Annons Annons

Nordvästra Skånes bästa läkarchef

bild

Nytt om namn 20 MAR 2018 Eva Atlefjord, läkare och verksamhetschef på Capio Citykliniken Olympia i Helsingborg har förärats utmärkelsen »Bästa läkarchef 2017« på Skånes läkareförenings årsmöte den 8 mars i år.     

bild

Prisad av yngre kolleger för vägledning och stöd

Nytt om namn 19 MAR 2018 Katrin Adrian, överläkare, på barnakuten, Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, får Sylf Göteborgs handledarpris för insatser under 2017.

Pedagogisk föreläsare fick studenternas Kandidat Kork-pris

bild

Nytt om namn 16 MAR 2018 Annette Theodorsson, professor i neurokirurgi, Linköping, har hedrats med utmärkelsen Kandidat Kork, läkarstudenternas pedagogiska pris.

bild

Sex läkare får Cullbergstipendium

Nytt om namn 16 MAR 2018 Sex läkare inom psykiatrisk verksamhet på olika håll i Sverige delar på årets Cullbergstipendium på 130 000 kronor.  

AT-rosor i Västmanland

Nytt om namn 15 MAR 2018 Linda Bergström, Håkan Carlsson och Matthias Fassbender har tilldelats var sin AT-ros efter omröstning bland Västmanlands AT-läkare för att ha varit länets bästa handledare under 2017. ()

Ny chefsläkare i Uppsala

Nytt om namn 06 MAR 2018 Mikael Köhler, verksamhetschef för geriatrik på Akademiska sjukhuset i Uppsala, har utnämnts till ny chefsläkare. Han tillträder den 28 maj.  ()

Invald bland Norges illustra

Nytt om namn 06 MAR 2018 Elisabeth Darj, specialist i obsetrik och gynekologi, professor i global hälsa vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim samt gästprofessor vid Uppsala universitet, har blivit invald som ledamot i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, som bildades 1760. ()

Annons Annons

Resebidrag från understödsfonden

Meddelanden 05 MAR 2018 Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: Resebidrag till läkare under utbildning (ej uppnådd specialistkompetens) som bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige.  ()

HLR-stipendium att söka

Meddelanden 02 MAR 2018 Stig Holmbergs HLR stipendium finns att söka från Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige. ()

Östra Skånes bästa läkarchef

Nytt om namn 28 FEB 2018 Marie Carlsson Fagerberg, specialist i gynekologi och enhetschef på kvinnokliniken i Ystad (t h på bilden), har utsetts till Östra Skånes bästa läkarchef 2017. ()

Forskningsanslag 2018 från Göteborgs läkaresällskap

Meddelanden 20 FEB 2018 Göteborgs Läkaresällskap utlyser forskningsanslag och stipendier för år 2018. Den underskrivna blanketten, blankett 1, ska vara inlämnad till kansliet.   ()

Annons Annons

Kunskapens ljus och bästa allmänmedicinska insatser

Nytt om namn 19 FEB 2018 Distriktsläkarna Christer Forsberg, Sunne, Carin Wahlberg, Karlstad, Bengt Pettersson, Örebro och Owe Lindh, Karlskoga, belönades med respektive priserna »Bästa allmänmedicinska insats« och »Kunskapens ljus« av SFAM Örebro Värmland i samband med årets allmänläkardagar på Loka Brunn. ()

SFAM-pris för bästa ST-uppsatserna

Nytt om namn 19 FEB 2018 ST-läkarna Anna Ragnar Eklöf och Jacques Shebehe har fått pris av SFAM Örebro Värmland för bästa ST-uppsats.  ()

Outtröttlig handledare belönad med »Skalpellen« av läkarstudenterna

Nytt om namn 14 FEB 2018 Evgenia Manousaki, ST-läkare och forskare i barnortopedi vid Skånes universitetssjukhus i Lund, har fått läkarstudenternas pedagogiska pris »Skalpellen«. ()

Bidrag att söka från Värkstadsstiftelsen

Meddelanden 09 FEB 2018 Bidrag om maximalt 20 000 kr kan sökas från Värkstadsstiftelsen för projekt med syfte att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd. För mer information se www.varkstaden.se/pdf_filer/ansokan.pdf eller kontakta Gunilla Brattberg, tel 08-336789. Ansökan skickas senast 15/4 till gunilla.brattberg@varkstaden.se. ()

Annons Annons

Välkommen!


Läkarkarriär – Sveriges jobbsajt för lediga läkartjänster!

Tipsa redaktören!


Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?

Medlem i Läkarförbundet?


Som medlem kan du få råd och stöd i frågor kring din karriär. Vad ska du tänka på och vad behöver du veta innan du skriver på? Kolla med Läkarförbundet!