Läkartidningen
Annons Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

»Vårdvalet har inte missgynnat vårdtunga grupper«

Nyheter 15 AUG 2018 Vårdvalet har inte trängt undan vårdtunga grupper som hävdats i Läkartidningen, tvärt om. Det skriver företrädare för Tankesmedjan Timbro på debattplats på DN Debatt samtidigt som rapporten Vem går mest till husläkaren – fattiga eller rika? publicerats på Timbros webbplats. ()

Snabbspår för äldre avlastar akuten

Nyheter 15 AUG 2018 Många akutmottagningar i Stockholm lider av överbeläggningar och långa väntetider. Men inte Norrtälje sjukhus. En bidragande orsak är snabbspåret för äldre patienter över 80 år.  ()

S vill stoppa vårdens beroende av hyrpersonal

Nyheter 15 AUG 2018 Socialdemokraterna vill bryta vårdens beroende av hyrpersonal. Det sa statsminister Stefan Löfven och socialminister Annika Strandhäll i samband med ett besök på Sahlgrenska universitetssjukhuset under onsdagen. ()

Nationellt utbrott av ehec-infektioner

Nyheter 15 AUG 2018 Antalet ehec-infektioner har ökat sedan början av juli. Fall har rapporterats från flera län – främst Uppsala och Västra Götaland – och enligt Folkhälsomyndigheten är de allra flesta av samma typ. ()

Nu ska modell med värdebaserad vård ses över

Nyheter 15 AUG 2018 Nu är det dags för Karolinska universitetssjukhusets nya styrelse att påbörja den översyn av den omdiskuterade verksamhetsmodellen med värdebaserad vård, som Läkartidningen berättade om i juni. ()

»Offentlighetsprincipen ska gälla hela vården«

Nyheter 14 AUG 2018 Vallöfte från Socialdemokraterna: Offentlighetsprincipen ska gälla hela vården – det vill säga även privata vårdbolag. ()

WMA står upp för turkiska läkare

Nyheter 14 AUG 2018 Den internationella läkarorganisationen WMA uppmanar Turkiets president att stoppa häxjakten på landets läkare: »Vi är bestörta över hur ledande medlemmar i det turkiska läkarförbundet har behandlats under de senaste månaderna«. ()

Svårt att mäta värdet av insatser för delade beslut

Nyheter 14 AUG 2018 Enligt en uppdaterad Cochraneöversikt är evidensen för metoder för att öka användandet av delat beslutsfattande inom vård och omsorg svag eller mycket svag. Det är dock svårt att mäta värdet av sådana metoder, konstaterar en brittisk professor i ett blogginlägg. ()

Läkare varnar för klimathotet

Nyheter 14 AUG 2018 Sjukvården måste lära sig att ta hand om klimateffekterna, vilket årets sommar är ett tydligt exempel på. Det menar Gösta Alfvén i föreningen Läkare för miljön. Han hävdar att läkarkåren behöver öka sitt engagemang i det förebyggande arbetet mot 2000-talets största hälsofråga - den tilltagande växthuseffekten. (2 kommentarer)

Patienter får vård i onödan

Nyheter 13 AUG 2018 Många patienter med cancer får krävande och dyr immunterapi i onödan – det tyder färsk statistik från kvalitetsregistret »Nya läkemedel inom cancervården« på. Nu höjs röster för att både samhället och läkemedelsindustrin ska ta större ansvar för att se till att rätt patienter får behandling. (1 kommentar)

Preventivmedelsapp godkänns i USA

Nyheter 13 AUG 2018 Den svenska preventivmedelsappen Natural Cycles har godkänts för marknadsföring i USA, uppger tidningen Vårdfokus. ()

Krishantering ska granskas

Nyheter 13 AUG 2018 Sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser som stora bränder, smittsamma sjukdomar och terrorattacker ska nu ses över i en ny utredning. ()

S hotar med lagstiftning om inte äldres vård och omsorg integreras

Nyheter 10 AUG 2018 Social- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) vill se sjukvård och äldreomsorg under ett och samma tak. Och tas inte initiativ på lokalt och regionalt plan, är hon inte främmande för en tvingande lagstiftning. Uppdaterad 2018-08-10 kl 16. (2 kommentarer)

Ingenjör ska leda arbetet med Nationella läkemedelslistan

Nyheter 10 AUG 2018 Nu står det klart att det blir Magnus Åsén, civilingenjör i elektroteknik från KTH, som får den nyinrättade tjänsten på E-hälsomyndigheten som programledare för Nationella läkemedelslistan. (3 kommentarer)

Sköra äldre får extraspår på akuten vid Universitetssjukhuset Örebro

Nyheter 10 AUG 2018 Patienter över 75 år utgör en tredjedel av besökarna på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro – och många av dem har en komplex sjukdomsbild. Nu startas därför ett särskilt forskningsprojekt med syfte att förbättra vården för sköra äldre. ()

Sätter ned foten om arbetsväxling

Nyheter 10 AUG 2018 När landstingen står utan tillräckligt många sjuksköterskor testas ibland alternativ där arbetsuppgifter växlas till annan personal. Men det kan innebära stora risker för patienterna, menar den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN. ()

IVO granskar vårdplatsbristen

Nyheter 09 AUG 2018 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, sätter vårdplats- och personalbristen inom sjukvården under lupp i höst. Just nu förbereder myndigheten en nationell tillsyn. (1 kommentar)

Extraplatser till nästa kunskapsprov

Nyheter 09 AUG 2018 Intresset för att skriva det medicinska kunskapsprovet för tredjelandsutbildade läkare är så stort, att 240 extraplatser släpps till nästa prov. Det innebär en fördubbling av antalet platser. (1 kommentar)

Elektiva operationer ställs in

Nyheter 09 AUG 2018 Krisen inom ortopedin vid Skaraborgs sjukhus fortsätter. Nu begränsas elektiv vård i både Lidköping och Skövde, och sjukhusledningen försöker locka sjuksköterskor med extra lön. I samma veva slutar ortopedchefen. ()

För snabba cellgifter kan ha orsakat nedsatt hörsel

Nyheter 08 AUG 2018 En åtta gånger snabbare infusion av cellgifter än normalt kan ligga bakom nedsatt hörsel hos ett cancersjukt barn. ()

Förskrivning av ångestdämpande läkemedel till barn och unga ökar

Nyheter 08 AUG 2018 Mellan 2006 och 2013 ökade förskrivningen av bensodiazepiner till barn, tonåringar och unga vuxna med 22 procent, visar en studie från Karolinska institutet. Många får dessutom läkemedlen under lång tid – i strid mot såväl svenska som internationella riktlinjer. (2 kommentarer)

Snabbt labbsvar – ebolavaccin kan sättas in redan i dag

Nyheter 08 AUG 2018 Det nya ebolautbrottet som bekräftades för en vecka sedan i Kongo-Kinshasa har krävt åtminstone nio liv. Men en »banbrytande« laboratorieinsats har gjort att vaccin redan nu kan sättas in. ()

Stockholmsvårdens värsta sommar

Nyheter 07 AUG 2018 Den här sommaren har varit värre än tidigare somrar i Stockholmsvården med färre vårdplatser och en ihållande värmebölja. Det är också den första sommaren med en intensivakut, vilket påverkat ambulanstrafiken. ()

Operationer återupptagna i Sollefteå: »Viktigt dra lärdom«

Nyheter 07 AUG 2018 Förra veckan ställdes alla operationer vid Sollefteå sjukhus in på grund av för hög luftfuktighet. Nu har de återupptagits. ()

Mässlingsfall konstaterat vid Danderyds sjukhus

Nyheter 07 AUG 2018 En vuxen person som förts med ambulans till Danderyds sjukhus i Stockholm har konstaterats vara smittad av mässling. Smittspårning har inletts, uppger Dagens Nyheter.  ()

Läkare i NU-sjukvårdens psykiatri larmar: »Bortom räddning«

Nyheter 06 AUG 2018 16 läkare inom öppen- och slutenvården i NU-sjukvårdens psykiatri har skrivit en orosanmälan till ledningen om att brist på läkare hotar patientsäkerheten. ()

Snart kan österbottningar få strokevård i Umeå

Nyheter 03 AUG 2018 Strokepatienter från finländska Österbotten kan i höst få akutsjukvård i Umeå genom ett nytt samarbete över landsgränsen. Beslut är tänkt att tas i september. ()

Blodgivare inte godkänd – har donerat 40 gånger

Nyheter 03 AUG 2018 Personen som har donerat sedan 1990-talet upptäcktes nyligen inte vara godkänd som blodgivare då hen potentiellt sett skulle kunna sprida Creutzfeldt–Jakobs sjukdom. ()

Känd virusstam misstänks bakom nytt ebolautbrott

Nyheter 03 AUG 2018 Förhoppningar att redan befintligt vaccin ska begränsa smittan. ()

Fler självmord vid högre temperaturer

Nyheter 03 AUG 2018 I sommar har det varit extremt varmt på flera håll i världen. Men hur påverkar det vår mentala hälsa? En studie som gjorts i Mexiko och USA visar en koppling mellan ökat antal självmord och stigande temperaturer. ()

Utreder om mer vård ska begränsas till den etablerade sjukvården

Nyheter 02 AUG 2018 Regeringens utredare Kjell Asplund får ett utökat uppdrag. Han ska nu se över om mer vård ska begränsas till den etablerade sjukvården och därmed inte få ges genom komplementär- och alternativmedicin. ()

Fortsatt lägre poäng krävs för läkarprogrammet

Nyheter 02 AUG 2018 På torsdagen fick sökande till läkarprogrammen sitt andra antagningsbesked. Och då står det också klart att poängen som behövts för att komma in till höstens kursstart är lägre vid samtliga universitet. ()

Kris på kirurgen på Centralsjukhuset i Kristianstad

Nyheter 02 AUG 2018 Personal på Centralsjukhuset i Kristianstads kirurgavdelningar vittnar om en ohållbar arbetsmiljö på grund av överbeläggningar och personalbrist. ()

Nödkyla, inställda operationer och fortsatt höga temperaturer

Nyheter 02 AUG 2018 Värmen och den höga luftfuktigheten fortsätter ställa till med problem för sjukvården på flera håll i landet. ()

»Gäller att facket vet hur man bemöter hbtq-personer«

Nyheter 02 AUG 2018 Att vara hbtq-person i vården kan vara förenat med oro för diskriminering eller trakasserier, inte minst för transpersoner. Det är viktigt att facket vet hur man bemöter de här personerna, säger Katie Collmar, AT-läkare och föreläsare på ämnet transpersoner i vården. ()

Något ökad dödlighet i juli

Nyheter 02 AUG 2018 Något fler än vanligt har dött under juli, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Om överdödligheten beror på värmen ska undersökas. ()

Portabla kylaggregat sätts in på akuten i Lund

Nyheter 01 AUG 2018 På akutmottagningen i Lund har värmen i sommar varit olidlig och medarbetare har svimmat. Men nu har portabla kylaggregat satts in. (2 kommentarer)

Stockholm börjar med hiv-förebyggande läkemedel

Nyheter 01 AUG 2018 I Stockholms läns landsting kommer hiv-profylax under högkostnadsskyddet att börja skrivas ut i oktober. ()

Två av tre landsting har vårdplatsbrist i sommar

Nyheter 01 AUG 2018 Sommarbemanningen räcker inte till. 14 av 21 landsting har för få vårdplatser gentemot hur stort behovet är. ()

Operationer ställs in på grund av hög luftfuktighet

Nyheter 01 AUG 2018 Alla operationer i Sollefteå ställs in i veckan. Steril miljö kan inte garanteras på grund av den höga luftfuktigheten. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Apropå värmen


Apropå den långvariga värmeböljan påminner vi om en översikt från 2016:

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.