I en gemensam analys har FDA och EMA tittat närmare på hur det gick med ansökningarna om marknadsgodkännande för 107 nya läkemedel under 2014 till 2016.

Och slutsatsen är alltså att det råder stor enighet mellan myndigheterna. I 90 procent av fallen fick ett läkemedel som fått marknadsgodkännande i USA det också i Europa, eller vice versa.

Det vanligaste skälet till motstridiga beslut var att de båda myndigheterna drog olika slutsatser om hur effektivt det aktuella läkemedlet var. 

Näst vanligaste orsaken till att det blev olika utslag var att de kliniska data som läkemedelsföretaget ifråga lämnat vid ansökningarna i USA respektive Europa skilde sig åt.