Annons Annons

Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

28 mars, kl 09.00, Sal 135, allmänmedicinNorrlands universitetssjukhus, Umeå. Nitin Gangane: »Bröstcancer i Indiens landsbygd: en studie om vårdsökande, diagnostik och  livskvalitet« (Breast cancer in rural India: Knowledge, attitudes, practices; delays to care and quality of life). Fakultetsopponent:  Peter Vedsted, Danmark.

20 april, kl 09.00, Sal 933, unod B9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Lee-Ann Tjon: »Cirkulerande trombocyter: En ny biomarkörkälla för cancerdiagnostik och behandlingsstratifiering« (Circulating platelets: A novel liquid biopsy source for cancer diagnostics and therapy stratification). Fakultetsopponent: Michiel Pegtel, Nederländerna.

20 april, kl 09.00, Lionsalen rum 7-440, Hud och STDkliniken, Målpunkt Y-Y22, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Alexander Shayesteh Afshar: »Primär hyperhidros. Förekomst och påverkan på individen« (Primary hyperhidrosis. Prevalence and impacts for the individual). Fakultetsopponent: Lennart Emtestam.

4 april, kl 09.00, Vårdvetarhusets aula, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Kristina Hörnberg: »Aspekter på fysisk aktivitet vid Reumatoid Artrit. Associationer med inflammation och kardiovaskulära riskfaktorer« (Aspects of physical activity in Rheumatoid Arthritis. Associations with inflammation and cardiovascular risk factors). Fakultetsopponent: Christina Helging Opava.

13 april, kl 09.00, Tripel helix, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Mariam Shirdel: »Mätning av dammexponering i arbetslivet med en passiv provtagare« (Measuring occupational dust exposure with a passive sampler). Fakultetsopponent: Christer Johansson.

27 april, kl 09.00, Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus, Östersund. Pierre de Flon: »Behandling med den monoklonala antikroppen rituximab vid multipel skleros- en studie baserad på en akademiskt driven klinisk prövning« (Treatment with the monoclonal antibody rituximab in Multiple Sclerosis- a study based on an academic clinical trial). Fakultetsopponent: Sten Fredriksson.

27 april, kl 13.00, Hörsal D, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Linda Johansson: »Faktorer av potentiell betydelse för utvecklingen av reumatoid artrit« (Insight into processes preceding the onset of rheumatoid arthritis). Fakultetsopponent: Felipe Andrade, USA.

4 maj, kl 09.00, Vårdvetarhusets aula, Umeå. Annica Backman: »Ledarskap, personcentrerad vård och personalens arbetssituation i särskilda boenden för äldre i Sverige« (Leadership, person-centred care and the work situation of staff in Swedish nursing homes). Fakultetsopponent: Anna-Karin Edberg.

9 maj, kl 09.00, Hörsal D, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Anna Westerlund: »Implementeringsvetenskapens roll i hälso- och sjukvårdens förbättringsarbeten: undersökning av tre komplexa interventioner« (The role of implementation science in healthcare improvement efforts: Investigating three complex interventions). Fakultetsopponent: Johan Thor.

18 maj, kl 09.00, E 04, building 6A, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Anandi Rajan: »Humana enterisk adenovirus och funktionerna hos deras kapsid proteiner« (Capsid protein functions of human enteric adenovirus). Fakultetsopponent: Stefan Schwartz.

18 maj, kl 09.00, Lecture hall A, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Moses Tetui: »Deltagarbaserade tillvägagångssätt för att stärka lokal managementkapacitet inom hälso-och sjukvården: erfarenheter från Uganda och globalt« (Participatory approaches to strengthening district health managers' capacity: Ugandan and global experiences). Fakultetsopponent: Bart Criel, Belgien.

25 maj, kl 09.00, Hörsal D, 9 tr, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Alicia Edin: »Förbättrad diagnostik och prediktion vid samhällsförvärvad pneumoni« (Improved diagnosis and prediction for community-acquired pneumonia). Fakultetsopponent: Thomas Schön.

31 maj, kl 13.00, Betula, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Mahmood Faraz: »Undersökningar av leucinrika repetitioner och immunoglobulinlika domänproteiner 1 och 2 (LRIG1 och LRIG2) och deras gener i cancer« (Investigations of Leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domain-proteins 1 and 2 (LRIG1 and LRIG2) and their genes in cancer). Fakultetsopponent: Rolf Bjerkvig, Norge.

1 juni, kl 09.00, Major Groove, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Jessica Karlsson: »Endocannabinoid metabolism: reglering och terapeutisk potential« (Endocannabinoid metabolism: regulation and therapeutic potential). Fakultetsopponent: Juerg Gertsch, Schweiz.

8 juni, kl 13.00, Karl Kempe salen – KBC Huset, Umeå. Parham Pourbozorgi Langroudi: »Studier om funktionen av det essentiella Pfh1 DNA-helikaset i både cellkärnans och mitokondriens arvsmassa« (Insights into the roles of the essential Pfh1 DNA helicase in the nuclear and mitochondrial genomes). Fakultetsopponent: Per Sunnerhagen.

5 oktober, kl 09.00, Hörsal B, Tandläkarhögskolan, Norrlands universitetssjukhus 1D, Umeå. José Pedro Silva Lopes: »Medfödd immunitet i svampens mikromiljö« (Innate immunity in the fungal microenvironment). Fakultetsopponent: Allistair Brown, Skottland.

Uppsala universitet

23 mars, kl 09.15, B21, BMC, Husargatan 3, Uppsala. Hiba Alogheli: »Computational studies of macrocycles and molecular modeling of hepatitis C virus NS3 protease inhibitors«. Fakultetsopponent: Leif Eriksson.

23 mars, kl 09.15, Hörsalen, Klinisk mikrobiologi, Dag Hammarskjöldsväg 17, Ing D1, Uppsala. Anna Nilsson: »Characterization of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli water isolates«. Fakultetsopponent: Mikael Skurnik, Finland.

23 mars, kl 13.00, Rudbecksalen, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala. Patrik Johansson: »Large scale integration and interactive exploration of cancer data – with applications to glioblastoma«. Fakultetsopponent: Gary Bader, Kanada.

23 mars, kl 13.00, Sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala. Petronella Bjurling-Sjöberg: »Clinical pathway implementation and teamwork in Swedish intensive are: Challenges in evidence-based practice and interprofessional collaboration«. Fakultetsopponent: Ingegerd Bergbom.

6 april, kl 09.15, Skoogsalen, Akademiska Sjukhuset, Ing 79, Uppsala. My Johansson: »Towards clinical implementation of dynamic positron emission tomography in neurodegenerative diseases«. Fakultetsopponent: Michel Koole, Belgien.

6 april, kl 13.00, Rudbecksalen, Dag Hammarskjölds Väg 20, Uppsala. Anja Mortensen: »Precision medicine and targeted therapy: Turning the tables on cancer«. Fakultetsopponent: Gregory Adams, USA.

Örebro universitet

23 mars, kl 09.00, Hörsal C3, Campus, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Fredrik Calais: »Coronary artery disease and prognosis in relation to cardiovascularrisk factors, interventional techniques and systemic atherosclerosis«. Fakultetsopponent: Douwe E. Atsma, Nederländerna.

5 april, kl 13.00, Hörsal C2, Campus, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Tommy Andersson: »Atrial fibrillation and cause of death, sex differences in mortality, and anticoagulation treatment in low-risk patients«. Fakultetsopponent: Egon Toft, Qatar.

20 april, kl 09.00, Hörsal C1, Campus, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Anna Björkenheim: »Catheter ablation for atrial fibrillation – effects on rhythm, symptoms and helath-related quality of life«. Fakultetsopponent: Deirdre Lane, England.

20 april, kl 13.00, Hörsal C3, Campus, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Christos Karefylakis: »Vitamin D and its role in obesity and other associated conditions«. Fakultetsopponent: Kerstin Landin-Wilhelmsen.

4 maj, kl 09.00, Hörsal P1 (HSP1), Prismahuset, Örebro. Kristina Luhr: »Patient participation from the patient´s preferences, that´s what counts«. Fakultetsopponent: Åsa Muntlin Althin.

9 maj, kl 09.15, Hörsal C2, Campus, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Carl Eriksson: »Epidemiological and therapeutic aspects of Inflammatory Bowel Disease«. Fakultetsopponent: Flemming Bendtsen, Danmark.

7 juni, kl 09.15, Hörsal C3, Campus, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Karin Arinell: »Immobilisering som en riskfaktor för arteriella och venösa tromboser«. Fakultetsopponent: Joakim Alfredsson.

15 juni, kl 09.00, Hörsal F (HSF), Forumhuset, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Karuna Dahlberg: »e-Assessed follow up of postoperative recovery – development, evaluation and patient experiences«. Fakultetsopponent: Lena Gunningberg.

Karolinska institutet

21 mars, kl 10.00, Inghesalen, Tomtebodavägen 18A, Karolinska institutet, Solna. La Thi Quynh Lien: »Antibiotic resistance: implications of hospital practices for public health – a study from Hanoi, Vietnam«. Fakultetsopponent: Björn Wettermark.

22 mars, kl 09.00, Rolf Luft auditorium, L1:00, Karolinska universitetssjukhuset, SolnaNader Ghaffarpour»Treatment aspects, prognostic factors and outcome measures of lymphatic malformations«. Fakultetsopponent: Juan-Carlos López Gutiérrez, Spanien.

23 mars, kl 09.00, Hillarpsalen, Retzius väg 8, Karolinska institutet, Solna. Hannah Bower: »Flexible parametric models for cancer patient survival : loss in expectation of life and further developments«. Fakultetsopponent: Angela Mariotto, USA.

23 mars, kl 09.00, Alströmsalen, Norra Stockholms psykiatri, St Görans sjukhus, Vårdvägen 3, Stockholm. Karin Beckman: »Self-harm in youth: predicting mental illness, social marginalisation and suicide«. Fakultetsopponent: Fotis Papadopoulos.

23 mars, kl 09.00, CMM lecture hall, L8:00, Karolinska universitetssjukhuset, SolnaChristina Hermanrud: »Immunogenicity of biopharmaceuticals in chronic inflammatory diseases«. Fakultetsopponent: Joep Killestein, Nederländerna.

23 mars, kl 09.00, Aulan, Danderyd University Hospital, Danderyd. Andreas Jekell»Vascular and endothelial function in human hypertension, and the importance of the renin-angiotensin-aldosterone system«. Fakultetsopponent: Peter Nilsson.

23 mars, kl 09.00, Rolf Luft auditorium, L1:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Jakob Frie: »Ontogeny of perception of maternal and nosocomial stimuli in infants«. Fakultetsopponent: Fabrice Wallois, Frankrike.

23 mars, kl 09.00, CMB Lecture Hall, Berzelius väg 21, Karolinska institute, Solna. Michael Hagemann-Jensen: »Breathe (in the air): Pulmonary immunology in multiple sclerosis«. Fakultetsopponent: Margarita Domiguez-Villar, USA.

23 mars, kl 09.00, Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska institutet, Solna. Linda Sonesson: »Design of blended learning for civilian and military trauma care«. Fakultetsopponent: Rory Rickard, England.

23 mars, kl 09.15, Lecture hall »Medicine«, A6:04, Karolinska University Hospital, Solna. Pim Pieter van Krieken: »In vivo regulation of pancreatic beta cell function«. Fakultetsopponent: Guy Rutter, England.

23 mars, kl 09.30, Sal 9Q Månen, Karolinska institutet, Flemingsberg. Jenny Mullen: »Urinary steroid profiles in doping testing: in relation to natural variation and drug administration«. Fakultetsopponent: Andrew Kicman, England.

27 mars, kl 09.30, CMB Lecture Hall, Berzelius väg 21, Karolinska institute, Solna. Tiago Pinheiro: »Dopamine: a versatile player in development, regeneration and disease«. Fakultetsopponent: Rune W. Berg, Danmark.

Linköpings universitet

23 mars, kl 13.00, Berzeliussalen, ingång 65, plan 09, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Jan Nestorson: »Arthroplasty in elbow fractures«. Fakultetsopponent: Simon Lambert, England.

26 mars, kl 13.00, Belladonna, Hus 511, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Malin Hammerman: »Tendon healing - mechanical loading, microdamage and gene expression«. Fakultetsopponent: Ludvig Backman.

29 mars, kl 09.00, Hasselquistsalen, Hus 511, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Helena Fohlin: »Long-term prognostic and predictive factors in hormone receptor positive breast cancer«. Fakultetsopponent: Håkan Olsson.

Göteborgs universitet

20 mars, kl 09.00, Föreläsningssal Carl Kylberg, Medicinaregatan 7, Göteborg. Ebru Aydin: »Targeting NOX2 in cancer«. Fakultetsopponent: Anna Dimberg.

22 mars, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3, Göteborg. Oscar Zaar: »Epidemiology, diagnostics and treatment of non-melanoma skin cancers«. Fakultetsopponent: Gregor Jemec, Danmark.

23 mars, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3, Göteborg. Eric Hamrin Senorski: »Predictors of outcome after anterior cruciate ligament reconstruction«. Fakultetsopponent: Grethe Mykleburst, Norge.

23 mars, kl 09.00, Karl Isaksson, Medicinaregatan 16, Göteborg. Zou Zhiyan: »The role of Zine Finger Protein 148 in cell poliferation and tumorgenesis«. Fakultetsopponent: Staffan Strömblad.

23 mars, kl 13.00, Aulan, R-huset, Mölndals sjukhus, Göteborgsvägen 33. Peter Cnudde: »Longitudinal outcome following total hip replacement. Expanded data collection, time trends, sequence of events and study of factors influencing implant survival and mortality«. Fakultetsopponent: Luigi Zagra, Italien.

23 mars, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3, Göteborg. Per Hedenström: »Endosonography and pretreatment tumor profiling – from sampling, staining, to sequencing«. Fakultetsopponent: Ingen uppgift.

29 mars, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3, Göteborg. Inger Haraldsson: »Prognostic impact of coronary microvascular function in patients with ischemic heart disease«. Fakultetsopponent: Karl-Henrik Grinnemo

3 april, kl 13.00, Lokal: uppgift saknas. Ann-Caroline Johansson: »Subjective recovery following colorectal cancer treatment«. Fakultetsopponent: Birgitta Johansson.

13 april, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3, Göteborg. Lenka Nováková Nyrén: »Biomarkers in multiple sclerosis – Monitoring desease activity and treatment afficacy«. Fakultetsopponent: Xavier Montalban, Spanien.

13 april, kl 09.00, R-Aula, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal. Georgios Mourtzinis: »Hypertension, atrial fibrillation and aldosteronism. A study of interplay, predictors and outcome«. Fakultetsopponent: Anders Gottsäter.

13 april, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3, Göteborg. Karin Zachrisson Jönsson: »Renovascular disease. Aspects on diagnosis and invasive treatment«. Fakultetsopponent: Richard Nyman.

Lunds universitet

23 mars, kl 13.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Marcus Davidsson: »Viral vector barcoding, a BRAVE tool for next generation gene therapy«. Fakultetsopponent: Sergei Zolotukhin, USA.

23 mars, kl 13.00, Föreläsningssal 4, Centralblocket, Universitetssjukhuset i Lund. Yulia Surova: »Magnetic resonance imaging in Parkinson’s disease and related disorders«. Fakultetsopponent: Lars Forsgren.

28 mars, kl 13.15, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Jakob Hakon Christensen: »Removing the barriers of brain plasticity after experimental brain injury«. Fakultetsopponent:  Willem M. Otte, Nederländerna.

3 april, kl 13.00, Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Lena Stenberg: »Peripheral nerve regeneration after injury, repair and reconstruction in experimental diabetes«. Fakultetsopponent: Lev N. Novikov.

6 april, kl 09.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund. Sarah Piel: »Mitochondrial medicine. New strategies to evaluate drug toxicity and develop pharmacological protection of the cell’s powerhouse«. Fakultetsopponent: Alessandro Protti, Italien.

6 april, kl 13.00, Föreläsningssalen, Medicon Village, byggnad 302, Scheelevägen 2 i Lund. Alissa Marhäll: »Translational studies on acute myeloid leukemia focus on the receptor tyrosine kinase FLT3«. Fakultetsopponent: Edvard Smith.

6 april, kl 13.00, Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Miriam Pikkemaat: »Complications in type 2 diabetes – biomarkers versus patients’ thoughts and experiences«. Fakultetsopponent: Soffia Gudbjörnsdottir.

13 april, kl 13.00, GK-salen, BMC, Sölvegatan 19 i Lund. Anna Stjärne Aspelund: »Immunocompromised patients – Infections, diagnostics and nosocomial transmission«. Fakultetsopponent: Britt Marie Eriksson.