Karriärkvällar 2018

De populära karriäreventen hade under 2017 nästan 500 besökare. Under 2018 arrangeras de vid fyra tillfällen över hela landet i samarbete med Sveriges läkarförbund. Här kan du lyssna till och inspireras av dina kollegors karriärval och även knyta kontakter med nya arbetsgivare.

Karriärkvällar 2018

20 mars

Karriärkväll i Linköping

21 maj Karriärkväll i Stockholm
23 okt Karriärkväll i Lund
19 nov Karriärkväll i Göteborg