Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

13 december, kl 09.00, Bergasalen, Södra entrén, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Erik Bovinder Ylitalo: »Molekylär heterogenitet i benmetastaserad prostatacancer​« (Molecular heterogeneity of prostate cancer bone metastasis). Fakultetsopponent: Vessela Kristensen, Norge.

13 december, kl 09.00, Hörsalen, Östersunds sjukhus, Östersund. Joachim Ögren: »Allvarlig blödning samt sekundärprevention efter stroke och TIA​« (Serious hemorrhage and secondary prevention after stroke and TIA). Fakultetsopponent: Christina Sjöstrand.

14 december, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Haleluya Moshi: »Traumatiska ryggmärgsskador i Tanzania- Förekomst, klinisk bild och livssituation för skadade personer i Kilimanjaroregionen​​« (Traumatic spinal cord injuries in rural Tanzania – Occurrence, clinical outcomes and life situation of injured persons living in the Kilimanjaro region). Fakultetsopponent: Lena Nilsson Wilkmar.

23 januari 2019, kl 09.00, N440, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Thomas Wieloch: »Intramolekylär isotopanalys avslöjar växtekofysiologiska signaler som täcker multipla tidsskalor« (Intramolecular isotope analysis reveals plant ecophysiological signals covering multiple timescales). Fakultetsopponent: Lisa Wingate, Frankrike.

25 januari 2019, kl 09.00, Hörsal D Unod T9, Umeå. Lars Ångström: »Syreupptagningsförmåga vid Reumatoid artrit – aspekter på associationer till kardiovaskulära riskfaktorer och sjukdomsaktivitet« (Aerobic capacity in Rheumatoid Arthritis – aspects of associations with cardiovascular risk factors and disease activity). Fakultetsopponent: Karin Wadell.

25 januari 2019, kl 09.00, Föreläsningssal Aunod T9, Umeå. Swarupa Panda: »Rollen och mekanismerna för ubiquitinsystemet i Innate Immune regulation« (The role and mechanism of ubiquitin system in innate immune regulation). Fakultetsopponent: Geert Van Loo, Belgien.

25 januari 2019, kl 09.00, Triple Helix Samverkanshuset, Umeå. Per Nordin: »Kontroll eller eliminering. Villkor för folkhälsoinsatser mot sandloppesjuka och urogenital snäckfeber« (Control or elimination. Terms for public health interventions against tungiasis and schistosomiasis haematobium). Fakultetsopponent: Andreas Ruppel, Tyskland.

1 februari 2019, kl 09.00, Major Groove, Department of Molecular Biology, Umeå. Sarp Bamyaci: »Multipla funktioner hos YopN i Yersinia pseudotuberculosis typ III sekretionssystem, från reglering till in vivo infektion« (Multiple functions of YopN in the Yersinia pseudotuberculosis type III secretion system, from regulation to in vivo infection). Fakultetsopponent: Edouard Galyov, England.

8 februari 2019, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Nils Berginström: »Trötthet efter traumatisk skallskada – Utforskande av nya metoder för diagnostik och behandling« (Fatigue after traumatic brain injury – Exploring novel methods for diagnosis and treatment). Fakultetsopponent: Jan Lexell.

15 februari 2019, kl 09.00, Hörsal D Unod T9, Umeå. Nayyer Taheri: »Interaktioner mellan bakterie och värd under Campylobacter och Yersinia infektioner« (Host-pathogen interactions during Campylobacter and Yersinia infections). Fakultetsopponent: Elena Vikström.

15 februari 2019, kl 13.00, KB.E3.01 (Lilla hörsalen), Umeå. Jani Basha Mohammad: »Biokemisk analys av Pfh1, det essentiella Pif1-familjehelikaset i Schizosaccharomyces pombe« (Biochemical analysis of Pfh1, the essential  Pif1 family helicase in Schizosaccharomyces pombe). Fakultetsopponent: Per Elias.

22 mars 2019, kl 09.00, Hörsal D, 9trappor, Unod, Umeå. Jenny Alenius Dahlqvist: »Hjärtfrekvensvariabilitet och pacemakerbehandling hos barn och ungdomar med enkammarhjärta« (Heart rate variability and pacemaker treatment in children with Fontan circulation). Fakultetsopponent: Jaana Pihkala, Finland.

29 mars 2019, kl 09.00, Aulan, Sunderby sjukhus (upplåten enhet)Anders Niklasson: »Hammarfraktur. Etiologi, diagnos och behandling« (Malleus fracture. A clinical and experimental study). Fakultetsopponent: Preben Homøe, Danmark.

Uppsala universitet

14 december, kl 09.15, Rudbecksalen, C11, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala. Eric Morin: »Neuropilin-1 regulation of tumor vascularization and growth«. Fakultetsopponent: Hellmut Augustin, Tyskland.

14 december, kl 09.15, Skoogsalen, Ing. 78/79, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Amela Trbakovic: »Clinical and experimental studies of bone substitutes and dental implants in compromised bone sites«. Fakultetsopponent: Christer Dahlin.

14 december, kl 13.00, Auditorium minus, Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala. Cathrine Axfors: »Anxious personality traits in pregnant women: Associations with postpartum depression, delivery complications and health care use«. Fakultetsopponent: Susan Ayers, England.

15 december, kl 13.00, Auditorium minus, Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala. Olivia Grip:»Acute limb ischaemia: Treatment, outcome and time trends«. Fakultetsopponent: Clarc Zeebregts, Nederländerna.

20 december, kl 09.15, A1:111a, BMC, Husargatan 3, Uppsala. Emelie Ahnfelt: »In vitro evaluation of formulations used in the treatment of hepatocellular carcinoma«. Fakultetsopponent: Jesper Østergaard, Danmark.

20 december, kl 13.15, Rosénsalen, Akademiska barnsjukhuset, ingång 95/96, nbv, UppsalaKleopatra Georgantzi: »On the diagnostics of neuroblastoma: Clinical and experimental studies«. Fakultetsopponent: Ingrid Øra.

Örebro universitet

14 december, kl 09.00, Hörsal 1, Prismahuset, Örebro universitet. Marie Matérne: »Återgång i arbete efter förvärvad hjärnskada - livskvalitet, möjligheter och hinder«. Fakultetsopponent: Bodil Landstad.

22 februari, kl 13.00, Örebro universitet, Campus USÖ, Hörsal C1. Katarina Lindstedt: »A life put on hold – inside and outside perspectives on illness, treatment and recovery i adolescents with restrictive eating disorders«. Fakultetsopponent: Carolina Lunde.

Karolinska institutet

11 december, kl 13.30, Biomedicum lecture hall 1, Solnavägen 9, Campus Solna. Bei Wei: »Decoding the contribution of transcription factors to cell fate determination«. Fakultetsopponent:  Alexander Stark, Österrike.

12 december, kl 10.15, Biomedicum lecture hall 1, Solnavägen 9, Campus Solna. Anthony Larsson: »Too big to fail? A case study of the rise and fall of a medical research infrastructure«. Fakultetsopponent: Olof Hallonsten.

14 december, kl 09.00, Inghesalen, Tomtebodavägen 18A, Widerströmska huset, Campus Solna. Emelie Thern: »Alcohol-related health problems and crime: studies on the long-term consequences of increased alcohol availability and unemployment«. Fakultetsopponent: Per-Olof Östergren.

14 december, kl 09.00, Biomedicum lecture hall 1, Solnavägen 9, Campus Solna. Helena Skröder Löveborn: »Early-life selenium status and cognitive development«. Fakultetsopponent: Margaret Rayman, England.

14 december, kl 09.30, Seminar room »Fire« Scilifelab Gamma 2, Tomtebodavägen 23, Campus Solna. Margarita Bartish: »War and peace in the tumor microenvironment: tumor-associated cells as facilitators or adversaries during tumor development«. Fakultetsopponent: Raúl Méndez, Spanien.

14 december, kl 09.00, Nanna Svartz, NKS J3:12, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Anna Lindgren: »Autologous fat transplantation to the female breast after surgery and radiotherapy – Assessment of patient-reported outcomes, radiology and gene expression patterns«. Fakultetsopponent: Susanna Kauhanen, Finland.

14 december, kl 09.00, GENE, NEO (Room 5108), plan 5, KI Campus Flemingsberg. Hani Abdulkadir Ali: »Exploring the role of epigenetic alterations in myeloid malignancies with focus on drug response«. Fakultetsopponent: Jörg Cammenga.

14 december, kl 09.00, H3 Blå, Alfred Nobels Allé 23, Campus Flemingsberg. Eva Waldheim: »When systemic lupus erythematosus (SLE) involves pain: occurrence and impact on daily life«. Fakultetsopponent: Åsa Muntlin Athlin.

14 december, kl 09.00, Radiumhemmets föreläsningssal, P1:01, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Gopalakrishnan Dhanabalan: »Impact of alcohol and drug abuse on hippocampal neurogenesis in humans«. Fakultetsopponent: Hans-Georg Kuhn.

14 december, kl 09.00, CMM, Lecture Hall, L8:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Miranda Houtman: »Gene expression profiling in autoimmune disease – A story of ups and downs«. Fakultetsopponent: Caroline Ospelt, Schweiz.

14 december, kl 09.00, J3:04 Torsten N Wiesel, Bioclinicum, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Johanna Granhagen Jungner: »Communication over language barriers in paediatric oncology care – A prerequisite for equity in care«. Fakultetsopponent: Alexander Bischoff, Schweiz.

14 december, kl 09.00, 4U, Alfred Nobels allé 8, Campus Flemingsberg. Konstantinos A. Parikakis: »Craniofacial development after three different palatoplasties in children born with isolated cleft palate«. Fakultetsopponent: David Rice, Finland.

14 december, kl 09.30, Rum 9Q (Månen), plan 9, ANA 8, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Risul Amin: »Role of Klotho in mineral metabolism and inflammation«. Fakultetsopponent: Bernd Stegmayr.

14 december, kl 10.00, J3:06 Ulf von Euler, Solnavägen 30, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Poorna Anandavadivelan: »Oesophageal cancer surgery – Nutritional determinants of survivorship«. Fakultetsopponent: Tommy Cederholm.

14 december, kl 10.00, Lecture hall Lissma, Novum, Hälsovägen 7, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Veroniqa Lundbäck: »The role of thyroid stimulating hormone receptor and novel candidate genes FAM13A and POM121C in adipocyte dysfunction«. Fakultetsopponent: Jan Eriksson.

14 december, kl 13.00, Södersjukhusets Aula, (hiss C, plan 6), Södersjukhuset, StockholmMartin Nordberg: »Modifiers of patients’ emergency department care seeking behavior«. Fakultetsopponent: Mathias Wargon, Frankrike.

14 december, kl 13.00, Alfred Nobels allé 23, H2 Grön, Campus Flemingsberg. Petter Sandstedt: »Disability and health-related quality of life in patients with amyotrophic lateral sclerosis, and caregiving experience from the perspective of next of kin«. Fakultetsopponent: Pernilla Åsenlöf.

17 december, kl 10.00, Samuelssonsalen, Karolinska institutet, Tomtebodavägen 6, Campus Solna. Arash Hellysaz: »Epidemiological and pathophysiological studies on diverticular disease in the colon«. Fakultetsopponent: Anders Björklund.

7 januari, kl 13.00, J3:11 Birger & Margareta Blombäck, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. M. Ellionore Järbrink-Sehgal: »Epidemiological and pathophysiological studies on diverticular disease in the colon«. Fakultetsopponent: David Humes, England.

Linköpings universitet

13 december, kl 13.00, Belladonna, Campus US, plan 10, Hus 001, Universitetssjukhuset Linköping. Mahin Kiwi: »Reflections and thought patterns of elderly Iranians in Sweden, their relatives and their staff at a culturally profiled nursing home«. Fakultetsopponent: Karin Josefsson.

14 december, kl 09.00, Hasselquistsalen, Campus US, ingång 76, Universitetssjukhuset Linköping. Camilla Halvarsson: »Hypoxia-inducible factor 1 alpha – dependent and independent regulation of hematopoietic stem cells and leukemia«. Fakultetsopponent: Kamil Kranc, England.

14 december, kl 13.00, Berzeliussalen, Campus US, Ing 65, plan 9, Universitetssjukhuset Linköping. Ludvig Vavruch: »Adolescent idiopathic scoliosis – a deformity in three dimensions«. Fakultetsopponent: Paul Gerdhem.

11 januari, kl 13.00, Belladonna, hus 511, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Berit Gustafsson: »Identifying patterns of emotional and behavioural problems in preschool children – Facilitating early detection and intervention«. Fakultetsopponent: Eva Billstedt.

18 januari, kl 09.00, Berzeliussalen, Campus US, Ing 65, plan 9, Universitetssjukhuset Linköping. Cecilia Fredlund: »Adolescents selling sex and sex as self-injury«. Fakultetsopponent: Gun Helmer.

18 januari, kl 13.00, Belladonna, hus 511, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Michael Ziegelasch: »Diagnostic and prognostic potential of joint imaging in patients with anti-citrullinated protein antibodies«. Fakultetsopponent: Tulikki Sokka-Isler, Finland.

Göteborgs universitet

11 december, kl 09.00, Lyktan, Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A, Göteborg. Karl Forsell: »Health risks and cancer disease in relation to occupational exposures among Swedish seafarers«. Fakultetsopponent: Bente Moen, Norge.

13 december, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Marie Francoise Mukanyangezi: »Natural history of human papillomavirus infections and other sexually transmitted infections in Rwanda – Immunological aspects of the uterine cervix«. Fakultetsopponent: Ola Forslund.

13 december, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Ajibola Omokanye: »Lung-resident, M2e-specific CD4 T cells critically protect during influenza infection«. Fakultetsopponent: Sarah Gilberg, England.

14 december, kl 09.00, R- Aulan, R-Huset, Mölndals sjukhus, Göteborgsvägen 31, Mölndal. Olof Westin: »Achilles tendon rupture predictors; fuctional and economic impact«. Fakultetsopponent: Tomas Movin.

14 december, kl 09.00, Föreläsningssal, Guldhedsgatan 10 A, vån 3, Göteborg. Eric Seruyange: »Seroepidemiology of vaccine-preventable and emerging RNA viruses in Rwanda«. Fakultetsopponent: Claes Ahlm.

14 december, kl 09.00, Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Sukhi Sing: »Platelet function: Clinical and experimental studies«. Fakultetsopponent: Agneta Wikman.

14 december, kl 09.00, Karl Isaksson, Medicinaregatan 16 A, Göteborg. Erik Hulegårdh: »Epidemiological studies in de novo and secondary acute leukemia«. Fakultetsopponent: Markus Hansson.

14 december, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Magdalena Zaborowska: »On the pathogenesis of infections associated with percutaneous orthopaedic implants«. Fakultetsopponent: Artur Schmidtchen.

14 december, kl 13.00, Lokal meddelas senare. Naga Venkata Muralikrishna Akula: »Cellular and molecular mechanisms underlying inflammatino in mice lacking GGTase-1 in macrophages«. Fakultetsopponent: Sharon Campbell, USA.

18 december, kl 09.00, Hjärtats aula, Blå stråket 5, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Vikte Lionikaite: »Vitamin A and bone: Studies in vivor and in vitro«. Fakultetsopponent: Riku Kiviranta, Finland.

21 december, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Médea Padra: »Helicobacter spp. – host interaction in the mucus niche«. Fakultetsopponent: Julia Davies.

Lunds universitet

11 december, kl 13.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund. Una Avdic: »Immune responses and synaptic protein expression in epilepsy«. Fakultetsopponent: Milos Pekny.

12 december, kl 09.00, Health Science Centre, Baravägen 3 i Lund. Emma Carlstedt: »Activity and participation among stroke survivors. Towards a self-management intervention supporting travelling by bus«. Fakultetsopponent: Kerstin Tham.

13 december, kl 13.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund. Sahar Tahvili: »S100A9 in inflammatory disease: a potential target for amelioration«. Fakultetsopponent: Martin Gullberg.

14 december, kl 09.00, Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Nina Schultz: »The impact of amyloid peptides on pericytes in alzheimer's disease«. Fakultetsopponent: Roxanna O’Carare, England.

14 december, kl 09.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund. Kristine Hagelsteen: »Surgical education. Assessment of simulators for training and selection of trainees«. Fakultetsopponent: Oscar Traynor, Irland.

14 december, kl 13.00, Agardhsalen, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes niversitetssjukhus i Malmö. Simon Kindvall: »Pulmonary imaging with quantification of T1-relaxation and oxygen enhanced MRI«. Fakultetsopponent: Yannick Crémillieux, Frankrike.

14 december, kl 13.00, Lundmarksalen, Astronomihuset, Sölvegatan 27 i Lund. Henrik Barth: »Experimental vitreous substitution«. Fakultetsopponent: Finn Hallböök.

15 december, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Sigridur Fjalldal:  »Craniopharyngioma. Morbidity and structural changes in the brain«. Fakultetsopponent: Hermann Müller, Tyskland.

17 december, kl 09.00, Aulan, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Yan Chen: »Genetic and environmental factors in cardiometabolic risk«. Fakultetsopponent: Ronald DW Ma, Kina.

17 december, kl 13.00, BMC I1345, Sölvegatan 19 i Lund. Kristina Rosqvist: »Towards a better care for late stage Parkinson's disease«. Fakultetsopponent: Per Svenningsson.

18 december, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Björn Hansson: »Metabolic function in adipocytes – focusing on hypertrophy and caveolae«. Fakultetsopponent: Geoff Holman, England.

19 december, kl 13.00, GK-salen, Sölvegatan 19 i Lund. Giedre Kvist: »Generation of cortical neurons through reprogramming technology«. Fakultetsopponent: Anna Falk.

20 december, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Maryam Mostajeran: »A path for improving stroke recovery – Effects of MEK-ERK½ inhibition«. Fakultetsopponent: Rayna Gonzales, USA.

21 december, kl 09.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund. Sara Sjögren: »On new and current treatments for Diamond-Blackfan anemia«. Fakultetsopponent: Marieke von Lindern, Nederländerna.

18 januari 2019, kl 09.00, Lokal: ingen uppgift. Suneela Zaigham: »Lung function and the prediction of health outcomes in an urban population«. Fakultetsopponent: Massimo Pistolesi, Italien.