Kalendarium

Tipsa oss gärna om evenemang som du tycker borde finnas här. Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se 

För disputationer, se Aktuella disputationer !

2017-11-13 Swedish-Ethiopian course in tropical infections  
2017-11-16 Årsmöte – Svensk Neurootologisk förening SNOF  
2017-11-17 Läkartidningen: Läkare och chef - vilka är utmaningarna?  
2017-11-18 Utbildningsdag om aborträtten – Kvinnliga läkares förening  
2017-11-20 Emergency Pediatric Advanced Life Support (EPALS)  
2017-11-21 Kurs - Basal interaktiv endoskopi i simulatormiljö  
2017-11-21 Utbildning: Arytmier – att diagnostisera, riskvärdera och handlägga  
2017-11-21 Konferens: Acute & General Medicine, London  
2017-11-22 Läkartidningen: Eksem och psoriasis  
2017-11-22 Utbildning: Pediatric critical care  
2017-11-22 Utbildning för studierektorer  
2017-11-22 Föredrag – Uppsala medicinhistoriska förening  
2017-11-24 Workshop: Narrativ Medicin  
2017-11-27 Kurs: Dermatologi och venereologi inom allmänmedicin  
2017-11-27 Utbildning: Akuta neurologiska symtom och sjukdomar  
2017-11-27 Berzeliussymposiet »Den uppkopplade barnhjärnan«  
2017-11-30 Läkartidningen: Yrsel i primärvården  
2017-12-01 Herbert Olivecrona Symposium  
2017-12-05 Advanced Life Support Provider Course (ALS)  
2017-12-05 Årsmöte i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening  
2017-12-06 Medicinhistoriskt seminarium 2017 - i Lund  
2017-12-07 Konferens om immersionslungödem/SIPE  
2017-12-08 Läkartidningen: Ensamkommande flyktingbarns psykiska hälsa  
2017-12-08 International Anniversary Conference on human rights and biomedicine  
2017-12-12 »Lucia-möte« i Väst-SÄL  
2017-12-14 Läkartidningen: Hot och våld i sjukvården  
2018-01-22 LEFOs 5th Nordic interdisciplinary conference  
2018-01-26 Venereologsektionens utbildningsdag 2018  
2018-01-29 Primärjourkurs för ST i internmedicin  
2018-01-30 Nordic seminar on MRI Safety  
2018-02-06 Stockholms levervecka  
2018-02-14 Utbildning: Basal laparoskopi i simulatormiljö  
2018-02-22 Läkartidningen: Diabetes  
2018-03-05 Utbildning: Akut kardiologi  
2018-03-05 Kurs: Basal endoskopi  
2018-03-12 3rd Karolinska lower GI course  
2018-03-12 Utbildning: Akut och kronisk njursvikt  
2018-03-20 Utbildning: Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi  
2018-03-21 5:e nationella konferensen i palliativ vård  
2018-03-21 5:e nationella konferensen i palliativ vård  
2018-04-10 Utbildning: Översiktskurs i reumatologi  
2018-04-10 Essence conference – Gillberg Neuropsychiatri Centre – Göteborg  
2018-04-13 Svenska distriktsläkarföreningens fullmäktige  
2018-04-16 Utbildning: Akut internmedicin  
2018-04-21 Möte – Svenska Privatläkarföreningens fullmäktige  
2018-04-23 Utbildning: Akuta neurologiska symtom och sjukdomar  
2018-04-25 Utbildning: Basal laparoskopi i simulatormiljö  
2018-05-14 Kurs i trafik- och körkortsmedicin  
2018-05-14 Utbildning: Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi  
2018-05-21 Utbildning: Praktisk EKG-tolkning inklusive Holter  
2018-05-23 Läkartidningen: Epilepsi  
2018-07-31 XX IAGP Congress i Malmö, Sweden