Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Debattörer: Vården måste samverka mer med läkemedelsföretag

Nyheter 24 MAJ 2017 Svenska läkare behöver samarbeta mer med läkemedelsföretagen – förutsatt att det sker öppet och med tydliga regler. Det skriver bland andra Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i en debattartikel. ()

Chefläkare får JO-kritik för privat mejlväxling

Nyheter 24 MAJ 2017 Chefläkaren vid Skaraborgs sjukhus får kritik av Justitieombudsmannen, JO, för att hon använt ett privat mejlkonto för korrespondens med en extern utredare i det uppmärksammade Ilizarov-ärendet. ()

Fler fall av Campylobacter och multiresistenta bakterier

Nyheter 24 MAJ 2017 Antalet fall med multiresistenta tarmbakterier med ESBL-CARBA fortsatte öka något förra året. Dessutom rapporterades en kraftig ökning av Campylobacter. ()

Omval föreslås för Karin Båtelson

Nyheter 24 MAJ 2017 Valberedningen föreslår att Karin Båtelson väljs om som förste vice ordförande för Läkarförbundet. Samtidigt föreslås två nya ledamöter ta plats i styrelsen, Erik Dahlman och Anders Lundberg. ()

Tidigare KI-rektorer vägrar lämna Nobelförsamlingen

Nyheter 24 MAJ 2017 Trots uppmaningar att avgå sitter Karolinska institutets tidigare rektorer Harriet Wallberg och Anders Hamsten fortfarande kvar i Nobelförsamlingen. (1 kommentar)

Akademiska sjukhuset köper neonatalvårdplatser i Finland

Nyheter 23 MAJ 2017 För att klara vårdbehovet under sommaren har neonatalverksamheten i Uppsala tvingats reservera platser för nyfödda barn på universitetssjukhuset i Åbo, Finland. Det rapporterar tidningen Sjukhusläkaren. ()

Nationella vårdprogram ska bana väg för jämlik vård

Nyheter 23 MAJ 2017 Landsting och regioner ska gemensamt skapa nationella programråd för ett flertal sjukdomsområden. På så sätt ska vården bli mer jämlik framöver. (5 kommentarer)

Se seminariet om läkarassisterat självmord på tv

Nyheter 23 MAJ 2017 Den 23 och 24 maj visas samtliga föreläsningar från Läkartidningens och Läkarförbundets seminarium om läkarassisterat självmord på tv. ()

Registrens framtid stakas ut

Nyheter 23 MAJ 2017 Framöver ska de nationella kvalitetsregistren samordnas mer. Samtidigt ska det ställas tuffare krav för att få anslag. ()

Harriet Wallberg kräver rättelser i Macchiarini-rapport

Nyheter 22 MAJ 2017 Karolinska institutets tidigare rektor Harriet Wallberg begär rättelser på flera punkter där hon anser att det finns felaktigheter i utredningen kring universitetets agerande i Macchiarini-fallet. »Man måste värna om sanning, fakta och vetenskap«, säger hon. ()

Min doktor anmäld till IVO av läkare

Nyheter 22 MAJ 2017 En psykiater på Min doktor bytte antidepressiv behandling för en patient med långvarig psykisk problematik. Patientens ordinarie läkare är kritisk och har anmält till händelsen till Inspektionen för vård och omsorg. ()

Socialstyrelsen vill se fler trombektomier

Nyheter 22 MAJ 2017 Trombektomi ges högsta prioritet i de nya nationella riktlinjerna för vård vid stroke. Dessutom riktas fokus mot rehabilitering. ()

Högre mortalitet bland patienter som behandlats av äldre läkare

Nyheter 19 MAJ 2017 I en studie bland amerikanska sjukhusläkare var mortaliteten bland inlagda patienter högre ju äldre läkaren var. Skillnaderna försvann dock om man bara tittade på de läkare som handlade många patienter. (2 kommentarer)

»Det känns som en fantastisk möjlighet att få vara med och bidra«

Nyheter 19 MAJ 2017 Emma Spak, ordförande för Göteborgs läkarförening och ledamot i Läkarförbundets styrelse, har utsetts till samordnare för nära vård på Sveriges Kommuner och landsting, SKL. ()

Fler AT- och ST-platser i Stockholm

Nyheter 19 MAJ 2017 Allianspartierna i Stockholms läns landsting vill skapa 100 fler AT-platser fram till 2020, utöka antalet ST-platser och satsa på ledarskaps-ST. »En välbehövd satsning«, säger Kristin Arthur, ordförande för Sylf Stockholm. (1 kommentar)

Var tionde patient fick trycksår på sjukhus

Nyheter 19 MAJ 2017 Var tionde patient som legat inne minst ett dygn hade trycksår som uppstått på sjukhus vid Sveriges Kommuner och landstings senaste punktprevalensmätning. ()

Nej till stopp för privatisering av universitetssjukhus

Nyheter 18 MAJ 2017 Som väntat sade Socialutskottet nej till det lagförslag som regeringen lagt fram för att stoppa privatisering av universitetssjukhus när frågan behandlades på torsdagen. (1 kommentar)

Stockholms sjukhusläkare får centralt jouravtal

Nyheter 18 MAJ 2017 Efter långa och tuffa förhandlingar är parterna nu överens om ett nytt jour- och beredskapsavtal för läkarna i Stockholms läns landsting. Frågan om ökad schemaläggning är dock olöst. ()

Min doktor ger Jönköping skarp kritik

Nyheter 18 MAJ 2017 Region Jönköpings län menar att nätläkare skriver ut antibiotika på alltför lösa grunder. Nu går Min doktor till motangrepp och kallar granskningen »i högsta grad bristfällig«. (10 kommentarer)

Apotekets styrelseordförande lämnar Min doktor-uppdrag

Nyheter 18 MAJ 2017 Apoteket AB:s styrelseordförande Christian W Jansson, tillika en av Min doktors ägare, lämnar sina uppdrag hos den digitala vårdgivaren efter misstankar om jäv. Men något jäv har inte förekommit, menar Apoteket. ()

Vårdprogram ska hjälpa sjukvården förebygga livmoderhalscancer

Nyheter 18 MAJ 2017 Ett nytt nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer ska underlätta övergång till HPV-analys. ()

Macchiarini får lämna ryskt universitet

Nyheter 17 MAJ 2017 Nu drar även Ryssland öronen åt sig i fallet Paolo Macchiarini. Universitetet i Kazan uppges avsluta kirurgens forskningsuppdrag i förtid. ()

Nätläkare förskriver antibiotika på »dåliga grunder«

Nyheter 17 MAJ 2017 Läkare knutna till de digitala vårdgivarna Kry och Min doktor ställer diagnoser om tonsillit och pneumoni på för lösa grunder i tre av fyra fall och förskriver antibiotika på ett oansvarsfullt sätt. Det menar Region Jönköpings län i en ny granskning. (7 kommentarer)

Vårdrelaterade infektioner drabbar 65 000 om året

Nyheter 17 MAJ 2017 En liten men stadig minskning av vårdrelaterade infektioner, VRI, har skett sedan 2013. Evidensbaserade åtgärdsprogram ger sannolikt effekt, men trots minskningen bedöms VRI vara den vårdskada som bidrar till flest dödsfall – minst 500 per år. ()

Dalarna prioriterar primärvården

Nyheter 17 MAJ 2017 2014 röt skyddsombudet Daniel Svedin ifrån angående den höga arbetsbelastningen. Nu har vinden vänt för distriktsläkarna i Dalarna. Antalet ST-läkare har ökat, lasarettet avlastar med en ny återbesöksmottagning och en skräddarsydd lönesatsning har tagit upp konkurrensen med hyrläkarsystemet. ()

Martin Ingvar agerade oaktsamt

Nyheter 16 MAJ 2017 Den internrevision som ledde till att Karolinska institutets vicerektor Martin Ingvar lämnade sina uppdrag är nu klar. Enligt revisionen har Martin Ingvar agerat oaktsamt. (1 kommentar)

»Vi måste våga prata om listningstak«

Nyheter 16 MAJ 2017 Inför listningstak. Det vill både Svenska distriktsläkarföreningen (DLF) och Svensk förening för allmänmedicin (SFAM). I grannlandet Norge kan distriktsläkarna själva styra över sin patientlista och på så vis reglera arbetsbelastningen. (3 kommentarer)

Norsk debatt om distriktsläkarlöner

Nyheter 15 MAJ 2017 Bör distriktsläkare gå över till fast lön? Den frågan har lyfts i Norge. Många unga läkare föredrar fast lön och en övergång till fasta löner har lyfts fram som en lösning på rekryteringsproblemen. (1 kommentar)

Förlängda dispenser för hyrläkare i Östergötland

Nyheter 15 MAJ 2017 Det kommer att finnas ett antal hyrläkarlinjer tillgängliga för primärvården i Region Östergötland under hela 2017. Detta trots att regionen införde ett hyrläkarstopp vid årsskiftet. Beslutet välkomnas av läkarföreningen. ()

Ebolautbrott i Kongo

Nyheter 12 MAJ 2017 Enligt Världshälsoorganisationen WHO har ett nytt utbrott av ebola inträffat i Demokratiska republiken Kongo. ()

Regionaliserad utbildning ger skjuts åt rekryteringen

Nyheter 12 MAJ 2017 Efter att den regionaliserade läkarutbildningen infördes väljer fler unga läkare att stanna kvar i de nordligaste landstingen efter sin AT. Det är positiva signaler för dem som hoppades att satsningen skulle underlätta läkarförsörjningen. ()

Norge börjar vaccinera pojkar mot HPV

Nyheter 12 MAJ 2017 Nu sällar sig Norge till det fåtal länder som erbjuder HPV-vaccination även för pojkar. Och snart kan Sverige följa efter. ()

KI:s vicerektor avgår

Nyheter 12 MAJ 2017 Karolinska institutets vicerektor Martin Ingvar, som är föremål för en internutredning med anledning av en kontroversiell försäljning av en IT-plattform, meddelar att han avgår. ()

Taxan för digitala läkarbesök sänks

Nyheter 12 MAJ 2017 Som väntat beslutade styrelsen för Sveriges Kommuner och landsting, SKL, på fredagen att sänka den rekommenderade ersättningen vid digitala läkarbesök från 1 200 kronor till 650 kronor. ()

Strängare straff för brott mot etikprövningslagen

Nyheter 12 MAJ 2017 Regeringen vill skärpa straffen för brott mot etikprövningslagen – något som i dag kan ge maximalt sex månaders fängelse. ()

»Våra högsta politiker kan göra mer«

Nyheter 11 MAJ 2017 Nu har fyra år gått sedan den svenske hjärtläkaren Fikru Maru greps i Etiopien, där han fortfarande sitter häktad. På torsdagen hölls ett seminarium i riksdagen för att få fler politiker att engagera sig. »Det var kraftfullt«, säger Fikru Marus dotter Emy. ()

Sänkt ersättning till nätläkare väntas

Nyheter 11 MAJ 2017 På fredag den 12 maj förväntas SKL ta beslut om att sänka ersättningen för digital vård från de 1 200 kronor som de flesta landsting i dag betalar. (2 kommentarer)

Socialutskottet avvisar förslag om privata sjukförsäkringar

Nyheter 11 MAJ 2017 Det saknas stöd i riksdagen för regeringens förslag om begränsningar för möjligheten att ge vård inom ramen för privata sjukvårdsförsäkringar i offentligfinansierade verksamheter. ()

»Register ska inte användas för att kvalitetsgranska enskilda läkare«

Nyheter 11 MAJ 2017 Uppgifter i kvalitetsregister som kan hänföras till identifierbara individer bör enbart vara tillgängliga i den egna klinikens verksamhet. Det menar Göteborgs läkarförening i en motion till Läkarförbundets förbundsfullmäktige. ()

De vill komma till rätta med sexism och stereotyper

Nyheter 11 MAJ 2017 Ett läkarprogram med stereotypa case, rasistiska skämt, och bitvis grovt sexistisk studentkultur. Det visar några lundastudenter exempel på i en skrift som de hoppas ska påverka framtidens utbildning. Och förändring kommer kanske till hösten. (6 kommentarer)