Annons Annons

Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

22 september, kl 09.00, Hörsal D, t trappor, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Ulf Nilsson: »Kardiovaskulära aspekter på kroniskt obstruktiv lungsjukdom« (Cardiovascular aspects on chronic obstructive pulmonary disease). Fakultetsopponent: Per Bakke, Norge.

22 september, kl 09.00, Astrid Fagraeus, Umeå. Svitlana Vdovikova: »Membranvesiklars roller vid bakteriell patogenes« (Roles of membrane vesicles in bacterial pathogenesis). Fakultetsopponent: Ann-Beth Jonsson.

23 september, kl 09.00, A5_R0 (Farmakologens seminarierum), Umeå. Grzegorz Pietz: »Medfött immunförsvar utövat av tunntarmsepitelet hos barn med celiaki – påverkan från celiakiassocierade bakterier och havrediet« (Innate immunity of human intestinal epithelium in childhood celiac disease – Influences from celiac disease associated bacteria and dietary oats). Fakultetsopponent: Thomas T MacDonald, England.

27 september, kl 09.00, Humanisthuset, Hörsal E, Umeå universitet, Umeå. Juha Prittinen: »Undersökningar om olika odlingsystemer för broskceller och osteoblaster« (Studies on various culture systems for chondrocytes and osteoblasts). Fakultetsopponent: Minna Kellomäki, Finland.

28 september, kl 09.00, Major Groove, Department of Molecular Biology, building 6L, Umeå. Elin Forsgren: »Patient-deriverade stamceller som modellsystem för att studera felveckat SOD1 i ALS« (Using patient-derived cell models to investigate the role of misfolded SOD1 in ALS). Fakultetsopponent: Séverine Boillée, Frankrike.

29 september, kl 09.00, Norra Beteendevetarhuset sal 1031, Umeå. Jonas Hansson: »Mind the Blues: svenska polisers psykiska hälsa i relation till av- och utvisningar av ensamkommande flyktingbarn« (Mind the blues: Swedish police officers' mental health in the forced deportations of unaccompanied refugee children). Fakultetsopponent: Maurice Punsch, England.

29 september, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Sabine Björk: »Trivsel i svenska särskilda boenden för äldre« (Exploring resident thriving in Swedish nursing homes. The Umeå ageing and health research programme (U-Age) Thesis I). Fakultetsopponent: Jimmie Kristensson.

29 september, kl 13.00, 933 Hus 3B, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Lars Jonasson: »Aerobisk träning och hjärnans hälsosamma åldrande. Kognition, hjärnstruktur och dopamin« (Aerobic training and healthy brain aging. Cognition, brain structure, and dopamine). Fakultetsopponent: Emrah Düzel, Tyskland.

6 oktober, kl 09.00, Hörsal D Unod T 9, Umeå. Björn Pilebro: »Hjärtpåverkan vid ärftlig transthyretinamyloid, betydelsen av amyloidfibrillens sammansättning« (The heart in hereditary transthyretin amyloidosis. Clinical studies on the impact of amyloid fibril composition). Fakultetsopponent: Henning Mölgaard, Danmark.

6 oktober, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Åsa Svedmark: »Nacksmärta hos kvinnor. Effekten av individanpassad rehabilitering och betydelsen av fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer« (Neck pain in women. Effect of tailored treatment and impact of work environment). Fakultetsopponent: Ottar Vasseljen, Norge.

13 oktober, kl 09.00, Major Grove, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Anna Brydsten: »Spåren av gårdagen? Arbetslöshet och ojämlikhet i hälsa över livsloppet« (Yesterday once more? Unemployment and health inequality across the life course). Fakultetsopponent: Per-Olof Östergren.

13 oktober, kl 09.00, Hörsal D, By 1D, Tandläkarhögskolan, Umeå. Elin Kindstedt: »Nya insikter om inflammatoriskt störd benremodellering« (Novel insights into inflammatory disturbed bone remodelling). Fakultetsopponent: Östen Ljunggren.

13 oktober, kl 13.00, Sal D, plan 9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Davide Vanoli: »Carotisultraljud vid bedömning av ateroskleros« (Vascular ultrasound in the assessment of carotid atherosclerosis). Fakultetsopponent: Christine Kremer.

20 oktober, kl 09.00, Sal 135, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Saima Diderichsen: »'Det är bara ett jobb' – En ny generation läkare hanterar karriär och arbetsideal« (»It's just a job« – A new generation of physicians dealing with career and work ideals). Fakultetsopponent: Gunnel Hensing.

20 oktober, kl 09.00, B101, Vårdvetarhuset, Umeå. Anna Stecksén: »Stroke thrombolysis on equal terms? Implementation and ADL outcome« (Stroketrombolys på lika villkor? Implementering och ADL-utfall). Fakultetsopponent: Anna-Karin Welmer.

26 oktober, kl 13.00, Betula_L0, Umeå. Kerstin Strömvall: »Aggressiv prostatacancer - tidig påverkan i extratumoral vävnad« (Extratumoral effects of highly metastatic prostate cancer). Fakultetsopponent: Göran Landberg.

27 oktober, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Johanna Sundqvist: »Ensamkommande asylsökande flyktingbarns tvångsåtervändande - mot en interorganisatorisk samverkansmodel« (Forced repatriation of unaccompanied asylum-seeking refugee children - towards an interagency model). Fakultetsopponent: Solvig Ekblad.

27 oktober, kl 09.00, Hörsal D Unod T 9, Umeå. Richard Lindqvist: »Rollen av typ I interferoner och viperin vid neurotropa flavivirus infektioner« (The role of the type I interferons and viperin during neurotropic flavivirus infection). Fakultetsopponent: Daniel Ruzek, Tjeckien.

27 oktober, kl 13.00, Hörsal B, 9 tr, Norrlands universitetssjukhus,Umeå. Isabelle Doohan: »Att överleva en stor busskrasch – Erfarenheter från kraschdagen och fem år senare« (Surviving a major bus crash – Experiences from the crash and five years after). Fakultetsopponent: Per-Olof Michel.

2 november, kl 09.00, Aulan i Vårdvetarhuset, Umeå. Tommy Henriksson: »Förutsättningar och prestation inom damishockey« (Conditions and performance in women's ice hockey). Fakultetsopponent: Jesper Augustsson.

10 november, kl 09.00, Sal A psykiatrihuset / F, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Hans Löfgren: »Effekter av preventiva psykosociala familjeprogram för allmänheten« (Effects of psychosocial preventive family programs in a general population). Fakultetsopponent: Sven Bremberg.

24 november, kl 09.00, Sal 135 Allmänmedicin, By 9A, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Therese Kardakis: »Stärka arbetet med levnadsvanor i primärvården - Utmaningen att förändra och att introducera riktlinjer i klinisk praxis« (Strengthening lifestyle interventions in primary health care – The challenge of change  and implementation of guidelines in clinical practice). Fakultetsopponent: Charli Eriksson.

8 december, kl 09.00, Hörsal E04_R-1, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Helena Fordell: »Virtual Reality enriched rehabilitering för stroke patieneter med spatialt neglect. Diagnostik och utvärdering av rehabiliterings effekt på spatial uppmärksamhet and neuronal aktivitet.« (Virtual reality for enriched rehabilitation of stroke patients with spatial neglect. Diagnostics and the rehabilitation effect on spatial attention and neuronal activity). Fakultetsopponent: Hanne Christensen, Danmark.

15 december, kl 09.00, vårdvetarhuset, Umeå. Monica Långström Berggren: »Konsekvenser av en höftfraktur bland äldre personer« (Consequences of a hip fracture among old people). Fakultetsopponent: Torgeir Bruun Wyller, Norge.

Uppsala universitet

22 september, kl 09.00, Enghoffsalen, Akademiska sjukhuset, Ingång 50, bv, Uppsala. Stina Söderlund: »Clinical and immunological studies in chronic myeloid leukaemia«. Fakultetsopponent: Dragana Milojkovic, England.

22 september, kl 10.15, B22, BMC, Husargatan 3, Uppsala. Emelie Perland: »Atypical solute carriers: Identification, evolutionary conservation, structure and histology of novel membrane-bound transporters«. Fakultetsopponent: Carsten Uhd Nielsen, Danmark.

25 september, kl 13.00, Rudbeck conference, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala. Zayed Alsharari: »Dietary intake, fatty acid biomarkers, and abdominal obesity: Population-based observational studies«. Fakultetsopponent: Emily Sonestedt.

26 september, kl 10.15,   C2:301, BMC, Husargatan 3, Uppsala. Liza Grapensparr: »Auxiliary cells for the vascularization and function of endogenous and transplanted islets of Langerhans«. Fakultetsopponent: Aileen King, England.

29 september, kl 09.15, A1:111a, Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3, Uppsala. Olga Dyakova: »The processing of natural images in the visual system«. Fakultetsopponent: Eric Warrant.

29 september, kl 10.00, Föreläsningssalen, Falu lasarett, Söderbaums väg 8, Falun. Lars Carlsson: »Healthcare and patient factors affecting sick leave: From a primary health care perspective«. Fakultetsopponent: Urban Janlert.

Örebro universitet

22 september, kl 09.00, HCS2, Örebro universitet, Campus USÖ. Lena Wijk: »Enhanced recovery after surgery in hysterectomy«. Fakultetsopponent: Preben Kjölhede.

6 oktober, kl 09.00, Hörsal C1, Campus, Örebro universitet, Universitetssjukhuset, Örebro. Viktor Wanjura: »Register-based studies on cholecystectomy. Quality of life after cholecystectomy and cholecystectomy incidence and complications after gastric bypass«. Fakultetsopponent: Ville Wallenius.

27 oktober, kl 09.00, Hörsal C3, Campus USÖ, Örebro universitet. Jan Kuchálik:»Postoperative pain, inflammation and functional recovery after total hip arthroplasty. Prospective, randomized, clinical studies«. Fakultetsopponent: Mats Enlund.

10 november, kl 09.00, Wilandersalen, Universitetssjukhuset i Örebro. Camilla Wistrand:»Swedish operating room nurses preventing interventions to reduce bacterial growth, surgical site infections and increase comfort in patients undergoing surgery«. Fakultetsopponent: Tor Monsen.

24 november, kl 09.00, Hörsal C2, Campus USÖ, Örebro universitet. Fredrik Ander: »Perioperative complications in obese patients. A thesis on risk reducing strategies«. Fakultetsopponent: Johan Raeder, Norge.

Karolinska institutet

22 september, kl 09.00, Eken, Norrbacka, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Anna Ugarph-Morawski: »Bone disease and diabetes mellitus«. Fakultetsopponent: Bente Langdahl, Danmark.

22 september, kl 09.00, H2 Grön, Alfred Nobels Allé 23, Campus Flemingsberg. Volen Ivanov: »Never let go! The etiology, clinical presentation and treatment of hoarding disorder«. Fakultetsopponent: Kiara Timpano, USA.

22 september, kl 09.00, Q-huset/ALB, Skandia-salen, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Marie Kanstrup: »More than pain – assessment and treatment of pain-related dysfunction in pediatric chronic pain«. Fakultetsopponent: Lance McCracken, England.

22 september, kl 09.00, CCK Lecture hall, R8:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Ahmed Waraky: »Insulin-like growth factor 1 receptor, novel functions and future possibilities«. Fakultetsopponent: Valentine Macaulay, England.

22 september, kl 09.00, Föreläsningssal Atrium, MEB, Nobels väg 12B, Campus Solna. Ida Karlsson: »Dementia and its comorbidities: genetic and epigenetic influences«. Fakultetsopponent: Ruth Ottman, USA.

28 september, kl 09.30, Föreläsningssal M41, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Julia Wijkström: »Chronic kidney disease of unknown etiology in Central America and Sri Lanka – Renal morphology and clinical characteristics«. Fakultetsopponent: Ben Caplin, England.

29 september, kl 09.00, Föreläsningssal M41, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Jan Vesterbacka: »The role of microbial translocation and gut microbiota in HIV-1 infection«. Fakultetsopponent: Irini Sereti, USA.

29 september, kl 09.00, ÖNHs föreläsningssal (A3:02), Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Åsa Bonnard: »Hormonal effect on the inner ear: Two endocrine syndromes«. Fakultetsopponent: Marie Bunne, Norge.

29 september, kl 09.30, 9Q, Alfred Nobels Allé 8, Campus Flemingsberg. Anna Lundmark: »Transcriptomic and taxonomic profiling of periodontitis by massively parallel sequencing«. Fakultetsopponent: Stina Syrjänen, Finland.

29 september, kl 09.30, Atrium, Nobels väg 12b, KI, Solna campus. Emmanuel Aboagye: »From health outcomes to value assessments – Preference-based assessment of interventions & valuation of productivity cost in working adults«. Fakultetsopponent: Uppgift saknas.

29 september, kl 00.00, Rolf Luft auditorium, L1:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Teresa Daraio: »Studies of SNAP-25 in regulated membrane fusion; metabolic consequences and tuning of intracellular Ca2+ dynamics in beta cells«. Fakultetsopponent: Anders Tengholm.

6 oktober, kl 09.00, Rolf Luft auditorium, L1:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Elena Panizza: »Characterizing cancer cell signaling at the protein level: from targeted to proteome and phosphoproteome­‐wide analyses«. Fakultetsopponent: Velgaard Olsen, Danmark.

6 oktober, kl 09.00, CMM, Lecture Hall, L8:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Xiaotian Yuan: »The role of telomerase reverse transcriptase in human malignancies: Genetic polymorphisms and promoter mutations«. Fakultetsopponent: Michael Bergqvist.

6 oktober, kl 09.00, Leksellsalen, Eugeniahemmet T3:02, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Daniela Gordon: »Cutaneous malignant melanoma − body site, sun exposure, genetic factors and prognosis«. Fakultetsopponent: Chris Anderson.

6 oktober, kl 09.00, Inghesalen, Tomtebodav. 18A, Karolinska institutet, Campus Solna. Martina Soldemo: »Approaches to modulate vaccine-induced antibody-responses«. Fakultetsopponent: Uppgift saknas.

6 oktober, kl 10.00, Hillarpsalen, Retzius väg 8, Karolinska institutet, Campus Solna. William Hedley Thompson: »Brain networks in time: Deriving and quantifying dynamic functional connectivity«. Fakultetsopponent: Martijn van den Heuvel, Nederländerna.

6 oktober, kl 10.00, 9Q Månen, Level 9, Alfred Nobels Allé 8, Campus Flemingsberg. Martin Lord: »The role of SOXC transcription factors in B-cell development and lymphoid malignancies«. Fakultetsopponent: Gunilla Enblad.

13 oktober, kl 09.00, Nanna Svartz auditorium, Karolinska universitetssjukhuset, SolnaLouise Wingård: »Epidemiological studies of medication use and effectiveness in bipolar disorder«. Fakultetsopponent: Lars Vedel, Danmark.

13 oktober, kl 09.00, Hillarpsalen, Retzius väg 8, Karolinska institutet, Campus Solna. Kerstin Belqaid: »Smak- och luktförändringars betydelse för personer i olika skeden av utredning och behandling vid lungcancer«. Fakultetsopponent: Anna Forsberg.

13 oktober, kl 09.00, Lecture Hall, 4 X, level 4, Karolinska University Hospital Huddinge. Rozh Noel: »Aspects on interventions in complicated gallstone disease«. Fakultetsopponent: Marc Besselink, Nederländerna.

13 oktober, kl 09.00, 9Q Månen, Level 9, Alfred Nobels Allé 8, Campus Flemingsberg. Jakob Theorell: »Understanding chronic immunodeficiency disorders through assessment of cytotoxic lymphocyte function«. Fakultetsopponent: Miguel López-Botet, Spanien.

20 oktober, kl 09.00, Alfred Nobels allé 23, H3 Blå, Campus Flemingsberg. Philip von Rosen: »Injuries, risk factors, consequences and injury perceptions in adolescent elite athletes«. Fakultetsopponent: Martin Hägglund.

20 oktober, kl 10.00, H1 Röd, Alfred Nobels allé 23, Huddinge, Campus Flemingsberg. Mats Persson: »Violence among offenders with mental disorders«. Fakultetsopponent: Stål Bjørkly, Norge.

20 oktober, kl 13.00, Lecture hall H2 Green, Alfred Nobels Allé 23 Campus Flemingsberg. Annika Szabo Portela: »The female voice in vocally demanding professions: Field studies using portable voice accumulators«. Fakultetsopponent: Leena Rantala, Finland.

27 oktober, kl 09.15, Nanna Svartz auditorium, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Teresa Daraio: »Studies of SNAP-25 in regulated membrane fusion; metabolic consequences and tuning of intracellular Ca2+ dynamics in beta cells«. Fakultetsopponent: Anders Tengholm.

27 oktober, kl 12.30, Hillarpsalen, Retzius väg 8, Karolinska institutet, Campus Solna. Carolina Nylén: »Transcriptional, epigenetic and lipidomic responses to metabolic interventions in humans – Implications for human obesity«. Fakultetsopponent: Jan Eriksson.

17 november, kl 09.00, Hörsal Rockefeller, Nobels väg 11, Karolinska institutet, Campus Solna. Katarina Åberg: »Epidemiologic studies of risk factors for neonatal complications following birth by vacuum extraction«. Fakultetsopponent: Sophia Brismar Wendel.

21 november, kl 09.00, Petrénsalen, Nobels väg 12A, Karolinska institutet, Stockholm. Joar Guterstam: »Imaging of the brain opioid system in amphetamine dependence«. Fakultetsopponent: Trevor Robbins, England.

23 november, kl 00.00, Föreläsningssal Atrium, MEB, Nobels väg 12B, Karolinska institutet, Campus Solna. Xingrong Liu: »Generalized survival models as a tool for medical research«. Fakultetsopponent: Virginie Rondeau, Frankrike.

15 december, kl 09.00, Rehabsalen, Norrbacka S2:01, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Erik Rollvén: »Detection and staging of colonic lesions using computed tomography and magnetic resonance imaging«. Fakultetsopponent: Per Liss.

18 december, kl 09.00, Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska institutet, Campus Solna. Jiangrong Wang: Titel: Ingen uppgift. Fakultetsopponent: Margaret Cruickshank, Skottland.

Linköpings universitet

22 september, kl 09.00, Hasselquistsalen, Campus, Univeritetssjukhuset, Linköping. Lina Wirestam: »Biomarkers of disease activity and organ damage in systemic lupus erythematosus«. Fakultetsopponent: Per-Johan Jakobsson.

29 september, kl 13.00, Belladonna, 511-001, ing. 76, Univeritetssjukhuset, Linköping. Carina Wennerholm: »Cardiovascular disease in middle-aged women in different social environments«. Fakultetsopponent: Susanna Toivanen.

30 september, kl 09.00, Digitalis, ingång 76, plan 11, Campus, Univeritetssjukhuset, Linköping. Patrick Vigren: »On Kleine Levin Syndrome«. Fakultetsopponent: Isabelle Arnulf, Frankrike.

3 november, kl 09.00, Qulturum, Jönköping. Patrik Nordenfelt: »Hereditary angioedema in Sweden: A national project«. Fakultetsopponent: Hilary Longhurst, England.

Göteborgs universitet

22 september, kl 09.00, Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Alexandros Rentzos: »Endovaskulär behandling av akut ischemisk stroke« (Endovascular treatment of acute ischemic stroke). Fakultetsopponent: Michael Söderman.

22 september, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas. Ying Wang: »Natural killer T (NKT) lymphocyte regulation of intestinal tumor immunity«. Fakultetsopponent: Sebastian Zeissig, Tyskland.

22 september, kl 09.00, Kammaren, Vita Stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Alexandros Rentzos: »Endovascular treatment of ischemic stroke«. Fakultetsopponent: Michael Söderman.

22 september, kl 13.00, Torgny Segerstedtsalen, Huvudbyggnaden, Vasaparken. Anna-Kari Sjödin: »Offenders of intimate partner violence: Aggressive antisocial behavior andmental health«. Fakultetsopponent: Marie Torstensson Levander.

22 september, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborgs universitet. Furqan Ali Shah: »Osteocytes as indicators of bone quality - multiscale structure-composition characterisation of the bone-implant interface«. Fakultetsopponent: Serena M. Best, England.

29 september, kl 09.00, Aulan, Nya R-huset, Mölndals sjukhus, Göteborgsvägen 31, Mölndal. Per-Erik Johansson: »Improvements in total hip artrhoplasty – did they work? Evaluation of different articulations and fixation concepts«. Fakultetsopponent: Gösta Ullmark.

29 september, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Soheila Dolatabadi: »The role of fusion oncogenes and cancer stem cells in myxoid liposarcoma«. Fakultetsopponent: Stig Linder.

12 oktober, kl 13.00, Östra aulan, Centralkliniken, Diagnosvägen 11, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Göteborg. Pär Parén: »Prevalence and treatment of patients with heart failure with special emphasis on diuretics«. Fakultetsopponent: Cecilia Linde.

13 oktober, kl 09.00, Hörsal Karl Isaksson (bottenplan), Medicinaregatan 16 A, Göteborg. Michael Smith: »The impact of railway vibration and noise on sleep«. Fakultetsopponent: Mattias Basner, USA.

13 oktober, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborgs universitet. Giasemi Koutouzi: »Three-dimensional guidance for endovascular aortic repair«. Fakultetsopponent: Nuno Dias.

20 oktober, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Amina Basic: »Importance of bacterial hydrogen sulfide in the pathogenesis of periodontal diseases«. Fakultetsopponent: Philip Marsh, England

23 oktober, kl 13.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Mohd Yusmaidie Aziz: »Piperaquine and metabolites – Bioanalyses and pharmacokinetics«. Fakultetsopponent: Hege Christensen, Norge.

27 oktober, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Louise Arvidsson: »Diets of European children with focus on obesity and well-being: the IDEFICS/I.Family cohort«. Fakultetsopponent: Carolyn Summerbell, England.

10 november, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Sofia Strömberg: »Symptomatic carotid stenosis – optimal timing of surgical treatment«. Fakultetsopponent: Rebecka Hultgren.

13 november, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Ayeni Olufemi: »Femoroacetabular impingement: The pursuit of evidence«. Fakultetsopponent: Lars Engerbretsen, Norge.

14 november, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Sofia Frändberg: »Exploring the heterogeneity of the hematopoietic stem and progenitor cell pool in cord blood«. Fakultetsopponent: Ramin Lofti, Tyskland.

16 november, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Jonatan Tillander: »Infections associated with osseointegrated titanium implants for limb prostheses«. Fakultetsopponent: Bo Söderquist.

17 november, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Michael Gabl: »Biased signaling of G-protein coupled receptors and neutrophil functions«. Fakultetsopponent: Jean-Yves Springael, Belgien.

17 november, kl 13.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Kristina Vukusic: »Stem cells in the adult heart – 3D culture, isolation of side population cells and search for a stem cell niche«. Fakultetsopponent: Marie-José Goumans, Nederländerna.

24 november, kl 13.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Pradeep Kumar Kopparapu: »Epigenetic regulation of oncogenes and tumor suppressors in chronic lymphocytic leukemia«. Fakultetsopponent: Kristina Drott.

24 november, kl 13.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Esther Nuñez-Durán: »STK25- a new key regulator of metabolic profile and a possible target for anti-diabetic drug«. Fakultetsopponent: Angela M. Valverde, Spanien.

23 november, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Niloufar Javanmardi: »The detection of genetic parameters for prognostic stratification of neuroblastoma«. Fakultetsopponent: David Gisselsson.

30 november, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Elin Bernson: »Human natural killer cell interactions with normal and malignant myeloid cells – role of KIR, HLA and licensing«. Fakultetsopponent: Jeffrey Miller, USA.

1 december, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Marit Stockfelt: »The IL-23 axis and innate immunity in the airways«. Fakultetsopponent: Thomas Sandström.

1 december, kl 13.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Per Björklund: »Aspects on the functional characteristics of the Roux-limb after gastric bypass surgery«. Fakultetsopponent: Per Hellström.

7 december, kl 13.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Kankadeb Mishra: »Characterizing the role of long non coding RNAs epigenetic regulators in disease model«. Fakultetsopponent: Gernot Längst, Tyskland.

8 december, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Julie Johannesson: »Nutritional perspectives in a health-promoting program for community-dwelling older adults«. Fakultetsopponent: Margaretha Nydahl.

14 december, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Jenny Skytte Larsson: »Renal perfusion, function and oxygenation after major surgery and in septic shock«. Fakultetsopponent: Sten Walther.

Lunds universitet

22 september, kl 09.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. Elsa Arbajian: »Pathogenetic mechanisms in soft tissue tumors«. Fakultetsopponent: Pierre Åman.

22 september, kl 09.00, Jubileumsaulan, MFC, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Marie-Louise Aurumskjöld: »Optimisation of image quality and radiation dose in computed tomography using iterative image reconstruction«. Fakultetsopponent: Håkan Geijer.

22 september, kl 13.00, Auditorium 302-1, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. Neserin Ali: »Proteome response of upper respiratory system following particle exposure«. Fakultetsopponent: Mats Lindahl.

22 september, kl 13.00, Jubileumsaulan, MFC, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Karin Ranstad: »Importance of relationships with primary care. Implications for patients and health care«. Fakultetsopponent: Teresa Pawlikowska, Irland.

28 september, kl 09.00, Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, Sölvegatan 17, BMC A10, Lund. Thomas Padel: »Pericytes in neurodegeneration«. Fakultetsopponent: Eilís Dowd, Irland.

29 september, kl 09.00, Lilla Aulan, Medicinskt forskningscentrum (MFC), Jan Waldenströms gata 5, ingång 59, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Elin Isaksson: »Renal hyperparathyroidism, parathyroidectomy and transplantation«. Fakultetsopponent: Maria Eriksson Svensson.

29 september, kl 09.00, Föreläsningssal 4 (F4), C-blocket, Skånes Universitetssjukhus i Lund. Henning Stenberg: »The asthmatic airway response – effects on physiology and biomarkers«. Fakultetsopponent: Peter Sterk, Nederländerna.

29 september, kl 13.00, Dora Jacobsohn, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. Gerard C. P. Schaafsma: »Tools and annotations for variation«. Fakultetsopponent: Andreas Keller, Tyskland.

30 september, kl 09.00, Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, Sölvegatan 17, BMC A10, Lund. Gabriel Ndipagbornchi Teku: »Computational analysis on the effects of variations in T and B cells. Primary immunodeficiencies and cancer neoepitopes«. Fakultetsopponent: Olli Yli-Harja, Finland.