Varför har ni gjort den här studien?

Utifrån vår erfarenhet av många års hjärtscreening, men även som medicinskt ansvariga läkare i olika idrottsföreningar, hade vi uppfattningen att hjärtscreening inte genomfördes i rätt omfattning.

Varför är det så viktigt med hjärt­screening av unga idrottare?

Hjärtscreening enligt de rekommendationer som finns från Riksidrottsförbundet är en möjlighet att upptäcka hjärtåkommor som kan ha betydelse för de individer som utsätter sin kropp för extrem belastning till yrket, det vill säga elitidrottare. 

Kommer ni att göra någon uppföljande studie?

Vi har fått en uppfattning om läget i den region som vi är verksamma i. För att göra en utvidgad nationell undersökning behövs en strukturerad registrering av vilka föreningar som har elitaktiva idrottare knutna till sig, och en sådan registrering saknas i Sverige i dag. Vår nästa målsättning är att öka medvetenheten om hjärt­screening – bland annat genom den här artikeln. 

Hur har du valt specialitet?

Jag valde kardiologi tack vare dess variation med allt från möjligheten att följa en och samma patient och hens hjärtsjukdom genom livet till att handlägga akuta hjärttillstånd med livräddande insatser. Olika diagnostiska metoder som exempelvis ekokardiografi utvecklas ständigt liksom den interventionella kardiologin, vilket är spännande att följa.   

På vilket sätt är du engagerad inom idrotten?

Jag har själv spelat mycket innebandy men någon elitidrottare har jag aldrig varit. Däremot har jag arbetat som ansvarig läkare för elitidrottare framför allt inom ishockey både i landslagsverksamhet (till exempel vid junior-VM) och på föreningsnivå i SHL.

Foto: Andre Ringuette/HHOF-IIHF zImages