Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Sjukhuset som får bra betyg av sina läkare

Inledare 19 SEP 2018 Ålands centralsjukhus uppskattas av sina läkare. En viktig del i att driva vården där är dock de svenska AT-läkarnas närvaro. När Läkartidningen besöker sjukhuset finns det åtta AT-läkare där. ()

Här vill läkare ta makten med ett eget parti

Inledare 29 AUG 2018 2014 hade Vård för pengarna sju läkare som kandiderade till landstingsfullmäktige, på årets valsedel är de fem. ()

Snabbspår är ett initiativ som välkomnas

Inledare 15 AUG 2018 Jonatan Halle, ST-läkare på akutmottagningen, tycker att snabbspåret fungerar bra och att det bidrar till att göra arbetet på akutmottagningen strukturerat. ()

Utbildning i smärta viktig för alla läkare

Inledare 23 JUL 2018 Av artikeln framgår bland annat att utbildning i smärtmedicin inom landets läkarprogram tycks vara bristfällig, att det finns brister även på vissa specialistutbildningar och att det finns kunskapsluckor hos kliniskt aktiva läkare. ()

Platsbristen är fortfarande en stor utmaning

Inledare 04 JUL 2018 – Finns kapacitet på andra håll – hos privata aktörer till exempel – får landstingen lägga partipolitik och åsikter åt sidan och göra det som är bäst för medborgarna, säger Karin Båtelson också. ()

Arbete i ett annat land berikar vården

Inledare 20 JUN 2018 Samtidigt ser han att vården i Nya Zeeland har mycket att lära av hur det fungerar i Sverige. Digitaliseringen ligger efter och stora delar av journalen skrivs för hand. När något går fel är fokus inte på brister i verksamheten utan på den enskilde läkaren eller sjuksköterskan. ()

Sylf visar att AT-rekrytering kan förbättras

Inledare 13 JUN 2018 Att alla som söker en AT-tjänst ska känna att de fått en rättvis prövning är naturligtvis svårt att uppnå. Men Sylfs arbete för en »schyst« bedömning är ett bra steg på vägen mot ett sådant mål. ()

Om vikten av att »facebooka« enligt reglerna

Inledare 30 MAJ 2018 Ulrika Sandén är jurist och forskare i medicinsk juridik vid Umeå universitet. Hennes råd är att inte diskutera patienter över huvud taget i sociala medier, inte ens avidentifierade och inte heller i slutna grupper. ()

Läs på inför förslag om ny primärvård!

Inledare 23 MAJ 2018 »Att överhuvudtaget prata om att erbjuda fast läkare i primärvården till dem som vill är att säga att det behövs fler allmänläkare i primärvården. Där är min inställning att vi inte bara kan förtydliga den delen i lagstiftningen utan att också föreslå hur vi ska nå det målet. Det kommer att finnas med sådana förslag«, säger hon till exempel. ()

En realistisk övning gav råg i ryggen

Inledare 09 MAJ 2018 »Det väller ut skadade – vissa går själva, andra hämtas på bår. Alla är blodiga med sönderrivna kläder. När rullbårarna tar slut får akutpersonal dra de skadade på madrasser på golvet.«  ()

Låt läkare ta plats även inom politiken

Inledare 25 APR 2018 Med tanke på hälso- och sjukvårdens grundläggande vikt inom det svenska samhället är det lätt att säga att det finns en kompetens inom läkarkåren (och andra yrken inom vården) som bör kunna bidra till ett konstruktivt arbete i riksdagen. ()

Dags att lära sig mer om tillstånd som orsakar lidande

Inledare 18 APR 2018 Detta seminarium kommer att belysa två svåra sjukdomstillstånd som förorsakar stort lidande och ofta har ett långdraget, ibland kroniskt, förlopp. Det är viktigt för alla som arbetar inom sjukvården att ha kunskaper om dessa tillstånd. ()

Patienter som vill byta läkare möts med regler

Inledare 11 APR 2018 – Juridiskt sett är det väldigt tydligt. En patient får självklart ha önskemål – men den som vägrar bli behandlad av en viss medarbetare anses tacka nej till erbjuden vård, säger Eivor Blomqvist. ()

Överbeläggning måste lösas av arbetsgivaren

Inledare 29 MAR 2018 »Jag tror att det här är en permanent kris som vi kommer att ha under hela min livstid.« ()

Möt handledare som inspirerar och engagerar

Inledare 21 MAR 2018 Tyvärr fungerar inte handledningen bra på alla platser inom vården. Det är därför glädjande att det finns ett tydligt fackligt engagemang i frågan. Exempelvis kommer Sylf, Sveriges yngre läkares förening, i dagarna med en ny handledningspolicy. I den skriver man att utbildningen måste ses som en naturlig del av sjukvården och bör prioriteras. ()

Den vanliga läkaren visas via statistiken

Inledare 14 MAR 2018 »Sveriges vanligaste läkare hastar fram i korridorerna på ett stort sjukhus i en storstadsregion. Hen är specialist i allmänmedicin, internmedicin eller kirurgi, tjänar i genomsnitt 75 000 kronor i månaden och är rätt nöjd med sin lön.« ()

Fina förslag men de ska också bli verklighet

Inledare 28 FEB 2018 »Svaren är djupt samstämmiga: partierna vill korta vårdköerna, öka tillgängligheten och bygga ut primärvården.« ()

Vård måste bort när pengarna har tagit slut

Inledare 21 FEB 2018 – Vi fackliga varslades om att det fanns en stor oro i regionledningen för att man inte skulle kunna betala ut personalens decemberlöner före jul, för att man hade för dålig likviditet. Det har aldrig någonsin hänt tidigare, säger Sara Sehlstedt. ()

Möt läkaren som gärna berättar om sina misstag

Inledare 13 FEB 2018 Christian Unge, till vardags överläkare i internmedicin och verksam inom funktionsområde akut (akutkliniken) på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, har med åren blivit mer medveten om sina misstag i arbetet och rädd för att begå nya. ()

Videomötet har en given plats inom sjukvården

Inledare 07 FEB 2018 I Region Östergötland finns »Digitala vårdcentralen«. Dit kan patienterna vända sig för »lindriga besvär som förkylning, hosta eller ögoninflammation.« (2 kommentarer)