Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Triagering på digital väg ska nu undersökas

Inledare 15 JAN 2019 I dag finns det inte så mycket forskning om digital triagering. Men Artin Entezarjou, AT-läkare och doktorand på Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet, och hans team kommer att inleda en studie där vårdpersonal ska intervjuas om hur det har gått att använda digitala anamneser. ()

Om vikten av att vara redo för en kris

Inledare 09 JAN 2019 I samtliga fall lyckades dessa läkare tillsammans med annan personal hantera de olika händelserna. Med distans till de olika händelserna nämner de dock vikten av att vara förberedd för det oväntade. Det innebär som Christer Petersson säger att »öva, öva, öva«. ()

Sorg och oro när »läkarvård« ska läggas ner

Inledare 19 DEC 2018 – Tyvärr tror jag att nedläggningen kommer att leda till att många far illa, säger Marcus Palmstierna, överläkare med ansvar för heldygnsvården. ()

Viktigt att nå forskning via open access

Inledare 05 DEC 2018 Den svenska positionen är i korthet »att man vill byta affärsmodell så att man i stället för prenumerationer ska betala för att få forskningsartiklar publicerade och för att allt som publiceras av svenska forskare ska ligga öppet globalt«. ()

#Metoo-uppropet har inspirerat till förändring

Inledare 20 NOV 2018 Denna grupp enades så småningom om ett upprop mot sexuella trakasserier, övergrepp och sexism inom sjukvården kallat #utantystnadsplikt. ()

Spelberoende är allvarligt – men hjälp finns

Inledare 14 NOV 2018 »Spelberoende är ett allvarligt tillstånd, som är mycket aktuellt i Sverige i dag. Ungefär 2 procent av den svenska befolkningen har spelproblem, och varje år tillkommer omkring 100000 problemspelare.« ()

Hyrläkarfrågan handlar även om arbetsmiljö

Inledare 31 OKT 2018 Hyrläkarfrågan innehåller dock fler komponenter än antalet inhyrda läkare och kostnaderna för dessa. En sådan komponent är vikten av en bra arbetsmiljö för existerande personal. ()

Läkare utan gränser har vuxit rejält

Inledare 17 OKT 2018 Elin Folkesson, som är infektionsläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, har varit iväg 14 gånger. Hon menar att det är givande att arbeta under andra omständigheter än de som gäller hemma i Sverige. ()

Södertäljes akutmodell väcker tankar

Inledare 10 OKT 2018 – Förr kunde man bli klassad som kirurgpatient, få vänta på kirurgen – som sedan tyckte att man var medicinpatient. Så fick man vänta på medicinläkaren … Nu delar vi in patienterna efter hur sjuka de är. Det är lättare att jobba som det är nu, eftersom det inte är så mycket tjafs om var patienten ska vara, säger Josefine Ylitalo, som är specialist i akutsjukvård och allmänmedicin. ()

Hos oss är vetenskapen alltid i fokus

Inledare 01 OKT 2018 Det finns således mycket vetande att ta del av redan i ett enskilt nummer av Läkartidningen. För detta ska alla som bidrar med artiklar ha ett stort tack. ()

En påminnelse om behovet av ny primärvård

Inledare 26 SEP 2018 »Hon uppvaktar pensionerade distriktsläkare, rekryterar andra specialister och tycker att man måste vara öppen för flexibla arbetssätt. På Hammarstrands hälsocentral arbetar till exempel en läkare halva året i Hammarstrand och halva året från Bolivia med hjälp av distansteknik.« ()

Sjukhuset som får bra betyg av sina läkare

Inledare 19 SEP 2018 Ålands centralsjukhus uppskattas av sina läkare. En viktig del i att driva vården där är dock de svenska AT-läkarnas närvaro. När Läkartidningen besöker sjukhuset finns det åtta AT-läkare där. ()

Här vill läkare ta makten med ett eget parti

Inledare 29 AUG 2018 2014 hade Vård för pengarna sju läkare som kandiderade till landstingsfullmäktige, på årets valsedel är de fem. ()

Snabbspår är ett initiativ som välkomnas

Inledare 15 AUG 2018 Jonatan Halle, ST-läkare på akutmottagningen, tycker att snabbspåret fungerar bra och att det bidrar till att göra arbetet på akutmottagningen strukturerat. ()

Utbildning i smärta viktig för alla läkare

Inledare 23 JUL 2018 Av artikeln framgår bland annat att utbildning i smärtmedicin inom landets läkarprogram tycks vara bristfällig, att det finns brister även på vissa specialistutbildningar och att det finns kunskapsluckor hos kliniskt aktiva läkare. ()

Platsbristen är fortfarande en stor utmaning

Inledare 04 JUL 2018 – Finns kapacitet på andra håll – hos privata aktörer till exempel – får landstingen lägga partipolitik och åsikter åt sidan och göra det som är bäst för medborgarna, säger Karin Båtelson också. ()

Arbete i ett annat land berikar vården

Inledare 20 JUN 2018 Samtidigt ser han att vården i Nya Zeeland har mycket att lära av hur det fungerar i Sverige. Digitaliseringen ligger efter och stora delar av journalen skrivs för hand. När något går fel är fokus inte på brister i verksamheten utan på den enskilde läkaren eller sjuksköterskan. ()

Sylf visar att AT-rekrytering kan förbättras

Inledare 13 JUN 2018 Att alla som söker en AT-tjänst ska känna att de fått en rättvis prövning är naturligtvis svårt att uppnå. Men Sylfs arbete för en »schyst« bedömning är ett bra steg på vägen mot ett sådant mål. ()

Om vikten av att »facebooka« enligt reglerna

Inledare 30 MAJ 2018 Ulrika Sandén är jurist och forskare i medicinsk juridik vid Umeå universitet. Hennes råd är att inte diskutera patienter över huvud taget i sociala medier, inte ens avidentifierade och inte heller i slutna grupper. ()

Läs på inför förslag om ny primärvård!

Inledare 23 MAJ 2018 »Att överhuvudtaget prata om att erbjuda fast läkare i primärvården till dem som vill är att säga att det behövs fler allmänläkare i primärvården. Där är min inställning att vi inte bara kan förtydliga den delen i lagstiftningen utan att också föreslå hur vi ska nå det målet. Det kommer att finnas med sådana förslag«, säger hon till exempel. ()