Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Välfärdskommissionens viktiga och svåra uppdrag

Signerat 18 FEB 2020 Välfärdssystemen är inte statiska – de måste moderniseras och utvecklas för att räcka till och hålla hög kvalitet. ()

Det går framåt med BT –  men ännu finns mycket att göra

Signerat 12 FEB 2020 Det är en styrka att vi har arbetat med frågan under ett drygt årtionde och att den har hunnit förankrats i vår organisation på bredden och djupet. ()

Kontinuitet leder till effektivitet

Signerat 28 JAN 2020 Det räcker inte med att bara ha god tillgång till läkare – hur resurser används avgör om vården blir effektiv. (3 kommentarer)

Var rädd om din tid  – särskilt din övertid

Signerat 21 JAN 2020 Övertid handlar om mer än bara ersättningen. Det handlar om hållbara arbetsförhållanden. ()

Nyårskarameller

Signerat 14 JAN 2020 Läkarförbundet kommer att driva frågan in i kaklet för att regeringen och samarbetspartierna ska gå i land med de utlovade förbättringarna. ()

Läkare kan leda utvecklingen framåt

Signerat 17 DEC 2019 Många läkare är utmärkta chefer, men många som i dag är chefer hade inte blivit det om det inte varit för att kollegor hade uppmanat dem att ta den rollen. (1 kommentar)

Komplementär och alternativ medicin – vad kan vi lära oss?

Signerat 04 DEC 2019 Kanske är KAM:s popularitet ett tecken på misslyckande hos skolmedicinen? Med stress, svår arbetsmiljö, dålig kontinuitet och  tidsbrist finns det inte alltid tid att motivera och förklara och göra patienten så delaktig i vården som patientsäkerhetslagen kräver. (1 kommentar)

Universitetsronden – en resa genom Sverige

Signerat 26 NOV 2019 Eftersom läkarutbildningen genomgår en av de största moderniseringarna på flera decennier har vi ägnat en ansenlig tid av mötet åt att djupdyka i hur universiteten förbereder denna förändring. ()

Mamma, varför gråter du?

Signerat 19 NOV 2019 Dysfunktionella arbetsplatser med kränkningar levererar inga bra resultat. (1 kommentar)

Dold skatt i bristfälliga socialförsäkringar

Signerat 12 NOV 2019 Många får en försäkring via sina fackförbund, som ofta erbjuder generösa gruppförsäkringar för att stötta sina medlemmar – så även Sveriges läkarförbund. ()

Läkarförbundet anmäler Sverige till EU-kommissionen

Signerat 29 OKT 2019 Många av våra medlemmar vittnar om en helt annan verklighet – en verklighet där utbildningsstopp är mer rutin än undantag … ()

NKS-politikerna borde ha lyssnat på professionen

Signerat 23 OKT 2019 För att sjukvårdssystemet ska framstå som pålitligt för medarbetare, patienter och medborgare, är det helt nödvändigt att de bakomliggande processerna är transparenta och till rimlig grad förutsägbara. (1 kommentar)

Läkarförbundet tar fajten för fler forskande läkare

Signerat 15 OKT 2019 Forskande läkare är med sin kombi­nation av medicinsk, vetenskaplig och klinisk kunskap centrala för vårdens långsiktiga utveckling och för att garantera patientsäkerheten. ()

Ny kömiljard införs  – vi hoppas på dialog

Signerat 08 OKT 2019 Det kan vara en poäng i att göra som många andra länder gjort och låta en myndighet, i vårt fall Socialstyrelsen, hantera och redovisa väntetider och kvalitet, i stället för en intresseorganisation som SKL.  (1 kommentar)

Upp till bevis om e-hälsan!

Signerat 01 OKT 2019 E-hälsa måste kopplas till behoven, och resurser behöver investeras nationellt för att täcka puckelkostnader vid införandet av nya system och hjälpmedel. ()

Med försämrad studiemiljö följer sjunkande studieresultat

Signerat 17 SEP 2019 En trevlig och trivsam arbetskultur som inte är pressad ger en hållbar tillvaro som också föder välmående för såväl ledning, medarbetare och studenter. (1 kommentar)

Alla behövs i förhandlingsarbetet

Signerat 10 SEP 2019 Er lokala påverkan har en avgörande betydelse i avtalsförhandlingarna, och jag hoppas på draghjälp i avtalsrörelsen som vi är inne i. ()

Spännande ST-satsningar ökar arbetsgivares attraktivitet

Signerat 27 AUG 2019 Kontaktytan mellan medicin och innovativ teknik blir större och större och det finns goda skäl att öka läkares engagemang och kompetens på området. ()

Innovation kräver frihet, resurser och en mångfald av kompetenser

Signerat 13 AUG 2019 Ekosystemet av sjukvård, forskning, näringsliv, politik och myndigheter måste utvecklas. ()

Teknikutvecklingen vidgar arbetsmarknaden för läkare

Signerat 23 JUL 2019 Enstaka pionjärer har som vanligt gått före och visat att medicinare besitter användbar kompetens för flera branscher. (1 kommentar)