Annons
Annons Annons

Nr 17–18 2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

Fortsätt forska även efter disputationen 863

»Att disputera innebär att man genomgått en forskarutbildning och nu kan bestämma över sina projekt. Det är som att ta körkort, man får köra själv!«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Kirurgisk simulatorträning är ett måste . Avancerad simuleringsteknik ger chans till självreflexion och återkoppling 875

Det är hög tid att skapa ett system för systematisk fortbildning och träning, anser Li Felländer-Tsai och Anders Bergenfelz.

(0 kommentarer)

Nya rön

Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning 876

I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning vid hjärtstopp.

(0 kommentarer)

Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser 876

I Lancet presenteras en studie som visar att genetiken bakom fem olika psykiatriska sjukdomar kan vara överlappande. Sjukdomarna är ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni.

(0 kommentarer)

Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada 876

Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. 

(0 kommentarer)

Behövs D-vitamintillskott under graviditet? 877

Ingen koppling sågs mellan kvinnors D-vitaminnivå under graviditeten och barnens benmineraltäthet i 10-årsåldern, i en prospektiv studie publicerad i Lancet.

(0 kommentarer)

Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost 877

Medelhavskost med mer nötter eller olivolja minskar sjukligheten hos högriskpatienter, enligt författarna till en spansk studie.

(2 kommentarer)

Originalstudie

Ingen nytta av antibiotika vid akut okomplicerad divertikulit . Randomiserad behandlingsstudie ifrågasätter gammal dogm 878

Trots avsaknad av vetenskapligt belägg har antibiotika blivit standardbehandling vid akut okomplicerad divertikulit. En behandlingsstudie visar nu att antibiotika varken förhindrar komplikationer, förkortar vårdtiden eller förebygger recidiv och därför inte bör användas.

(6 kommentarer)

Översikt

Riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom . Resultat från Nationella diabetesregistret jämförs med internationella studier 882

Här presenteras bland annat två verktyg för beräkning av 5-års­risken för hjärt–kärlsjukdom vid typ 1-och typ 2-diabetes.

(1 kommentarer)

Hedgehog-­hämmare . Ny lovande behandling av avancerad basalcellscancer 886

Ny terapi för basalcellscancer har prövats. Onkologiska kliniken vid Karo­linska universitetssjukhuset deltar i en studie av hedgehog-hämmare där mycket goda resultat iakttagits.

(0 kommentarer)

Rapport

Trafikverket första myndigheten med suicidpreventivt program 890

En larmplan för snabba effektiva utryckningar vid akut suicidfara som tagits fram i Jönköping sprids nu över landet.  

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om Akut psykos 891

De klassiska psykotiska symtomen – hallucinationer och vanföreställningar – förekommer vid en rad olika tillstånd. Differentialdiagnostik och val av behandling är därför komplicerat. I denna artikel beskrivs handläggningen vid akut psykos, med fokus på diagnostik, utredning och behandling.

(6 kommentarer)

Signerat

Oroande ojämlikhet i hälsa måste åtgärdas 867

»Växande ojämlikhet i hälsa är en utmaning för hela Sverige«, skriver Marie Wedin.

(1 kommentarer)

Debatt

Kejsarsnitt på icke-medicinsk indikation . Kvinnan kan själv göra ett informerat val 868

Kvinnor som trots information och stöd inte känner sig trygga att föda vaginalt bör tillmötesgås i sin önskan om kejsarsnitt utan att ifrågasättas, skriver Niels Lynøe och Lennart Nordström.

(2 kommentarer)

Apropå! Det nya journalsystemet PMO . Datasystem i vården ska hjälpa personalen – inte belasta! 869

Nu räcker det! Läkare och sjuksköterskor är utbildade för att vårda och bota patienter, inte för att mata in fakta på rätt ställe i en dator, skriver Karin Starzmann.

(5 kommentarer)

Ska hjärtstartare okritiskt spridas över Sverige? 895

Var i samhället ska hjärtstartare finnas för att verkligen försvara sin plats, undrar Bengt Fagrell.

(0 kommentarer)

Bakjoursskolan – en angelägenhet för alla 896

Bakjoursutbildning är inte bara en viktig fortbildningsfråga, den är också en viktig patientsäkerhetsfråga, skriver Peter Elbe och Karsten Offenbartl.

(0 kommentarer)

Minskade statliga bidrag äventyrar krisberedskapen 897

Att de statliga bidragen till hälso- och sjukvården upphört för bl a utbildning och övning i kris- och katastrofberedskap äventyrar krisberedskapen, skriver Per Kulling.

(0 kommentarer)

Nyheter

Sjukhusen som toppar vitesligan 870

Tre sjukhus har fått betala i särklass mest i viten för dålig arbetsmiljö. Alla tre riskerar nya miljonsmällar efter att Arbetsmiljöverket på senare tid höjt vitesbeloppen.

(2 kommentarer)

»Viten borde ses som ett skamstraff« 872

De små viten som Arbetsmiljöverket tidigare dömt ut har varit verkningslösa. Det menar representanter för läkarföreningarna i Malmö och Sundsvall. »Viten biter inte. Det verkar som man är mer rädd för att få fasta personalkostnader än för att prenumerera på viten«, säger Ville Sjögren, vice ordförande i Medelpads läkarförening.

(0 kommentarer)

Nystart på gång för SPUR-inspektionerna 873

Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna. – 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus.

(0 kommentarer)

Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död 873

En förlossningsläkare har åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
(0 kommentarer)

Region Skåne svarar Arbetsmiljöverket om akuten i Lund 873

Omfattande åtgärder har vidtagits på Skånes universitetssjukhus för att minska arbetsbelastningen för arbetstagarna på akutmottagningen i Lund. Det hävdar Region Skåne i sitt svar till Arbetsmiljöverket som hotat med mångmiljonvite.

(0 kommentarer)

Fler fackföreningar stödjer journalprotest 873

Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får nu stöd från andra berörda fackföreningar. (0 kommentarer)

Patientdatalagen: . »Anställda rör sig i en juridisk gråzon« 874

Sveriges yngre läkares förening, Sylf, vill att Läkarförbundet driver frågan om en mer ändamålsenlig tolkning av patientdatalagen.

(0 kommentarer)

Oförändrad mandatfördelning 874

Läkarförbundets centralstyrelse har beslutat att inte föreslå några förändringar i mandatfördelningen mellan delföreningarna.

(0 kommentarer)

Saskia Bengtsson årets allmänläkarvän . Engagerad opinionsbildare 874

»Jag strider för att vi ska få använda vår kompetens på rätt sätt. Den går förlorad om man försöker detaljstyra det vi håller på med. Om man inte låter oss vara lite konstnärer i patientmötet«, säger Saskia Bengtsson.

(0 kommentarer)

Kultur

Listan på fältskärer ombord på svenska ostindiefarare 898

Skeppsläkare i tjänst hos Swenska Ost-Indiska Compagniet kallades omväxlande fältskär, doctor eller medicus. De ansvarade för vården av skadade och sjuka ombord – men också för rakningen av manskapet. En matrikel över skeppsläkarna verksamma på 1700-talet presenteras i en aktuell bok.

(0 kommentarer)