Annons
Annons Annons

Nr 15 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Vägen mot förbättring 651

»Det borde inte finnas en konflikt mellan att registrera vad vi gör och att ta hand om den individuella patienten på ett bra sätt. «

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

CORAL ändrar inte behandlingen av aterosklerotisk njurartärstenos - Men studien skärper kravet på patientselektion inför ballongdilatation 664

I CORAL-studien kunde inte ballongdilatation minska kliniska händelser vid njurartärstenos och hypertoni eller måttlig njursvikt jämfört med enbart medikamentell behandling. Väl utvalda patienter med avancerad renovaskulär sjukdom bör dock erbjudas sådan intervention. Övriga patienter ska följas med fullgod medikamentell behandling.

(0 kommentarer)

Nya rön

Ny metod för kontroll av misstänkt hjärtinfarkt 666

Endast 10–20 procent av alla patienter som läggs in för observation av bröstsmärta har en hjärtinfarkt. En metod med högkänsliga troponiner och en enkel strategi skulle kunna minska antalet inlagda.

(2 kommentarer)

Underrapportering till WHO om mödradödlighet i Sverige 666

I genomsnitt inträffade sex mödradödsfall i Sverige varje år 1988–2007. Dödligheten bland kvinnor födda i låginkomstländer var sex till sju gånger högre än för kvinnor födda i Sverige.

(0 kommentarer)

Färre har metastaserad sjukdom vid diagnos av njurcancer 667

Vid en studie i ett nationellt njurcancerregister iakttogs en trend av minskande tumörstorlek och färre patienter med metastaserad sjukdom vid nyupptäckt njurcancer. Allt fler får också en mer komplett preoperativ utredning.

(0 kommentarer)

Tveksam kostnadseffektivitet vid endovaskulär behandling av aortaruptur 667

Endovaskulär kirurgi är i dag den dominerande tekniken vid planerad operation av abdominella aortaaneurysm. Två nyligen publicerade artiklar värderar kostnadseffektiviteten av tekniken, men gav divergerande resultat. Det understryker komplexiteten och vikten av att kritiskt värdera resultaten av enskilda studier.

(0 kommentarer)

Översikt

Akut lungemboli med hemodynamisk påverkan - Handläggning och behandling 669

När intravenös trombolys är kontraindicerad eller inte har effekt vid kritisk lungemboli måste andra alternativ tillgripas snabbt. I artikeln presenteras behandlingsalternativen och en prioriteringsordning. 

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Inhalationssteroider kan ge sekundär binjurebarkssvikt - Även vuxna astmatiker kan drabbas – inte bara barn 674

Inhalationssteroider har under de senaste decennierna revolutionerat astmabehandlingen, men de har också i sporadiska fall (i första hand bland barn) medfört sekundär binjurebarkssvikt som oönskad bieffekt. Tre fallbeskrivningar av sekundär binjurebarkssvikt hos vuxna svenska astmatiker presenteras.

(0 kommentarer)

Vårdutveckling

Kvalitetsarbete vid akut höftledsfraktur kunde begränsa njurpåverkan - Reviderat vårdprogram minskade incidensen från 23 till 4 procent 676

Akut operation av höftledsfraktur är ett vanligt ingrepp hos äldre, vilket åtföljs av ökad morbiditet och mortalitet. Med ändrade rekommendationer vad gäller vätske- och blodgivning kunde Södertälje sjukhus minska incidensen av njurpåverkan från 23 till 4 procent hos dessa patienter.

(0 kommentarer)

Rapport

Nya riktlinjer för diagnostik och behandling av stabil angina pectoris - Europeiska kardiologföreningens rekommendationer 680

Vid misstänkt stabil angina pectoris rekommenderas nu inte rutinmässig undersökning med arbetsprov. I stället ska sannolikheten för sjukdomen värderas i ett första steg.

(1 kommentarer)

Radikal prostatektomi utvärderad - 18 års uppföljning i svensk randomiserad multicenterstudie 682

Jämfört med exspektans minskade radikal prostatektomi dödligheten i prostatacancer med 44 procent. Men biverkningarna av radikal prostatektomi är betydande, och utan initial behandling lever många länge utan symtom och behov av behandling.

(1 kommentarer)

Signerat

Vi välkomnar industrianställda i ny yrkesförening 655

»Vi hoppas nu att fler läkare verksamma inom industrin ska känna sig välkomna till förbundet i och med den yrkesförening som håller på att starta.«

(0 kommentarer)

Debatt

Syrgasbehandling vid akut hjärtinfarkt – 100 år av oklarhet 656

 Kunskapsläget är oklart och inte tillräckligt för att klargöra syrgasens roll vid behandling av patienter med akut hjärtinfarkt, anser Robin Hofman och Leif Svensson.

(0 kommentarer)

Kollegor! Dags att ta vara på framtidens möjligheter! - Apropå! Hälsa, hållbarhet och helhet i ny läkarförening 657

Vi har startat den nya läkarföreningen Läkare för framtiden. Vi kommer att sprida information om hur våra kostval påverkar sjukdomsutveckling, skriver David Stenholtz, Veronica Hedberg och Jakob Rosén.

(37 kommentarer)

Företagshälsovården bör rensa upp i träsket »hälsokontroller« 684

Ordet hälsokontroll bör bytas mot något som bättre beskriver det företagshälsovården faktiskt gör, anser Karin Nord och Ingela Hägglund.

(3 kommentarer)

Bättre läkarintyg med arbetsterapeuter 685

När läkare och arbetsterapeut samarbetade inför sjukskrivning ökade andelen godkända intyg, skriver Eva Hellquist och Christina Andersson.

(1 kommentarer)

För allt vad intygen håller 685

Låt alla yrkeskategorier inom vården skriva intyg, skriver Pelle Baeck vars arbetsdag drunknar i intygsskrivande.

(11 kommentarer)

Hörselskadlig examination 686

Examinationsformen OSCE kan orsaka hörselskada hos per­soner som sköter »in- och utsignalerna« med visselpipa.

(0 kommentarer)

Nyheter

10 år sedan sammanslagningen av KS och HS - Med pendelbuss mellan två storsjukhus i Stockholm 658

Mer subspecialiserat, ökad toppstyrning och kompetensflykt. Tio år efter fusionen av sjukhusen i Huddinge och Solna till Karolinska universitetssjukhuset har mycket förändrats. Men vad som egentligen beror på sammanslagningen är svårt att säga. 

(0 kommentarer)

Vårdanalys: Så har reformerna inom sjukvården påverkat tillgängligheten 661

Tillgängligheten har blivit bättre tack vare apoteksomregleringen, vårdvalet och vårdgarantin – men det är främst storstadsbor som har gynnats av reformerna. Det visar en färsk rapport från Myndigheten för vårdanalys.

(0 kommentarer)

DLF:s fullmäktigemöte - Läkarförening för hela primärvården diskuterades 661

Primärvårdsläkare = distriktsläkare. Detta, som en gång stämde, blir allt mindre sant. Därför överväger Distriktsläkarföreningen att låta alla specialister i primärvården få bli medlemmar. Blir det så kan också ett namnbyte bli aktuellt.

(2 kommentarer)

Läkare på akutmottagningen i Malmö: - »Det är inte Jimmie Åkesson som inte är välkommen, det är hans åsikter« 662

Nästa vecka ska Sverigedemokraternas partiledare göra ett studiebesök på akuten i Malmö. Nästan 260 vårdanställda har nu signerat ett öppet brev där de skriver att Åkessons värderingar inte är välkomna på deras arbetsplats.

(21 kommentarer)

Bill Gates på Karolinska institutet: - »Extrem fattigdom kan utrotas« 663

Världen har blivit bättre och den extrema fattigdomen kan utrotas under de kommande 20 åren. Det konstaterade Bill Gates som besökte Karolinska institutet under måndagen för en paneldebatt under ledning av Hans Rosling.

(0 kommentarer)

Reklam för handsprit var inte vilseledande 663

Påståendet att handsprit minskar risken för vinterkräksjuka riskerar att invagga människor i falsk trygghet. Det ansåg en privatperson som anmälde en radioreklam med det budskapet till Reklamombudsmannen, som dock friade annonsören.

(1 kommentarer)

Kultur

Återträffen - Läkarideal att minnas efter 50 år i yrket 687

Många av kurskamraterna från anatomikursen på Karolinska institutets läkarutbildning 1963 samlades igen 2013 för att reflektera över sådant som har hänt – eller inte hänt – under 50 år i yrket.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!