Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

19 oktober, kl 09.00, Major Groove, Umeå. Ievgen Dzhygyr: »Funktionsstudier av Escherichia coli stringent response faktor RelA« (Functional studies of Escherichia coli stringent response factor RelA). Fakultetsopponent: Greg Bokinsky, Nederländerna.

26 oktober, kl 09.00, Hörsal D, Unod T, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Cahya Utamie Pujilestari: »Bukfetma bland äldre i Indonesien: Mönster av ojämlikhet utifrån sociala grupper och kön och dess påverkan på funktionsnedsättning och död« (Abdominal obesity among older populations in Indonesia: Patterns of socioeconomic and gender inequality and impacts on disability and death). Fakultetsopponent: Alexandra Krettek.

2 november, kl 09.00, Bergasalen, målpunkt Q, plan 0, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.  Jean Paul Semasaka Sengoma: »Graviditet- och förlossningsrelaterade komplikationer i Rwanda: prevalenser, riskfaktorer och hälsoekonomisk effekt, samt kvinnors upplevelser postpartum« (Pregnancy- and delivery-related complications in Rwanda: prevalence, associated risk factors, health economic impact and maternal experiences). Fakultetsopponent: Jon Øyvind Odland, Norge.

9 november, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Sara Lundell: »KOL i primärvården. Utforskande av förutsättningar för implementering av evidensbaserade interventioner och eHälsa« (COPD in primary care. Exploring conditions for implementation of evidence-based interventions and eHealth). Fakultetsopponent: Lisa Skär.

9 november, kl 09.00, Hörsal D, Unod T9, Umeå. Amaia Maquibar Landa: »Våld i nära relationer mot kvinnor i Spanien: en inblick i institutionens respons« (An insight into institutional responses to intimate partner violence against women in Spain). Fakultetsopponent: Naeemah Abrahams, Sydafrika.

16 november, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Frida Bergman: »Aktiva arbetsstationer – ett sätt att förebygga och behandla övervikt och fetma?« (Active workstations – a NEAT way to prevent and treat overweight and obesity?). Fakultetsopponent: Mats Börjesson.

23 november, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Ida Linander: »’Det var som att jag skulle passa in i en kategori’ – Personer med transerfarenheter navigerar tillgång till transspecifik vård och hälsa« (»It was like I had to fit into a category« – People with trans experiences navigating access to trans-specific healthcare and health). Fakultetsopponent: Jan Wickman, Finland.

23 november, kl 09.00, Hörsal D, Unod T9, plan 9, Tandläkarhögskolan, NUS, Umeå. Inger Westborg: »Säkerhet och effektivitet i gråstarrskirurgiprocessen« (Safety and efficacy in the cataract surgery process). Fakultetsopponent: Björn Johansson.

23 november, kl 09.00, KBE303, Stora hörsalen, KBC-huset, Umeå. Mahsa Fallah: »Plasminogen: en pleotrop inflammatorisk regulator som styr strålnings-inducerad sårbildning och sårläkning« (Plasminogen: a pleiotropic inflammatory regulator in radiation-induced wound formation and wound repair). Fakultetsopponent:  Robert Medcalf, Australien.

30 november, kl 09.00, Betula, NUS, Umeå. Cecilia Toppe: »Tidstrender och riskfaktorer för terminal njursvikt orsakad av typ 1 diabetes« (End stage renal disease in type 1 diabetes – time trends and risk factors). Fakultetsopponent: Torild Skrivarhaug, Norge.

30 november, kl 09.00, Hörsal E04, Unod R1, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Agnes Ling: »Immuncellsinfiltration och prognos vid colorektalcancer« (Immune cell infiltration and prognosis in colorectal cancer). Fakultetsopponent: Ola Winqvist.

30 november, kl 13.00, Sal B, by 1D, NUS, Umeå. Ewa Lampa: »Smärta och dysfunktion i käk- och nackregionerna efter whiplashtrauma: Ett kort- och långtidsperspektiv« (Pain and disability in the jaw and neck regions after whiplash trauma:A short- and long-term perspective). Fakultetsopponent: Malin Ernberg.

4 december, kl 09.00, Betula, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Denise Rawcliffe: »Regleringen av felaktig splitsning av ISCU i Linderholms myopati« (The regulation of incorrect splicing of ISCU in hereditary myopathy with lactic acidosis). Fakultetsopponent: Diana Baralle, England.

6 december, kl 13.00, Hörsal E04, Unod R1, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Anne-Laure Lécrivain: »RNase-medierad posttranskriptionell reglering i Streptococcus pyogenes« (Post-transcriptional regulation by RNases in Streptococcus pyogenes). Fakultetsopponent: Ciarán Condon, Frankrike.

7 december, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Frida Jonsson: »Dåtidens närvaro i nutid; en livsloppsstudie i norra Sverige om social determinanters betydelse för hälsa och ojämlikheter i hälsa« (The presence of the past; A life course approach to the social determinants of health and health inequalities in Northern Sweden). Fakultetsopponent: Ilona Koupil.

7 december, kl 13.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Annica Bay: »Att vara fysiskt aktiv som vuxen med medfött hjärtfel« (Being physically active as an adult with congenital heart disease). Fakultetsopponent: Anna Strömberg.

13 december, kl 09.00, Bergasalen, Södra entrén, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Erik Bovinder Ylitalo: »Molekylär heterogenitet i benmetastaserad prostatacancer​« (Molecular heterogeneity of prostate cancer bone metastasis). Fakultetsopponent: Vessela Kristensen, Norge.

13 december, kl 09.00, Hörsalen, Östersunds sjukhus, Östersund. Joachim Ögren: »Allvarlig blödning samt sekundärprevention efter stroke och TIA​« (Serious hemorrhage and secondary prevention after stroke and TIA). Fakultetsopponent: Christina Sjöstrand.

14 december, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Haleluya Moshi: »Traumatiska ryggmärgsskador i Tanzania- Förekomst, klinisk bild och livssituation för skadade personer i Kilimanjaroregionen​​« (Traumatic spinal cord injuries in rural Tanzania – Occurrence, clinical outcomes and life situation of injured persons living in the Kilimanjaro region). Fakultetsopponent: Lena Nilsson Wilkmar.

29 mars 2019, kl 09.00, Aulan, Sunderby sjukhus (upplåten enhet)Anders Niklasson: »Hammarfraktur. Etiologi, diagnos och behandling« (Malleus fracture. A clinical and experimental study). Fakultetsopponent: Preben Homøe, Danmark.

Uppsala universitet

19 oktober, kl 09.00, E10:1307-1309 (Trippelrummet), Navet, Biomedicinskt centrum, Husargatan 3, Uppsala. Johan Dahlberg: »Genetic cartography at massively parallel scale«. Fakultetsopponent: Michael Zody, USA.

20 oktober, kl 09.30, Sal X, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala. Anton Stenwall: »Transcriptional and morphological analysis of organ donor pancreata«. Fakultetsopponent: Lena Eliasson.

Örebro universitet

16 november, kl 09.00, Hörsal C3, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Anna Carling: »Nedsatt balans och fallrisk vid multipel skleros«. Fakultetsopponent: Sverker Johansson.

16 november, kl 13.00, Hörsal C2, Campus, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Louise Björkman Hjalmarsson: »Aspects of neonatal septicaemia – prevention and complications«. Fakultetsopponent: Claus Klingenberg, Norge.

23 november, kl 09.00, Hörsal C3, X-huset, Campus USÖ, Universitetssjukhuset i Örebro. Karin Hildén: »Gestational diabetes, obesity and adverse pregnancy outcomes in Sweden«. Fakultetsopponent: Jens Fuglsang, Danmark.

Karolinska institutet

15 oktober, kl 09.00, Atrium, Nobels väg 12B, Solna campus, Karolinska institutet. Hong Xu: »Diet, lifestyle and chronic kidney disease«. Fakultetsopponent: Gerjan Navis, Nederländerna.

15 oktober, kl 10.00, Lecture hall 4X, Alfred Nobels allé 8, Karolinska institutet, FlemingsbergEllen J. Svendsboe: »Carers to people with Lewy body dementia and Alzheimer's disease : experiences and coping strategies«. Fakultetsopponent: Ingrid Hellström.

19 oktober, kl 09.00, Welandersalen, B2:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Victor Yman: »Antibody responses to Plasmodium falciparum as markers of exposure and tools to monitor malaria transmission«. Fakultetsopponent: Chris Drakeley, England.

19 oktober, kl 09.00, Skandiasalen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset Solna. Poya Ghorbani: »Review and prediction of trauma mortality«. Fakultetsopponent: Torben Wisborg.

19 oktober, kl 13.00, Lecture hall Karolina, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, Karolinska instituet, Solna. Aysha Almas: »Depression and cardiovascular diseases«. Fakultetsopponent: Ingmar Skoog.

26 oktober, kl 09.00, Lilla lecture hall. Karolinska universitetssjukhuset Solna, Astrid Lindgren children's hospital (the old building). Igor Govorov: »Von Willebrand disease in women: heavy menstrual bleeding and obstetrical bleeding«. Fakultetsopponent: Susanna Ranta.

26 oktober, kl 09.00, 4X, Alfred Nobels allé 8, Karolinska institutet, Flemingsberg. Aditya Harisankar: »Identification of novel genes with important functions in glioblastoma multiforme and acute myeloid leukemia«. Fakultetsopponent: Terrance Johns, Australien.

26 oktober, kl 09.00,  ÖNHs föreläsningssal (A6:02), Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Luca Verrecchia: »Development of vestibular evoked myogenic potentials and audiometry for the clinical diagnosis of superior canal dehiscence syndrome«. Fakultetsopponent: Fredrik Tjernström.

26 oktober, kl 10.00, Biomedicum big lecture hall, Solnavägen 9, Karolinska institutet, SolnaGioele La Manno: »Lineages and molecular heterogeneity in the developing nervous system«. Fakultetsopponent: John Marioni, England.

23 november, kl 10.00, Föreläsningssal C187, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Kristin Mattsson: »Investigation of cytogenetic markers in neonatal blood spots and of aberrant protein expression in bone marrow from children with leukemia«. Fakultetsopponent: Jan Zuna, Tjeckien.

Linköpings universitet

25 oktober, kl 13.00, Belladonna, ing. 76, plan 10, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Mehdi Amirhosseini: »Aseptic loosening of orthopedic implants – Osteoclastogenesis regulation and potential therapeutics«. Fakultetsopponent: Ingen uppgift.

26 oktober, kl 09.00, Berzeliussalen, Campus US, Ing 65, plan 9, Universitetssjukhuset Linköping. Rada Ellegård: »Effects of complement opsonization of HIV on dendritic cells: and implications for the immune response«. Fakultetsopponent: William Paxton, England.

26 oktober, kl 13.00, Berzeliussalen, Campus US, Ing 65, plan 9, Universitetssjukhuset Linköping. Gunnthorunn Sigurdardottir: »Studies of the systemic inflammation in psoriasis«. Fakultetsopponent: Maria Bradley.

Göteborgs universitet

19 oktober, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Antonio Molinaro: »Microbial modulation of metabolic diseases«. Fakultetsopponent: Anna Mae Diehl, USA.

19 oktober, kl 09.00, Hjärtats aula, Sahlgrenska universitetssjukhuset, vita stråket 12, Göteborg. Karl Hansson: »Cerebrospinal fluid peptidomics: discovery of endogenous peptides as biomarkes of Alzheimer ́s disease«. Fakultetsopponent: Jonas Bergquist.

19 oktober, kl 09.00, Föreläsningssal Åke Göransson, Medicinaregatan 11, Medicinareberget, Göteborg. Hanna Grauers Wiktorin: »Redox regulation in experimental cancer«. Fakultetsopponent: Andreas Lundqvist.

23 november, kl 09.00, Patologens föreläsningssal, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Martin Stenson: »Diffuse large B-cell lymphoma – proteomic and metabolomic studies on prognosis and treatment failure«. Fakultetsopponent: Kristina Drott.

26 november, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Taye Demeke: »Vitamin D in Somalia women living in Sweden«. Fakultetsopponent: Eva Rask.

26 november, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Elisabeth Nyström: »Colonic muscus structure and processing«. Fakultetsopponent: Jeffrey A. Whitsett, USA.

Lunds universitet

18 oktober, kl 13.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Jessika Nystedt: »Imaging findings and neurocognitive function in patients with Systemic Lupus Erythematosus (SLE)«. Fakultetsopponent: Mark van Buchem, Nederländerna.

19 oktober, kl 09.00, Onkologiklinikens föreläsningssal, Klinikgatan 5, Skånes Universitetssjukhus i Lund. Anna Karlsson: »Genomic characterization of non-small cell lung cancer – clinical and molecular implications«. Fakultetsopponent: Odd-Terje Brustugun, Norge.

19 oktober, kl 09.00,Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Natalia Caldeira Loss Vincens: »What modifies the social gradient in health? Latin American case studies applying quantitative and qualitative analytic approaches«. Fakultetsopponent: Mikael Rostila.

19 oktober, kl 13.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Madeleine Liljegren: »Dementia with socially deviant or criminal behavior – prevalence and consequence«. Fakultetsopponent: Magnus Sjögren, Danmark.

26 oktober, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Richard Petersson: »ECG-based analysis of atrial activity in relation to other imaging modalities«. Fakultetsopponent: Jens Cosedis Nielsen, Danmark.

26 oktober, kl 09.30, Onkologiklinikens föreläsningssal, Klinikgatan 5, Skånes Universitetssjukhus i Lund. Margareta Heby: »Biomarkers evaluated in pancreatic and other periampullary cancers: some familiar and one new«. Fakultetsopponent: Johanna Louhimo, Finland.

26 oktober, kl 13.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Henrik Löfvall: »Development of novel therapies, models, and biomarkers for osteoclast-related diseases«. Fakultetsopponent: Miep Helfrich, Skottland.

31 oktober, kl 09.30, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Francesca Romana Stefani: »Phenotypic plasticity in mesenchymal stromal cells and glioblastoma«. Fakultetsopponent: Gabriele Bergers, Nederländerna.

2 november, kl 13.00, Föreläsningssal Originalet, hus B4, Ryhov Länssjukhus i Jönköping. Bengt Herngren: »Physeolysis of the hip – epidemiology and hip function«. Fakultetsopponent: Ivan Hvid, Norge.

9 november, kl 09.00, Lokal: ingen uppgift. Martin Bråbäck: »Malmö Treatment Referral and Intervention Study (MATRIS). Studies of opioid maintenance treatment in patients referred from a needle exchange program«. Fakultetsopponent: Mikael Sandlund.

9 november, kl 13.00, Lokal: ingen uppgift. Malin Zimmerman: »The diabetic nerve: studies on outcome after open carpal tunnel release and the development of autonomic neuropathy«. Fakultetsopponent: Maurizio Calcagni, Schweiz.

9 november, kl 13.00, Lokal: ingen uppgift. Abrar Ahmad: »Identification of genetic biomarkers for the risk prediction of recurrent venous thromboembolism«. Fakultetsopponent: Tomas Lindahl.

16 november, kl 09.00, Lokal: ingen uppgift. Guangqi Qin: »Heart preservation«. Fakultetsopponent: Anders Jeppsson.

16 november, kl 09.30, Lokal: ingen uppgift. Matteo Bocci: »Growth factors signaling in the breast tumor microenvironment«. Fakultetsopponent: Morag Park, Kanada.

17 november, kl 09.00, Lokal: ingen uppgift. Hanna Ljung: »Assessment of verbal memory capacity and predictors of deficits from temporal lobe surgery in epilepsy«. Fakultetsopponent: Christoph Helmstaedter, Tyskland.

20 november, kl 09.00, Lokal: ingen uppgift. Marianne Holmgren: »Overweight and obesity in people with mobility disability«. Fakultetsopponent: Åsa Hörnsten.

23 november, kl 09.00, Lokal: ingen uppgift. Andreas Liebenhagen: »Surrendering to anesthesia- an interpersonal construct in the caring encounter within the context of anesthesia care«. Fakultetsopponent: Ulrica Nilsson.

18 januari 2019, kl 09.00, Lokal: ingen uppgift. Suneela Zaigham: »Lung function and the prediction of health outcomes in an urban population«. Fakultetsopponent: Massimo Pistolesi, Italien.