Annons
Annons Annons

Nr 12-13/2016

Signerat

Världsbäst på e-hälsa kräver delaktighet 569

»Visionen lyfter medarbetarnas faktiska tillgång till rätt information i möten med patienter som viktig.«

(0 kommentarer)

Debatt

Kvalitetsregister kan kompensera för brister i journalsystemen 580

Att lägga resurser på att rapportera till kvalitetsregister är inte felprioritering. Genom att utnyttja registren kan vi kompensera för brister i våra journalsystem, skriver Gunnar Hägglund.

(0 kommentarer)

Använd rätt metod för att styrka nykterhet i körkortsärenden 581

Att läkare gör fel vid provtagning för att styrka nykterhet i körkortsärenden kan påverka möjligheten att återfå körkortet, konstaterar Transportstyrelsen.

(2 kommentarer)

Efter Macchiarini-skandalen: Håll den öppna debatten levande 582

Fusk- och etikskandalen på Karolinska institutet respektive Karolinska sjukhuset följdes av en konstruktiv öppen debatt som måste fortsätta, skriver Åke Thörn.

(3 kommentarer)

Apropå! - Nya dödsfall i kikhosta 582

Det känns inte rätt att barn i Sverige fortfarande ska behöva dö i kikhosta, skriver Hans O Hallander apropå tre dödsfall på grund av kikhosta hos spädbarn de två senaste åren.

(0 kommentarer)

Nyheter

Landstingens kostnader för inhyrd personal fortsätter att öka 570

Landstingens kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor fortsätter att öka dramatiskt. Förra året var den totala kostnaden nästan fyra miljarder kronor, enligt siffror som Sveriges radio Ekot presenterar. 

(0 kommentarer)

Utredare: Mer kunskapsbaserad vård blir mer jämlik 570

En pågående utredning ska se över hur genomslaget för nationella kunskapsstöd kan bli bättre. På tisdagen var utredaren Sofia Wallström inbjuden till specialitetsföreningarnas representantskap för att berätta om utredningen.

(0 kommentarer)

Under­läkarrekrytering kan bli »Sylf-certifierad« 571

Längre underläkarvikariat och ST-tjänster ska inte tillsättas efter personliga kontakter utan utlysas. Det menar Sveriges yngre läkares förening, som vid sitt fullmäktigemöte beslutade ta fram en modell för transparent utlysning av tjänster. 

(1 kommentarer)

Hinder och möjligheter ett år efter patientlagen 572

Den nya patientlagen trädde ikraft förra året. I en ny rapport presenterar nu Vårdanalys både hinder och möjligheter för att lagen ska få genomslag.

(0 kommentarer)

Brittisk läkare kan förlora leg efter att ha »vilselett« domstolar 572

En brittisk läkare som vittnat i rättegångar om skakvåld anses ha vilselett domstolar. Hon riskerar nu att förlora sin legitimation, rapporterar brittiska medier.

(2 kommentarer)

Akutsjukvård på hög höjd 574

Fler larm än beräknat och ett samarbete med sjukhusen som skapat förståelse för nyttan av luftburen läkarbemannad ambulanssjukvård. Så ser erfarenheterna ut i Värmland, centrum för kommunalförbundet Svensk luftambulans, som hösten 2014 tog den första egna ambulanshelikoptern i drift. Läkartidningen har besökt helikopterbasen norr om Karlstad.

(0 kommentarer)

Patientsäkerhet

Opiatberoende fick tramadol av barmhärtighet – läkare kritiseras 573

Två läkare på en vårdcentral skrev ut tramabol till en patient med långvarigt opiatberoende. Den ene läkaren menar att förskrivningen skedde av barmhärtighetsskäl. Inspektionen för vård och omsorg riktar nu kritik mot de båda läkarna.

(16 kommentarer)

Operation av dödssjuk kritiseras 573

Trots beslut att den döende patienten bara skulle ha symtombehandling skickades han i väg till ett annat sjukhus för akut operation. Nu kritiseras de berörda vårdgivarna.

(2 kommentarer)

Krönika

»Den ska kännas som en sandslipad sten under böljande sjögräs – hård, sammandragen och med mjuk bukvävnad över.« 585

Första dagen på förlossningsplaceringen är en pirrig upplevelse för en läkare under utbildning. Man får inblick i såväl klinisk dramatik som metaforernas domän av naturpoesi, rapporterar underläkaren Maria Samuelsson i sin krönika.  

(1 kommentarer)

Kultur

Dags att jubilera - Ryggmärgsbråck kan förebyggas 617

Ännu för 35 år sedan stod den medicinska vetenskapen frågande inför orsakerna till ryggmärgsbråck, en fruktad medfödd missbildning som i dag går att förebygga. Lars H Breimer, docent, och Torbjörn K Nilsson, professor, berättar hur folatbrist hos gravida blev identifierad som utlösande faktor till ryggmärgsbråck.

(1 kommentarer)

Recension

En allt starkare alternativ röst om global hälsa 619

Global health watch (GHW), är ett internationellt initiativ med målsättning att presentera en alternativ världshälsorapport, sammanställd av folkhälsoexperter, hälsoarbetare och akademiker verksamma inom ett flertal enskilda organisationer och lokala gräsrotsgrupper. Den fjärde upplagan av GHW recenseras av Anders Jeppsson, läkare och antropolog.

(0 kommentarer)

Människor & möten

Jenny Seilitz bäst i Sverige 2016 på forskning inom intensivvård 621

Jenny Seilitz, anestesiolog på Universitetssjukhuset Örebro, undersöker hjärt–kärlaktiva läkemedels eventuella påverkan på mag–tarmkanalen hos intensivvårdspatienter. Specialistföreningen SFAI gav forskningsprojektet förstapris för år 2016 i konkurrens med Sveriges alla anestesikliniker och universitetssjukhus.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Urban Fläring 587

Urban Fläring har tillsammans med två kollegor skrivit om akut hyponatr­emi hos barn vid kirurgiska ingrepp och akut sjukdom.

(0 kommentarer)

Reflexion

Etikämnet i fokus 587

Frågan är hur utbildningen i medicinsk etik kan utvecklas så att studenternas förmåga till etisk reflexion ytterligare skärps.

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Suicidpreventionen kan bli evidensbaserad och effektiv - Inifrån- i stället för utifrånperspektiv återupprättar patienten 588

Nu finns väl underbyggda riktlinjer för hur kliniker ska bemöta suicidnära patienter. Riktlinjerna är utarbetade av Aeschigruppen och baserade på suicidalitetens psykologi och i harmoni med patientcentrerad vård.

(7 kommentarer)

Nya rön

Vaginalt progesteron förhindrade inte förtidsbörd eller fosterdöd 590

Flera internationella multicenterstudier har de senaste åren visat att progesteron kan användas för att förebygga att kvinnor föder för tidigt. Det har dock saknats uppgifter om hur det går för barnen på längre sikt. En nyligen publicerad studie i Lancet visar att progesteron varken minskar risken för förtidsbörd eller ger några effekter på sikt.

(0 kommentarer)

Faktorer bakom svårbehandlad schizofreni identifierade 590

I en dansk studie identiferades ett antal faktorer som utmärker patienter som kommer att svara dåligt på »vanliga« neuroleptika. Det skulle kunna möjliggöra att en mer kraftfull behandling som klozapin kan sättas in tidigare.

(0 kommentarer)

Minskad matproduktion av förändrat klimat kan ge negativa hälsoeffekter 591

Minskad jordbruksproduktion och ändrat kostintag kan ge den mest betydande klimatrelaterade påverkan på människans hälsa. Det visar en studie som nyligen publicerades i Lancet.

(1 kommentarer)

God följsamhet till läkemedelsriktlinjer för barn med astmadiagnos 591

Följsamheten till riktlinjer för läkemedelsbehandling är god för barn med astmadiagnos, visar en ny avhandling. En ökad diagnostik av astma bör därför eftersträvas hos skolbarn. Lägre åldersgräns för spirometri, mer schemalagd tid för astmavård och lägre tjänstgöringsgrad för distriktsläkare hade störst inflytande på evidensbaserad praktik hos läkarna.

(0 kommentarer)

Psykisk ohälsa i tonåren kopplades till ökad risk för tidig stroke 592

I en svensk studie, nyligen publicerad i tidskriften Stroke, var psykisk ohälsa i ungdomen kopplad till ökad risk för tidig stroke. Men en god kondition verkade skyddande.

(0 kommentarer)

Studie ger stöd för kopplingen zikavirus–fostermissbildningar 592

Zikavirusinfektion under graviditeten kan vara associerad med utfall som fosterdöd, placentainsufficiens, tillväxthämning samt CNS-skador hos fostret. Det är resultatet i en preliminär rapport som nyligen publicerades i New England Journal of Medicine.

(0 kommentarer)

Översikt

Snabb utveckling inom prehospital läkarbemannad intensivvård 593

För omhändertagande av de svårast skadade/sjuka och instabila patienterna utanför sjukhus används så kallade prehospitala förstärkningsenheter. I Norden bemannas de av prehospitala anestesiläkare i akutbilar och ambulanshelikoptrar.

(2 kommentarer)

Akut hyponatremi kan vara ett livshotande tillstånd - Rekommendationer för vätsketillförsel till barn vid kirurgi och akut sjukdom minskar risken 598

Akut hyponatremi är allvarligare än kronisk hyponatremi och innebär risk för encefalopati, ett tillstånd med risk för neurologiska sequelae och hög dödlighet hos både barn och vuxna. Rekommendationer för vätsketerapi vid kirurgiska ingrepp och akutpediatriska tillstånd presenteras.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Bakre bilateral axelluxation upptäcktes först efter 2 dagar - Ömmande axlar inte högt prioriterade i akutläget 601

Posteriora axelluxationer är ovanliga. Bilaterala posteriora axelluxationer med frakturer förekommer mycket sällan. Inte sällan dröjer det innan de posteriora luxationerna upptäcks, i vissa fall flera veckor, med dålig funktion av axlarna som resultat. Vanligaste orsak till bilaterala luxationer är generaliserade kramper.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!