Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Rädsla och akademisk hederskultur bakom Macchiariniaffären

Recension 18 SEP 2018 En ny bok om »affären« Paolo Macchiarini innehåller en del nya och intressanta uppgifter kring stjärnkirurgens verksamhet innan han kom till Karolinska institutet. Merparten av uppgifterna kommer från anonyma källor eftersom uppgiftslämnarna är rädda för repressalier om de öppet ifrågasätter kollegor och arbetsgivare. ()

Värdeklyfta avslöjad i ny bok om läkaretik

Recension 13 SEP 2018 En ny bok om läkaretiken har undersökt den etiska kompetensen hos landstingspolitiker, opolitiska tjänstemän och vårdgivarnas högsta chefer inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. Författarna pekar på en värdeklyfta som finns mellan tillämpningen av etiska principer ute på klinikerna och inriktningen på den vårdpolitik som ledningsorganisationen för. ()

Ny ortopedisk lärobok – ett storverk på svenska

Recension 30 AUG 2018 Den nya läroboken på svenska i ortopedi är en imponerande kunskapskälla utan motstycke under senare decennier. Ett storverk, enligt anmälaren Tommy Hansson, senior professor i ortopedi.   ()

Bredd och spets i Lund under 350 år

Recension 27 AUG 2018 Lunds universitet har fyllt 350 år och mycket har hänt, inte minst inom lärosätets medicinska fakultet. Anmälaren Jonas F Ludvigsson, barnläkare och professor, blir imponerad av den bredd och spets som en ny jubileumsbok räknar upp.   ()

Gyllensten – ihågkommen

Recension 23 AUG 2018 Författaren och läkaren Lars Gyllensten är bortglömd i dag, menar författaren Thure Stenström, som har skrivit en gedigen volym för att friska upp vårt minne av en mångsidig kulturpersonlighet. Hugo Lagercrantz, senior professor, Karolinska institutet, anmäler boken.  (1 kommentar)

Nyköpings lasarett var med sin tid

Recension 10 AUG 2018 Nyköpings lasarett var litet i slutet av 1800-talet men inte på något sätt på efterkälken i fråga om tillämpning av det senaste framstegen inom medicinen. En ny bok berättar om verksamheten vid det lilla sjukhuset under perioden 1835–1903.     ()

Ny kunskap om det mänskliga psyket

Recension 14 JUN 2018 Begrepp som molekylär, kognitiv eller social neurovetenskap skulle nog inte ha setts med blida ögon på 60-talet, påpekar Ulf Rydberg, senior professor i psykiatri, i sin positiva anmälan av »Neurovetenskaplig psykiatri«, en bok späckad med ny kunskap om människans psyke. (1 kommentar)

Sjukvården som handelsvara eller samhällets ansvar

Recension 24 MAJ 2018 Den femte och senaste utgåvan i bokserien »Global health watch« tar tempen på hälso- och sjukvårdens globala nuläge. Anders Jeppsson, läkare och antropolog i Lund, har läst en rapport som ser en ökande distansering i världen från målet om hälsa för alla. ()

Alzheimer från vagga till grav – med råge

Recension 17 MAJ 2018 Alois Alzheimer är ju den världsbekante upptäckaren av sjukdomen som bär hans namn. Ändå är det först i år som en fullständig biografi över dr Alzheimers liv och samtid ges ut på svenska. Författaren är Magnus Carlsson, pensionerad internmedicinare och hematolog. Hans nya bok anmäls av geriatrikern och Silvialäkaren Moa Wibom.    ()

Praktiskt referensverk om vetenskapsteori

Recension 30 APR 2018 Ett välredigerat och genomtänkt referensverk för personer yrkesverksamma inom sjukvård och forskning. Boken har en naturlig plats även inom forskarutbildningsprogram och de kliniska forskarskolorna, skriver anmälaren Sandra Eloranta, biostatistiker, klinisk epidemiolog och forskningssamordnare vid Karolinska institutet, Solna. ()

Idrottsskador i nytt perspektiv

Recension 12 APR 2018 En bok som lämpar sig för såväl grundutbildning som vidareutbildning av sjukvårdspersonal i kontakt med behandling av idrottsskador, anser Jón Karlsson, professor i ortopedi, Göteborgs universitet. Han anmäler ett arbete som presenterar nya infallsvinklar på kända idrottsskador.  ()

Om läkekonst kring livets slut

Recension 29 MAR 2018 »Medicinen kan uppskjuta döden men inte dödsångesten«, är ett av många tänkvärda budskap i en ny bok om dödsvillkoren i vår moderna epok. Författaren, själv läkare, undersöker vad som händer när den medicinska vetenskapen får allt större möjligheter att påverka livets slut. Seniorprofessorn Niels Lynöe anmäler. (13 kommentarer)

Modigt skrivet om sökande och felbarhet

Recension 27 MAR 2018 Till skillnad från flera andra författare av liknande böcker är Christian Unge befriande öppenhjärtig med sina brister och tillkortakommanden, påpekar Pelle Gustafson, chefläkare Löf, Stockholm, i sin anmälan av boken »Har jag en dålig dag kanske någon dör«. ()

Komplett lärobok – inte bara för barnneurologer

Recension 07 MAR 2018 En bok som omfattar hela ämnet barnneurologi och som imponerar på anmälaren Orvar Eeg-Olofsson, seniorprofessor och tidigare överläkare i barnneurologi. Förutom barnneurologer kan boken läsas av alla som kommer i kontakt med barnneurologiska frågeställningar såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer, socionomer och logopeder, enligt recensenten.   ()

Självhjälpsbok i patientsäkerhet

Recension 02 MAR 2018 En stor journalstudie från SKL visar att allvarliga vårdskador uppskattningsvis drabbar 110 000 patienter årligen till kostnad av 9 miljarder kronor. En ny bok om olika aspekter på patientsäkerhet, med utgångsunkt från Patientsäkerhetslagen 2010, anmäls av Per Carlsson, professor emeritus, Hälso- och sjukvårdsanalys, Linköpings universitet. ()

Praktiskt för kliniker om kolorektalcancer

Recension 12 FEB 2018 Sju kapitel, skrivna av lika många forskargrupper från Storbritannien, Australien och Israel, samlas i en bok och ger högrelevant information om att diagnostisera kolorektalcancer. Boken anmäls av Bengt Glimelius, professor emeritus, Uppsala. ()

Möte med dåtiden i svensk sjukvård

Recension 07 FEB 2018 En bok med medicinhistoriska krönikor, kåserier och essäer av framlidne läkaren och politikern Nils Brage Nordlander har nyligen utgivits. Seniorprofessorn Barbro Beck-Friis har läst och anmäler en samling tänkvärda texter om dåtiden i svensk sjukvård.  ()

Diagnos – kod för läkare och hopp för oförstådda

Recension 01 FEB 2018 Elöverkänslighet, smärta av okänd orsak, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom... Handlar det om ordlekar eller äkta diagnoser för riktiga sjukdomar? Läkaren Jörgen Malmquist utreder begreppen i en tjock volym som anmäls av Olle Hellström, specialist i allmänmedicin. (1 kommentar)

Fältskärer och kirurger i historiens ljus

Recension 15 JAN 2018 En bok om det kirurgiska hantverkets historia berättar om barberare, fältskärer och kirurger från de första högkulturernas tid och fram till våra dagar. Berndt Ehinger, seniorprofessor vid medicinska fakulteten i Lund, anmäler en intressant läsning. ()

Aspekter på överlevnad

Recension 04 JAN 2018 Socialantropologen och docenten Lisbeth Sachs diskuterar olika aspekter på överlevnad, med flera tankeväckande avsnitt för den av medicinsk socialantropologi specialintresserade läsaren. Walter Osika, docent, Karolinska institutet, anmäler. ()