Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

IT-striden slut – Skånes miljardsatsning får grönt ljus

Nyheter 22 MAR 2018 Region Skåne beslutade att köpa ett amerikanskt IT-system. Det gillade inte svenska Cambio som överklagade till förvaltningsrätten. Men nu har Cambio lagt ned sin överklagan. ()

Tog emot 1 000 patienter per månad

Nyheter 22 MAR 2018 Den västsvenska vårdcentral som uppvisat så allvarliga brister att regionen brutit avtalet, tros nu ha utnyttjat systemet med vård för asylsökande för att tjäna miljontals kronor. En läkare ska ha tagit emot 1 000 besök per månad, långt över det normala. ()

Ingen ljusning för Jämtland Härjedalen

Nyheter 22 MAR 2018 Region Jämtland Härjedalens krisande ekonomi fortsätter – i februari tvingades man på nytt låna pengar. En tidig ekonomisk prognos för 2018 visar ett underskott på 200 miljoner kronor. ()

Rapport: Information i förlossningsvården behöver bli bättre

Nyheter 22 MAR 2018 Det finns behov av att göra förlossningsvården bättre, däribland eftervården. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och landsting, SKL. ()

Fast prislista ska ge sänkta kostnader för småarbeten på NKS

Nyheter 22 MAR 2018 Kritiken mot de svindlande kostnaderna för mindre tilläggsarbeten på Nya Karolinska Solna har varit mycket stor. Efter en förhandling har Stockholms läns landsting och byggbolaget Skanska nu kommit överens om en fast prislista. ()

Tidiga insatser prioriteras i riktlinjer för endometrios

Nyheter 22 MAR 2018 Tidig upptäckt och snabba och individualiserade vårdinsatser ­– det är centrala delar i Socialstyrelsens förslag till de första nationella riktlinjerna för vård vid endometrios. ()

Socialstyrelsen bjuder in kritiska statistiker till möte

Nyheter 22 MAR 2018 Socialstyrelsen bjuder nu in statistiker som varit kritiska till myndighetens beräkningar i en rapport om medicinska åldersbedömningar för att ta del av deras synpunkter. Den aktuella rapporten låg till grund för Rättsmedicinalverkets val av metod. ()

Smer påminner om etiska aspekter vid medicinska åldersbedömningar

Nyheter 21 MAR 2018 Mot bakgrund av debatten om medicinska åldersbedömningar och de metoder som valts för ändamålet vill Statens medicinsk-etiska råd på nytt belysa de etiska aspekter som man tidigare lagt fram. ()

Regeringen lägger propositioner för forskning på läkemedel

Nyheter 21 MAR 2018 Regeringen lägger två propositioner om lagändringar som ska snabba på och förenkla processen för kliniska läkemedelsprövningar.  ()

Sten Heckscher leder ny donationsutredning

Nyheter 21 MAR 2018 I dag, onsdag, utsåg regeringen det före detta justitierådet Sten Heckscher till särskild utredare för en ny organdonationsutredning. Tanken är att utredningen ska lämna förslag som leder till en ändamålsenlig och rättssäker ordning för organdonation. ()

»Viktig uppgift att motivera och inspirera«

Nyheter 21 MAR 2018 »Jag tror att min styrka som handledare är min erfarenhet. Eftersom jag har jobbat väldigt länge har jag varit med om många olika situationer«, säger Britta Lödén, överläkare och specialist i onkologi i Karlstad. ()

Stora brister vad gäller handledning

Nyheter 21 MAR 2018 Att AT- och ST-läkare ska få handledning står i lagen. Handledningen ska vara återkommande och schemalagd. Men i verkligheten fungerar det inte alltid så. (1 kommentar)

»Handledning handlar om att ge feedback hela tiden«

Nyheter 21 MAR 2018 Hur blir man en bra handledare? Läkartidningen har frågat tre erkänt duktiga och prisade handledare. »Som handledare ska du guida folk till mål. Min uppgift är att hjälpa dig på vägen dit«, säger Kaj Eman, ST-läkare i kirurgi i Arvika. (1 kommentar)

»Som handledare sätts ens egna kunskaper på prov«

Nyheter 21 MAR 2018 Pontus Vulkan, ST-läkare i internmedicin i Västervik, utsågs till Sveriges bästa handledare av läkarstudenterna förra året. »Jag vill att kandidaterna ska ha lärt sig något nytt när de går hem för dagen och förhoppningsvis kunna ännu mer än jag kan i fram­tiden«, säger han.  ()

Principer för digitala vårdmöten i Uppsala fastställda

Nyheter 20 MAR 2018 Vårdstyrelsen i Region Uppsala har beslutat om förutsättningar för regionens egen lösning för digitala vårdmöten via video. Det handlar bland annat om vilken teknisk lösning som ska användas på vårdcentralerna och om vilka ersättningsnivåer som ska gälla för den typen av besök. ()

Fler vårdgivare föreslås få utföra assisterad befruktning

Nyheter 20 MAR 2018 Reglerna för assisterad befruktning ska ändras så det blir enklare för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar och att fler vårdinrättningar än universitetssjukhus får utföra befruktning med donerade könsceller. Det föreslår regeringen i en proposition. ()

Landsting en utdöende art

Nyheter 20 MAR 2018 I dag finns få landsting kvar. Nästan alla har blivit regioner och resten tänker snart ta klivet. Nu föreslås att landstingsbegreppet ska begravas för gott. (2 kommentarer)

Stöd för tidig vaccination av prematura barn

Nyheter 20 MAR 2018 För tidigt födda barn bör vaccineras mot bland annat kikhosta redan vid åtta veckors ålder – den slutsatsen drar Folkhälsomyndigheten efter att ha gått igenom forskning på området. ()

Tidsgräns klar för bonus till distriktsläkare i Norrbotten

Nyheter 20 MAR 2018 Flera regioner och landsting – bland andra Region Norrbotten – har infört olika former av bonusar för lojala distriktsläkare. Men reglerna för vad som gäller har varit oklara. (1 kommentar)

Åtta fall av oredlighet vid Göteborgs universitet

Nyheter 19 MAR 2018 Expertgruppen för oredlighet i forskning anser att det föreligger oredlighet i åtta vetenskapliga artiklar publicerade av forskare vid Göteborgs universitet, och att en professor i transplantationsbiologi samt 25 medförfattare ska anses vara skyldiga. Felaktigheterna gäller bildmanipulationer i syfte att framställa studierna i bättre dager.  (1 kommentar)

De blir Skånes nya sjukhuschefer

Nyheter 19 MAR 2018 Region Skåne har utsett nya sjukhuschefer till fem sjukhus. Chefsposterna återinförs för att stärka lokalt ledarskap. ()

AT-platser och digital miljö i fokus

Nyheter 19 MAR 2018 Sveriges yngre läkares förening, Sylf, vill sätta fokus på allmäntjänstgöringen med ett mål om att minst 1 700 AT-platser ska utlysas 2019. En annan viktig fråga är den digitala miljön. Föreningen anser att den bör betraktas som en hygienfaktor – fungerar den inte leder den till patientskador. ()

Lång debatt om introduktion av underläkare

Nyheter 19 MAR 2018 En motion om att ta fram en checklista för introduktion av underläkare före AT vållade lång debatt på Sveriges yngre läkare, Sylfs, fullmäktigemöte. Förslaget röstades ned. Men många röster höjdes för att gruppen behöver mer stöd. ()

Var fjärde klarade medicinskt kunskapsprov

Nyheter 16 MAR 2018 Det teoretiska kunskapsprovet för utländska läkare har hållits för sjätte gången. 24 procent av de 91 prövande godkändes.  (2 kommentarer)

Avgift klubbad för digitala vårdbesök

Nyheter 16 MAR 2018 Som väntat beslutade Sveriges Kommuner och landsting, SKL, på fredagen att rekommendera en lägsta patientavgift om 100 kronor för digitala vårdbesök. Landstingen kan själva besluta om en högre avgift. (2 kommentarer)

»Orimligt med samma ersättning dag och kväll«

Nyheter 16 MAR 2018 I dag inleds Sveriges yngre läkares förenings fullmäktigemöte. Fyra motioner ska tas upp – en kommer från Sylf mellersta Skåne som vill att Sylf ska arbeta för att läkare ska få skälig kompensation för obekväm arbetstid även före klockan 21. (1 kommentar)

VRE sprids mellan sjukhus i landet

Nyheter 15 MAR 2018 De pågående utbrotten av vankomycinresistenta enterokocker (VRE) vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Norrlands universitetssjukhus i Umeå och Nyköpings lasarett hör ihop och smittspridningen har skett genom att patienter flyttats mellan sjukhusen. (2 kommentarer)

Socialstyrelsen: »Operera dubbelt så många med epilepsi«

Nyheter 15 MAR 2018 Fler patienter med epilepsi ska få chans till kirurgi för att slippa anfall. Det trycker Socialstyrelsen på i förslaget till de första nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi. ()

Läkarföreningen ska anmäla arbetsmiljön på Södersjukhuset

Nyheter 14 MAR 2018 Under onsdagen hävdes det tidigare stabsläget vid Södersjukhuset i Stockholm. Den lokala läkarföreningen har dock fått nog och ska nu lämna in en anmälan om bristande arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket. (1 kommentar)

Får inte remittera direkt till Capio – anmäler till Konkurrensverket

Nyheter 14 MAR 2018 Privata vårdaktörer i Örebro kommer snart inte att kunna remittera patienter direkt till Capio. Nu anmäls de nya reglerna till Konkurrensverket. ()

Planerna på nytt sjukhus i Sollefteå kvarstår

Nyheter 14 MAR 2018 Föreningen Ådalen reser sig står fast vid sina planer på att bygga ett nytt sjukhus i Sollefteå. Samtidigt undersöker Region Västernorrland möjligheterna till alternativa driftsformer för det befintliga sjukhuset – och Inspektionen för vård och omsorg granskar patientsäkerheten. ()

»Yrket har på många vis stöpt och fostrat mig«

Nyheter 14 MAR 2018 Hallå där, Ingvar Syk, 60 år, professor och överläkare i kolorektal kirurgi. Du är Sveriges vanligaste läkare, hur känns det? ()

»Jag har haft lite svårt att välja – då är allmänmedicin bra«

Nyheter 14 MAR 2018 Hallå där, Sandra Berggren Alm, 41 år, specialistläkare i allmänmedicin. Du är Sveriges vanligaste läkare, hur känns det? ()

Här är Sveriges vanligaste läkare

Nyheter 14 MAR 2018 Specialist i allmänmedicin, gift med en annan läkare, bor i storstan och har en hälsosam livsstil. Det här är Sveriges normalaste läkare 2018 – enligt statistiken. ()

Landstingsråd går på Karolinskas linje – ber inte om ursäkt

Nyheter 13 MAR 2018 Nyligen meddelade Karolinska universitetssjukhusets ledning att man inte har för avsikt att ge de fyra visselblåsarna i Macchiarinifallet någon ursäkt. Nu går Stockholms läns landsting på samma linje. (8 kommentarer)

Fler lex Maria-anmälningar förra året

Nyheter 13 MAR 2018 Antalet lex Maria-anmälningar ökade något under 2017 jämfört med året innan. Det visar färska siffror från Inspektionen för vård och omsorg. ()

Brist på vårdplatser satte Södersjukhuset i stabsläge

Nyheter 13 MAR 2018 Södersjukhuset i Stockholm gick på tisdagen upp i stabsläge. Trycket på akutmottagningen är högt och vårdplatserna räcker inte till. (1 kommentar)

Patienter upplever mer delaktighet i vårdmötet

Nyheter 13 MAR 2018 Helhetsintrycket från vårdmötet i primärvården får något sämre betyg än tidigare. Samtidigt känner sig fler patienter väl bemötta, delaktiga och involverade. Det visar resultaten från den senaste nationella patientenkäten. ()

SKL föreslår 100 kronor för digital vård

Nyheter 13 MAR 2018 Sveriges Kommuner och landsting, SKL, ska snart besluta om en rekommendation för enhetlig patientavgift för digital vård. Tjänstemännen föreslår en lägsta avgift på 100 kronor. (4 kommentarer)

Ebba Lindqvist: »Igenkänningen hos kollegor ... är extremt stor«

Nyheter 13 MAR 2018 Ebba Lindqvist, disputerad ST-läkare i plastikkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset, sätter fingret på arbetsuppgifterna som skapar frustration i läkares arbetsvardag med sina inlägg på Twitter. (7 kommentarer)

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.