Annons Annons
bild

Belönad med kirurgernas finaste pris

Nytt om namn 15 SEP 2017 Eva Angenete, docent, överläkare och chef på avdelningen för kirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, tog emot »Svensk kirurgisk förenings stora forskarstipendium« för sin forskning om kolorektalcancer. Priset på 250 000 kr kommer att användas till att starta upp två nya studier, en studie om icke-kirurgisk behandling vid ändtarmscancer och en studie om betydelsen av sociala medier vid en tjock- och ändtarmscancerdiagnos. Svensk Kirurgisk förenings stora forskarstipendium är föreningens finaste pris och delas varje år ut av en kommitté som erhållit nomineringar från alla Sveriges universitet.   

bild

Två forskare delar på 19 miljoner

Nytt om namn 14 SEP 2017 Hjärt-kärlforskarna Fredrik Bäckhed och Annika Rosengren, båda vid Göteborgs universitet, får dela på 19 miljoner kronor ur AFA Försäkrings satsning om sammanlagt 50 miljoner på svensk forskning. Fredrik Bäckhed tilldelas 8 000 000 kronor för att studera tarmfloran i relation till arbetsrelaterad stress hos kvinnor och män i åldern 50–64 år, och Annika Rosengren 11 000 000 kronor för att studera effekten av exponering av arbetsstress tidigare i yrkeslivet, utbildning, inkomst och andra sociala faktorer hos 30 000 personer mellan 50 och 64 år.  

Resebidrag från understödsfonden

Meddelanden 13 SEP 2017 Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: Resebidrag till läkare under utbildning (ej uppnådd specialistkompetens) som bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige. Förtur ges fackligt engagerade läkare. Medlemskap i Stockholms läkarförening är ett krav. Sökanden kan beviljas bidrag om maximalt 20.000 kronor. Till egenhändigt skriven ansökan skall bifogas handlingar som sökanden önskar åberopa. Ansökan kan mejlas till rune.bergqvist@slf.se eller postas till Stockholms läkarförening, Box 5610, 114 86 Stockholm, senast den 31 oktober 2017.

bild

Han blir ny vd för Södersjukhuset

Nytt om namn 05 SEP 2017 Mikael Runsiö, specialist i thoraxkirurgi, har utnämnts till ny vd för Södersjukhuset i Stockholm. Han börjar sin tjänst den 1 oktober och efterträder Tomas Movin som varit vd för sjukhuset sedan början av 2013. Mikael Runsiö är i dag vd för Södertälje sjukhus och har varit det sedan 2008. Beslutet om hans nya befattning har fattats efter dialog mellan Södersjukhusets styrelseordförande och landstingsdirektören Malin Frenning. Avgående vd:n Tomas Movin kommer att arbeta kvar inom Stockholms läns landsting men med andra arbetsuppgifter. Rekryteringen av ny vd för Södertälje sjukhus inleds omgående.  

Årets bästa utbildare

Nytt om namn 04 SEP 2017 Janina Waga, överläkare, specialist i ögonsjukdomar, får priset för årets bästa utbildningsinsats vid ögonkliniken på Skånes universitetssjukhus, Lund. ST-läkarna som hon har utbildat ger henne utmärkelsen, kompletterad med varmaste tack och lyrisk motivering:  ()

Medel att söka från Samfonden

Meddelanden 04 SEP 2017 Samfonden är Svenska distriktsläkarföreningens fond för att främja våra medlemmars professionella utveckling eller ge stöd till medlem eller medlems efterlevande som har hamnat i ekonomiskt obestånd. Syftet med fonden är att förkovra sig själv i sin professionella gärning. Projekten bör ha nära anknytning till den kliniska vardagen. Fullständig information för ansökan finns på www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Yrkesforening/Distriktslakarforeningen/Samfond/. Ansökningsdatum är senast 1 maj och 15 oktober. ()

Bästa kliniska handledaren i psykiatri

Nytt om namn 28 AUG 2017 Natte Hillerberg, vikarierande underläkare, har valts till bästa kliniska handledare av läkarstudenterna på psykiatrikursen på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, vårterminen 2017 . Hon får utmärkelsen för sitt stora engagemang i den kliniska handledningen av studenter. Priset delades ut vid en ceremoni den 29 maj 2017. (1 kommentar)

Annons Annons

Belönad analys av bättre säkerhet vid gastrokirurgi

Nytt om namn 23 AUG 2017 Erik Stenberg, läkare vid kirurgiska klinikerna i Örebro och Lindesberg, skrev 2016 års bästa doktorsavhandling i kirurgi, anser Svensk kirurgisk förening som belönar honom med utmärkelsen under årets »Kirurgivecka«. Avhandlingen analyserar hur man på flera sätt kan förbättra patientsäkerheten i samband med operationer för övervikt. Bland annat beskrivs hur en ny metod halverar risken för att drabbas av tarmvred efter gastrokirurgi, vilket är en känd och allvarlig komplikation följande ingreppet.   ()

Anslag för HIV/AIDS-forskning

Meddelanden 22 AUG 2017 Stiftelsen Läkare mot AIDS forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder. Ansökan lämnas elektroniskt enligt instruktioner på www.aidsfond.se. Ansökningssystemet öppnar 2017-09-01 och stänger kl 24.00, 2017-10-01. Upp till 200 000 kr kan anslås till varje beviljat projekt. För ytterligare information kontakta Stiftelsens ordförande Carl Johan Treutiger, 08-616 629 93, carl.treutiger@ki.se. ()

Anslag till fyra HIV-forskare

Nytt om namn 18 AUG 2017 Stiftelsen Läkare mot AIDS forskningsfond har i mars 2017 delat ut anslag till fyra forskare inom HIV-området. Göran Bratt, MD, överläkare, Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm, har tilldelats 75 000 kr för projektet »Comorbiditet bland välbehandlade HIV-positiva, 5-årsutveckling«. Björn Nordberg, doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Global Hälsa (IHCAR), Karolinska institutet, Stockholm, har tilldelats 150 000 kr för projektet »The effect of weekly text-messaging to improve retention in PMTCT for pregnant HIV-infected women«. Christina Carlander, överläkare, Karolinska institutet, Stockholm, och Centrallasarettet, Västerås, har tilldelats 150 000 kr för projektet »Outcome after treatment of cervical neoplasia among women living with HIV«. Maria Röhl, student, MD PhD, Institutionen för medicin/Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, har tilldelats 150 000 kr för projektet »Hormonal contraceptive use affects HIV susceptibility: mechanisms and prophylactic interventions«. ()

Bästa handledaren i intensivvård

Nytt om namn 16 AUG 2017 Mårten Unnerbäck, legitimerad läkare, verksamhetsområde intensiv- och perioperativ vård, Skånes universitetssjukhus, Malmö, har utsetts till bästa handledare av läkarstudenterna på termin 8, vårterminen 2017. Studenternas motivering till valet lyder: »Med engagemang och tålamod har Mårten Unnerbäck undervisat oss studenter på bästa möjliga vis. Mårten ser oss studenter och gör sig mån om att vi ska få en förståelse för vad vi lär. På ett roligt sätt fångar han vårt intresse och hjälper oss att se helheten.«    ()

Annons Annons

Jubileumspris för diabetesstudier i världsklass

Nytt om namn 14 AUG 2017 Marcus Lind, lektor och docent i diabetologi, Göteborgs universitet, samt överläkare i NU-sjukvården, Uddevalla, får Svenska Läkarsällskapets Jubileumspris »för banbrytande kliniska prövningar inom typ 1- och typ 2-diabetes i syfte att förbättra behandlingarna för dessa sjukdomar«. Hans nationella och internationella epidemiologiska studier i världsklass ökar kunskapen om hur typ 1- och typ 2-diabetes bör behandlas för att minska risken för organskador och uppnå normal livslängd hos de som har sjukdomarna. Marcus Linds forskning har även bidragit till utvecklingen av så kallad kontinuerlig blodsocker-mätning, och han var en av de första som studerade effekter på hjärtsvikt vid typ 1-diabetes i populationsbaserade studier. Priset på 150 000 kronor kommer att delas ut vid Läkaresällskapets årshögtid den 14 november 2017. ()

Lundaprofessor hedersdoktor i Luleå

Nytt om namn 09 AUG 2017 Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, med medicinskt ansvar för rehabilitering av personer med neurologiska sjukdomar, har utsetts till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Han är uppvuxen i Luleå har under en lång tid samarbetat med forskare vid Luleå tekniska universitet, främst inom rehabiliteringsområdet, och har därmed verkat för att stärka banden mellan universitetet och hälso- och sjukvården i Norrbotten. Jan Lexell är också ordförande i Svenska parasportförbundets medicinska kommitté samt chefsläkare i Sveriges paralympiska kommitté. ()

Bidrag att söka från Värkstadsstiftelsen

Meddelanden 09 AUG 2017 Bidrag om maximalt 20 000 kr kan sökas från Värkstadsstiftelsen för projekt med syfte att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd. För mer information, se www.varkstaden.se/pdf_filer/ansokan.pdf eller kontakta Gunilla Brattberg, leg.läk., professor em.,Värkstaden GB, tel 08-336789, e-post: gunilla.brattberg@varkstaden.se. ()

»Skalpellen« till vass pedagog

Nytt om namn 03 JUL 2017 Eva Ekström, ST-läkare inom området kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Lund har tilldelats »Skalpellen«, det pedagogiska pris som läkarstudenterna på termin 8 röstar fram. Eva Ekström utsågs efter kursavslutningen den 9 juni till vårterminens »bästa handledare«. Utmärkelsen motiveras med pristagarens stora engagemang, goda pedagogik och förmåga att få alla i grupperna att »känna sig sedda«. ()

Annons Annons

Välkommen!


Läkarkarriär – Sveriges jobbsajt för lediga läkartjänster!

Tipsa redaktören!


Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?

Medlem i Läkarförbundet?


Som medlem kan du få råd och stöd i frågor kring din karriär. Vad ska du tänka på och vad behöver du veta innan du skriver på? Kolla med Läkarförbundet!