Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

En allmänläkares sjukvårdsinsikt

Recension 08 NOV 2017 »Doktor utan skyddsnät. En resa i tid och rum genom sjukvården« är allmänläkaren Per Malms tillbakablick på en lång karriär dominerad av patientmöten på en sjukstuga. Läkartidningens recensent Jan Halldin anmäler en bok som både roar och oroar. ()

Rävigt om Macchiarinis fall

Recension 24 OKT 2017 Räven raskar över scenen i upptakten av Ylva Lööfs satiriska pjäs om och kring den akademiska härdsmälta som gjorde »Fallet Macchiarini« möjligt. Ylva Böttiger och Carl Johan Östgren, medicinska redaktörer på Läkartidningen, har sett Östgötateaterns föreställning. ()

Byggnaden blev målet – verksamheten glömdes bort

Recension 23 OKT 2017 Byggandet av supersjukhuset Nya Karolinska överskuggade tankarna på de verksamheter som det skrytiga miljardbygget skulle ha till uppgift att tjäna. Det är kontentan av professorn och forskaren Jan Öhrmings akademiska studie, en ny bok som recenseras av seniorprofessorn Lars L Gustafsson. (1 kommentar)

Inte så dumt med checklistor

Recension 07 AUG 2017 Komplexa verksamheter, som medicinen, tjänar på att decentralisera beslutsfattandet. Då behövs det checklistor, om allt ska fungera smidigt. Anna Beck, distriktsläkare, studierektor allmänmedicin, Örnäsets hälsocentral, Luleå, har läst en klok och lättläst bok om att ha koll på checklistorna. (1 kommentar)

Det handlar inte alls bara om träning…

Recension 01 AUG 2017 Rehabilitering handlar inte bara om träning utan även om utmaningen att hjälpa patienter att leva vidare med nya förutsättningar som uppstått till följd av skada eller sjukdom. Carl Molander, docent, Rehabakademin, anmäler en aktuell bok i ämnet. ()

Praktisk hjälp i att ställa rätt diagnos

Recension 28 JUN 2017 En av läkaryrkets kärnkompetenser är konsten att ställa rätt diagnos. En ny bok som erbjuder praktisk hjälp för läsaren att förbättra träffsäkerheten i diagnostik recenseras av patientsäkerhetsläkaren Anders von Heijne. ()

Praktisk handbok för patientskadeärenden

Recension 27 JUN 2017 Patientskadelagen fungerar bra, men behöver förbättras. Det skriver Kerstin Hulter Åsberg, docent vid Uppsala universitet, med anledning av Carl Esperssons och Ulf Hellbachers kommenterande bok om just Patientskadelagen och dess utveckling.  ()

Sociologiska aspekter på alkohol- och narkotikaproblem

Recension 08 JUN 2017 En ny bok ger nyttigt perspektiv på mötet med missbruk av alkohol och narkotika – men fokuserar mest på problemets sociologiska snarare än medicinska aspekter, skriver anmälaren Sven Wåhlin.   ()

Våga tala om sex med patienten!

Recension 31 MAJ 2017 Jag tror att boken kan få en strykande åtgång och att andra upplagan kan bli ännu bättre. Med »Praktisk sexualmedicin« i bokhyllan kan fler läkare våga tala om sex med patienten, skriver recensenten. ()

Om inre hållbarhet i en pressad arbetssituation

Recension 28 APR 2017 Den här boken tillhandahåller ett sätt att anpassa mindfulnessbegreppet och meditationsträningen till odlandet av »inre hållbarhet« i en pressad och traumatiserande arbetssituation i sjukvården, skriver anmälarna. ()

Läkaren som blev premiärminister

Recension 26 APR 2017 Den franske politikern George Clemenceau är mest känd för sin roll som premiärminister under första världskriget. Att han också var läkare berättas i en nyutkommen biografi. (1 kommentar)

Idrott och hjärtat – inte helt ofarligt

Recension 19 APR 2017 Några mycket kunniga kolleger beskriver i detalj det medicinska kunskapsläget inom träning, idrott och hjärtsjukdom i en välskriven bok som kan läsas av såväl läkare som andra vårdprofessionella. Det skriver Jonas Spaak, docent i kardiologi, hjärtkliniken, Danderyds sjukhus. ()

Upptäckaren av »restless legs« berättar själv

Recension 30 MAR 2017 Framlidne neurologiprofessorn Karl-Axel Ekbom, upptäckaren av tillståndet »restless legs«, skrev sina memoarer utan att någon kände till det. Nu har de utkommit i bokform och anmäls här av Bo Norrving, professor i neurologi i Lund. ()

Uppdaterad kunskap om vätskebehandling

Recension 20 FEB 2017 En ny utgåva av »Clinical fluid therapy in the perioperative setting« var efterlängtad eftersom boken samlar uppdaterad kunskap på ett ställe. Samtidigt blir utmaningen i att samla föränderlig vetenskap och klinisk praxis i bokform ibland uppenbar, skriver recensenten. ()

Bra om bredden i palliativ medicin

Recension 16 FEB 2017 En nyligen utgiven bok som illustrerar bredden inom palliativ medicin recenseras av docenten Staffan Lundström, överläkare på Palliativt Centrum och FoUU-enheten vid Stockholms sjukhem. Boken lyfter fram bland annat den palliativa vårdens fyra hörnstenar – symtomlindring, kommunikation, teamarbete och närståendestöd. ()

Levnadsvisdom i patientmötena

Recension 09 DEC 2016 En nästan 45-årig distriktsläkarkarriär i sjukstugan har gett Pelle Malm gott om stoff att välja och vraka ur. Patientmötena han beskriver och kommenterar i sin bok är inspirerande läsning för alla läkarkolleger, enligt anmälaren Åke Andrén-Sandberg, kirurg och distriktsläkare. ()

Dialogisk läkarkontakt för friska upplevt sjuka

Recension 06 DEC 2016 En lättläst bok om dialogpedagogikens fader, den brasilianske pedagogen och tänkaren Paulo Freire (1921–1997), anmäls av distriktsläkaren Olle Hellström. ()

Bred bok om komplexa frågor i global hälsa

Recension 01 DEC 2016 Global folkhälsa är en angelägenhet inte bara för medicinare utan även för politiker och samhällsvetare. Barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska läkaresällskapets kommitté för global hälsa, anmäler en bred bok, intressant för såväl sjukvårdsproffs som en nyfiken allmänhet.  ()

Personligt om sjukvårdens förändringar

Recension 17 NOV 2016 Minnen, erfarenheter och uppslag från ett sjukvårdsliv, återberättas personligt i seniorläkaren Torkel Åbergs summering av en lång karriär. Han är docent i thoraxkirurgi med specialintresse såväl i förändringsarbete som i hälsoekonomi. Hans bok recenseras av sjukhusläkaren Anders Dahlqvist.  (1 kommentar)

Miljardrullningen vid bygget av Nya Karolinska

Recension 03 NOV 2016 Grävande journalistik av bästa märke, skriver Läkartidningens recensent efter att ha läst boken om turerna kring bygget av Nya Karolinska Solna. Beskrivningen av miljardrullningen som blev resultatet är intressant läsning för politiker, tjänstemän och vårdarbetare inom Stockholms läns landsting – även i efterhand.  ()