Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Apropå! »… att man ska äta frukt och grönt och röra på sig«

Debatt 22 MAR 2018 WHO har som mål att minska den globala dödligheten i livsstilssjukdomar med 25 procent till år 2025. För att nå dit krävs relevant och riktad information som når fram och kan påverka människor att göra hälsosamma val, skriver Alexandra Krettek och medförfattare. ()

Oacceptabel arbetsmiljö för läkarstudenter i Göteborg

Debatt 21 MAR 2018 Arbetsmiljön vid Sahlgrenska akademin är oacceptabel. Läkarstudenten Andreas Bruhn kräver, tillsammans med ordföranden i Sveriges läkarförbund student Göteborg, Elin Ekdahl, svar på hur problemen med det stora överintaget av läkarstudenter ska lösas. (6 kommentarer)

Mer kunskap behövs om bioidentiska hormoner

Debatt 20 MAR 2018 Hilde Löfqvist skriver i en debattartikel i Läkartidningen att vi även i Sverige bör kunna förskriva mikroniserat progesteron utan att behöva ansöka om licens. Kunskapsläget är dock fortfarande oklart, då det saknas randomiserade studier av bröst- och endometriesäkerhet, skriver Angelica Lindén Hirschberg. ()

Varning för DNA-test som marknadsförs på webben

Debatt 19 MAR 2018 Efter analys av ett stort antal webbplatser som marknadsför genetiska test direkt till konsumenter konstaterar Rikard Erlandson att de i de flesta fall endast bidrar med förvirring. Han efterlyser en reglering av verksamheten. ()

Sverige bör inrätta mottagning för stridsgasskadade patienter

Debatt 16 MAR 2018 Den 16 mars 2018 är det trettio år sedan staden Halabja i den kurdiska regionen av Irak attackerades med kemiska vapen. Hundratals offer för framför allt senapsgas har flyttat till Europa och Sverige. Det behövs en särskild mottagning för denna nya grupp av patienter i Sverige, skriver Faraidoun och Fazil Moradi. ()

Läkare bör erbjudas fortbildning i miljömedicin

Debatt 15 MAR 2018 Livsstilsfaktorer som rökning, kost, fysisk aktivitet och alkohol har en självklar plats i samtalet mellan läkare och patient. Det är dags att ge miljöfaktorer plats i samtalet, skriver Anna Oudin och medförfattare. ()

Delirium bör bedömas enhetligt och strukturerat i vården

Debatt 14 MAR 2018 Bristfällig kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal gör att det allvarliga tillståndet delirium är underdiagnostiserat och underbehandlat. Det konstaterar Yvonne A Johansson och medförfattare inför World Delirium Awareness Day. ()

Svårt att integrera vetenskaplig evidens inom kirurgin

Debatt 09 MAR 2018 Inom kirurgin leder resultat av kliniska studier sällan till förändring i klinisk praxis. Har svenska kirurger en särskild ovilja mot att rätta in sig i ledet och följa rekommenderade standardmetoder? undrar Pär Nordin och Andreas Wladis. (4 kommentarer)

Paradoxala resultat i jämförelse av sjukvård i 11 länder

Debatt 05 MAR 2018 I rapporten »Mirror, mirror« 2017 jämförs sjukvårdens resultat i 11 höginkomstländer. Rapportens paradoxala resultat illustrerar svårigheterna att jämföra och ranka olika sjukvårdssystem, skriver Gunnar Akner. (2 kommentarer)

Snedvriden debatt om psykisk ohälsa hos unga

Debatt 02 MAR 2018 I debatten om ökande psykisk ohälsa bland unga bör fokus riktas mot barn och ungdomar med psykiatriska tillstånd. Matti Cervin vill se en omfattande satsning på området, bland annat ett utvidgat uppdrag och rätt kompetens på BUP.  ()

Apropå! Att ha råd med en mänskligare vård

Debatt 27 FEB 2018 I dag marginaliseras allt fler med »oklara« diagnoser, med ökad ohälsa och i vissa fall självmordsrisk som följd, skriver Birgitta Peilot. Hon efterlyser en mänskligare vård, en ny helhetssyn i vården och en förändrad sjukdomssyn. (2 kommentarer)

Vårdpersonal bör vara öppna för att dra nytta av e-hälsa

Debatt 26 FEB 2018 E-hälsa kan ge bättre vård och stärka patientens ställning. Hälso- och sjukvårdspersonal bör engagera sig i debatten och i utveckling av nya möjliga arbetssätt, skriver Mikael Hoffmann och medförfattare. (1 kommentar)

Vi behöver en rättssäker och trygg sjukskrivningsprocess

Debatt 23 FEB 2018 Det är viktigt att det förs en diskussion om läkarens roll i sjukskrivningsprocessen inom såväl kåren som Läkarförbundet, skriver Margaretha Lööf-Johanson. (1 kommentar)

Cervixcancer ökar – ny analysutrustning misstänkt orsak

Debatt 21 FEB 2018 De senaste åren har en oroväckande ökning av antalet kvinnor med livmoderhalscancer noterats. Det är fullt möjligt att ökningen beror på att landstingen investerat i en modernare analysutrustning för cytologisk screening, skriver Erik Wilander. ()

Fortsatt okänd orsak till ökning av cervixcancer

Debatt 21 FEB 2018 I dagsläget kan vi inte med säkerhet säga vad orsaken till ökningen av cervixcancer är. Men det är tydligt att den i huvudsak inte kan tillskrivas övergången till vätskebaserad cytologi, skriver Joakim Dillner och medförfattare i en replik till ett inlägg i LT av Erik Wilander. ()

Psykisk ohälsa bland unga – förstärkt elevhälsoteam krävs

Debatt 21 FEB 2018 Ett förstärkt elevhälsoteam bör vara första linjens mottagning för elever med psykisk ohälsa, skriver Joakim Westerlund och medförfattare. (3 kommentarer)

Apropå! Journalen som kunskapskälla

Debatt 20 FEB 2018 Jag har använt information ur journaler och tagit fotografier av sjukdomen hos patienter där det ibland kan ifrågasättas på vilket vis jag har varit den behandlande läkaren. Jag vill inte gärna tänka att jag därmed blev en lagbrytare. Snälla, justera lagen, skriver Per-Olof Nyström apropå en krönika av Christian Unge i Läkartidningen. (4 kommentarer)

Bioidentiska hormoner bör kunna förskrivas

Debatt 19 FEB 2018 Mikroniserat progesteron bör finnas tillgängligt för förskrivning av läkare i Sverige. Endometriesäkerheten kan garanteras genom noggrann gynekologisk kontroll, skriver Hilde Löfqvist. (3 kommentarer)

Sänk saltet – för folkhälsans skull

Debatt 16 FEB 2018 Åtgärder mot det höga saltintaget inom befolkningen är en hörnsten i framtidens blodtrycksbehandling. Planer för minskat saltintag har tagits fram av Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Regeringen måste se till att planerna blir verklighet, skriver Mats Aurell och medförfattare. ()

Specialistbrist inom psykiatrin – en utmaning vi inte kan bortse från

Debatt 15 FEB 2018 Bristen på specialister inom psykiatrin är stor. Det är en utmaning vi inte kan bortse från, eftersom antalet läkare som erbjuds introduktionstjänst kommer att öka markant, skriver Sofia Rydgren Stale, Jonas Ålebring och Anders Lundberg i denna replik till en debattartikel i Läkartidningen. (3 kommentarer)

Riktlinjer saknar evidensstöd enligt GRADE

Debatt 15 FEB 2018 Socialstyrelsen har stor betydelse för att skapa god vård i Sverige. Arbetet bör bygga på systematisk kunskap och transparens, det vill säga ett evidensbaserat synsätt, skriver Göran Högberg. Socialstyrelsens rekommendation om psykopedagogisk behandling saknar evidensstöd enligt GRADE. ()

Psykopedagogisk behandling – en tidsbegränsad insats

Debatt 15 FEB 2018 Huruvida psykopedagogisk behandling ska användas som huvudintervention i stället för KBT, interpersonell psykoterapi, psykodynamisk terapi eller läkemedel är en fråga för den enskilda behandlaren, skriver företrädare för projektledningsgruppen för Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom i denna replik till Göran Högberg. (2 kommentarer)

Smärta oftast inte första symtom vid spinalt hematom

Debatt 14 FEB 2018 Okunskap om obstetrisk neuropati leder ofta till att ryggbedövning primärt ofta misstänks vara orsaken till spinalt hematom. Detta kan leda till onödiga undersökningar och oro, och till att smärtlindringstekniken misskrediteras, skriver Vibeke Moen och medförfattare. (1 kommentar)

Visst finns goda exempel på placeboeffekter

Debatt 13 FEB 2018 Placebo kan vara ett viktigt verktyg i arbetet med att hitta nya och bättre behandlingar, skriver Karin Jensen och Moa Pontén, apropå en medicinsk kommentar i Läkartidningen av Per Aspenberg. ()

Mer forskning behövs för förbättrad diagnostik av prostatacancer

Debatt 12 FEB 2018 Nyttan med prostatacancerscreening med PSA-prov skulle inte tydligt överväga de negativa effekterna, och kunskapen om kompletterande testmetoder är ännu inte tillräcklig. Därför kan Socialstyrelsen, i likhet med de flesta andra länder i världen, i nuläget inte rekommendera nationell screening. Det skriver Lars-Torsten Larsson, avdelningschef och ordförande i Socialstyrelsens nationella screeningråd, och medförfattare. (4 kommentarer)

Staten ska inte sätta kvalitetskriterier för fortbildning av läkare

Debatt 09 FEB 2018 Frågan om kvalitetssäkring av läkarnas fortbildning måste ägas av professionen. Svenska läkaresällskapet delar den problembild som målas upp i ett debattinlägg i Läkartidningen. Ingen ska behöva träffa en läkare som inte är väl uppdaterad. (6 kommentarer)

Apropå! Skolhälsovården som försvann

Debatt 08 FEB 2018 Skollagen från 2010 har drastiskt förändrat villkoren för barns välbefinnande i och med att begreppet hälsovård togs bort ur skolan. Dagens medicinska elevhälsa kan närmast liknas vid en rysk roulett, skriver Sophie Ekman.  (6 kommentarer)

Psykiatrin offras när AT ersätts med BT

Debatt 07 FEB 2018 Avskaffas AT i enlighet med det förslag som lagts fram försvinner obligatorisk tjänstgöring inom psykiatri. Detta kan få stora konsekvenser för psykiatrin, skriver Karl Lundblad och medförfattare. (2 kommentarer)

Ny lag blir tandlös utan stärkt primärvård

Debatt 07 FEB 2018 Den nya lagen om utskrivningsklara patienter blir tandlös om inte primärvården förstärks och får förändrat uppdrag, skriver Per Malm. (3 kommentarer)

Webbtidboken skapade »tombolamottagning«

Debatt 06 FEB 2018 Det sveper en våg av e-hälsa och digitalisering över vården. En del jublar, en del ryser, skriver Karin Lendrup, som i sviterna av ett digitaliseringsprojekt vidhåller att även sådana bör genomföras med ett vetenskapligt förhållningssätt. (2 kommentarer)

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.