Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Svensk sjukvård är bra

Reflexion 22 MAJ 2018 »… det är viktigt att vi beskriver hur verkligheten oftast är och även förmedlar en positiv bild av svensk sjukvård …«   ()

Orättvis bild av svensk sjukvård

Reflexion 08 MAJ 2018 »Vi ser och hör företrädare för politiska partier och vissa fackföreningar snarast tävla om att ge den mörkaste bilden av landets sjukvård …« ()

Bekämpa fusket!

Reflexion 24 APR 2018 »Man blir inte en bra läkare genom fusk – vare sig detta sker före, under eller efter utbildningen!« ()

Nytt regelverk bör tas på stort allvar

Reflexion 17 APR 2018 »Detta kräver … ett inbyggt dataskydd i rutiner och IT-­system så att data inte kan kopplas till en enskild individ.« ()

»Vi har alla en berättelse att dela …«

Reflexion 10 APR 2018 »Jag lyssnade an­däktigt till … fängslande berättelser från tre helt olika läkarbanor.« ()

Klinisk forskning i primärvård är viktig

Reflexion 27 MAR 2018 »… forskningen i primärvård [utgör] endast en procent av all medicinsk forskning …« ()

Sjukvårdens ledord – i rätt ordning

Reflexion 20 MAR 2018 »Utbildning är en lika viktig uppgift som vård och forskning för universitetssjukvården.« (1 kommentar)

Digitalisering är ett medel, inte ett mål

Reflexion 13 MAR 2018 »Vi får inte släppa fokus från de riktigt viktiga målen: god och jämlik hälsa och välfärd.«   (1 kommentar)

Kontinuitet – grunden för säker och trygg vård

Reflexion 27 FEB 2018 »… bättre samtals­teknik och en ökad tilltro till patienten skulle bidra till att värdefull information tas tillvara …« ()

Bäst lämpad att bli läkare

Reflexion 20 FEB 2018 »Själv tänker jag att IQ och EQ inte bör sättas i motsatsförhållande.« (1 kommentar)

Viktigt att bemöta alternativa fakta

Reflexion 13 FEB 2018 »Det kan ta tid men är väl värt mödan att förklara vad som faktiskt är sant …« ()

För högt blodtryck hos hälften av befolkningen?

Reflexion 07 FEB 2018 »Detta innebär att närmare hälften av befolkningen i USA lider av hypertoni!« ()

Ta läkarens livslånga lärande på allvar

Reflexion 31 JAN 2018 »För att effektivt kunna leverera sjukvård av god kvalitet behöver läkare kontinuerlig kompetensutveckling …« (1 kommentar)

»Realistisk sjukvård« lanseras i Skottland

Reflexion 23 JAN 2018 »… att inte fråga patienten 'what is the matter with you?’ utan ’what matters to you?’« ()

Traditioner, broderier … och att tänka nytt

Reflexion 16 JAN 2018 »Jag tror det är helt avgörande för sjukvårdens utveckling och vår förmåga att möta morgondagens utmaningar att vi förmår utmana gårdagen.« ()

Landstingsvalet i oförtjänt medieskugga

Reflexion 09 JAN 2018 »Det är ju faktiskt där flertalet av de praktiska besluten inom hälso- och sjukvården fattas.«   ()

Året som gått, året som väntar

Reflexion 19 DEC 2017 »Detta har vi belyst i Läkartidningen, bland annat tack vare många bra bidrag från er läsare!« ()

Medicinska rådgivare – goda, onda eller fula?

Reflexion 28 NOV 2017 "Den kritik som framför allt framförts i SVT handlar om att medicinska rådgivare erhåller ersättning från försäkringsbolagen och att de därför skulle gå bolagens ärenden."  ()

Ökat fokus på fysisk hälsa hos psykossjuka

Reflexion 28 NOV 2017 »… gapet i medel­livslängd mellan psykossjuka och befolkningen i övrigt ökar …« (2 kommentarer)

Lika inför lagen

Reflexion 21 NOV 2017 »Kan den EU-utbildade läkaren förväntas göra rätt i Sverige? Tänk om det som var rätt i ett land inte är det i ett annat?« ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.