Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Prestigefyllt pris till forskare i pediatrisk tillväxt

Nytt om namn 15 NOV 2017 Kerstin Albertsson Wikland, seniorprofessor i pediatrisk tillväxtforskning, Sahlgrenska akademin, har tilldelats Andrea Prader-priset, forskningsområdets mest prestigefyllda utmärkelse. ()

Belönad för avbildning av den åldrande hjärnan

Nytt om namn 14 NOV 2017 Gunhild Waldemar, professor i klinisk neurologi vid Köpenhamns universitet, är en av två pristagare som får Nordiska medicinpriset 2017. ()

»Goda idéer kommer ofta från dem som är i vården«

Människor & möten 14 NOV 2017 Johan Kaarme, barnläkare och forskare, arbetar sedan september på halvtid som chef för Innovation Akademiska. Målet är att få fram nya metoder inom teknik och diagnostik som kan gagna både sjukvårdsanställda och patienter. ()

Nordiska medicinpriset 2017 för forskning om Alzheimer

Nytt om namn 13 NOV 2017 Kaj Blennow, professor i neurokemi vid Sahlgrenska akademin, får Nordiska medicinpriset 2017 för sina grundläggande studier av biomarkörer för Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. ()

Ny chef i palliativvården

Nytt om namn 09 NOV 2017 Georg Engel, med dr och specialist i onkologi, blir ny verksamhetschef för Stockholms Sjukhems palliativa vård från och med februari 2018. Han tillträder tjänsten som verksamhetschef i februari 2018 och ersätter då Mats Brådman som haft uppdraget sedan 2015.      ()

Mentor och adept med kärlkirurgi på programmet

Människor & möten 02 NOV 2017 Kärlkirurgi är en numera en egen specialitet som kan väljas av läkare i början av karriären. Svensk kärlkirurgisk förening (SSVS) har ett mentorsprogram som låter en mentor och en adept följas åt under en tid i utbildningssyfte. Kärlkirurgen Joy Roy var mentor och läkarstudenten och underläkaren Darko Bogdanovic adept i en sådan konstellation.  ()

Psykiater fick Olof Rudbeckpriset

Nytt om namn 02 NOV 2017 Lisa Ekselius, professor och överläkare i psykiatri och stf prefekt vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala, har fått 2017 års Olof Rudbeckspris. ()

Hela kliniken tar priset

Nytt om namn 01 NOV 2017 Enheten för asyl- och migranthälsa i Söderhamn får Gävle infektionsläkarförenings pris 2017 för extraordinära insatser inom området infektionssjukdomar. ()

Fontän av kunskap med tid för svar

Nytt om namn 30 OKT 2017 Petter Malmborg, överläkare, barngastroenterolog, tilldelas Sachsska barn- och ungdomssjukhusets ST-handledarpris 2017. ()

»Medier överdrev risk för dengue-smitta i Sverige«

Människor & möten 25 OKT 2017 Klimatförändringarna kan förändra tropiska myggors möjlighet att sprida virussjukdomar, och följden kan bli att till exempel dengue-feber och zikavirus kommer att bli ett problem även i Europa. Jing Helmersson, doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin i Umeå har konstruerat en matematisk modell som bedömer riskerna.  ()

15 miljoner för att studera hjärtsvikt

Nytt om namn 24 OKT 2017 Göran Dellgren, docent, sektionschef för Transplantationscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, leder en stor multicenterstudie om hjärtsvikt som får Hjärt-Lungfondens stora anslag 2017 på 15 miljoner kronor. ()

Pionjär i »prehabilitering« prisad

Nytt om namn 20 OKT 2017 Christian Sturesson, docent, specialist i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus, Lund, har belönats med LMK-stiftelsens Medicinpris 2017 på 600 000 kronor. Han driver ett tvärvetenskapligt »prehabiliteringsprojekt« inom leverkirurgi med målsättning att öka cancerdrabbade patienters chanser att överleva sin operation. ()

Svensk professor leder nytt institut för global hälsa

Nytt om namn 17 OKT 2017 Stig Wall, professor emeritus i epidemiologi vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, har utsetts av Kungliga Vetenskapsakademin att leda nystartade Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT). ()

»Jag lever långsammare – men får inte mindre gjort«

Människor & möten 17 OKT 2017 Niklas Nygren arbetade som psykiater på en öppen mottagning när han drabbades av utmattningssyndrom. Nu är han tillbaka på jobbet och har skrivit en bok om erfarenheten som har påverkat såväl yrkes- som privatlivet. ()

Hedrad för betydande insatser

Nytt om namn 16 OKT 2017 Magnus Westgren, professor, specialist i obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, har utnämnts till »Fellow of Royal College of Obstetrics and Gynaecology« för sina »...betydande insatser för främjandet av vetenskap och läkekonst inom obstetrik och gynekologi«. Professor Lesley Regan, sällskapets ordförande, överlämnade utmärkelsen vid en ceremoni den 22 september 2017. ()

Pris till bästa handledaren

Nytt om namn 10 OKT 2017 Irina Dragancea, specialistläkare vid sektion neurologi på Skånes universitetssjukhus i Lund, har av läkarstudenterna på termin 7 i Lund utsetts till »bästa kliniska handledare« vårterminen 2017. Studenterna utsåg samtidigt sektion infektionssjukdomar till »bästa kliniska placering«på samma termin. ()

De forskar på bekämpning av bakterier utan antibiotika

Nytt om namn 10 OKT 2017 Professor Thomas Borén och professor Tor Ny, forskare vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, får 9 miljoner respektive 6 miljoner kronor i anslag för sina forskningsprojekt med målsättning att stävja utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier.  ()

»Dödsstraff är tortyr – alltså en medicinsk angelägenhet«

Människor & möten 10 OKT 2017 Birgit Feychting, pensionerad narkos- och intensivvårdsläkare, är engagerad i kampen mot dödsstraff genom Amnesty Internationals hälso- och sjukvårdsgrupp i Sverige. Hon föreläser i Stockholm på Internationella dagen mot dödsstraffet den 10 oktober.   (1 kommentar)

Forska!Sverige hedrar Nina Rehnqvist

Nytt om namn 05 OKT 2017 Nina Rehnqvist, adjungerad professor i kardiologi vid Karolinska institutet, tidigare läkare, forskningsledare, överdirektör i Socialstyrelsen samt ordförande för SBU, har fått Stiftelsen Forska!Sveriges hedersutmärkelse 2017. Hon fick priset »…för sitt livslånga engagemang för medicinsk forskning och för utvecklingen av en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård«. Nina Rehnqvist är bland annat en av Forska!Sveriges grundare. ()

Dubbelprisad blodforskare

Nytt om namn 05 OKT 2017 Martin L Olsson, professor i transfusionsmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Nordic blood group reference laboratory i Lund, har inom loppet av 2,5 veckor tilldelats två internationella priser för sitt arbete inom translationell blodforskning. ()

Tipsa redaktören!


Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?