Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Läkare diskuterar etik i Vatikanen

Nyheter 17 NOV 2017 Vid ett möte i Vatikanen har läkare och andra professioner från hela Europa diskuterat bland annat läkarassisterat självmord. Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är på plats och har lett flera samtal. ()

Umeåforskare kritisk till nya amerikanska blodtrycksmål

Nyheter 17 NOV 2017 Nya amerikanska rekommendationer sänker gränsen för hypertoni till ett medelblodtryck över 130/80 mmHg. Det förvånar Bo Carlberg, docent vid Umeå universitet, som nyligen såg små vinster med intensiv blodtryckssänkning i en omfattande metaanalys. ()

Andelen äldre med fast vårdkontakt sjunker

Nyheter 17 NOV 2017 Få pensionärer med kroniska sjukdomar har en behandlingsplan och andelen med fast vårdkontakt har sjunkit. Sverige är också sämre än flera andra jämförbara länder på områden som tillgänglighet och delaktighet i den egna vården, visar en ny rapport. ()

Lag om registerforskning förlängs i tre år

Nyheter 16 NOV 2017 I väntan på nya regler för forskningsdatabaser förlänger regeringen lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Det innebär bland annat att befolkningsstudien Lifegene kan fortsätta. ()

Nya projekt ska hjälpa vården möta traumatiserade nyanlända

Nyheter 16 NOV 2017 Vårdpersonal ska bli bättre på att möta traumatiserade asylsökande och nyanlända. Det tycker regeringen som satsar tio miljoner kronor i ett nytt projekt. Därtill får Skåne och Uppsala län extra uppdrag inom utbildning och effektivisering. ()

Sverige leder europeiskt projekt om resistenta bakterier

Nyheter 16 NOV 2017 Folkhälsomyndigheten ska leda ett projekt där 37 europeiska länder ingår. Syftet är bland annat att kartlägga och övervaka spridningen av antibiotikaresistenta bakterier i Europa.  ()

Läkare samlar sig för eget #metoo

Nyheter 16 NOV 2017 Kvinnliga läkare visar stort intresse för att delta i ett eget upprop i #metoo-kampanjen. På bara några dagar har 500 nya medlemmar anslutit sig till en Facebook-grupp där frågan diskuteras.  ()

Specialitetsföreningar kan tvingas in i Läkaresällskapet

Nyheter 16 NOV 2017 Snart kan medlemskap i Svenska läkaresällskapet bli obligatoriskt för den som är medlem i en av sällskapets sektioner. Förslaget får dock kritik från flera håll. (1 kommentar)

Överprövning begärd gällande åklagarbeslutet i Macchiarini-fallet

Nyheter 15 NOV 2017 Beslutet att inte väcka åtal mot Paolo Macchiarini har mött kritik från flera håll. Nu har två begäranden om överprövning skickats till Åklagarmyndigheten, men eftersom de kommit från utomstående personer riskerar ärendet att inte ens tas upp för bedömning. (2 kommentarer)

Omfattande journalproblem i Östergötland efter uppdatering

Nyheter 15 NOV 2017 Kraftiga störningar i Region Östergötlands journalsystem påverkade både primärvård och slutenvård under tre dygn. Men problemen förminskades av regionledningen, menar en läkare som Läkartidningen pratat med. ()

Kvinnliga läkare diskuterar aborträtt

Nyheter 15 NOV 2017 På lördag håller Kvinnliga läkares förening sitt höstmöte, med temat »Värna aborträtten«. »Vi tyckte det fanns ett behov att lyfta frågan«, säger Johanna Berg, ST-läkare i obstetrik och gynekologi och en av arrangörerna. (1 kommentar)

Schemaläggning en stridsfråga för läkarna

Nyheter 15 NOV 2017 I Stockholm är läkarföreningen mycket kritisk till beslutet att införa schemalagd arbetstid fram till klockan 21 på kvällen. Men alla läkare är inte motståndare till den modellen. I Sörmland har den lokala läkarföreningen i vissa fall föreslagit schemaläggning som en arbetsmiljöåtgärd. (2 kommentarer)

Stockholm läns landsting miljardsatsar på ny IT-plattform

Nyheter 14 NOV 2017 Miljardupphandlingen av en ny IT-plattform ska ge förbättringar för vårdpersonalen och en bättre vård i Stockholms läns landsting. Den rödgröna oppositionen efterlyser dock bättre konsekvensanalyser.  (1 kommentar)

»Vi har inte en fullgod patientsäkerhet«

Nyheter 14 NOV 2017 Återigen kommer krislarm från Sunderby sjukhus i Luleå. Bristen på vårdplatser beskrivs som akut. I måndags upptogs platserna på två vårdavdelningar av utskrivningsklara patienter. ()

RMV ser över metod efter uppgifter i Läkartidningen

Nyheter 14 NOV 2017 Efter en debattartikel i Läkartidningen ser nu Rättsmedicinalverket över metoden med magnetkameraundersökning av knäled vid åldersbedömningar. Dessutom skjuts en fördjupad studie om åldersbedömning med magnetkameraundersökning på framtiden. (1 kommentar)

Allvarlig kritik mot vårdcentral – regionen bryter avtal

Nyheter 14 NOV 2017 Allvarliga brister i BVC-verksamhetens vaccinationer och läkarbesök samt en osäker journalhantering. Inspektionen för vård och omsorg ger en privat vårdcentral i Västsverige så hård kritik att sjukvårdsnämnden tar det högst ovanliga beslutet att omedelbart säga upp avtalet. ()

Kurs ska hjälpa kirurger tackla orimliga ideal

Nyheter 13 NOV 2017 En patients förväntningar på en skönhetsoperation kan vara en utmaning för både patient och vård. Ett nytt svensklett europeiskt projekt ska ta fram en utbildning som ska hjälpa kirurger och annan vårdpersonal att hantera etiska problem. ()

»Kunskapsprovet fyller inte sin funktion«

Nyheter 13 NOV 2017 Sverige riskerar att missa erfarna specialister på grund av att kunskapsprovet för utlandsutbildade läkare fokuserar för mycket på det prekliniska. Det skriver fyra läkare i ett kritiskt brev till Socialstyrelsen. Magnus Hultin, ansvarig för provet, anser att basvetenskaperna är det som skiljer läkaryrket från »kokboksmedicin«, men välkomnar samtidigt en dialog. (12 kommentarer)

Grönt ljus för första behandlingen vid primärprogressiv MS

Nyheter 13 NOV 2017 Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar att den monoklonala antikroppen Ocrevus godkänns för behandling vid tidig primärprogressiv multipel skleros. ()

JO granskar halländskt forskningsprojekt

Nyheter 10 NOV 2017 Justitieombudsmannen (JO) inleder en granskning av ett forskningssamarbete mellan Region Halland och ett amerikanskt sjukhus. Enligt anmälan till JO har hundratusentals patientjournaler skickats till USA – utan att något sekretessavtal slutits.  ()

Karolinska kan vinna pris – för varumärkesvård

Nyheter 10 NOV 2017 Karolinska universitetssjukhuset är nominerat till Signumpriset, ett pris som delas ut till företag som utmärker sig i arbetet med att långsiktigt »vårda och förvalta sitt varumärke«. ()

Kirurgerna i Örnsköldsvik får egen chef – från industrin

Nyheter 10 NOV 2017 Nu har en tillförordnad lokal chef för kirurgerna i Örnsköldsvik utsetts, den första sedan länsklinikerna infördes 2015. Det är början på en ny organisation som ska lösa den infekterade frågan om akutkirurgin och problemen med bemanningen på sjukhuset. ()

25-årig kamp mot tobak tar ny fart

Nyheter 10 NOV 2017 Under 25 år har yrkesföreningen Läkare mot tobak på olika sätt arbetat med tobaksprevention och med att påverka tobakspolitiken. Under valåret nästa år intensifieras arbetet med att få fram ett politiskt beslut om ett rökfritt Sverige. (1 kommentar)

Inget tydligt svar om framtida finansiering

Nyheter 10 NOV 2017 Djupare analyser behövs för att ta ställning till om staten eller landstingen ska finansiera läkemedel framöver. Det är budskapet när Läkemedelsutredningen i dag lämnar sitt delbetänkande till regeringen. ()

WMA uppmanar Iran: Släpp omedelbart KI-forskaren fri

Nyheter 10 NOV 2017 World Medical Association, WMA, uppmanar iranska myndigheter att omedelbart försätta Ahmadreza Djalali, forskare vid Karolinska institutet som fängslats och dömts till döden i Iran, på fri fot. ()

Facebook-gruppen blev en stressventil för läkare

Nyheter 09 NOV 2017 Det började som en Facebook-grupp för en återhämtningsresa till Rhodos för omkring 40 personer. Men gruppen har fått hundratals medlemmar – och har blivit ett sätt att diskutera stressrelaterad ohälsa i läkarkåren. ()

Långt kvar till målet för standardiserade vårdförlopp

Nyheter 09 NOV 2017 Hälften av alla patienter i cancervården går in i standardiserade vårdförlopp, visar färsk statistik. Men av dem får bara hälften behandling inom den maximala ledtid som satts upp. ()

Regeringen ser över Smers verksamhet

Nyheter 09 NOV 2017 Statskontoret får i uppdrag att analysera Statens medicinsk-etiska råds verksamhet och dess organisatoriska former. Det meddelar regeringen på torsdagen. ()

Skarp kritik mot KI i ny Macchiarini-granskning

Nyheter 09 NOV 2017 Karolinska institutet (KI) har till varje pris velat skydda Paolo Macchiarinis rykte som forskare och behålla honom som anställd. Det intrycket får Universitetskanslersämbetet efter att ha granskat KI:s hantering av Macchiarini-ärendet. ()

Långvarig risk för återfall i bröstcancer enligt ny analys

Nyheter 08 NOV 2017 Kvinnor med östrogenberoende bröstcancer har en betydande risk för återfall så långt som 20 år efter diagnos, enligt en omfattande analys i New England Journal of Medicine. Det gör att läkare och patient bör diskutera om hormonbehandling för att förebygga återfall ska ges under mer än fem år, anser Jonas Bergh, professor vid Karolinska institutet. (2 kommentarer)

Sjuåring fick helt ny hudkostym med genterapi

Nyheter 08 NOV 2017 Forskare har med hjälp av genetiskt korrigerade stamceller lyckats rekonstruera en fullt funktionell överhud hos ett barn som förlorat 80 procent av epidermis på grund av en svår genetisk sjukdom. Fynden publiceras i tidskriften Nature. ()

Vården behöver visa överlevande efter bussolyckor mer förståelse

Nyheter 08 NOV 2017 Överlevande efter stora busskrascher känner stor samhörighet efter olyckan. Men vårdens förståelse för deras behov är begränsad. Det visar en studie vid Umeå universitet, där två stora olyckor studerats. ()

Olika regler i olika landsting

Nyheter 08 NOV 2017 De flesta regioner har riktlinjer kring partipolitiska besök, med allmänna bestämmelser och i regel mandat för en kliniks verksamhetschef att fatta beslut. Få har helt och hållet gått efter SKL:s rekommendationer. ()

»Vi kan inte göra skillnad mellan olika partier«

Nyheter 08 NOV 2017 Under valrörelsen 2014 väckte sverigedemokratiska politikers besök i vården stor uppståndelse, inte minst vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. 2018 ser sjukvården åter ut att bli en av valets viktigaste frågor – hur resonerar landstingen den här gången? ()

Skriver på för grönare sjukvård

Nyheter 07 NOV 2017 Tusentals sjukhus och vårdcentraler världen över finns representerade i ett upprop för en mer klimatsmart hälso- och sjukvård. Med en dag kvar på uppropet finns bara en enda svensk underskrift. ()

De bröt trenden med beroende av hyrpersonal

Nyheter 07 NOV 2017 Kostnaderna för hyrpersonal stiger i allmänhet. Men vissa landsting går mot strömmen, och Sveriges Kommuner och landsting pekar på ett antal trendbrott i en ny rapport. ()

Skarp kritik mot KI i isländsk rapport

Nyheter 07 NOV 2017 En isländsk kommission riktar efter en egen utredning massiv kritik mot hur Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset hanterat fallet med kirurgen Paolo Macchiarini. ()

Regeringen vill ha bättre koll på lämplighetsprövning

Nyheter 07 NOV 2017 Lämplighetsprövning av vårdpersonal som utreds för fel ska göras snabbare och med större säkerhet, och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd behöver bli starkare. Det tycker regeringen som nu inleder en översyn av patientsäkerhetslagen. (3 kommentarer)

Harriet Wallberg leder utredning om undersköterskeyrket

Nyheter 06 NOV 2017 Karolinska institutets tidigare rektor Harriet Wallberg ska leda regeringens utredning om undersköterskeyrket. ()

Vändning i Örnsköldsviks ödesfråga

Nyheter 06 NOV 2017 Arbetsgivare och fack är nu på samma spår när det gäller en lösning för akutkirurgin vid Örnsköldsviks sjukhus. Därtill öppnas dörren för något nytt – ett samarbete med Umeå. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.