bild

»Skalpellen« till vass pedagog

Nytt om namn 03 JUL 2017 Eva Ekström, ST-läkare inom området kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Lund har tilldelats »Skalpellen«, det pedagogiska pris som läkarstudenterna på termin 8 röstar fram. Eva Ekström utsågs efter kursavslutningen den 9 juni till vårterminens »bästa handledare«. Utmärkelsen motiveras med pristagarens stora engagemang, goda pedagogik och förmåga att få alla i grupperna att »känna sig sedda«.

Årets allmänläkare och allmänläkarvän

bild

Nytt om namn 29 JUN 2017 Peter Lindstedt, distriktsläkare och verksamhetschef på vårdcentralen Brinken i Motala har fått utmärkelsen »Årets allmänläkare«, och Ingrid Ohlsson, utbildningssekreterare på Allmänmedicinskt utbildningscentrum, AMC, i Region Östergötland, har utnämnts till »Årets allmänläkarvän« av Distriktsläkarföreningen i Östergötland. Per Lindstedt hyllas för engagemang och energi i utbildningen av yngre kollegor, Ingrid Ohlsson får erkännandet för sitt personliga och engagerande arbete för blivande specialister. 

Årets förebild kämpar för ensamkommande

bild

Nytt om namn 27 JUN 2017 Karima Assel, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri vid Transkulturellt centrum i Stockholm, har valts till Årets förebild inom barn- och ungdomspsykiatrin 2017 av ST-läkarna inom specialistföreningen SFBUP. ST-läkarnas motivering till valet av årets pristagare är bland annat att hon »… med stor entusiasm och energi lyft debatten och engagemanget för en utsatt grupp i samhället«, närmare bestämt ensamkommande flyktingar. Priset delades ut vid en galamiddag i Gävle den 3 maj i samband med SFBUP:s årliga kongress. (1 kommentar)

bild

Handledare förgyllde vardagen

Nytt om namn 26 JUN 2017 Helena Grafström, ST-läkare på Kirurgikliniken, Halmstads sjukhus, har tilldelats Sylf Hallands handledarpris 2017 för att hon genom sitt arbete »… förgyllt vardagen för våra medlemmar och utmärkt sig som handledare«. Hon mottog utmärkelsen på medlemskvällen Läkare i Världen den 1 juni. I motiveringen betonas att Helena Grafström får priset för »… sitt outtröttliga engagemang, sin öppna attityd och viljan att optimera undervisningen för AT-läkare«.

Sylf Norrbottens handledarpris till Katarina

Nytt om namn 21 JUN 2017 Katarina Lindgren, specialist i anestesi och intensivvård​, An/Op/IVA, Piteå och Sunderbyn, har fått Sylf Norrbottens handledarpris 2017. Belöningen är diplom, blommor och ett presentkort på 5 000 kronor. Utmärkelsen delades ut den 29 maj på IVA i Sunderbyn. »Katarina är alltid entusiasmerande och engagerad i vår utveckling som läkare«, skriver ST-läkarna vid hennes klinik som nominerat henne till priset. ()

Hederspris till ledstjärna inom prostatacancervården

Nytt om namn 20 JUN 2017 Ola Bratt, docent i urologisk cancerforskning, Malmö, har fått Prostatacancerförbundets särskilda hedersutmärkelse för år 2016. Priset, som består av ett diplom och ett unikt glaskonstverk, överlämnades till pristagaren av Alf Carlsson, Prostatacancerförbundets avgående ordförande. I motiveringen till utmärkelsen skriver Prostatacancerförbundet: ”Ola Bratt har med sitt engagemang, sin pedagogiska skärpa och sitt vetenskapliga förhållningssätt sedan länge varit en ledstjärna inom prostatacancervården”. ()

Svensk professor ska leda internationell forskning

Nytt om namn 20 JUN 2017 Anders Bjartell, professor vid institutionen för translationell medicin, Lunds universitet och överläkare vid urologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus, Malmö, har fått uppdraget att leda forskningsavdelningen inom European Association of Urology, EAU, en non-profit organisation som ger medicinska professioner inom urologi stöd i form av vetenskap, utbildning och medvetandeskapande initiativ. ()

Annons Annons

Årets bästa kliniska handledare

Nytt om namn 15 JUN 2017 Sofia Eklund, Isabelle Nilsson och Joel Wiggh (Capio S:t Göran) har av läkarstudenterna på kursen i klinisk medicin vt16/ht16 på Södersjukhuset, Karolinska institutet, Stockholm, utsetts till årets bästa kliniska handledare. De får priset för sitt stora engagemang i den kliniska handledningen av studenter. Priset delades ut vid en ceremoni på Södersjukhuset 30 maj. Kursen i klinisk medicin, inriktning medicin, är den längsta kursen under hela läkarutbildningen på Karolinska institutet och omfattar större delen av termin 5 och 6. ()

Lärande – som i ett dataspel

Nytt om namn 14 JUN 2017 Susannah Leach, vid avdelningen för mikrobiologi och immunologi, får Sahlgrenska akademins pedagogiska pris 2017 för att ha utvecklat en inspirerande virtuell laboration. Det handar om ett slags dataspel där studenten får ta rollen som doktorand i en forskargrupp som utvecklar ett universellt influensavaccin. ()

Prisad för bra undervisning

Nytt om namn 14 JUN 2017 Ann Charlotte Laska, överläkare, specialist i internmedicin och rehabiliteringsmedicin, Danderyds sjukhus, har fått Medicin- och Hjärtklinikens pedagogiska pris våren 2017. Det var läkarstudenterna vid kursen Klinisk medicin HT16-VT17 vid sjukhuset som nominerade henne till priset. Utmärkelsen innebär även mottagande av ett forskningsstipendium om 10 000 kronor. ()

Bästa AT-handledaren i år på Akademiska sjukhuset

Nytt om namn 13 JUN 2017 Jan Colldén, specialistläkare i anestesi och intensivvård, har valts till årets AT-handledare på Akademiska sjukhuset. Enligt AT-läkarnas motivering är Jan en fantastisk handledare som man lär sig otroligt mycket av. »Alltid lugn och pedagogisk. Tar sig tid så att man lär sig och uppfyller målen. Förklarar hur han tänker kring patienterna, deras sjukdomstillstånd, handläggningen och olika behandlingsåtgärder...« ()

Annons Annons

Årets allmänläkarvän i Dalarna

Nytt om namn 12 JUN 2017 Peter Hallgren, överläkare på Medicinkliniken, Falu lasarett, specialist i internmedicin samt endokrinologi och diabetologi, har utnämnts till »Årets allmänläkarvän« i Dalarna. Han prisas »…för sin förmåga att göra det intrikata samspelet mellan olika hormoner och körtlar mer lättbegripligt; för sitt idoga arbete och samverkan med primärvården kring endokrina folksjukdomar i allmänhet och diabetes i synnerhet…« Bidragande till utmärkelsen var även hans kliniskt kunniga, vänliga och tillmötesgående sätt i diskussioner kring kluriga fall, uppger de som nominerat honom. ()

Första doktorn i Sveriges unga akademi

Nytt om namn 12 JUN 2017 Gustaf Edgren, docent och forskargruppsledare, ST-läkare i epidemiologi och hematologi vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset, har valts in som ledamot i Sveriges unga akademi. Han är därmed den första kliniska forskaren bland ledamöterna i den oberoende, självständiga och tvärvetenskapliga plattform som har till uppgift bland annat att stärka unga forskares röst i den forskningspolitiska debatten, och verka för att föra ut forskning till unga.  ()

Prisade handledare i Dalarna

Nytt om namn 08 JUN 2017 Anna Hjort-Berggren, ortoped, Piotr Potapinski, psykiater, Gunnar Svärd, distriktsläkare och Hanna Tingård, ST-läkare i internmedicin, hedrades med pris för årets handledare 2017. Utmärkelserna delades ut under vårens AT-middag i Dalarna. Kollegerna som nominerade pristagarna motiverar sitt beslut bl a med att Anna Hjort-Berggren är en »kunnig, metodisk och utbildningsintresserad handledare«, Piotr Potapinski en som »värnar om AT-läkarna«, Gunnar Svärd en som »sprider glädje och trygghet«. Hanna Tingård beskrivs som »en utomordentlig studierektor som alltid har AT-läkarens bästa för ögonen«. ()

En stöttande klinisk handledare

Nytt om namn 29 MAJ 2017 Annelie Bergman, AT-läkare i Sundsvall, har fått Kliniska handledarpriset av studenterna på Läkarprogrammet, termin 7, i Sundsvall/Umeå. »Inte nog med att hon är kunnig och hjälpsam, dessutom välkomnar och stöttar hon oss från början till slut i alla situationer«, skriver läkarstudenterna i sin motivering till utmärkelsen. ()

Annons Annons

Välkommen!


Läkarkarriär – Sveriges jobbsajt för lediga läkartjänster!

Tipsa redaktören!


Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?

Medlem i Läkarförbundet?


Som medlem kan du få råd och stöd i frågor kring din karriär. Vad ska du tänka på och vad behöver du veta innan du skriver på? Kolla med Läkarförbundet!