Annons Annons

Kalendarium

Tipsa oss gärna om evenemang som du tycker borde finnas här. Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se 

För disputationer, se Aktuella disputationer !

2018-03-20 Utbildning: Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi  
2018-03-21 5:e nationella konferensen i palliativ vård  
2018-03-21 5:e nationella konferensen i palliativ vård  
2018-03-22 Svenska läkaresällskapet: eHälsodag & Hearing 2018  
2018-03-22 Möte – Medicinhistoriska museets vänförening i Stockholm  
2018-03-23 En dag runt obesitasbehandling  
2018-04-08 Föredrag – Medicinhistoriska museet, Uppsala  
2018-04-10 Essence conference – Gillberg Neuropsychiatri Centre – Göteborg  
2018-04-10 Utbildning: Översiktskurs i reumatologi  
2018-04-12 Nationell antidopingkurs  
2018-04-12 Chefsdagen 2018 – Sveriges läkarförbunds chefsförening  
2018-04-12 Föreningen Väst-SÄL – spårvagnstur  
2018-04-12 Sjöbergpriset – prisföreläsningar  
2018-04-12 Sveriges läkarförbunds chefsförenings ordinarie föreningsmöte 2018  
2018-04-12 Årsmöte – Medicinhistoriska museets vänförening i Stockholm  
2018-04-13 Svenska distriktsläkarföreningens fullmäktige  
2018-04-13 Svenska distriktsläkarföreningens fullmäktige  
2018-04-14 Möte – Svenska Privatläkarföreningens fullmäktige  
2018-04-16 Utbildning: Akut internmedicin  
2018-04-16 Kurs i levnadsvanor  
2018-04-18 Berzelius symposium 98: The Swedish Global Health Research Conference 2018  
2018-04-18 Svenska privatläkarföreningen – informationsmöte  
2018-04-20 Utbildning för läkare om boxning och kampsporter  
2018-04-20 Symposium och årsmöte – SFPOG  
2018-04-23 Utbildning: Akuta neurologiska symtom och sjukdomar  
2018-04-23 Årsmöte – Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet  
2018-04-24 Utflykt – Skåne-SÄL  
2018-04-25 Utbildning: Basal laparoskopi i simulatormiljö  
2018-05-02 Resemedicinskt möte om fästingburna infektioner  
2018-05-02 Utbildning för studierektorer för AT och ST  
2018-05-03 Seminarium: »Medicinsk vardagsetik«  
2018-05-06 Föredrag – Medicinhistoriska museet, Uppsala  
2018-05-07 Bakjourskurs för specialister i internmedicin  
2018-05-07 Kurs – Svensk internmedicinsk förening  
2018-05-14 Kurs i trafik- och körkortsmedicin  
2018-05-14 Utbildning: Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi  
2018-05-15 Internatforum – Mindful Practice  
2018-05-21 Utbildning: Praktisk EKG-tolkning inklusive Holter  
2018-05-21 Årsmöte i Svensk flyg- och marinmedicinsk förening  
2018-05-23 Berzelius symposium No 96: Diabetes and the cardiovascular risk  
2018-05-23 Läkartidningen: Epilepsi  
2018-05-24 Minisymposium: Lungödem vid dykning och simning, SIPE  
2018-05-25 Vårmöte – Föreningen seniora läkare  
2018-06-01 Möte i Sydsvenska pediatriska sällskapet  
2018-06-03 Föredrag – Medicinhistoriska museet, Uppsala  
2018-06-20 World Congress of Vascular Access – WoCoVA  
2018-07-31 XX IAGP Congress i Malmö, Sweden  
2018-08-01 XX IAGP Congress i Malmö. Sweden 2018  
2018-09-07 The 7th World Congress of Clinical Safety  
2018-09-13 Vidareutbildningskursdag i tjänstbarhetsbedömning för bl a dykeriarbete  
2018-11-05 Nordisk kurs i avancerad smärtlindring  
2018-11-26 Kurs: Dermatologi och venereologi inom allmänmedicin