Prestigefyllt pris till forskare i pediatrisk tillväxt

bild

Nytt om namn 15 NOV 2017 Kerstin Albertsson Wikland, seniorprofessor i pediatrisk tillväxtforskning, Sahlgrenska akademin, har tilldelats Andrea Prader-priset, forskningsområdets mest prestigefyllda utmärkelse.

Belönad för avbildning av den åldrande hjärnan

bild

Nytt om namn 14 NOV 2017 Gunhild Waldemar, professor i klinisk neurologi vid Köpenhamns universitet, är en av två pristagare som får Nordiska medicinpriset 2017.

bild

Nordiska medicinpriset 2017 för forskning om Alzheimer

Nytt om namn 13 NOV 2017 Kaj Blennow, professor i neurokemi vid Sahlgrenska akademin, får Nordiska medicinpriset 2017 för sina grundläggande studier av biomarkörer för Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar.

Ny chef i palliativvården

bild

Nytt om namn 09 NOV 2017 Georg Engel, med dr och specialist i onkologi, blir ny verksamhetschef för Stockholms Sjukhems palliativa vård från och med februari 2018. Han tillträder tjänsten som verksamhetschef i februari 2018 och ersätter då Mats Brådman som haft uppdraget sedan 2015.     

Psykiater fick Olof Rudbeckpriset

Nytt om namn 02 NOV 2017 Lisa Ekselius, professor och överläkare i psykiatri och stf prefekt vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala, har fått 2017 års Olof Rudbeckspris. ()

Hela kliniken tar priset

Nytt om namn 01 NOV 2017 Enheten för asyl- och migranthälsa i Söderhamn får Gävle infektionsläkarförenings pris 2017 för extraordinära insatser inom området infektionssjukdomar. ()

Provinsialläkarstiftelsens fortbildningskurser för distriktsläkare våren 2018

Meddelanden 31 OKT 2017 Provinsialläkarstiftelsens fortbildningskurser för distriktsläkare våren 2018: 1. Psykiatri med och för allmänläkare (13–14 mars); 2. Endokrinologi för allmänläkare (19–20 mars); 3. Allmänläkaren och sjukintyget (21–22 mars); 4. Urologi för allmänläkare (19 – 20 april); 5. Relationen, samtalet och läkarens självkännedom (25–27 april); 6. När det går fel – Om vårdskador, misstag och anmälda allmänläkare i primärvården (2–3 maj); 7. Klinisk kemisk diagnos i primärvården (17–18 maj); 8. När doktorn tar av sig skorna – en utbildning om sjukvård i hemmet (23–24 maj). För fullständig information om kurserna, se: www.trippus.net/Provinsiallakarstiftelsen2018 . Anmäl dig direkt på: www.trippus.net/Provins-Våren2018. Anmälan ska vara Svenska Distriktsläkarföreningen tillhanda senast den 15 januari 2018. ()

Annons Annons

Fontän av kunskap med tid för svar

Nytt om namn 30 OKT 2017 Petter Malmborg, överläkare, barngastroenterolog, tilldelas Sachsska barn- och ungdomssjukhusets ST-handledarpris 2017. ()

15 miljoner för att studera hjärtsvikt

Nytt om namn 24 OKT 2017 Göran Dellgren, docent, sektionschef för Transplantationscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, leder en stor multicenterstudie om hjärtsvikt som får Hjärt-Lungfondens stora anslag 2017 på 15 miljoner kronor. ()

Pionjär i »prehabilitering« prisad

Nytt om namn 20 OKT 2017 Christian Sturesson, docent, specialist i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus, Lund, har belönats med LMK-stiftelsens Medicinpris 2017 på 600 000 kronor. Han driver ett tvärvetenskapligt »prehabiliteringsprojekt« inom leverkirurgi med målsättning att öka cancerdrabbade patienters chanser att överleva sin operation. ()

Stipendium för genusmedicinsk forskning

Meddelanden 19 OKT 2017 Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa utlyser ett stipendium på 250 000 kr till kliniska forskare som är i början på sin forskarkarriär och som driver genusmedicinsk forskning. Forskningen kan innehålla biologiska och psykosociala aspekter på sjukdom och hälsa. Köns- och genusaspekter bör diskuteras avseende sjukdomens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos. ()

Annons Annons

Svensk professor leder nytt institut för global hälsa

Nytt om namn 17 OKT 2017 Stig Wall, professor emeritus i epidemiologi vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, har utsetts av Kungliga Vetenskapsakademin att leda nystartade Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT). ()

Hedrad för betydande insatser

Nytt om namn 16 OKT 2017 Magnus Westgren, professor, specialist i obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, har utnämnts till »Fellow of Royal College of Obstetrics and Gynaecology« för sina »...betydande insatser för främjandet av vetenskap och läkekonst inom obstetrik och gynekologi«. Professor Lesley Regan, sällskapets ordförande, överlämnade utmärkelsen vid en ceremoni den 22 september 2017. ()

Pris till bästa handledaren

Nytt om namn 10 OKT 2017 Irina Dragancea, specialistläkare vid sektion neurologi på Skånes universitetssjukhus i Lund, har av läkarstudenterna på termin 7 i Lund utsetts till »bästa kliniska handledare« vårterminen 2017. Studenterna utsåg samtidigt sektion infektionssjukdomar till »bästa kliniska placering«på samma termin. ()

De forskar på bekämpning av bakterier utan antibiotika

Nytt om namn 10 OKT 2017 Professor Thomas Borén och professor Tor Ny, forskare vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, får 9 miljoner respektive 6 miljoner kronor i anslag för sina forskningsprojekt med målsättning att stävja utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier.  ()

Välkommen!


Läkarkarriär – Sveriges jobbsajt för lediga läkartjänster!

Tipsa redaktören!


Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?

Medlem i Läkarförbundet?


Som medlem kan du få råd och stöd i frågor kring din karriär. Vad ska du tänka på och vad behöver du veta innan du skriver på? Kolla med Läkarförbundet!