Annons
Annons Annons

Nr 8 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Gråzons­medicin 311

»Det är patienterna som är våra uppdragsgivare …«

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Svenska kvalitetsregister en guldgruva för läkare 326

Det finns över hundra svenska kvalitetsregister och en majoritet har en täckningsgrad på ≥80 procent. En 43 sidor lång översiktsartikel tar ett helhetsgrepp över dessa.

(0 kommentarer)

Nya rön

Högkänslig analys hittade dubbelt så många hjärtinfarkter hos kvinnor 328

En studie, redovisad i BMJ, visar att användning av högkänslig troponin I-analys fördubblar antalet upptäckta fall av hjärtinfarkt bland akutsökande kvinnor, och att antalet upptäckta hjärtinfarkter därigenom inte skiljer sig mellan könen.

(0 kommentarer)

Vad förutsäger överlevnad till 90 bland 75-åringar? 328

Hög arbetsförmåga vid cykelarbetsprov hos män och låg koncentration av leukocyter i blodet hos kvinnor var de starkaste oberoende prediktorerna för överlevnad till 90 års ålder bland 29 kliniska variabler registrerade vid en populationsbaserad hälsoundersökning av 75-åringar.

(0 kommentarer)

Postoperativa komplikationer kan påverka långtidsöverlevnad 329

I en stor studie från USA inkluderande patienter som genomgått olika typer av stora ingrepp reducerades 5-årsöverlevnaden med nästan en tredjedel för dem med någon form av tidig postoperativ komplikation. Fynden talar för betydelsen av att förebygga, upptäcka och åtgärda komplikationer tidigt.

(0 kommentarer)

Halverad risk för oönskade händelser vid operation 329

Ett effektivt infört program halverar risken för oönskade händelser som förväxling av patient, ingrepp eller sida och kvarlämnade instrument vid operation eller förlossning.

(0 kommentarer)

Vårdutveckling

GallRiks 10 år - Kvalitetsregister för gallstens­kirurgi har förbättrat vården 330

Kvalitetsregistret GallRiks har funnits i 10 år och har hög täckningsgrad. Hittills genomförda studier utifrån registret visar att handläggningen av patienter som opereras för gallsten i Sverige har förbättrats.

(0 kommentarer)

Översikt

Läkarens olika roller och ansvar för patientens läkemedelslista 335

Ansvaret för ordinationer kan tolkas på olika sätt av olika förskrivande läkare. I en modell beskrivs att en läkare vid ett och samma patient–läkarmöte kan ha skilda roller för olika läkemedel hos en patient.

(2 kommentarer)

PCSK9-hämning – en ny era i kolesterolbehandlingen 340

Tre monoklonala humana antikroppar mot PCSK9 är under utprövning i Sverige och internationellt. Subkutana injektioner av dessa med 2–4 veckors intervall sänker LDL-kolesterol med 60–70 procent. Biverkningarna är få.

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Tänk på biverkningar när quetiapin och valproinsyra kombineras 344

Finns det någon interaktion mellan Ergenyl Retard och Seroquel?

(0 kommentarer)

Signerat

Ge oss dina synpunkter om primärvården 315

»Läkarförbundet genomför nu en undersökning bland primärvårdens läkare för att samla in synpunkter på vad som fungerar och vad som inte fungerar i primärvården.«

 

(1 kommentarer)

Debatt

Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund: - Vi efterlyser en reglerad och kvalitetssäkrad fortbildning 316

Ett system för läkares fortbildning bör utvecklas och kvalitetssäkras i samverkan mellan arbetsgivaren, professionen och Socialstyrelsen, skriver Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund.

(0 kommentarer)

Apropå! Konsten att driva privat vård i ett utsatt bostadsområde - »Med själva verksamheten i centrum« 317

För Lennart står själva verksamheten i centrum. Det verkar finnas en helhetssyn på patienterna, personalen och vårdcentret. Jag blev djupt imponerad, skriver Jan Halldin.

(1 kommentarer)

Stora skillnader i blodtrycksbehandling vid diabetes 345

Målet för de allra flesta personer med diabetes bör vara ett blodtryck under 140/85 mm Hg, även om en individuell anpassning av behandlingsmålet alltid ska ske utifrån personens specifika situation, skriver Agneta Holmström och Christina Broman, Socialstyrelsen.

(1 kommentarer)

Lakrits – så mycket mer än godis 346

Ett ökat intresse för och konsumtion av lakrits ökar även risken för lakritsinducerade biverkningar i populationen, skriver Helga Ágústa Sigurjónsdóttir och Sven Wallerstedt.

(6 kommentarer)

Replik från Folkhälsomyndigheten: - Viktigt första steg för att uppskatta kostnader för resistens 347

Folkhälsomyndigheten svarar här på debattartikeln av Hans Fredlund om multiresistenta bakteriers kostnader för vården.

(0 kommentarer)

Nyheter

Mobila äldreakuten i Uppsala rycker ut – och spar pengar 318

På snöiga vägar kör Mobila äldreakuten i Uppsala runt för att ge 65-plussare akut vård hemma. Insatsen hyllas av såväl sjukvårdspersonal som patienter och beräknas spara miljoner åt landstinget. 

(3 kommentarer)

Läkarförbundet: - Fler avlidna bör obduceras 322

För att förbättra kvaliteten i dödsfallsregistret måste fler avlidna genomgå obduktion, anser Läkarförbundet.

(2 kommentarer)

Norrbottens läkarförening om läkarbristen i primärvården: - »Vi är snubblande nära ett totalhaveri« 322

Vid årsskiftet bad Norrbottens läkarförening om att få träffa landstingsledningen angående den akuta läkarbristen i primärvården. Ordföranden Robert Svartholm väntar fortfarande på ett svar.

(3 kommentarer)

Datainspektionen: - LifeGene är fortfarande olagligt 323

Registerforskningsprojektet LifeGene är fortfarande olagligt, trots att den förra regeringen instiftade en skräddarsydd lag för att rädda det. Det menar Datainspektionen, DI, efter en tillsyn.

(0 kommentarer)

Taxeläkare fick rätt mot landsting 323

En taxeläkare i Gävleborg som inte vill lämna ut patientjournaler till landstinget har fått rätt i tingsrätten. Landstinget vill kontrollera om han fuskat med ersättningen.

(0 kommentarer)

Rapport från Sylf: Tolkbrist riskerar att leda till ojämlik vård 324

En av tre underläkare tycker inte att de kan erbjuda alla patienter en jämlik vård. Brist på tolkar upplevs som ett mycket stort problem. 
Det visar en enkätundersökning från Sveriges yngre läkares förening, Sylf.

(0 kommentarer)

Kultur

Hänsyn hitom det dubbelblinda för att återupprätta det terapeutiska mötet 348

Det vore önskvärt att åter erkänna behandlarens subjektivt professionella omdömesförmåga bortom manualers, standardiserade formulärs och skattningsskalors skenbara precision. Dags, med andra ord, att återupprätta behandlingskonstens hantverk, skriver psykologen och författaren Håkan Svenbro.

(7 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!