Annons
Annons Annons

Nr 10/2016

Signerat

Förtroende nödvändigt för klinisk forskning - Förtroende nödvändigt för klinisk forskning 441

»I stället för att köpa en Zlatan kan man satsa på att bygga upp ett bra lag från grunden.«

(0 kommentarer)

Debatt

Forskarsamhället har ett medansvar för Macchiarinifallet: - Det är dags att skapa ett övergripande etiskt regelverk 451

Ett nationellt etiskt granskningssystem bör inrättas för studier på människa som inte omfattas av etikprövningslagen, skriver Sven Wallerstedt.

(1 kommentarer)

Apropå! - Praktik för utlandsstuderande - En ny våg av praktikansökningar från utlandsstudenter 453

Sjukvården nås snart av nya praktikansökningar från läkarstudenter som läser vid utländska fakulteter. Det är dags att öppna dörren, anser Sveriges läkarförbund Student Utland.

(17 kommentarer)

Nyheter

Omtag för KI:s etikråd 442

I spåren av Macchiarini-­affären har Karolinska institutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright beslutat att utreda etikrådets uppdrag.

(0 kommentarer)

Regeringen byter ut delar av KI:s styrelse 442

Delar av styrelsen för Karolinska institutet byts ut, enligt beslut av regeringen i dag.

(5 kommentarer)

IVO-kritik: Patientsäkerhetsbrister på psykiatriska akutmottagningar 442

Brister som hotar patientsäkerheten. Det fann IVO, Inspektionen för vård och omsorg, vid en tillsyn av de psykiatriska akutmottagningarna i Uppsala–Örebro sjukvårdsregion. Samtliga åtta mottagningar i regionen åläggs nu att genomföra förbättringar.

(1 kommentarer)

Forskare kritiseras för oredlighet 443

Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet anser att en forskningsledare gjort sig skyldig till oredlighet efter att studier genomförts på människa utan föregående djurförsök.

(0 kommentarer)

Färre vårdplatser för strokepatienter 444

Det är fortfarande trångt på sjukhusen för strokepatienterna i Sverige. Det visar en färsk rapport från Riksstroke om strukturerna i strokevården.

(0 kommentarer)

Läkares ersättning från läkemedelsindustrin ska redovisas öppet 444

Den sista maj i år ska vem som helst kunna se vem som fått ersättning från läkemedelsindustrin och hur mycket. Uppgifterna ska publiceras i Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.

(1 kommentarer)

60 åtgärder mot ett minskat hyrläkarberoende i psykiatrin 444

Det nationella arbetet med att minska hyrläkarberoendet inom psykiatrin fortsätter. Majoriteten av landstingen har påbörjat sitt arbete och en del siktar mot att fasa ut hyrläkarna till september. Och det är en lista med 60 åtgärder som ska visa vägen.

(0 kommentarer)

Efterlysning: - Bättre villkor för forskande läkare 446

I den forskningsproposition som läggs fram i höst hoppas Läkarförbundet på insatser för att fler läkare ska välja att forska parallellt med den kliniska banan. Själv har regeringen aviserat att höjda basanslag blir en prioritet.

(0 kommentarer)

Umeåmodell får disputerade läkare att fortsätta forska 448

För att färre läkare ska välja bort forskarbanan efter disputationen har Umeå universitet och Västerbottens läns landsting skapat nya karriärtjänster för forskande ST-läkare.

(0 kommentarer)

10-årigt upplägg kräver enighet 450

En nyhet som aviserats är att den nya forskningspropositionen kommer att ha både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Det långsiktiga perspektivet är tänkt att sträcka sig över hela tio år, vilket förstås kräver ett brett politiskt stöd för att bli meningsfullt.

(0 kommentarer)

Krönika

»Vi lyckades hjälpa honom med hans kroppsliga vårdbehov, men det var inte min förtjänst.« 455

När något skrämmande och obekant dyker upp på mottagningen, till exempel i form av en psykotisk patient, bör läkaren inte tänka »det går aldrig«, utan helst »hur kan vi lösa det här«? Veckans krönikör, Ebba Lindqvist, tänker tänka rätt nästa gång.

(0 kommentarer)

Kultur

Alkoholism – Malcolm Lowrys dödliga sjukdom och litterära tema 490

Den brittiske författaren Malcolm Lowry (1909–1957) var svårt alkoholiserad, och hela hans författarskap är ett umgänge med alkoholmissbrukets demoner. Psykiatern och beroendeläkaren Lars Sjöstrand berättar om ett tragiskt men skapande konstnärsliv. 

(1 kommentarer)

Människor & möten

Hennes forskning kan leda till nytt sätt att behandla Azheimer 493

Agneta Nordberg, professor i neurovetenskap vid Karolinska institutet, och hennes forskargrupp har publicerat unika rön om Alzheimers sjukdom. Det kan ge nya infallsvinklar i fråga om behandlingsstrategier mot sjukdomen. 

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Värna den kliniska undervisningen! 457

Genom att se studenter som en resurs, inte bara för framtiden utan även i den praktiska verksamheten i dag, tror jag att detta kan underlättas. 

(1 kommentarer)

Författarintervjun

4 frågor till 457

Bengt Sallerfors har tillsammans med medförfattare gjort en studie om kvalitetsregistrering.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Bättre regelverk behövs för medicintekniska produkter - HTA-utredning av läkemedelsavgivande stentar och ballonger vid benartärsjukdom visar på bristerna 458

För nya medicintekniska produkter saknas det tydliga regelverk som gäller för introduktion av nya läkemedel. Härmed finns heller inga krav på stora, välgjorda randomiserade registreringsstudier för att utvärdera patientnyttan. Läkemedelsavgivande ballonger för behandling av benartärsjukdom är ett exempel.

(0 kommentarer)

Nya rön

Zikavirus kan vara associerat med Guillain–Barrés syndrom 460

En analys av blodprov från 42 personer diagnostiserade med Guillain–Barrés syndrom under utbrottet av zikavirus i Franska Polynesien visar att infekterade personer löpte större risk att utveckla Guillain–Barrés syndrom än kontroller. Detta enligt en studie som publiceras i Lancet i dag.

(3 kommentarer)

Högkänsliga troponinmetoder som rutin förbättrade handläggning 460

Rutinmätning med högkänsliga troponinmetoder förbättrar handläggningen av patienter med misstänkt akut kranskärlssjukdom, enligt en svensk registerstudie. Inga hållpunkter för en onödig överdiagnostik eller potentiell riskabel överbehandling kunde konstateras.

(0 kommentarer)

Kliniskt viktig interaktion mellan warfarin och karbamazepin 461

Interaktionen mellan warfarin och karbamazepin leder till subterapeutiska INR-nivåer hos fyra av fem patienter, enligt en nyligen publicerad svensk studie.

(1 kommentarer)

Kraftigt sänkta kolesterolnivåer i norra Sverige 461

Den genomsnittliga kolesterolnivån minskade från 6,2 till 5,5 mmol/l hos befolkningen i Norr- och Västerbotten mellan 1994 och 2014, visar en studie som publiceras i dag i European Heart Journal.

(6 kommentarer)

Originalstudie

Kvalitetsregistrering ett stöd för bättre specialiserad palliativ vård - Nio av tolv indikatorer förbättrades signifikant under ett år 463

I en uppföljning av området för Skånes specialiserade palliativa vård förbättrades 2014 nio av tolv av palliativregistrets indikatorer statistiskt signifikant jämfört med 2013.

(0 kommentarer)

Utbildning och forskning

Bakjoursutbildning för barnläkare kan stärka patientsäkerheten - Fortbildningsprojekt utvärderas i Västra Götalandsregionen 466

Som en del av uppdraget att tillhandahålla fortbildning för barnläkarspecialister i Västra Götalandsregionen och för att stärka patientsäkerheten för bakjoursfunktionen har en behovsbaserad 2-årig utbildning för barnbakjourer utvecklats och utvärderats.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Sen pankreasinsufficiens efter pankreasresektion – två fall 470

Två fallbeskrivningar illustrerar att patienter med exokrin pankreasinsufficiens kan söka läkare på grund av olika symtom trots att kardinalsymtomet är fetthaltig diarré: steatorré.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!