Annons
Annons Annons

Nr 16/2018

Inledare

Dags att lära sig mer om tillstånd som orsakar lidande 699

Detta seminarium kommer att belysa två svåra sjukdomstillstånd som förorsakar stort lidande och ofta har ett långdraget, ibland kroniskt, förlopp. Det är viktigt för alla som arbetar inom sjukvården att ha kunskaper om dessa tillstånd.

(0 kommentarer)

Signerat

Den fragmentiserade vården måste styras upp 701

»Skulden för fragmentiseringen borde … falla på de styrsystem som reglerar sjuk­vården.«

(1 kommentarer)

Debatt

Viktigt att se den allmänna trenden i det unika exemplet 712

Min känsla är att vi håller på att tappa kontrollen över en verklighet som vi inte riktigt vågat möta och inte fullt ut förstått, skriver Attila Grünczeisz utifrån sina upplevelser som hyrläkare.

(8 kommentarer)

Apropå! Kraften i att utveckla medarbetarskapet i vården 713

Att jobba med och stärka sjukvårdsorganisationen inifrån genom ett fokuserat arbete med medarbetarskap skapar förutsättningar för varaktigt god arbetsmiljö och starka interna nätverk, skriver Henrik Engblom och medförfattare.

(0 kommentarer)

Nyheter

Här är Karolinskas nya styrelse 702

Med en helt ny styrelse vill Alliansen förbättra förtroendet för Karolinska universitetssjukhuset. Där ingår bland andra Kjell Asplund, som tidigare utrett sjukhusets hantering av Macchiarini-affären.

(1 kommentarer)

Läkarförbundet: - Mer vanligt med fast frisör än fast läkare 703

Sex av tio patienter har inte en fast läkarkontakt. Men en stor majoritet av dessa vill ha det, visar en ny undersökning som Läkarförbundet beställt.

(2 kommentarer)

Yvonne Dellmark: - »Se över hela Karolinskas uppdrag« 703

Yvonne Dellmark, Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, hoppas att bytet av styrelse innebär ett omtag för planeringen av sjukhusets verksamhet. De styrande politikerna öppnar också för en översyn av organisationen.

(1 kommentarer)

Var tionde vårdplats i Östergötland stängd – öppnar inte igen 703

Var tionde vårdplats i Region Östergötland är stängd och kommer sannolikt inte att öppna igen, meddelar den politiska majoriteten. Samtidigt oroar sig Region Jönköpins län för att Östergötland inte ska klara sina åtaganden.

(4 kommentarer)

Så ska sjukhusvården organiseras i Göteborg 704

Ett beslut om framtida inriktning för sjukhusen i Göteborgsområdet har fattas. Det innebär bland annat att 10 000 ingrepp och 40 000 besök ska flyttas från Sahlgrenska universitetssjukhuset till andra sjukhus. Detta för att Sahlgrenska ska kunna satsa på avancerad och högspecialiserad vård.

(0 kommentarer)

Ett år efter larmet: - Bättre men inte bra på Sahlgrenskas akutmottagning 704

Det har gått ett år sedan krisen på Sahlgrenska universitetssjukhusets akutmottagning blev känd över hela Sverige. Nu pågår ett omfattande arbete för att vända läget – vilket inte alltid är friktionsfritt.

(0 kommentarer)

Vägen till en svensk läkarlegitimation 706

Det medicinska kunskapsprovet har mött hård kritik. Hittills har 16 utländska läkare fått en svensk legitimation den vägen – och de provansvariga är nöjda.  
Läkartidningen var med under det sjätte praktiska delprovet i Göteborg.

(1 kommentarer)

Krönika

»Vi som jobbar inom psykiatrin ser ofta samhällets mörkare sidor.« 715

I väntan på livet efter detta och återförening med maken, enligt löfte från ideologiska »försäljare« som ringer på dörren gång på gång, kan tiden stanna, dammet samlas i högar på golvet och elen stängas av på grund av förfallna räkningar. Men om psykiatrin rycker in kan slutet ändå bli ganska bra, skriver Hans Olsson i sin krönika.

(4 kommentarer)

Kultur

Christiaan Barnard och den första hjärttransplantationen 742

Mannen bakom den första hjärttransplantationen från människa till människa, Christiaan Barnard, blev världskändis över en natt i december 1967. Läkartidningens medicinske huvudredaktör Jan Östergren har besökt museet på sjukhuset i Kapstaden, Sydafrika, som vårdar minnet av den spektakulära kirurgbragden.

(3 kommentarer)

Människor & möten

»Vi har en skyldighet att vara på plats och förebygga skador« 745

Hassan Shabana, ST-läkare i psykiatri, är läkaransvarig på Svenska boxningsförbundet. Han medverkade i att organisera en tvådagarskurs för läkare för att informera om skaderisker och möjliga läkarinsatser i samband med utövning av kampsporter. 

(3 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Nytt regelverk bör tas på stort allvar 717

»Detta kräver … ett inbyggt dataskydd i rutiner och IT-­system så att data inte kan kopplas till en enskild individ.«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

4 frågor till Sophie Walton Bernstedt 717

Sophie Walton Bernstedt, AT-läkare vid Karo­linska universitetssjukhuset, Huddinge, har tillsammans med kollegor skrivit en artikel om Lynchs syndrom.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

50 år sedan den första hjärt­transplantationen - Stora framsteg, men utmaningar kvarstår 718

50 år har passerat sedan världens första hjärttransplantation. Ingreppet är i dag det bästa behandlingsalternativet för lämpliga patienter med svår hjärtsvikt som försämras trots optimala medicinska och kirurgiska åtgärder. Här sammanfattas den historiska utvecklingen, dagens kunskapsläge samt kvarstående utmaningar.

(0 kommentarer)

Nya rön

Folkhälsosjukdom vanligare hos personer med funktionsnedsättning 720

Fetma är vanligare hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumstörning. Det visar en studie som undersökt folkhälsosjukdomar bland dessa grupper. Diabetes och hypertoni var också vanligare.

(0 kommentarer)

Fysisk aktivitet gav positiva effekter på graden av åldersinflammation 720

Mer fysisk aktivitet snarare än mindre stillasittande gav positiva effekter på graden av inflammationsmarkörer hos äldre kvinnor. Det visar en studie som undersökt i hur dagligt stillasittande och fysisk aktivitet av olika intensitet kan påverka graden av åldersinflammation hos äldre.

(0 kommentarer)

Ökad kunskap om bröstcancerns spridningsvägar 721

En studie av spridningsvägarna hos bröstcancer visade fjärrmetastaser med många nya mutationer. Studien kan ge vägledning om när och var vävnadsprov bör tas från metastaser och förhoppningsvis leda till bättre behandling av metastatisk sjukdom.

(0 kommentarer)

Översikt

Många fall av Lynchs syndrom upptäcks först vid cancerdiagnos - Ökad medvetenhet om ärftlig cancer och regelbunden kontroll av anlagsbärare kan minska mortalitet och morbiditet 722

Lynchs syndrom är ett ärftligt syndrom som innebär kraftigt ökad livstidsrisk för kolorektal cancer och endometriecancer vid lägre ålder än i normalpopulationen. Regelbunden övervakning av anlagsbärare med koloskopi och för kvinnor även transvaginalt ultraljud och endometriebiopsier rekommenderas i syfte att diagnostisera neoplastiska förändringar tidigt.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Atypisk subakut tyreoidit gav differentialdiagnostiska problem - Ovanligt fall av Graves tyreotoxikos i kombination med subakut tyreoidit med atypisk klinisk bild 728

Graves tyreotoxikos kan utvecklas efter subakut tyreoidit. I mer sällsynta fall kan Graves tyreotoxikos och sub­akut tyreoidit förekomma samtidigt. Subakut tyreoidit kan presenteras med atypisk bild där patienten saknar kliniska tecken från tyreoidea men utvecklar feber och förhöjda inflammationsparametrar.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!