Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Framtidsspaningar inför det nya året

Signerat 16 JAN 2018 » Alla är överens om behoven, men ingen tar ansvar för att lösa problemet.« ()

Nya examensmål för läkare på väg att införas

Signerat 09 JAN 2018 »Att de ska vara hållbara över tid är en utmaning.« ()

Så fungerar medicinskt ledningsansvarig läkare

Signerat 19 DEC 2017 »En del av cheferna har ingen medicinsk kompetens alls.« ()

Framtida BT behöver granskas externt

Signerat 30 NOV 2017 »I arbetet med BT får vi inte göra om samma misstag som man gjorde när AT-föreskriften skrevs.« ()

Förminskandet av kvinnor helt oacceptabelt

Signerat 28 NOV 2017 »Varannan kvinnlig student känner sig utsatt för kränkande sär­behandling under läkarstudierna.« (1 kommentar)

Traditionell facklig förhandling ger resultat

Signerat 21 NOV 2017 »Arbetsgivaren kan inte längre i tysthet skriva bort övertidsersättningen.« ()

Det medicinska ansvaret avgörande vid fast vårdkontakt

Signerat 14 NOV 2017 »Allas ansvar kan dessvärre resultera i ingens ansvar.« ()

God och jämlik hälsa måste vara för alla

Signerat 08 NOV 2017 »Det personliga ansvaret kräver att man redan mycket tidigt i livet måste få chansen att välja rätt.« ()

Den högspecialiserade vården måste landa rätt

Signerat 24 OKT 2017 »Det handlar inte bara om antalet operationer.« (3 kommentarer)

Samhällsbärare – läkaransvar som förpliktigar

Signerat 17 OKT 2017 »Det är inte enbart i mottagnings­rummet vi kan hjälpa.« ()

Läkemedels hållbarhet – en prioriterad fråga

Signerat 10 OKT 2017 »En viktig fråga är läkemedels hållbarhet när det nått patienten.« ()

Vårdgivarens ansvar att hantera klagomål snabbt

Signerat 28 SEP 2017 »Vårdgivaren har bäst förutsättningar att besvara klagomål.« ()

Budgeten – bra ansats men utan långsiktighet

Signerat 26 SEP 2017 »Särskilt glädjande är att vi nu sakta börjar se satsningar inom primärvård och öppenvård.« (1 kommentar)

Nytt om pensioner: Ökad trygghet och sänkt avgift

Signerat 20 SEP 2017 »Det betyder i praktiken … att det blir mer i pension för de anställda.« ()

Oacceptabelt med hot och våld på arbetsplats

Signerat 12 SEP 2017 »Det yttersta ansvaret att skapa en trygg arbetsplats har arbets­givaren.« (1 kommentar)

Högre krav på läkarintyg hjälper inte patienten

Signerat 29 AUG 2017 »Sluta sätt fokus på försäkringens juridiska kvalitetskrav och den medicins­ka enögdheten.« ()

Ett steg mot modernare kunskapsstyrning

Signerat 15 AUG 2017 »’Less is more’ är inget som utmärker styrningen av den svenska välfärden.« ()

Fackliga uppdraget tufft – men tillfredsställande

Signerat 25 JUL 2017 »Vi måste våga ställa kritiska frågor.« ()

Bastjänstgöring kan komma att ersätta AT

Signerat 04 JUL 2017 »Lösningen ligger i att Sverige inför en tvådelad specialisering.« ()

Patienten vinnare när läkare tar ledartröjan

Signerat 20 JUN 2017 »Läkares engage­mang är direkt av­görande för chef­skapets framgång« ()