Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

20 februari, kl 09.00, Major Groove, byggnad 6L, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Nikola Zlatkov Kolev: »Regleringsmekanismer involverade i Pathoadaption av ExPEC, Extraintestinala Patogena Escherichia coli« (Regulatory Mechanisms Involved in Pathoadaptation of ExPEC, Extraintestinal Pathogenic Escherichia coli). Fakultetsopponent: Eliora Ron, Israel.

22 februari, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå universitet, Umeå. Claes Göran Sundell: »Ländryggssmärta hos unga atleter« (Low back pain in adolescent athletes). Fakultetsopponent: Adad Baranto.

28 februari, kl 09.00, Major groove, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Chinmay Kumar Dwibedi: »Francisella tularensis – persistence, dissemination, and source attribution«. Fakultetsopponent: Markus Antwerpen, Tyskland.

15 mars, kl 09.00, Betula, Umeå universitet, Umeå. Zahra Haider: »DNA-metyleringsprofiler i lymfoida prekursor-neoplasier – med fokus på klinisk relevans och biologin bakom« (DNA methylation signatures in precursor lymphoid neoplasms – with focus on clinical implications and the biology behind). Fakultetsopponent: Pieter Van Vlierberghe, Belgien.

15 mars, kl 13.00, Sal B, by 1B 9trp, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Mari Holsti: »Kärlremodellering och cirkulerande basalmembransfragment vid bukaortaaneurysm« (Vascular remodelling and circulating basement membrane fragments in abdominal aortic aneuryms). Fakultetsopponent: Joakim Nordanstig.

22 mars, kl 09.00, Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus, byggnad 27, Umeå. Florentin Späth: »Molekylär epidemiologi: Fall-kontrollstudier för gliom och lymfoida maligniteter« (Molecular epidemiology approach: Nested case-control studies in glioma and lymphoid malignancies). Fakultetsopponent: Ola Landgren, USA.

22 mars, kl 09.00, Hörsal D, 9trappor, Unod, Umeå. Jenny Alenius Dahlqvist: »Hjärtfrekvensvariabilitet och pacemakerbehandling hos barn och ungdomar med enkammarhjärta« (Heart rate variability and pacemaker treatment in children with Fontan circulation). Fakultetsopponent: Jaana Pihkala, Finland.

28 mars, kl 09.00, Sal A, Psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Marie Bendix: »Neuroendokrinologiska studier av patienter med affektiva sjukdomar« (Neuroendocrine studies in patients with affective disorders). Fakultetsopponent: Wiesław J. Cubała, Polen.

29 mars, kl 09.00, Aulan, Sunderby sjukhus (upplåten enhet)Anders Niklasson: »Hammarfraktur. Etiologi, diagnos och behandling« (Malleus fracture. A clinical and experimental study). Fakultetsopponent: Preben Homøe, Danmark.

29 mars, kl 09.00, Betula, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Manuela Lehmann: »SOD1 patologi vid ALS - Ur strukturspecifika antikroppars perspektiv« (SOD1 misfolding and aggregation in ALS  - In the light of conformation-specific antibodies). Fakultetsopponent: Elizabeth Fisher, England.

29 mars, kl 13.00, Hörsal B, trapphus T, 9 trappor, Norrlands universitetssjukhus, UmeåPetter Holmlund: »Fluiddynamiska principer för analys av intrakraniellt tryck och dess reglering - för tillämpning inom rymdmedicin och hydrocefalus« (Fluid dynamic principles for analysis of intracranial pressure control – application towards space medicine and hydrocephalus). Fakultetsopponent: Marek Czosnyka, England.

5 april, kl 09.00, Hörsal D, Unod T 9, Norrlands universitetssjukhus, UmeåDaniel Eid Rodriguez: »Den långa resan för att få vård: fallet med leishmaniasis i den bolivianska regnskogen« (The rough journey to access health care.The case of leishmaniasis in the Bolivian rainforest). Fakultetsopponent: John Porter, England.

12 april, kl 09.00, Hörsal B, 9 trappor, Norrlands universitetssjukhus, UmeåPatricia Hägglund: Sväljningsdysfunktion bland äldre i korttidsvård: prevalens, effekt av munskärmsträning och risk för död« (Swallowing dysfunction among older people in short-term care: prevalence, effect of intervention, and risk of mortality). Fakultetsopponent: Per Östberg.

12 april, kl 13.00, Hörsal B, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, UmeåVolker Otten: »Den ocementerade höftskålen i THA. Stabilitet, slitage och benförlust« (The uncemented cup in THA. Stability, wear and osteolysis). Fakultetsopponent: André Stark.

26 april, kl 09.00, Hörsal D, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, UmeåAkbar Espaillat: »Nya cellväggskemikalier i gramnegativa bakterier: från utveckling av dedikerade peptidoglykankemometriska verktyg till funktionell genomik« (Uncovering novel cell wall chemistries in Gram negative bacteria: from the development of dedicated peptidoglycan chemometric tools to functional genomics). Fakultetsopponent: Waldemar Vollmer, England.

10 maj, kl 09.00, Grupprum 2, våning 3 by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Emil K Nüssler: »Kirurgisk kvalitetskontroll avseende minimala invasiva forfaranden, snabbspårkirurgi och implantatteknik vid gynekologisk kirurgi 2006–2018« (Surgical quality control regarding minimal invasive procedures, fast track surgery and implant technology in Swedish gynecological surgery 2006–2018). Fakultetsopponent: Per Nordin.

24 maj, kl 10.00, Sal D, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Anna Holm: »Humant papillomvirus i respiratoriska papillom, inverterade näspapillom och vid godartad sjukdom i halsmandlarna« (Human papillomavirus in recurrent respiratory papilloma, sino-nasal inverted papilloma and non-malignant tonsils). Fakultetsopponent: Stina Syrjänen, Finland.

24 maj, kl 13.00, Forumsalen, Campus Skellefteå. Magdalena Johansson: »Venös tromboembolism – epidemiologi med fokus på riskmarkörer« (Epidemiology of venous thromboembolism with focus on risk markers). Fakultetsopponent: Gerd Lärfars.

31 maj, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Susanna Pusa: »Vägen mot implementering av familjecentrerad omvårdnad« (Towards implementation of family systems nursing). Fakultetsopponent: Karin Josefsson.

5 juni, kl 13.00, Sal B, 9 trappor, tandläkarhuset, Umeå. Laleh Zarrinkoob: »Cerebralt blodflöde med fokus på blodflödesfördelning, kollateraler och artärpulsationer, hos friska och patienter med symtomatisk karotisstenos. En tillämpning med magnetisk resonanstomografi« (Cerebral blood flow distribution, collateral function and pulsatility in healthy and in patients with symptomatic carotid stenosis. A magnetic resonance imaging approach). Fakultetsopponent: Sepideh Amin-Hanjani, USA.

5 juni, kl 13.00, Sal C, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus. Erik Tossavainen: »Hjärtats hemodynamik vid pulmonell hypertension" i vila och under stress. I händerna på Ohm« (Cardiac hemodynamics in pulmonary hypertension at rest and stress. In the hands of Ohm). Fakultetsopponent: Peter Eriksson.

Uppsala universitet

22 februari, kl 13.15, Samlingssalen, Psykiatricentrum ingång 29, Västmanlands sjukhus Västerås, Västerås. Rebecka Husdal: »Key features for successful Swedish primary diabetes care – reality or fiction?: Nationwide studies of longitudinal follow-up, HbA1c levels and all-cause mortality in an organizational context«. Fakultetsopponent: Olov Rolandsson.

28 februari, kl 13.00, Sal IV, Universtetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala. Amal Matar: »Considering a Baby? Responsible Screening for the Future: Ethical and social implications for implementation and use of preconception expanded carrier screening in Sweden«. Fakultetsopponent: Lars Sandman.

1 mars, kl 09.15, Rosénsalen, Akademiska Barnsjukhuset, ingång 95/96 nbv, Uppsala. Christoffer Ehrstedt: »Glioneuronal tumours in childhood: Clinical picture, long-term outcome and possible new treatments«. Fakultetsopponent: Anja Smits.

7 mars, kl 10.00, A1:107a, BMC, Husargatan 3, Uppsala. Olga E. Titova: »Metabolic health and cognitive function: The roles of lifestyle and shift work«. Fakultetsopponent: Veronica Witte, Tyskland.

8 mars, kl 09.15, B8; BMC, Husargatan 3, Uppsala. Ana Rosa Saez-Ibañez: »Novel roles of ErbB3 receptor tyrosine kinase in vesicular trafficking«. Fakultetsopponent: Johanna Ivaska, Finland.

8 mars, kl 13.15, Svedbergsalen (B8), Biomedicinskt centrum, Husargatan 3, Uppsala. Rasel Abdullah Al-Amin: »Molecular approaches to explore drug-target interactions«. Fakultetsopponent: Christopher Schofield, England.

8 mars, kl 13.15, Enghoff lecture-hall, Entrance 50, Uppsala academic hospital, Uppsala. Per Lundkvist: »Metabolic and endocrine effects of SGLT2 inhibition«. Fakultetsopponent: Michael Alvarsson.

Örebro universitet

22 februari, kl 13.00, Örebro universitet, Campus USÖ, Hörsal C1. Katarina Lindstedt: »A life put on hold – inside and outside perspectives on illness, treatment and recovery i adolescents with restrictive eating disorders«. Fakultetsopponent: Carolina Lunde.

22 mars, kl 13.00, Hörsal C1, campus USÖ, Örebro. Anna Röckert Tjernberg: »Celiac disease and infections«. Fakultetsopponent: Carolina Ciacci, Italien.

26 april, kl 09.00, Hörsal C3, campus USÖ, Örebro universitet. Tomas Jerlström: »Clinical aspects of cystectomy and urinary diversion«. Fakultetsopponent: Jørgen Bjerggaard Jensen, Danmark.

3 maj, kl 13.00, Hörsal C2, campus USÖ, Örebro universitet. Marcus Jonsson: »Physiotherapy and physical activity in patients undergoing cardiac or lung cancer surgery«. Fakultetsopponent: Maria Hagströmer.

Karolinska institutet

21 februari, kl 10.00, Hörsal H2, Alfred Nobels allé 23, Karolinska institutet, FlemingsbergAnna Anåker: »Fysisk miljö på strokeenheter : betydelse för vården«. Fakultetsopponent: David Edvardsson.

22 februari, kl 09.00, Ulf von Eulers sal, J3:06, BioClinicum, Karolinska University Hospital, Solna. Diana Rydberg: »Sex differences in adverse drug events from cardiovascular medicines in routine care«. Fakultetsopponent: Susanna Wallerstedt.

22 februari, kl 09.00, Eugeniasalen, T3, Karolinska University Hospital, Solna. Anna Kullberg»Person-centered shift handovers in oncological inpatient care«. Fakultetsopponent: Joakim Öhlén.

22 februari, kl 09.00, C1.87, Karolinska University Hospital, Huddinge. Nikolaos Lazarinis: »Bronchoprovocation studies to define mechanisms in asthma and airway inflammation«. Fakultetsopponent: Brian Lipworth, Skottland.

22 februari, kl 09.00, Hörsal Atrium, Nobels väg 12A, Karolinska institutet, Solna. Carina Fischer: »The role of growth factors in white fat browning and metabolic disease«. Fakultetsopponent: Tore Bengtsson.

22 februari, kl 09.00, CMM Lecture Hall, L8:00, Karolinska University Hospital, Solna. William Nyberg: »Mechanisms of type I interferons in autoimmunity and cancer«. Fakultetsopponent: Jonas Nilsson.

22 februari, kl 09.15, Gene (room 5108), NEO, Blickagången 16, Karolinska institutet, Flemingsberg. Monika Dolinska: »Understanding the role of bone marrow niche in myeloid malignancies«. Fakultetsopponent: Jan-Ingvar Jönsson.

22 februari, kl 09.30, Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, Karolinska institutet, Solna. Yiqiao Wang: »Molecular regulation of somatosensory neuron development«. Fakultetsopponent: Stefan Lechner, Tyskland.

1 mars, kl 10.00, Biomedicum 1, Solnavägen 9, Karolinska institutet, Solna. Amirata Saei Dibavar: »Molecular mechanisms and targets of new anticancer treatments«. Fakultetsopponent: Karl Mechtler, Österrike.

1 mars, kl 13.00, Air and Fire, Science for Life Laboratory, Tomtebodavägen 23 A, SolnaWang Zhang: »Development of novel molecular and microfluidics tools for identification and characterization of latent HIV-1 reservoir«. Fakultetsopponent: Uppgift saknas.

8 mars, kl 09.00, Atrium, Campus Solna. Cecilia Videnros: »Occupational exposure to chemicals and cancer«. Fakultetsopponent: Ingrid Mehlum, Norge.

15 mars, kl 00.00, Clarence Crafoord, A5:04, Eugeniavägen 3, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Mona Ahmed: »Development of contrast agents for molecular imaging of inflammation – application in models of inflammation and atherosclerosis«. Fakultetsopponent: Ebo de Muinck.

22 mars, kl 00.00, Rolf Luft Auditorium, L1:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Meike Paschen: »Pancreatic beta-cell insulin signaling in genetic and dietary models of obesity and insulin resistance«. Fakultetsopponent: Peter Flatt, Irland.

Linköpings universitet

1 februari, kl 09.00, Hugo Theorell-salen, Universitetssjukhuset Linköping. Anna Holm: »Acute coronary syndrome – bleeding, platelets and gender«. Fakultetsopponent: Christina Christersson. 

8 februari, kl 09.00, Berzeliussalen, Medicinska fakulteten, Linköping. Sadaf Kalsum: »Characterizing phenotypes of Mycobacterium tuberculosis and exploring anti-mycobacterial compounds through high content screening«. Fakultetsopponent: Prescille Bordin, Frankrike. 

15 februari, kl 09.00, Granitsalen, Universitetssjukhuset Linköping. Robert Larsen: »Risk-adjustment for Swedish in-hospital trauma mortality using ICISS. Descriptive and methodological issues«. Fakultetsopponent: Eldar Søreide, Norge. 

15 februari, kl 13.00, Hugo Theorell-salen, Universitetssjukhuset Linköping. Aleksandra Trzebiatowska Krzynska: »The right ventricle in volume or pressure overload. Insights from novel Imaging techniques«. Fakultetsopponent: Marcus Carlsson.

26 mars, kl 13.00, Belladonna, Campus, ingång 7, Universitetssjukhuset Linköping. Mehdi Amirhosseini: »Aseptic loosening of orthopedic implants – Osteoclastogenesis regulation and potential therapeutics«. Fakultetsopponent: Teun J. de Vries, Nederländerna.

29 mars, kl 09.00, Granitsalen, Campus, ingång 7, Universitetssjukhuset Linköping. Antonio Lentini: »Dynamic regulation of DNA methylation in human T-cell biology«. Fakultetsopponent: Ian Adams, Skottland.

26 april, kl 13.00, Originalet, Qulturum, Ryhov, Jönköping. Hanna Gustafsson Bragde: »Biomarkers of inflammation and intestinal mucosa pathology in celiac disease«. Fakultetsopponent: Ross McManus, Ireland.

Göteborgs universitet

18 februari, kl 13.00, Sal 2118, Hälsovetarbacken, Arvid Wallgrens backe, hus 2, plan 1, Göteborg. Anna Lotzke: »Person-centred prehabilitation program to improve functioning. In patients with severe low back pain planned for lumbar fusion surgery«. Fakultetsopponent: Gunilla Brodda Jansen.

22 februari, kl 09.00, Stora aulan, Centralkliniken, Diagnosvägen 11, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Göteborg. Jennifer Park: »Early closure of a temporary ileostomy after rectal resection for cancer«. Fakultetsopponent: Nicola Fearnhead, England.

22 februari, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Anna Holst: »Aspects of cost-effectiveness and feasibility of implementations for care of depressed persons in primary care. Internet-based treatment and care manager organisation«. Fakultetsopponent: Lars Borgquist.

1 mars, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Per Werner Möller: »Mean systemic filling pressure - from Guyton to the ICU, and back again«. Fakultetsopponent: Maurizio Cecconi, Italien.

1 mars, kl 13.00, Föreläsningssalen vån 5, Biotechhuset, avdelningen för biomaterialvetenskap, Arvid Wallgrens backe 20, Göteborg. Xiaoqin Wang: »Regenerative effects of mesenchymal stem cell derived exosomes«. Fakultetsopponent: Susanne Gabrielsson.

1 mars, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Karin Melin: »Long-term outcome of obsessive-compulsive disorder in children and adolescents«. Fakultetsopponent: Per Gustafsson.

8 mars, kl 09.00, Hörsal Tallen, plan 0, Rondvägen 10, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra, Göteborg. Emma Kjellberg: »Barnfetma och metabola syndromet hos förskolebarn – tidiga faktorer och identifiering av riskindivider från ett longitudinellt perspektiv«. Fakultetsopponent: Jan Frystyk, Danmark.

8 mars, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Emilia Carlsson:»Aspects of communication, language, and literacy in autism. Child abilities and parent perspectives«. Fakultetsopponent: Idor Svensson.

15 mars, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Maria Bygdell: »Childhood Body Mass Index and pubertal timing-Longitudinal changes and associatins with adult cardiovascular mortality«. Fakultetsopponent: Ken Ong, England.

15 mars, kl 09.00, Kammaren, Vita Stråket 12, SU/Sahlgrenska, Göteborg. Niklas Klasson: »Intracranial volume in neuroimaging:estimation and use in regional brain volume normalization«. Fakultetsopponent: Joel Kullberg.

Lunds universitet

22 februari, kl 09.00, Belfragesalen, BMC D15, Sölvegatan 17 i Lund. Erik Tenland: »Immunological and antimicrobial strategies against tuberculosis«. Fakultetsopponent: Martin E Rottenberg.

22 februari, kl 09.00, Medelhavet, Inga Marie Nilssons gata 53, ingång 46, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Israa Mohammed Al-Amily: »Prevention of pancreatic β–cell failure in type 2 diabetes by targeting mitochondrial voltage gated channel 1 and by activating novel class of GPCRs«. Fakultetsopponent: Claes-Göran Östenson.

25 februari, kl 13.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund. Dóra Hancz: »Regulation of inflammasomes by host- and pathogen-derived factors«. Fakultetsopponent: Igor Brodsky, USA.

8 mars, kl 09.00, Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Felix Cronholm: »Physical activity, musculoskeletal traits and fractures in childhood and in old men«. Fakultetsopponent: Jon Karlsson.

8 mars, kl 09.00, Lokal meddelas senare. Tomas Vedin: »Clinical and biochemical features in the emergency management of traumatic brain injury«. Fakultetsopponent: Lisa Kurland.

15 mars, kl 09.00, Lokal meddelas senare. Erik Omling: »Studies on incidence, access and outcome of pediatric surgical care in Sweden«. Fakultetsopponent: Jerome Loveland, Sydafrika.

15 mars, kl 09.00, Lokal meddelas senare. Alexander Adusei Agyemang: »Preterm intraventricular cerebral hemorrhage: role of cell-free hemoglobin«. Fakultetsopponent: Praveen Ballabh, USA.

15 mars, kl 13.00, Lokal meddelas senare. Ante Mrkonjic: »Distal radius fractures and the influence of associated injuries at long term«. Fakultetsopponent: Simon Farnebo.

22 mars, kl 13.00, Lokal meddelas senare. Kristine Lund: »Balancing everyday life. Experiences of a lifestyle intervention for mental health service users«. Fakultetsopponent: Helen Killaspy, England.

28 mars, kl 13.00, Lokal meddelas senare. Nicolai Skovbjerg Arildsen: »Hunting a silent killer – Biomolecular approaches in ovarian cancer«. Fakultetsopponent: James Brenton, England.

29 mars, kl 09.00, Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Artur Németh: »Role of capsule endoscopy in small bowel management«. Fakultetsopponent: Hans Strid.

29 mars, kl 09.00, Lokal meddelas senare. Filip Ottosson: »Metabolomics in cardiometabolic disease – A population-based perspective«. Fakultetsopponent: Karsten Suhre, Quatar.