I april stängde disciplinnämnden vid Örebro universitet av läkarstudenten i 20 veckor, den hårdaste påföljd som nämnden får utdela.

Skälet var att läkarstudenten hade kontaktat två minderåriga patienter på sociala medier som han träffat under sin sjukhuspraktik. Han har bland annat skickat bilder på sig själv, kommenterat den ena flickans utseende och frågat om hon gillar äldre killar och på andra sätt visat intresse för patienterna.

Flickornas föräldrar reagerade och kontaktade universitet och sjukhuset. Händelserna polisanmäldes också, men utredningen har lagts ner.  

Fallet väckte starka reaktioner. 800 läkare och läkarstudenter skrev tidigare i år ett öppet brev till rektorn vid Örebro universitet där de krävde att universitet skulle pröva mannens lämplighet som läkare.

Ett universitet får dock inte avskilja en student för gott från en utbildning. Det får bara Högskolans avskiljandenämnd (HAN) göra. Tidigare i höst skickade Örebro universitet in en ansökan om avskiljande. Universitetet skriver att man ser mycket allvarligt på läkarstudentens agerande och misstänker att han lider av en psykisk störning och tror att det finns en risk att han kan skada andra.

Nu HAN kommit med ett beslut. Nämnden begär att en läkare ska undersöka läkarstudenten. I avvaktan på resultatet stängs läkarstudenten omedelbart av från läkarutbildningen. Han får inte heller börja på någon annan högskoleutbildning under tiden.

HAN anser att det finns en grund för universitetets oro om att läkarstudenten kan skada andra, eftersom han kommer att träffa patienter i akuta och utsatta lägen under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Läkarstudenten själv har sagt att han mått dåligt psykiskt i perioder – bland annat vid det aktuella tillfället. Han medger att han betett sig mycket olämpligt men han anser sig inte lida av en psykisk störning. Han uppger också att risken för att han ska skada andra är obefintlig.

Läs också:

Läkarstudent stängs av efter att ha kontaktat minderåriga patienter

800 läkare i öppet brev efter students avstängning

Universitet vill ha vassare verktyg mot olämpliga studenter

SLF student kritiska mot lärosätenas lämplighetskontroll

Grunder för avskiljande

En student får avskiljas från en utbildning om hen lider av en psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och det bedöms föreligga en påtaglig risk att studenten kan skada andra personer eller värdefull egendom under utbildningen.

Om Högskolans avskiljandenämnd anser att det finns skäl att anta att studenten bör avskiljas från utbildning, får nämnden begära att studenten ska genomgå en läkarundersökning.