Annons Annons

Prenumerationspriser

Som medlem i Läkarförbundet får du automatiskt Läkartidningen utan extra kostnad. 

Medlemmar i Sveriges läkarförbund Student får tidningen till starkt rabatterat pris. 

Övriga är välkomna att prenumerera

Prenumerationspriser  Helår: Halvår: Kvartal:
Läkare, ej medlem i SLF: 1791 kr 896 kr 448 kr
Med.stud. MSF 150 kr 75 kr 38 kr
Med.stud. ej MSF 1791 kr 896 kr 448 kr
Övriga 2968 kr 1484 kr 742 kr
  • Moms ingår med 6%.
  • Flygporto: Till Europa tillkommer 1200 kr/helår, 600 kr/halvår,  300 kr/kvartal. Till övriga utlandet tillkommer 1500 kr/helår, 750 kr/halvår, 375 kr/kvartal (inkl 25% moms).
  • Lösnummer: 90 kr (inklusive porto)
  • Återbetalning medges ej vid förtida uppsägning av prenumerationen.
  • Kontakta gärna vår prenumerationsavdelning för ytterligare information: e-post eller telefon: 08-790 33 00.