Läkartidningen
Annons
Annons
Annons Annons

Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

14 september, kl 09.00, Hörsal D, Unod T 9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Mensura Junuzovic: »Dödsfall med skjutvapen i Sverige. Epidemiologi med inriktning på dödliga skjutvapenolyckor och prevention« (Firearm deaths in Sweden. Epidemiology with emphasis on accidental deaths and prevention). Fakultetsopponent: Louis Riddez.

14 september, kl 09.00, Major_J0 (Major Groove), Umeå. Johan Bergh: »Strukturbestämning av SOD1-aggregat i ALS. Identifiering av prionstammar med antipeptidantikroppar« (Structural investigation of SOD1 aggregates in ALS. Identification of prion strains using anti-peptide antibodies). Fakultetsopponent: Martin Ingelsson.

14 september, kl 13.00, Sal D, Målpunkt T, våning 9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Kristina Juneblad: »Psoriasisartrit: en komplex sjukdom – analys av genetiska och serologiska markörer samt av komorbiditet« (Psoriatic arthritis: a complex disease – analyses on genetic and serological markers and of comorbidity). Fakultetsopponent: Lars-Erik Kristenssen, Danmark.

21 september, kl 09.00, Lionsalen By 7, Norrlands University Hospital, Umeå. Alireza Khatami: »Det sitter i huden, i själen och i livet. Utveckling av ett sjukdomsspecifikt livskvalitetsinstrument för vuxna patienter med akut cutan leishmaniasis i Iran« (It is on my skin, on my soul, and on my life. Development of a disease-specific quality of life instrument for adult patients with acute cutaneous lesihmaniasis in Iran). Fakultetsopponent: Farhad Handjani, Iran.

28 september, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitetNina Smulter: »Delirium efter hjärtkirurgi; riskfaktorer, bedömningsmetoder och kostnader« (Delirium after cardiac surgery; risk factors, assessment methods and costs). Fakultetsopponent: Henrik Bjursten.

28 september, kl 13.00, Hörsal Betula, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Elisabeth Pietilä-Holmner: »Multimodal rehabilitering för patienter med långvarig muskuloskeletal smärta med fokus på primärvård« (Multimodal rehabilitation of patients with chronic musculoskeletal pain with focus on primary care). Fakultetsopponent: Stefan Bergman.

5 oktober, kl 09.00, Hörsal B, Tandläkarhögskolan, Norrlands universitetssjukhus 1D, Umeå. José Pedro Silva Lopes: »Medfödd immunitet i svampens mikromiljö« (Innate immunity in the fungal microenvironment). Fakultetsopponent: Allistair Brown, Skottland.

5 oktober, kl 09.00, BetulaNorrlands universitetssjukhus, Umeå. Robert Linder: »Obalans i proteas-antiproteassystemet vid KOL – epidemiologiska och kliniska aspekter« (Proteolytic imbalance in COPD - epidemiological and clinical aspects). Fakultetsopponent: Arne Egesten.

5 oktober, kl 13.00, Aulan, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall. Charlotta Wadsten: »DCIS i bröstet – aspekter på behandling och prognos« (DCIS of the breast – aspects on treatment and prognosis). Fakultetsopponent: Marjut Leidenius, Finland.

19 oktober, kl 09.00, Major Groove, Umeå. Ievgen Dzhygyr: »Roll av strukturella element av stringent response faktor RelA och ribosomer vid RelA-aktivering och allosterisk reglering av (p)ppGpp« (Role of structural elements of stringent response factor RelA and ribosomes in RelA activation and allosteric regulation by (p)ppGpp). Fakultetsopponent: Greg Bokinsky, Nederländerna.

9 november, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Sara Lundell: »KOL i primärvården. eHälsa och förutsättningar för implementering av evidensbaserad vård« (COPD in primary care. eHealth and conditions for implementation of evidence-based care). Fakultetsopponent: Lisa Skär.

29 mars 2019, kl 09.00, Aulan, Sunderby sjukhus (upplåten enhet)Anders Niklasson: »Hammarfraktur. Etiologi, diagnos och behandling« (Malleus fracture. A clinical and experimental study). Fakultetsopponent: Preben Homøe, Danmark.

Uppsala universitet

21 augusti, kl 13.00, B42, BMC, Husargatan 3, Uppsala. Giulia Pilia: »Novel roles of the Ack1 kinase in epithelial biology«. Fakultetsopponent: Bengt Hallberg.

24 augusti, kl 13.00, Rudbecksalen, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala. Marcus Lundberg: »Characterization of the pancreas in type 1 and Type 2 diabetes«. Fakultetsopponent: Martha Campbell-Thompson, USA.

31 augusti, kl 09.00, Rudbecksalen, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala. Lennart Åström: »Dose escalation with high dose rate brachytherapy or protons in curative radiotherapy of prostate cancer«. Fakultetsopponent: Henrik Grönberg.

Örebro universitet

16 november, kl 09.00, Hörsal C3, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Anna Carling: »Nedsatt balans och fallrisk vid multipel skleros«. Fakultetsopponent: Sverker Johansson.

Karolinska institutet

24 augusti, kl 09.00, Föreläsningssal B 64, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Åsa Fröberg: »Achilles tendon loading and deformation during rehabilitation and use of ankle foot orthoses«. Fakultetsopponent: Jon Karlsson.

24 augusti, kl 09.30, Inghesalen, Tomtebodavägen 18a, Widerströmska huset, Campus Solna. Rebecca Mosson: »Leading implementation in health and social care: The line manager’s role«. Fakultetsopponent: Ingen uppgift.

31 augusti, kl 09.00, Inghesalen, Tomtebodavägen 18a, Widerströmska huset, Campus Solna. Robert Lundmark: »Making or breaking organisational interventions: The role of leadership«. Fakultetsopponent: Ingen uppgift.

14 september, kl 00.00, Meddelas senare, Campus Solna. Sheraz Rehan Markar: »Improving surgical therapy for oesophageal cancer«. Fakultetsopponent: Lorenzo Ferri, McGill, Kanada.

7 september, kl 00.00, Nanna Svartz, J3:12, Bioclinicum, Akademiska stråket 1, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Anna Hammarsjö: »Expanding the genetic and phenotypic spectrum of skeletal dysplasias«. Fakultetsopponent: Geert Mortier, Nederländerna.

14 september, kl 00.00, Nya Karolinska, Nanna Svartz J3:12, Eugeniavägen 3/Solnavägen 30, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Natalie Glaser: »Prosthetic aortic heart valves«. Fakultetsopponent: Gösta Pettersson, USA.

27 september, kl 09.00, Inghesalen Tomtebodavägen 18a, Widerströmska huset, Campus Solna. Teresa Söderhjelm: »Team- and team-leadership development through different interventions«. Fakultetsopponent: Christian Jacobsson.

5 oktober, kl 09.00, Inghesalen Tomtebodavägen 18a, Widerströmska huset, Campus Solna. Charlotte Klinga: »The only constant is change – Exploring the evolvement of health and social care integration«. Fakultetsopponent: Ingen uppgift.

Linköpings universitet

7 september, kl 09.00, Berzeliussalen, ingång 65, plan 9, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Mikael Ludvigsson: »Subsyndromal depression in very old persons«. Fakultetsopponent: Lisa Ekselius.

Göteborgs universitet

7 septembet, kl 09.00, Föreläsningssalen, våning 3, Guldhedsgatan 10 A, Göteborg. Liza Lind: »Chemokine responses and T cell recruitment in central nervous system alphaherpesvirus infections«. Fakultetsopponent: Anna Överby Wernstedt.

7 septembet, kl 09.00, Lokal: Uppgift saknas, Göteborg. Urzula Chursa: »STK25 as a regulator of lipid accumulation«. Fakultetsopponent: Bo Angelin.

7 septembet, kl 09.00, Ingegerd Eriksson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Linda Ryan: »STK25 as a regulator of lipid accumulation«. Fakultetsopponent: Lars-Åke Levin.

7 septembet, kl 13.00, Lokal: Uppgift saknas, Göteborg. Theogene Twagirumugabe: »Epidemiology and molecular characterization of hepatitis virus in Rwanda-implication on liver disease«. Fakultetsopponent: Daniel Lavanchy, Schweiz.

7 septembet, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Shikha Acharya: »On characteristics of burning mouth syndrome patients«. Fakultetsopponent: Antoon Ligtenberg, Nederländerna.

Lunds universitet

15 juni, kl 13.00, Agardhsalen, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Malmö. Christine Lindström: »Social capital health care providers and unmet health care needs«. Fakultetsopponent: Bo Burström.