Om 100 sjukvårdsanställda riskerar att överföra smitta via sina händer men 80 sköter sin handhygien återstår 20 potentiella smittspridare. Om 95 av de 100 sköter sin handhygien korrekt återstår 5. Och med färre potentiella smittspridare borde frekvensen vårdrelaterade infektioner sjunka.

Detta har nyligen bekräftats [Sickbert-Bennett EE, et al. Emerg Infect Dis. 2016;22:1628-30]. Ett nordamerikanskt sjukhus lyckades under loppet av drygt 2 år öka följsamheten till handhygienriktlinjer från drygt 80 till drygt 95 procent. Samtidigt sågs en sjunkande frekvens av vårdrelaterade infektioner, från 5,6 till 4,6 procent. Denna sänkning beräknades motsvara att 197 patienter inte blev smittade och att 22 inte avled. Ingen annan intervention som kunde förklara resultaten gjordes under tiden.

Än mer intressant är hur de gjorde det. De övergav modellen med allmän information och dolda observationer. I stället lovade varje anställd att de före och efter patientkontakt skulle desinficera sina händer och att de skulle påminna varandra att göra det, och de införde öppen rapportering där var och en rapporterade vad de såg. »Jag lovar att desinficera mina händer varje gång innan jag träffar en patient, varje gång efter att jag träffat en patient, jag lovar att påminna mina kollegor, och om jag blir påmind lovar jag att säga tack till den som påminde mig.«

Ett ganska bra nyårslöfte, och ett löfte värt att hålla – tycker sannolikt våra patienter.