Kalendarium

Tipsa oss gärna om evenemang som du tycker borde finnas här. Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se 

För disputationer, se Aktuella disputationer !

2018-11-05 Nordisk kurs i avancerad smärtlindring  
2018-12-06 Scientia et Valebat V – inbjudan and Call for abstracts  
2018-12-11 Svenska Läkaresällskapets julsupé  
2018-12-13 Online-utbildning i försäkringsmedicin för ST-läkare  
2019-01-22 Årsmöte i Örebro läkaresällskap  
2019-01-23 Årligt möte i Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin  
2019-01-30 Årsmöte i Östra Skånes läkarförening  
2019-02-21 The cardiac patient from birth to adulthood  
2019-03-04 Uppdragsutbildning – Akut kardiologi  
2019-03-11 Uppdragsutbildning – Akut och kronisk njursvikt  
2019-03-20 Uppdragsutbildning – Barnneurologi  
2019-03-21 Conference: Euro-Ophthalmology-2019  
2019-03-25 Uppdragsutbildning – Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi  
2019-04-01 Uppdragsutbildning – EKG-Holterdiagnostik  
2019-04-05 Pediatrikdagarna i Stockholm med Läkare utan gränser  
2019-04-06 Svenska Privatläkarföreningens fullmäktigemöte 2019  
2019-04-08 Uppdragsutbildning – Akut internmedicin  
2019-05-06 Bakjourskurs för specialister i internmedicin  
2019-05-07 Uppdragsutbildning – Översiktskurs i reumatologi  
2019-05-13 Uppdragsutbildning – Akuta neurologiska symtom och sjukdomar  
2019-05-20 Uppdragsutbildning – Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi  
2019-10-03 SANE 2019 PANS Conference: Pooling knowledge – moving forward