Det är P4 Blekinge som rapporterar att kvinnokliniken sedan i januari lagt till ett nytt stycke om att man ställer sig positiv till att medverka vid aborter i det anställningsavtal som läkare, barnmorskor och undersköterskor får skriva under.

De som inte ställer sig positiva till det sållas bort, enligt Marianne Gertzell, verksamhetschef vid kvinnokliniken.

– Vi har haft personer som under arbetsintervju sagt att de inte vill medverka vid aborter. Då kan du inte arbeta på vår kvinnoklinik, säger hon till P4 Blekinge och fortsätter:

– Passusen i avtalet är även en trygghetsfråga för de som kommer till kvinnokliniken för att göra en abort, att all vårdpersonal som finns runtomkring vill göra sitt jobb.