Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Så sätter vi global hälsa i fokus i Sverige

Debatt 19 OKT 2018 Nu finns en plan för Sveriges insatser vad gäller global hälsa inom ramen för Agenda 2030. Bistånd har även fortsättningsvis en viktig roll, men vårt arbete med global hälsa omfattar mycket mer, konstaterar Anders Nordström, läkare och ambassadör för global hälsa på Utrikesdepartementet. (1 kommentar)

Viktigt att diskutera profylax mot neonatala GBS-infektioner

Debatt 18 OKT 2018 Det är angeläget att diskutera hur neonatala GBS-infektioner bäst kan förebyggas. Antibiotikaprofylax under förlossning kan minska, men inte helt eliminera risken för att barnet får en tidig GBS-sepsis, skriver Bo Jacobsson et al i denna replik till ett debattinlägg i Läkartidningen 40/2018 av Claes Schalén et al. ()

Ingen anledning att ifrågasätta intagnings-CTG

Debatt 15 OKT 2018 Intagnings-CTG är en effektiv metod som förespråkas på alla förlossningsenheter. Flera tidigare studier har missförstått användningen av intagnings-CTG och kommit till felaktiga slutsatser, skriver Lizza Parts (bilden) och Pelle G Lindqvist. (3 kommentarer)

Lägst kostnad ger ökad risk för felmedicinering

Debatt 12 OKT 2018 Det är dags att TLV omprövar spotmarknadsstrategin vid uppköp av läkemedel och övergår till att upphandla läkemedel för två år i taget, skriver Ulf Paulsson (»patient med kunskaper om inköpsstrategier«). (3 kommentarer)

SLF student kräver hållbara studiemiljöer

Debatt 08 OKT 2018 Den psykiska ohälsan bland Sveriges läkarstudenter får inte fortsätta att öka. Det ligger inte bara i studenternas intresse utan är en angelägenhet försåväl hälso- och sjukvården som våra framtida patienter, skriver företrädare för SLF student. ()

Ompröva blodtrycksmål för typ 2-diabetes snarast

Debatt 05 OKT 2018 Staffan Björck ifrågasätter Socialstyrelsens rekommendation för målblodtryck gällande personer med typ 2-diabetes. Dagens behandlingsmål kan lågt räknat ha inneburit en femårseffekt i storleksordningen 1 000 onödiga stroke eller hjärtinfarkter hos personer med diabetes i Sverige, skriver han. (4 kommentarer)

Nu kommer NEWS2 – bör införas brett nationellt

Debatt 04 OKT 2018 En översatt reviderad version av det tidiga varningssystemet NEWS lanseras i oktober 2018. NEWS2 rekommenderas bli nationellt gällande. Varje vårdinrättning bör anpassa insatserna utfrån sin organisation och sina resurser, skriver Therese Djärv och medförfattare. (3 kommentarer)

Viktigt att se till hela bilden vid smärtproblematik

Debatt 04 OKT 2018 När det gäller smärta – och särskilt ländryggsvärk – finns det i dag många bra prevalensstudier att luta sig mot när man ska utreda orsaken till besvären, skriver Johan Hambraeus i denna slutreplik gällande en ABC-artikel om smärta i LT som han kritiserat. (3 kommentarer)

Dags att optimera profylax mot neonatala GBS-infektioner

Debatt 28 SEP 2018 Riktad antibiotikaprofylax är effektivare baserad på påvisande av grupp B-streptokocker hos mödrar än på maternella riskfaktorer. Förväntad minimal morbiditet, mortalitet och omfattning av hjärnskador innebär humanitära och samhällsekonomiska vinster, skriver Claes Schalén och medförfattare. (1 kommentar)

Cochranekontrovers: Är HPV-vacciner säkra?

Debatt 28 SEP 2018 Forskare vid Cochrane Nordic i Köpenhamn och universitetet i Oxford är oense med ledningen för Cochrane om en Cohraneöversikt gällande säkerheten hos HPV-vacciner. Jag ska här inte välja sida i konflikten men försöka besvara frågan: är HPV-vacciner säkra för de vaccinerade? skriver Inge Axelsson. (2 kommentarer)

Förlegat om smärta i nacke och rygg

Debatt 25 SEP 2018 Det är viktigt att det som skrivs om långvarig smärta inte ytterligare stigmatiserar smärtpatienterna, skriver Johan Hambreus som anser att en ABC-artikeln i LT riskerar att bidra till att fördomar stärks och behandlingsbara smärttillstånd missas. ()

ABC-artiklar baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag

Debatt 25 SEP 2018 Ryggsmärta är ett vanligt symtom på såväl ofarliga som farliga tillstånd, och att inte beskriva specifika diagnoser skulle te sig märkligt och inte uppfylla syftet med en ABC-artikel, skriver Helena Brisby i denna replik till Johan Hambraeus. (2 kommentarer)

Satsa på Cochrane i Sverige

Debatt 21 SEP 2018 Cochrane Sverige bör få stöd för att utveckla evidensbaserad medicin i Sverige, inklusive en nationell licens för Cochrane för alla IP-adresser i landet, skriver Inge Axelsson och medförfattare. (1 kommentar)

Överdiagnostik – minerat fält med obeforskade konsekvenser

Debatt 20 SEP 2018 Överbehandling, överanvändning av test och överdiagnostik uppmärksammas allt mer. Forskningsfältet tycks dock vara starkt minerat, skriver Oskar Lindfors. (4 kommentarer)

Dubbel trombocythämning – viktigt att tänka på blödningsrisk

Debatt 19 SEP 2018 Författarna till en översiktsartikel i LT rekommenderar protonpumpshämmare till högriskpatienter som förskrivs dubbel trombocythämning. Vad som inte tas upp i artikeln är blödningsrisken vid samtidig infektion med H pylori, konstaterar Peter Benno och Per M Hellström. ()

Polariserad debatt om riktlinjer skymmer viktiga frågor

Debatt 12 SEP 2018 Debatten om Socialstyrelsens nya riktlinjer för ångest och depression har varit polariserad och inte konstruktiv. Diskussionen bör inte handla om PDT eller KBT utan om evidensbaserade metoder och kompetensbrist, skriver Lise Bergman Nordgren och medförfattare. ()

AT-rankningen – mycket väsen om ingenting?

Debatt 07 SEP 2018 Mycket väsen har förts om årets AT-rankning, och stora växlar dras på en subjektiv enkät. Det enklaste sättet att tolka resultaten är att svensk AT på det hela taget håller mycket hög kvalitet och uppfyller läkarnas förväntningar, skriver Lars Breimer. ()

Primärvården måste stärkas, men inte genom kvällsmottagning

Debatt 07 SEP 2018 Förslaget att vårdcentralerna ska hålla öppet längre på kvällstid kommer inte att locka läkare till primärvården, anser Mikael Ekholm. Han är övertygad om att läkare inte vill vara schemalagda fram till klockan 22.00. (8 kommentarer)

Läkare måste kräva en ambitiös klimatpolitik

Debatt 06 SEP 2018 Sätt igång! Vi har inte en dag att förlora, skriver Lotta Velin, läkarstudent och representant för Sveriges unga på FN:s nästa klimatmöte. Läkare har makt och med makt följer ansvar, konstaterar hon. (3 kommentarer)

Det svenska screeningprogrammet är en stor framgång

Debatt 06 SEP 2018 Med hittills över 6 000 räddade levnadsår är det svenska screeningprogrammet för bukaortaaneurysm en stor framgång, skriver Anders Wanhainen och medförfattare i denna slutreplik till Minna Johansson och medarbetare i debatten om bukaortascreening. (14 kommentarer)

Stor enighet om att screening för bukaortaaneurysm räddar liv

Debatt 05 SEP 2018 I en artikel i Lancet ifrågasätts nyttan av screening för bukaortaaneurysm. Studien är behäftad med allvarliga brister, skriver Anders Wanhainen et al. Randomiserade studier visar att screening halverar dödligheten och är kostnadseffektiv, vilket bekräftats i en stor studie av det svenska screeningprogrammet, påpekar de. ()

Dags för oberoende granskning av det svenska screeningprogrammet

Debatt 05 SEP 2018 Nyligen beslutade Danmark att inte införa screening för bukaortaaneurysm då det är osäkert om nyttan överväger skadan. Screening rekommenderades i Sverige av Socialstyrelsen 2016. Utredningen gjordes i huvudsak av kärlkirurger med ansvar för screening. Det är dags för en oberoende granskning, skriver Minna Johansson et al i denna replik på ett debattinlägg i LT. (12 kommentarer)

Värderingen av ett QALY varierar

Debatt 04 SEP 2018 NT-rådet välkomnar och uppmuntrar en debatt kring samhällets betalningsvilja för insatser i hälso- och sjukvård. Men denna debatt bör föras på den politiska nivån, skriver Gerd Lärfars och Gustaf Befrits i denna kommentar till ett debattinlägg i Läkartidningen. (5 kommentarer)

Riksdags- vs landstingsval – dags att driva på för skilsmässa

Debatt 03 SEP 2018 Vi föreslår att Läkarförbundet tillsammans med andra fackförbund som representerar anställda i vården driver förslaget om skilda valdagar. Oavsett vilka lösningar man vill se på sjukvårdens problem och utmaningar är det av värde med ökad öppen debatt, skriver Magnus Forssblad och Tycho Tullberg. (8 kommentarer)

Fortfarande oklarheter kring debattartikel med Alliansen

Debatt 30 AUG 2018 Trots försöket att förtydliga är det fortfarande oklart om det var Heidi Stensmyrens eget initiativ att skriva under allianspartiernas debattartikel, skriver Simon Larsson och medförfattare i denna slutreplik till en debatt i LT. Det är även oklart om förbundet bjöd in partierna eller tvärt om, anser författarna. (14 kommentarer)

Läkarförbundet driver krav på reglerad fortbildning

Debatt 29 AUG 2018 För att hälso- och sjukvården inte ska gå miste om den potential som AI i vården innebär krävs satsningar på grund- och vidareutbildning samt fortbildning för specialister, skriver Heidi Stensmyren och Sofia Rydgren Stale. ()

En miljon högskoleår, men först ett systemfel

Debatt 28 AUG 2018 Hur kommer det sig att Sveriges kanske mest högutbildade och därmed kostsamma yrkeskår har sämre teknik på jobbet än vad tonåringar har på sin fritid i ett land med internationellt erkända systemutvecklare? undrar Peder af Geijerstam. (8 kommentarer)

Valet, vården och makten

Debatt 27 AUG 2018 I Dagens Nyheter/Ipsos opinionsmätning i juni i år var vården den viktigaste valfrågan. Frågan är dock hur mycket makt politiker har över den praktiska sjukvården, skriver Lars Jacobsson. ()

Mindfulness vid depression – inte sämre än något annat

Debatt 24 AUG 2018 Region Skåne föreslår mindfulness vid depression på vårdcentraler. Idén är visserligen befängd eftersom det saknas rimligt vetenskapligt stöd, men om patienten möts av en engagerad mindfulnessinstruktör kan det säkert vara till nytta, skriver Rolf Holmqvist. (1 kommentar)

Artikelförfattarna har missat något väsentligt

Debatt 23 AUG 2018 Eftersom Läkarförbundet är partipolitiskt obundet kan vi skriva debattartiklar tillsammans med politiker när sakpolitiken överensstämmer med de lösningar för hälso- och sjukvården som vi arbetar för, skriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i denna replik på en debattartikel i LT. (4 kommentarer)

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.