Kalendarium

Tipsa oss gärna om evenemang som du tycker borde finnas här. Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se 

För disputationer, se Aktuella disputationer !

2017-04-24 Akuta neurologiska symtom och sjukdomar  
2017-04-26 19:e Svenska Kardiolovaskulära Vårmötet  
2017-04-26 Basal interaktiv laparoskopi i simulatormiljö  
2017-05-03 Europeiska traumakursen, ETC  
2017-05-04 First Congress on Ethics and Neurosurgery  
2017-05-05 Preimplantatorisk genetisk diagnostik - PGD i Sverige!  
2017-05-07 Föredrag på Medicinhistoriska museet i Uppsala  
2017-05-08 Bakjourskurs: Svensk internmedicinsk förening  
2017-05-08 Kurs i läkemedel vid kongressen Senior i cenrum  
2017-05-08 Kurs – Mindful practice för läkare 2017  
2017-05-08 Kurs i palliativ medicin  
2017-05-09 Översiktskurs i reumatologi  
2017-05-10 Läkartidningen: Melanom  
2017-05-10 Advanced life support provider course, ALS  
2017-05-10 Lära lärarna: Hur man praktiskt lär ut kliniska färdigheter  
2017-05-10 Conference: Towards a European obesity action plan  
2017-05-11 First Global Conflict Medicine Congress  
2017-05-15 Akut internmedicin  
2017-05-15 Årsmöte – Swedish aero-nautical medical association  
2017-05-18 Vårutflykt – Föreningen Väst-SÄL  
2017-05-19 Pediatrisk utbildningsdag  
2017-05-25 European Congress on Intrapartum Care 2017  
2017-05-30 Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi  
2017-05-30 Sveriges läkarförbunds fullmäktige  
2017-05-31 Den XXVI:e nordiska medicinhistoriska kongressen  
2017-06-01 Läkartidningen: Värdebaserad vård.  
2017-06-01 Berzelius symposium – Multidisciplinary approach to non-neoplastic lung disease  
2017-06-14 Nordic Congress of General Practice in Reykjavik  
2017-08-16 European conference on philosophy of medicine and health care  
2017-09-04 3rd International symposium on Post Cardiac Arrest Care  
2017-09-06 Läkartidningen: Fostermedicin  
2017-09-06 6th World congress of clinical safety  
2017-09-06 SFAI-veckan/SSAI Congress  
2017-09-07 59th Annual World Congress International College of Angiology  
2017-09-14 Läkartidningen: Pediatrik i primärvården  
2017-09-18 Workshop i allmänmedicin för allmänläkare  
2017-09-20 the 34th biennial congress of the Nordic Society of Nephrology  
2017-09-24 International Symposium on Tick-Borne Pathogens & Disease  
2017-09-26 Läkartidningen: Nya invånare - nya sjukdomar  
2017-10-02 SIM-veckan med Svensk Internmedicinsk Förening  
2017-10-02 ST-kurs – GUCH In Real Life  
2017-10-03 Läkartidningen: Järnbrist  
2017-10-05 Läkartidningen: Träffa experterna: Kolesterol  
2017-10-10 Basal interaktiv laparoskopi i simulatormiljö  
2017-10-12 Läkartidningen: Läkare i hemsjukvård  
2017-10-18 Nordiska RETTS Mötet 2017 i Göteborg  
2017-11-14 Läkartidningen: Förmaksflimmer  
2017-11-22 Läkartidningen: Koagulationsrubbningar  
2017-11-27 Kurs: Dermatologi och venereologi inom allmänmedicin  
2017-11-30 Läkartidningen: Yrsel i primärvården.  
2018-01-22 LEFOs 5th Nordic interdisciplinary conference  
2018-02-01 Läkartidningen: Hud, eksem, psoriasis