Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Mät blodtrycket i maj!

Reflexion 11 MAJ 2017 »Maj är i år inte bara en vårmånad utan även en kampanjmånad för blodtrycksmätning.«   ()

Tänka fritt är stort – tala fritt är större

Reflexion 09 MAJ 2017 »I vår digitaliserade vardag har emeller­tid samtalstonen hårdnat.« ()

Vilka signaler sänder orden?

Reflexion 02 MAJ 2017 »Gränserna mellan sjukdom och en tillfällig formsvacka riskerar att suddas ut.« (2 kommentarer)

Underordnad undervisning

Reflexion 25 APR 2017 »Överläkaren ifråga tillhör den grupp eldsjälar som faktiskt tar sig tid att förklara …« ()

Skilda världar

Reflexion 12 APR 2017 »Men visst är det intressant att … man kan miss­förstå varandra så kapitalt?« ()

När ett bra arbete ger ett okänt resultat

Reflexion 04 APR 2017 »Människor kommer att mötas, resa, bli förälskade, sjunga i kör, läsa böcker, träffa barnbarn, vandra i fjällen …« ()

Glöm inte utbildningen!

Reflexion 28 MAR 2017 »Det blir ingen effektiv, ekonomisk eller bra sjukvård om vi inte sköter utbildningsuppdraget bra.« ()

Tilliten till forskare är inte given över tid

Reflexion 21 MAR 2017 »… ärenden om vetenskaplig oredlighet måste hanteras mer professionellt« ()

Fortsatta hinder för en samlad läkemedelslista

Reflexion 14 MAR 2017 »Äntligen, tänker jag, får vi en samlad läkemedelslista direkt i journal­systemet …« ()

Krafttag behövs mot antibiotikaresistens

Reflexion 28 FEB 2017 »Larmklockorna ljuder, och det finns all anledning att ta nya krafttag – medan tid ännu är.« ()

Läkare är man i hela sitt liv

Reflexion 21 FEB 2017 »Så fick han själv vid 96 års ålder för första gången använda den metod som han själv utvecklat och som räddat livet på så många människor.« (1 kommentar)

När evidensens grundval sätts i skakning

Reflexion 14 FEB 2017 »Huruvida forskare lyckas upprätthålla sin akademiska integritet är också en central fråga.« ()

Använd våra resurser klokt!

Reflexion 07 FEB 2017 »… författarna pekar på en rad exempel där det inte finns någon nytta för patienten.« ()

Huskur till heders

Reflexion 31 JAN 2017 »Även gamla hus­kurer kan så­ledes ha sin plats i behandlings­arsenalen.« ()

Ett steg framåt i Sverige men bakåt i USA

Reflexion 24 JAN 2017 "Sedan valresultatet blivit klart har kvinnor köat för att hinna få spiraler insatta utan kostnad." ()

Ett nyårslöfte om handhygien – någon?

Reflexion 30 DEC 2016 »Jag lovar att desinficera mina händer varje gång innan jag träffar en patient …« ()

Redaktörens önskelista

Reflexion 21 DEC 2016 »Här hemma är vi lyckligt förskonade från de stora katastroferna men alls inte från problem.«  ()

För bra vård krävs standardisering

Reflexion 06 DEC 2016 »Professionens engagemang är helt oundgängligt för att den fortsatta IT-utvecklingen ska bli adekvat …« (1 kommentar)

»Det är viktigt vem som är chef«

Reflexion 30 NOV 2016 »Till alla kollegor som ändå över­väger ett chefs­uppdrag – ta chansen!« ()

Den globala hälsan och religiös tolerans

Reflexion 22 NOV 2016 »Det sägs att det totala antalet väpnade konflikter i världen över tid minskar, vilket är svårt att greppa …« ()