Annons
Annons Annons

Nr 18/2017

Signerat

Oroande ojämn kvalitet på grundutbildningen 809

»Det kommande året planerar vi att besöka alla läro­säten.«

(0 kommentarer)

Debatt

Dags att implementera nya rön om graviditetsdiabetes 820

2010 föreslogs nya internationella diagnoskriterier för graviditetsdiabetes och 2015 gav Socialstyrelsen samma rekommendation. Kriterierna baseras på kunskap om ökade risker men har ännu inte implementerats i Sverige, skriver Caroline Lilliecreutz och Marie Blomberg.

(0 kommentarer)

Ökad läkemedelsförskrivning – risk för överbehandling vid hypotyreos 820

Förskrivningen av levotyroxin har ökat med cirka 32 procent från 2006 till 2016. Mikael Lehtihet och Jan Calissendorff föreslår åtgärder för att optimera omhändertagandet av patienter med subklinisk hypotyreos.

(5 kommentarer)

Nyheter

Svenska läkarstudenter testskrev medicinska kunskapsprovet 811

Efter kritiken mot det medicinska kunskapsprovet har Umeå universitet låtit en testgrupp med läkarstudenter och nyutexaminerade läkare skriva provet. Resultatet visar att personer med en modern svensk läkarutbildning klarar godkänt.

(5 kommentarer)

120 läkare kräver svar på hur bemanningskrisen ska lösas i Östergötland 811

Vilken vård ska bort? Det är frågan som 120 läkare på Universitetssjukhuset i Linköping ställer i ett öppet brev till regionledningen i Östergötland. Lokala medier rapporterar att läkarna inte längre kan garantera patientsäkerheten.

(2 kommentarer)

Hundratals skånska läkare i upprop för bättre primärvård 811

Politikerna måste prioritera primärvården i Skåne och skrida till handling. Det menar 573 läkare i ett öppet brev där de bland annat kräver mer pengar och ett nytt journalsystem.

(1 kommentarer)

Datainspektionen stoppar sammanhållen journalföring i Gävleborg 812

Datainspektionen riktar skarp kritik mot journalsystemet i Region Gävleborg eftersom det i praktiken inte finns några begränsningar för personalens möjligheter att komma åt patientuppgifter. 

(0 kommentarer)

»Fokusera inte bara på teknik« - Så ska Sverige bli bäst på e-hälsa: 812

Det blir ingen lätt uppgift, men det kan gå. Det säger den amerikanske läkaren och e-hälsospecialisten Robert Wah om Sveriges mål att bli världsbäst på e-hälsa 2025.

(0 kommentarer)

»Om det inte finns hopp blir det svårt« 814

På Närhälsans flyktingmedicinska mottagning möter läkaren Eva Theunis barn och ungdomar som har blivit misshandlade, torterade och våldtagna och som ofta lever i en psykiskt tärande ovisshet om framtiden. För Läkartidningen berättar hon och hennes kollegor hur de hanterar dessa berörande möten.

(1 kommentarer)

»Skärpt flyktingpolitik ökar risk för psykisk ohälsa« 818

Ovissheten om framtiden och att de riskerar att utvisas från Sverige när de fyller 18 bidrar till att försämra de ensamkommande flyktingbarnens psykiska hälsa. Det uppmärksammar både Barnombudsmannen (BO) och Sveriges Kommuner och landsting (SKL).

(0 kommentarer)

Krönika

»Vi på psykosvårdsmottagningen får ta hand om patienterna som är utnyttjade av dessa ’friska medborgare’«. 823

Grannar bjuder på vin, någon knackar på för att »låna« pengar eller lura till sig sex. Många svårt psykiskt funktionshindrade individer blir utnyttjade av så kallade friska medborgare, berättar Hans Olsson, överläkare i psykosvården, i sin krönika.

(0 kommentarer)

Kultur

Bilden av en mystisk neurologisk sjukdom 850

En kvinna med gener från Sverige tar sig fram krypande i gräset på en tavla av den amerikanske målaren Andrew Wyeth. Kvinnans neurologiska sjukdom förblev odiagnostiserad under hennes livstid.

(1 kommentarer)

Noterat: - Hon sprang sig frisk 851

Patienten sprang för livet – och klarade sig. I många år. Den som tipsade om metoden var hennes distriktsläkare.

(0 kommentarer)

Människor & möten

Stipendiet – hjälp att jobba för global hälsa 853

Nasim Hanie Hoseini, ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri, har fått Cullbergstipendiet, utdelat av bokförlaget Natur & Kultur, för en klinisk auskultation i Libanon under hösten 2017.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Vilka signaler sänder orden? 825

»Gränserna mellan sjukdom och en tillfällig formsvacka riskerar att suddas ut.«

(2 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Charlotta Ingvoldstad Malmgren 825

Charlotta Ingvoldstad Malmgren presenterar tillsammans med medförfattare nationella riktlinjer för NIPT.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Antalet självmord kan minskas – evidens finns - Åtgärder som gör det svårare att begå självmord, skolbaserade program, tydlig vårdkedja och KBT till unga ger färre självmord 826

Åtgärder som försvårar åtkomsten av medel för självmord minskar antalet självmord. Skolbaserade program med medvetandeträning minskar självmordsförsök hos tonåringar. En tydlig vårdkedja och såväl samtal som läkemedel vid depression minskar antalet självmord. Kognitiv beteendeterapi minskar självskadebeteende och självmordsförsök hos barn och ungdomar.

(3 kommentarer)

Nya rön

Hjärt–kärlsjukdom och död minskade hos individer med diabetes 828

Förekomsten av hjärt–kärlsjukdom och död hos individer med diabetes i Sverige har minskat mellan 1998 och 2014, men fatala händelser har minskat mindre hos individer med typ 2-diabetes än i den allmänna befolkningen. Det visar en ny svensk studie.

(0 kommentarer)

Anorexia nervosa vanligare vid celiaki 828

Kvinnliga celiakipatienter hade en något ökad risk för anorexia nervosa. Det framgår av en ny svensk kohortstudie.

(0 kommentarer)

Kollagen II-antikroppar kopplades till god prognos vid RA 828

Antikroppar mot kollagen typ II är kopplade till akut insjuknande men god prognos vid reumatoid artrit. Det visar en ny studie som bygger på data från Svensk reumatologis kvalitetsregister.

(0 kommentarer)

Mental ohälsa vanligt efter naturkatastrof 829

Psykosociala insatser bör genomföras i ett tidigt skede i samband med katastrofer. Katastrofradio kan vara en sådan insats. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling som baseras på erfarenheter från supertyfonen Haiyan som drabbade Filippinerna 2013.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Dynamiken i förskrivningen av opioider i Sverige 2000–2015 - Markanta omfördelningar inom opioidgruppen, men ingen »epidemi« 830

Någon uttalad »opioidepidemi« föreligger inte i Sverige. Ett markant skifte har däremot skett mellan olika opioider: dextropropoxifen har avregisterats och tramadolförskrivningen minskat, medan framför allt förskrivningen av oxikodon har ökat.  

(7 kommentarer)

Utbildning och forskning

SFOG ger nationella riktlinjer för fosterdiagnostik med NIPT - Information, genetisk vägledning och informerat val grunden för analys av foster-DNA i blodprov från kvinnan 836

Svensk förening för obstetrik och gynekologi har i samverkan med ett multiprofessionellt team inkluderande etiker och i samråd med intresseföreningar utvecklat nationella riktlinjer för implementering och användning av NIPT (icke-invasivt prenatalt test) för trisomi 13, 18 och 21.

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Mycket tveksamt samband mellan isotretinoin och IBD 839

Det är mycket tveksamt om isotretinoin innebär en ökad risk för uppkomst eller reaktivering av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Misstanken om samband baseras främst på isolerade fallrapporter där man sett ett tidssamband.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!