Det är medicine kandidaterna på Karolinska institutets psykiatrimoment Huddinge som har röstat fram pristagarna. Jutta Schröter arbetar som överläkare på avdelning M86, Psykiatri Sydväst, och Mikael Olszowy är randande ST-läkare från Beroendecentrum Stockholm.