare som används på Östersunds sjukhus fungerar inte som de ska. Nu befaras bristerna ha bidragit till en patients död och systemet ska ses över.

Läkare på distans från Bolivia – region utreder sig själv

Nyheter 22 JAN 2018 Kan en läkare sitta i Sydamerika och där hantera svensk patientdata för att bedöma sina patienter? Den frågan utreder Region Jämtland Härjedalen, efter att en läkare i regionen har gjort just det.

P-appen Natural Cycles anmäls även i Göteborg

bild

Nyheter 22 JAN 2018 Östra sjukhuset i Göteborg anmäler två fall av oönskad graviditet hos kvinnor som använt den uppmärksammade preventivappen Natural Cycles till Läkemedelsverket.

»Det är viktigt att vi fortsätter att spränga glastak«

bild

Människor & möten 22 JAN 2018 Bita Eshraghi, specialist i gynekologi och obstetrik vid Kvinnokliniken på Södersjukhuset i Stockholm, tar på måndagen emot Ottarpriset – en utmärkelse till minne av kvinnorättskämpen Elise Ottesen-Jensen. Hon får priset för sitt arbete bland annat med könsstympade kvinnor och papperslösa i behov av sjukvård.

M-förslag ska lösa digital knut

bild

Nyheter 22 JAN 2018 Moderaterna i Sörmland lägger fram flera förslag som ska lösa konflikten om gratis nätvård.

Läkare misstänkt för sexuella övergrepp och barnpornografibrott

Nyheter 22 JAN 2018 En läkare misstänks för sexualbrott mot barn, där en del av brotten misstänks ha begåtts i tjänsten. Dessutom har misstankar om barnpornografibrott tillkommit.

bild

Så mycket kostar digital vård

Nyheter 19 JAN 2018 Landstingen betalar mindre per besök till den privata digitala vården. Men allmänhetens intresse ökar och utgifterna har mångdubblats. Se statistik över utgifter och besök för hela Sverige. (2 kommentarer)

bild

Ny Macchiarinidokumentär i februari

Nyheter 19 JAN 2018 Skandalen kring kirurgen Paolo Macchiarini har väckt uppmärksamhet över hela världen. I mitten av februari sänds en amerikansk tv-dokumentär om affären.

KVA om Ahmadreza Djalali: »Vi sätter så hög press vi kan«

Nyheter 19 JAN 2018 Ahmadreza Djalalis fall väcker ett starkt engagemang bland forskare – som fruktar inskränkningar av den akademiska friheten. »Det är skakande när en forskares mänskliga rättigheter kränks på det här viset«, säger Göran Hansson, ständig sekreterare i Kungliga vetenskapsakademien (KVA).

Östra sjukhuset: Tvärfacklig anmälan angående situationen på operationsavdelning

Nyheter 19 JAN 2018 Göteborgs läkarförening, Vårdförbundet och Kommunal har vänt sig till Arbetsmiljöverket i en gemensam anmälan angående den pressade situationen på en gynekologisk operationsavdelning på Östra sjukhuset i Göteborg.

»Det finns osignerade provsvar – är du säker på att du vill skicka hem patienten?«

bild

Krönika 19 JAN 2018 Det är mänskligt att begå misstag – och mänskligt att vilja berätta om det i vänners och kollegers sällskap. Och ännu mänskligare kan det bli om man låter maskiner ingripa mot den mänskliga faktorn hos dem som har ansvar för andras liv och hälsa. Jakob Ratz Endler berättar i sin krönika. (3 kommentarer)

NKS finansieringsmodell döms ut i ny rapport

Nyheter 19 JAN 2018 Brittiska riksrevisionen kommer i en ny rapport fram till att finansieringsmodellen OPS, offentlig-privat-samverkan, medför stora merkostnader. I Sverige har OPS-modellen använts vid byggandet av Nya Karolinska Solna. (1 kommentar)

Kräver IVO-granskning av digitala vårdaktörer

Nyheter 19 JAN 2018 Digital vård i den form som Min Doktor och Kry bedriver borde granskas av Inspektionen för vård och omsorg. Det menar tre läkare i en skrivelse till myndigheten. (2 kommentarer)

Ny kooperativ vårdcentral i Sollefteå lockar distriktsläkare

Nyheter 18 JAN 2018 I slutet av december öppnade föreningen Voon, Vård och omsorg i Norrland, en ny vårdcentral i centrala Sollefteå. Vårdcentralen drivs som en ekonomisk förening och har lyckats rekrytera ett tiotal läkare. ()

Annons Annons

Förening utreder möjligheten att bygga sjukhus i Sollefteå

Nyheter 18 JAN 2018 Föreningen Ådalen reser sig vill ta över driften av sjukhuset i Sollefteå. Men eftersom föreningen inte anser sig ha fått något gehör hos landstingsledningen, utreder man nu om det i stället är möjligt att bygga ett helt nytt sjukhus. ()

Ny tjänst ska göra lagen begriplig

Nyheter 18 JAN 2018 Vem får ta del av journalen? Och vilket ansvar har vårdgivaren för personuppgifterna? Det är exempel på frågor där en ny sajt ska ge bland annat vårdpersonal juridiskt stöd på ett lättbegripligt sätt. ()

»Ahmadreza Djalali måste friges omedelbart«

Nyheter 18 JAN 2018 Under torsdagen hölls en manifestation på Karolinska institutet, KI, till stöd för den dödsdömda forskaren och läkaren Ahmadreza Djalali och hans familj. KI:s rektor krävde ett omedelbart frigivande. ()

Fler stöttar uppropet #utantystnadsplikt

Nyheter 18 JAN 2018 Mer än 170 chefläkare skriver: »Som chefläkare kan vi aldrig acceptera sexuella eller andra trakasserier, oavsett yrkesgrupp eller kön«. Även Svenska läkaresällskapets etikdelegation uttalar nu sitt stöd för läkarnas upprop #utantystnadsplikt. (1 kommentar)

Annons Annons

RMV står fast vid metod för medicinska åldersbedömningar

Nyheter 18 JAN 2018 UPPDATERAD Rättsmedicinalverkets kvalitetsuppföljning av de medicinska åldersbedömningarna av unga asylsökande visar att det inte finns något systemfel i metoden med MR-knä, hävdar myndigheten. Den kommer därmed inte att ändras eller bytas ut i nuläget. (10 kommentarer)

Kontroversiell metod ger nytt hopp vid äggstockscancer med dyster prognos

Nyheter 17 JAN 2018 Uppvärmd cytostatika i buken i samband med operation gav längre liv vid äggstockscancer – utan att ge mer biverkningar – enligt den första randomiserade studien på området. Men metoden är kontroversiell. ()

»Stanna-kvar-premie« föreslås för distriktsläkare i Norrbotten

Nyheter 17 JAN 2018 Nu vill den rödgröna ledningen i Region Norrbotten skapa en morot för distriktsläkare som är regionen trogna. Förslaget innebär att en heltidsarbetande distriktsläkare får en extra pensionspremie på 8 000 kronor varje månad – om hen stannar minst fyra år. (4 kommentarer)

Bästa sjukhusen 2017 utsedda

Nyheter 17 JAN 2018 Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Västerviks sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm. Så lyder vinnarna när tidningen Dagens Medicin korar 2017 års bästa sjukhus. ()

Skärpta straff föreslås för angrepp på blåljuspersonal

Nyheter 17 JAN 2018 Våld eller hot mot tjänsteman ska ge längre straff än i dag och blåljussabotage förs in som ett nytt brott i brottsbalken. Det föreslår regeringens utredare. (2 kommentarer)

Manifestation för dödsdömd KI-forskare

Nyheter 17 JAN 2018 I morgon, torsdag, går Karolinska institutet (KI) och Amnesty samman i en gemensam manifestation för den dödsdömda läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali. KI:s rektor Ole Petter Ottersen är en av talarna. ()

Fortsatt stora regionala skillnader i andelen kejsarsnitt och bristningar

Nyheter 17 JAN 2018 De regionala skillnaderna avseende andelen allvarliga bristningar vid förlossningar och i andelen kejsarsnitt är fortsatt stora. Dessutom ökar övervikt och fetma bland kvinnor inskrivna hos mödrahälsovården, visar ny statistik från Socialstyrelsen. ()

Kan Borgholm-modellen bli lösningen för framtidens sjukvård?

Nyheter 17 JAN 2018 Åke Åkesson sa upp sig från jobbet som klinikchef på Karolinska universitetssjukhuset för att bli ST-läkare i allmänmedicin på Öland – driven av en önskan om en mänskligare vård. I dag är han chef för hälsocentralen i Borgholm och tycker sig ha kommit närmare målet än någonsin. (1 kommentar)

Fetmakirurgi vid diabetes hjälpte även på sikt

Nyheter 16 JAN 2018 Många – men långt ifrån alla – som hade fått sin typ 2-diabetes under kontroll ett år efter gastrisk bypass hade det fortfarande efter fem år, i en amerikansk studie i JAMA. Det var dock få som var fria från sjukdomen. (1 kommentar)

Västra Götaland erbjuder gratis mässlingsvaccinering

Nyheter 16 JAN 2018 Boende i Västra Götaland, födda 1960 eller senare, och som av olika skäl misstänker att de inte är immuna mot mässling erbjuds nu gratis vaccin. Enligt regionens beräkningar kan det röra sig om närmare 40 000 personer. ()

Nya medicinska krav för innehav av körkort

Nyheter 16 JAN 2018 Transportstyrelsen har ändrat föreskrifterna om medicinska krav för körkort. De nya reglerna som började gälla vid årsskiftet är mer detaljerade och kräver därmed mer detaljerade svar i läkarintygen. ()

Returen från Cancerland

Kultur 16 JAN 2018 Patografier – den litterära genren av självbiografiska eller biografiska berättelser om sjukdomsupplevelser – skulle kunna bidra med värdefull information i utvecklingen av den långsiktiga cancerrehabiliteringen, skriver Åsa M Wallin, ST-läkare och doktorand i medicinsk humaniora. ()

»Jag försöker fokusera på det friska hos människan«

Människor & möten 16 JAN 2018 Barnläkaren och skolöverläkaren Kristina Bähr driver »Hjärnpodden« som förmedlar kunskap om hur man som människa kan använda hjärnan i arbetslivet och privat. »Om vi förstod lite bättre hur hjärnan fungerar så kunde vi agera annorlunda mot varandra«, säger hon. ()

Annons Annons

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«