Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Tre bra saker – kan det vara så enkelt?

Reflexion 18 SEP 2018 »Att då aktivt träna upp förmågan att uppleva positiva känslor gör det lät­tare att nå balans.« ()

Ett gott arbetsklimat behöver återställas

Reflexion 11 SEP 2018 »Den stora andel medarbetare som nu lämnar sin arbetsplats … talar för att trivseln blivit sämre.« ()

FN:s Agenda 2030 och läkares utbildning

Reflexion 28 AUG 2018 »Därför måste det framtida 6-åriga läkarprogrammet på allvar vidga vyerna.« (1 kommentar)

Värna vårdpersonalens stora engagemang

Reflexion 14 AUG 2018 »Beredskap är svårt. Det handlar om att kunna ta höjd för både långsiktiga och plötsliga förändringar …« ()

Få konkreta förslag om vården i valrörelsen

Reflexion 25 JUL 2018 »Förhoppningsvis får vi närmare valdagen tydligare besked från både landstings- och riksdagspartier …« ()

Fantastisk sjukvård, trots tuff arbetsmiljö

Reflexion 03 JUL 2018 »Trånga sektorer finns, och vänte­tiderna för att över huvud taget få träffa en läkare är ofta för långa …« ()

Viktigt att visa respekt för sköterskans arbete

Reflexion 19 JUN 2018 »Men att förbättra sjuksköterskors och barnmorskors villkor handlar också om vad du och jag som läkare gör på jobbet.« ()

Vi måste värna läkekonsten!

Reflexion 13 JUN 2018 »På senare tid har studenter uttryckt förvåning och AT-­läkare besvikelse över hur läkar­arbetet bedrivs …« ()

Som man frågar får man svar

Reflexion 29 MAJ 2018 »Föga förvånande visar de undersökningar utredningen vilar på … att övning ger färdighet.« ()

Svensk sjukvård är bra

Reflexion 22 MAJ 2018 »… det är viktigt att vi beskriver hur verkligheten oftast är och även förmedlar en positiv bild av svensk sjukvård …«   ()

Orättvis bild av svensk sjukvård

Reflexion 08 MAJ 2018 »Vi ser och hör företrädare för politiska partier och vissa fackföreningar snarast tävla om att ge den mörkaste bilden av landets sjukvård …« ()

Bekämpa fusket!

Reflexion 24 APR 2018 »Man blir inte en bra läkare genom fusk – vare sig detta sker före, under eller efter utbildningen!« ()

Nytt regelverk bör tas på stort allvar

Reflexion 17 APR 2018 »Detta kräver … ett inbyggt dataskydd i rutiner och IT-­system så att data inte kan kopplas till en enskild individ.« ()

»Vi har alla en berättelse att dela …«

Reflexion 10 APR 2018 »Jag lyssnade an­däktigt till … fängslande berättelser från tre helt olika läkarbanor.« ()

Klinisk forskning i primärvård är viktig

Reflexion 27 MAR 2018 »… forskningen i primärvård [utgör] endast en procent av all medicinsk forskning …« ()

Sjukvårdens ledord – i rätt ordning

Reflexion 20 MAR 2018 »Utbildning är en lika viktig uppgift som vård och forskning för universitetssjukvården.« (1 kommentar)

Digitalisering är ett medel, inte ett mål

Reflexion 13 MAR 2018 »Vi får inte släppa fokus från de riktigt viktiga målen: god och jämlik hälsa och välfärd.«   (1 kommentar)

Kontinuitet – grunden för säker och trygg vård

Reflexion 27 FEB 2018 »… bättre samtals­teknik och en ökad tilltro till patienten skulle bidra till att värdefull information tas tillvara …« ()

Bäst lämpad att bli läkare

Reflexion 20 FEB 2018 »Själv tänker jag att IQ och EQ inte bör sättas i motsatsförhållande.« (1 kommentar)

Viktigt att bemöta alternativa fakta

Reflexion 13 FEB 2018 »Det kan ta tid men är väl värt mödan att förklara vad som faktiskt är sant …« ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.