Annons
Annons Annons

Nr 1–2 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Välkommen med beröm och kritik 3

»När jag, som nu arbetat en dryg månad som chefredaktör för tidningen, för detta arbete vidare tar jag gärna hjälp av dig som läser tidningen«, skriver Pär Gunnarsson.

(2 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Canceröverlevnaden på väg uppåt i Danmark efter 3-punktsplan - Snabb utredning vid misstänkt cancersjukdom är en grund 18

I Danmark betraktas cancer som en akut sjukdom. Den danska 3-punktsplanen innebär i klinisk praxis snabb diagnostisk service till allmänläkarna, diagnostiska paketlösningar för olika cancerformer och etablering av diagnostiska centrum för patienter med diffusa symtom på allvarlig sjukdom.

(1 kommentarer)

EMA-beslut om HES-restriktioner 20

Europeiska läkemedelsverket (EMA) har beslutat om restriktioner för användning av HES (hydroxietylstärkelse). HES får inte användas vid sepsis, brännskador eller till kritiskt sjuka patienter. HES får användas vid akut hypovolemi där effekten av kristalloider anses otillräcklig.

(0 kommentarer)

Nya rön

Om läkares olika fallenhet att relatera till patienter 21

Fyra typer av allmänläkare kunde identifieras i en dansk avhandling: den engagerade, den med ojämn respekt för patienten, den avvisande och den med biomedicinsk riktning.

(7 kommentarer)

Brunt fett bakom ökad risk för diabetes typ 2? 21

Européer har i genomsnitt mer av brunt fett än asiater, enligt en holländsk studie. Eftersom brunt fett är metabolt aktivt och kan förbruka energi kan det tänkas ha betydelse för diabetesrisken.

(3 kommentarer)

Hormoner i immunsystemet förmedlar läkemedels effekter på aptit 22

Substanser som härmar GLP-1 finns i vanliga diabetesläkemedel. Även om dessa läkemedel har funnits på marknaden i snart 10 år är det först nu som mekanismerna bakom deras fetmahämmande effekter i hjärnan börjar klarna. Det visar en svensk studie.

(0 kommentarer)

Waran doseras bättre efter genanalys 22

Den första stora europeiska kliniska prövningen av farmakogenetiskt anpassad dosering av Waran (warfarin) har publicerats.

(1 kommentarer)

Kontakt med apotekare gav bättre behandlingsföljsamhet 23

Regelbundna påminnelser från apotekare – per telefon en gång i månaden – gav ökad följsamhet till given läkemedelsbehandling i en studie presenterad i JAMA.

(2 kommentarer)

Katarakt orsakar flest fall av blindhet globalt 23

Antalet blinda i världen har varit relativt oförändrat under de senaste 20 åren, men skillnaden mellan olika länder är gigantisk.

(0 kommentarer)

Multivitamin och selen prövat vid HIV 23

Tillskott av kombinationen selen och vitamin B, C och E gav påtaglig effekt hos HIV-smittade i en studie från Botswana. Risken att sjukdomen progredierade mer än halverades.

(0 kommentarer)

Vårdutveckling

Lömskt och omfattande utbrott av Clostridium difficile - Ändrade städrutiner och täta utvärderingar halverade infektionerna 24

Det infektionsutbrott som upptäcktes på Höglandets sjukhus kunde bekämpas med åtgärder som inte varit praxis i Sverige: städning med spordödande medel och övervakning av C difficile-infektionerna på sjukhus, förutom rationell antibiotikaanvändning.

(1 kommentarer)

Originalstudie

Fysisk aktivitet på recept efter höftfraktur gav ökad självtillit - Promenader som komplement jämförd med enbart sjukgymnastik 28

FaR med interventionen promenader visade sig öka individernas tilltro till förmågan att utföra aktiviteter utan att falla efter höftfraktur.

(4 kommentarer)

Traumatisk diafragmaruptur – en svårdiagnostiserad skada - Retrospektiv journalstudie av ett svenskt material 32

Studien bekräftar att lungröntgen är en dålig metod för att diagnostisera traumatisk diafragmaruptur. DT är betydligt bättre – men mindre rupturer kan missas.

(0 kommentarer)

Signerat

Tankar från en tankesmedja 7

»Läkarförbundet ska fortsätta att konstruktivt arbeta med frågan om vad läkarrollen innehåller och innebär«, skriver Marie Wedin.

 

(0 kommentarer)

Debatt

»Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral«, eller: - Lite kall skadar inte 8

 Nina Rehnqvist reflekterar utifrån en patientberättelse om bristen på inlevelse i den svenska sjukvården.

(5 kommentarer)

Etisk analys av nya metoder behöver utvecklas 36

Vårdgivarna behöver utveckla sina etiska analyser för att undvika problem därför att man infört kontroversiella metoder. Det skriver Barbro Westerholm och Catharina Bråkenhielm.

(0 kommentarer)

»Tema: Vård av äldre« – något fattas! 37

Glömde LT helt enkelt bort allmänmedicin som kunskapsområde och klinisk specialitet i »Tema: Vård av äldre«, undrar Sara Holmberg och Christer Petersson.

(0 kommentarer)

Replik: - Allmänmedicinens roll inte bortglömd 37

Vi hade inte glömt allmänmedicinens roll, replikerar ansvariga för LT:s äldrevårdstema.

(0 kommentarer)

Ska vi bry oss om alla nikotinberoende eller bara om dem som röker? 38

Vad ska sjukvården göra med alla nikotinberoende som inte röker cigaretter, undrar Stefan Willers.

(1 kommentarer)

Nyheter

Han avdramatiserar alkoholvården 10

Fem av sex svenskar som är beroende av alkohol söker inte behandling. De ser dagens missbruksvård som avskräckande, säger alkoholläkaren Sven Andréasson. Med Riddargatan 1 i Stockholm har han skapat en ny modell av alkoholmottagning, som är välkomnande och öppen mot samhället.

(4 kommentarer)

2014 blir genombrott för nätjournalerna 14

Under 2014 kommer en rad landsting att införa journal på nätet. Läkarföreningarna hoppas på bättre gehör för deras synpunkter än vid införandet i Uppsala.

(1 kommentarer)

Landstinget i Uppsala slipper skadestånd 15

Landstinget i Uppsala lät ett tv-produktionsbolag filma en svårt sjuk man som vårdades på Akademiska sjukhuset men behöver inte betala något skadestånd till de anhöriga.

(7 kommentarer)

Frågetecken om PDL rätas ut 16

På regeringens uppdrag har ett informationsmaterial tagits fram som ska skingra osäkerheten om vad som är tillåtet och inte enligt Patientdatalagen. En missuppfattning är att det inte är tillåtet att ta fram patientfall för  undervisning.

(0 kommentarer)

Myndighet för kliniska studier föreslås 17

En utredning föreslår att en ny myndighet bildas för att samordna kliniska studier och underlätta matchningen av patienter och prövare. 

(0 kommentarer)

Myndighetskartan ritas om 17

Var tar Smittskyddsinstitutet vägen? Och vad ska egentligen eHälsomyndigheten göra? Vid årsskiftet målas myndighetskartan om.

(1 kommentarer)

Nu ska återbesöken rapporteras 17

Från och med årsskiftet ska landstingen rapportera hur väl de klarar att ge återbesök i tid. Det har regeringen och SKL beslutat inom ramen för 2014 års kömiljard.

(0 kommentarer)

Kultur

När döden kom till Jättendal - Ögonvittnesskildring av spanska sjukans framfart 1918 39

Pandemin benämnd »spanska sjukan« skördade miljontals offer i Europa i slutet av 1910-talet. Sjukdomen nådde Sverige på hösten 1918. En ögonvittnesskildring från Jättendals socken utanför Hudiksvall beskriver den utsiktslösa kampen mot en övermäktig fiende.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!