Annons
Annons
Annons Annons
bild

Debatten skymmer frågan om bristen på kompetens

Debatt 12 SEP 2018 Debatten om Socialstyrelsens nya riktlinjer för ångest och depression har varit polariserad och inte konstruktiv. Diskussionen bör inte handla om PDT eller KBT utan om evidensbaserade metoder och kompetensbrist, skriver Lise Bergman Nordgren och medförfattare.

AT-rankningen – mycket väsen om ingenting?

bild

Debatt 07 SEP 2018 Mycket väsen har förts om årets AT-rankning, och stora växlar dras på en subjektiv enkät. Det enklaste sättet att tolka resultaten är att svensk AT på det hela taget håller mycket hög kvalitet och uppfyller läkarnas förväntningar, skriver Lars Breimer.

Annons

Läkare måste kräva en ambitiös klimatpolitik

bild

Debatt 06 SEP 2018 Sätt igång! Vi har inte en dag att förlora, skriver Lotta Velin, läkarstudent och representant för Sveriges unga på FN:s nästa klimatmöte. Läkare har makt och med makt följer ansvar, konstaterar hon. (3 kommentarer)

Slutreplik gällande screening för bukaortaaneurysm Bukaortascreening är en stor framgång

bild

Debatt 06 SEP 2018 Med hittills över 6 000 räddade levnadsår är det svenska screeningprogrammet för bukaortaaneurysm en stor framgång, skriver Anders Wanhainen och medförfattare i denna slutreplik till Minna Johansson och medarbetare i debatten om bukaortascreening. (14 kommentarer)

bild

Stor enighet om att screening för bukaortaaneurysm räddar liv

Debatt 05 SEP 2018 I en artikel i Lancet ifrågasätts nyttan av screening för bukaortaaneurysm. Studien är behäftad med allvarliga brister, skriver Anders Wanhainen et al. Randomiserade studier visar att screening halverar dödligheten och är kostnadseffektiv, vilket bekräftats i en stor studie av det svenska screeningprogrammet, påpekar de.

Replik angående screening för bukaortaaneurysm: Dags för oberoende granskning av bukaortascreening

bild

Debatt 05 SEP 2018 Nyligen beslutade Danmark att inte införa screening för bukaortaaneurysm då det är osäkert om nyttan överväger skadan. Screening rekommenderades i Sverige av Socialstyrelsen 2016. Utredningen gjordes i huvudsak av kärlkirurger med ansvar för screening. Det är dags för en oberoende granskning, skriver Minna Johansson et al i denna replik på ett debattinlägg i LT. (11 kommentarer)

Satsa på Cochrane i Sverige

Debatt 21 SEP 2018 Cochrane Sverige bör få stöd för att utveckla evidensbaserad medicin i Sverige, inklusive en nationell licens för Cochrane för alla IP-adresser i landet, skriver Inge Axelsson och medförfattare.

Överdiagnostik – minerat fält med obeforskade konsekvenser

bild

Debatt 20 SEP 2018 Överbehandling, överanvändning av test och överdiagnostik uppmärksammas allt mer. Forskningsfältet tycks dock vara starkt minerat, skriver Oskar Lindfors. (2 kommentarer)

Dubbel trombocythämning – viktigt att tänka på blödningsrisk

bild

Debatt 19 SEP 2018 Författarna till en översiktsartikel i LT rekommenderar protonpumpshämmare till högriskpatienter som förskrivs dubbel trombocythämning. Vad som inte tas upp i artikeln är blödningsrisken vid samtidig infektion med H pylori, konstaterar Peter Benno och Per M Hellström.

Sjukhuset som får bra betyg av sina läkare

Inledare 19 SEP 2018 Ålands centralsjukhus uppskattas av sina läkare. En viktig del i att driva vården där är dock de svenska AT-läkarnas närvaro. När Läkartidningen besöker sjukhuset finns det åtta AT-läkare där.

Läkarkåren behövs för Vision e-hälsa 2025

Signerat 18 SEP 2018 »Vi har vant oss vid betydligt snabbare teknik i privatlivet.«

Hanteringen måste bli bättre vid sjukskrivning

Signerat 11 SEP 2018 »Individen får nu vänta längre på besked och läkarna tvingas lägga alltmer tid på pappersarbete.«

Primärvården måste stärkas, men inte genom kvällsmottagning

bild

Debatt 07 SEP 2018 Förslaget att vårdcentralerna ska hålla öppet längre på kvällstid kommer inte att locka läkare till primärvården, anser Mikael Ekholm. Han är övertygad om att läkare inte vill vara schemalagda fram till klockan 22.00. (8 kommentarer)

Replik från NT-rådet: Värderingen av ett QALY varierar

bild

Debatt 04 SEP 2018 NT-rådet välkomnar och uppmuntrar en debatt kring samhällets betalningsvilja för insatser i hälso- och sjukvård. Men denna debatt bör föras på den politiska nivån, skriver Gerd Lärfars och Gustaf Befrits i denna kommentar till ett debattinlägg i Läkartidningen. (5 kommentarer)

bild

Riksdags- vs landstingsval – dags att driva på för skilsmässa

Debatt 03 SEP 2018 Vi föreslår att Läkarförbundet tillsammans med andra fackförbund som representerar anställda i vården driver förslaget om skilda valdagar. Oavsett vilka lösningar man vill se på sjukvårdens problem och utmaningar är det av värde med ökad öppen debatt, skriver Magnus Forssblad och Tycho Tullberg. (8 kommentarer)

Fortfarande oklarheter kring debattartikel med Alliansen

Debatt 30 AUG 2018 Trots försöket att förtydliga är det fortfarande oklart om det var Heidi Stensmyrens eget initiativ att skriva under allianspartiernas debattartikel, skriver Simon Larsson och medförfattare i denna slutreplik till en debatt i LT. Det är även oklart om förbundet bjöd in partierna eller tvärt om, anser författarna. (14 kommentarer)

Läkarförbundet driver krav på reglerad fortbildning

Debatt 29 AUG 2018 För att hälso- och sjukvården inte ska gå miste om den potential som AI i vården innebär krävs satsningar på grund- och vidareutbildning samt fortbildning för specialister, skriver Heidi Stensmyren och Sofia Rydgren Stale. ()

Här vill läkare ta makten med ett eget parti

Inledare 29 AUG 2018 2014 hade Vård för pengarna sju läkare som kandiderade till landstingsfullmäktige, på årets valsedel är de fem. ()

Annons Annons

Handledning måste bygga på hög kvalitet

Signerat 28 AUG 2018 »De vädrar morgonluft och börjar planera för att placera ST-läkare på enheter som är svåra att bemanna.« (1 kommentar)

En miljon högskoleår, men först ett systemfel

Debatt 28 AUG 2018 Hur kommer det sig att Sveriges kanske mest högutbildade och därmed kostsamma yrkeskår har sämre teknik på jobbet än vad tonåringar har på sin fritid i ett land med internationellt erkända systemutvecklare? undrar Peder af Geijerstam. (8 kommentarer)

Valet, vården och makten

Debatt 27 AUG 2018 I Dagens Nyheter/Ipsos opinionsmätning i juni i år var vården den viktigaste valfrågan. Frågan är dock hur mycket makt politiker har över den praktiska sjukvården, skriver Lars Jacobsson. ()

Mindfulness vid depression – inte sämre än något annat

Debatt 24 AUG 2018 Region Skåne föreslår mindfulness vid depression på vårdcentraler. Idén är visserligen befängd eftersom det saknas rimligt vetenskapligt stöd, men om patienten möts av en engagerad mindfulnessinstruktör kan det säkert vara till nytta, skriver Rolf Holmqvist. (1 kommentar)

Annons Annons

Artikelförfattarna har missat något väsentligt

Debatt 23 AUG 2018 Eftersom Läkarförbundet är partipolitiskt obundet kan vi skriva debattartiklar tillsammans med politiker när sakpolitiken överensstämmer med de lösningar för hälso- och sjukvården som vi arbetar för, skriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i denna replik på en debattartikel i LT. (4 kommentarer)

Stödjer förbundet aktivt ett av regeringsalternativen?

Debatt 23 AUG 2018 Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren uppgav på debattplats i Göteborgs-Posten i juli att hon är beredd att satsa på Allianspartiernas primärvårdsreform. Står hela centralstyrelsen bakom beslutet eller är det Heidi Stensmyren som privatperson som står för dessa åsikter? undrar Simon Larsson med flera. (3 kommentarer)

Ett QALY är värt mer än två miljoner kronor

Debatt 20 AUG 2018 Trafikverket har nyligen höjt värdet av ett statistiskt liv från 24 till 40,5 miljoner kronor. Det motsvarar ett värde per QALY på 2,4 miljoner kronor. Detta bör utgöra ny referenspunkt i sjukvårdens prioriteringsbeslut. ()

Strokepatienter ska få vård i tid – även vid dåligt väder

Debatt 17 AUG 2018 Man kan fråga sig om vi, Nationella arbetsgruppen för stroke eller andra läkare är de som är bäst lämpade att diskutera helikopterteknik, skriver Vilhelm Sjögren och medförfattare i denna slutreplik om tillgängligheten till trombektomi i norra delarna av landet. ()

Snabbspår är ett initiativ som välkomnas

Inledare 15 AUG 2018 Jonatan Halle, ST-läkare på akutmottagningen, tycker att snabbspåret fungerar bra och att det bidrar till att göra arbetet på akutmottagningen strukturerat. ()

När festivalen är slut fortsätter arbetet

Signerat 14 AUG 2018 »Om vi vågar tala om normer och värderingar i vården blir vi också tryggare i mötet med patienten.« ()

Leverbytesprogram – framtid för Sverige?

Debatt 09 AUG 2018 Trots att det årligen görs cirka 200 levertransplantationer i Sverige har väntetiderna ökat, precis som för andra organ. Vi vill väcka tanken på att införa ett bytesprogram för leverdonation, skriver Tommy Andersson och medförfattare. ()

Elevhälsa på egen risk

Debatt 06 AUG 2018 SKL:s Uppdrag psykisk hälsa har nyligen lanserat en »betaversion« av metodstöd för elevhälsa och uppmanar slutanvändarna vara med och utveckla materialet. I stället för att chansa på att ogranskade råd ska hjälpa unga att må psykiskt bättre kunde SKL överväga att samarbeta med experter och forskare inom området, anser debattörerna. ()

I väntan på mer evidens får alla vara med och bidra med sin bästa praxis

Debatt 06 AUG 2018 Vi har under flera år haft kontakt med representanter för alla elevhälsans professioner och materialet bygger på denna kunskap samt den evidens som trots allt finns – och finns redovisad i materialet. Det skriver Ing-Marie Wieselgren i en replik om metodstöd för elevhälsa. ()

Apropå! Lång väntan på akut behandling

Debatt 06 AUG 2018 Cirka 18 timmars väntan på behandling av sepsis och sannolikt nekrotiserande fasciit är onekligen lång tid, konstaterar Ingegerd Odar-Cederlöf. Hennes slutsats: Den begränsade akutmottagningen på NKS kan behållas, men då måste det skapas en eller två vanliga akutmottagningar med stor kapacitet. (3 kommentarer)

Många med kronisk systolisk hjärtsvikt behandlas inte optimalt

Debatt 03 AUG 2018 Två år efter godkännandet är det bara cirka 20 procent av aktuella patienter med kronisk systolisk hjärtsvikt som fått sakubitril–valsartan, den bevisat bästa behandlingen. Variationen är också stor mellan olika landsting. Ett bättre ordnat införande av denna livsförlängande behandling behövs, anser artikelförfattarna. (6 kommentarer)

ADHD – modediagnosen som inte försvann

Debatt 31 JUL 2018 Särregler och specialarrangemang runt ADHD och dess medicinering ger bilden av att det handlar om ett undantag från normal psykiatrisk verksamhet. Om inte regelverket reformeras riskerar diagnosen att fortsätta att befinna sig i periferin, och en stor andel av psykiatrins patienter får vänta oförsvarligt länge på diagnos och behandling. Det menar Olle Hollertz. (7 kommentarer)

Listning på läkare är det nya svarta

Signerat 25 JUL 2018 »Det är förlegat med ett system som har inbyggda omstarter …«, skriver Heidi Stensmyren. (3 kommentarer)

Annons Annons

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.