Annons
Annons Annons

Nr 13 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Fortbildning – fortsättning följer 627

»Diskussionen bör handla om fortbildningens innehåll snarare än antalet timmar och dagar som den tillägnas.«

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Ny svensk standard ger värden för blodtryck hos barn - Bättre möjligheter att tidigt upptäcka och behandla barn med hypertoni 644

Högt blodtryck i barnaåren föregår hypertoni i vuxenlivet. Nu finns en svensk standard för blodtryck hos flickor och pojkar i åldrarna 6–16 år som kan användas för screening eller i riktade pediatriska uppföljningsprogram.

(0 kommentarer)

Nya rön

Ta bort fler lymfkörtlar ökade inte överlevnad vid matstrupscancer 646

Rådande kliniska riktlinjer uppmuntrar till att ta bort många lymfkörtlar i samband med esofagektomi vid matstrupscancer. En svensk studie fann dock att fler avlägsnade lymfkörtlar inte minskade vare sig 90-dagars- eller 5-årsdödligheten.

(0 kommentarer)

Infektioner kopplades till minskad risk för reumatoid artrit 646

Maginfektion, urinvägsinfektion eller underlivsinfektion de senaste två åren minskade risken för reumatoid artrit i en nyligen publicerad studie. Det gällde dock inte för antibiotikabehandlad halsfluss, antibiotikabehandlad bihåleinflammation eller lunginflammation.

(1 kommentarer)

AIR kan vara användbart vid misstänkt appendicit 647

För misstänkt appendicit kan poängsystemet AIR utgöra ett gott stöd för vidare handläggning, enligt en studie som publiceras i British Journal of Surgery.

(0 kommentarer)

Gener ökade känslighet för både positiv och negativ miljö 647

Tidigare forskning har identifierat ett antal riskgener som i kombination med svåra uppväxtförhållanden ökar risken för till exempel kriminellt beteende. Men det kan vara så att dessa gener snarare är känslighetsgener som innebär att bäraren blir mer påverkad av både positiva och negativa influenser i miljön.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Perkutan koronarintervention kan göras polikliniskt - Patientsäker metod vid tidig utskrivning – om kriterier är uppfyllda 648

Poliklinisk perkutan koronarintervention tycks vara en patientsäker metod, förutsatt att ingreppet var okomplicerat och icke-omfattande, punktionen gjordes i radialisartären och punktionsstället var utan blödning efter 6 timmar samt att patienten mådde bra, enligt en studie vid kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

(0 kommentarer)

Översikt

Ett nyligen uppmärksammat tillstånd med stor variation i allvarlighetsgrad - NMDAR-encefalit misstolkas ofta som psykisk sjukdom 652

De initiala symtomen vid NMDAR-encefalit är neuropsykiatriska och kan misstolkas som någon ren psykiatrisk sjukdom. Kännedom om tillståndet, som kan vara livshotande, och korrekt diagnostik är nödvändigt för att orsaksinriktad behandling ska kunna initieras.

(0 kommentarer)

Betalaktamantibiotika och frågan om dosregim vid svår infektion - Förlängd infusion teoretiskt tilltalande – ännu saknas evidens för klinisk nytta 656

Infusion av betalaktamantibiotika under flera timmar eller kontinuerlig infusion kan teoretiskt öka tiden över MIC jämfört med dagens standardadministration av bolusdoser. Enligt en litteraturgenomgång saknas evidens för säker skillnad i klinisk effekt mellan kontinuerlig infusion, förlängd infusion eller standardbolusdos av betalaktamantibiotika.

(0 kommentarer)

Signerat

Många sköra patienter kvar på sjukhus i onödan 631

»En god vård och omsorg för personer med sammansatta behov kräver att landsting och kommuner tar ett gemensamt ansvar …«

 

(0 kommentarer)

Debatt

Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet: - Plånboken bör inte få avgöra tillgång till nya effektiva läkemedel 632

Cancersjukvården står inför allt svårare etiska problem. Ett sådant är vilka patienter som ska få tillgång till nya kostsamma läkemedel med bevisad medicinsk effekt. Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik resonerar kring etiska dilemman.

(1 kommentarer)

Apropå! Läkarbristen i primärvården - Höjd lön till allmänläkare, där det behövs 633

Att höja lönerna där det behövs så pass mycket att läkare blir intresserade av tjänsterna är logiskt, Skriver Lena Ekelius, apropå bristen på allmänläkare.

(8 kommentarer)

Negativ trend kan vändas i Storstadssatsningens områden 662

Resultaten i en färsk rapport om Storstadssatsningen i Stockholms län bör enligt författarna leda till allokering av hälso- och sjukvårdsresurser till Storstadssatsningens områden. 

(0 kommentarer)

Sätt en »broms« på diagnoserna inom psykiatrin 663

Psykiatrisk diagnossättning är svårt och vi bör vara ödmjuka inför uppgiften, skriver Hans Olsson, som vill se en »broms« på diagnoser.

(20 kommentarer)

EDS, en »modediagnos« som förtjänar uppmärksamhet 664

EDS/HMS får gärna vara en modediagnos i bemärkelsen att den äntligen fått den uppmärksamhet den förtjänar, skriver Eric Ronge.

(0 kommentarer)

Nyheter

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström: - »Om inte jag vågar prata – vem ska då göra det?« 634

Ett av sjukvårdsminister Gabriel Wikströms politiska mål är att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa. Själv berättar han öppet att han har genomgått en utmattningsdepression. »Om inte jag vågar prata om det – vem ska då göra det?«, säger han.

(0 kommentarer)

Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte: - Narkosläkaren måste få en ursäkt av Karolinska 638

Sjukhusläkarna ska verka för att narkosläkaren i Astrid Lindgren-fallet får en offentlig ursäkt från arbetsgivaren och erbjuds att få tillbaka sin tjänst. Det beslutade Sjukhusläkarnas fullmäktige den 19–20 mars.

(5 kommentarer)

Lexbases läkartjänst lanserad 639

Den kontroversiella sajten Lexbase lanserade på måndagen den tjänst som gör det möjligt att få uppgifter om enskilda läkares disciplinpåföljder.

(1 kommentarer)

Sylfs rapport blev en väckarklocka i Jämtland/Härjedalen 640

Sylf:s diskrimineringsrapport blev en alarmklocka för Region Jämtland Härjedalen, som valde att göra en fördjupad enkätundersökning bland sina AT- och ST-läkare. Nu ska regionen ta fram en handlingsplan mot diskriminering. 

(0 kommentarer)

Få agerar mot diskriminering 640

Nära en tredjedel av underläkarna har upplevt sig diskriminerade. Men få gör något åt det – i många fall beror det på rädsla att bli stämplad som ett offer eller bli av med jobbet.

(0 kommentarer)

Sylfs fullmäktigemöte 2015: - Sylf ska kartlägga psykisk ohälsa 642

Emma Spak fortsätter som ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Sylf, i ytterligare två år. Jonas Ålebring blev vald till förste vice ordförande och Pär Höglund till andre vice ordförande.

(0 kommentarer)

KI:s uppförandekod vållar debatt 642

Nu inför Karolinska institutet en uppförandekod. Följs den inte kan det påverka lönen eller leda till uppsägning. Syftet är att få bukt med mobbning och trakasserier. Men reglerna välkomnas inte av alla.

(0 kommentarer)

642

Den läkare som ska ha gjort Hitlerhälsning inför en svårt sjuk patient och personal på Nyköpings lasarett har varslats om avskedande av Landstinget Sörmland.

(4 kommentarer)

Kultur

Vem är jag? Dagens svenska läkare på jakt efter en identitet 666

Många genom åren har försökt sätta ord på läkarens identitet. Välgörare, gentleman, tekniker, vetenskapsman. Kan man komma på fler epitet som känns särskilt träffande på dagens svenska läkare?

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!