Annons
Annons Annons

Nr 19–20 2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

Hur ska doktorn orka?

923

»Många upplever nog en skillnad mellan vad man avsåg bli när man började studera medicin och den verksamhet man nu är en del av«, skriver Michael Wilczeck.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Propranolol förstahandsval vid infantila hemangiom . Stora randomiserade studier behövs för att fastställa dos och behandlingstid 938

Ett infantilt hemangiom är en vaskulär tumör med en proliferationsfas och en involutionsfas. Komplicerade infantila hemangiom behandlas i första hand med propranolol per os.

(0 kommentarer)

Nya rön

Rökstopp bra – trots viktuppgång 940

Är det motiverat från strikt kardiovaskulär synpunkt att sluta röka trots de extra kilon man lägger på sig? Den frågan har ställts – och besvarats – i en studie i JAMA.

(0 kommentarer)

Differentialdiagnostiskt värde av LP vid åskknallshuvudvärk 940

Radiologiska metoder kan utesluta subaraknoidalblödning vid åskknallshuvudvärk. Men det är inte liktydigt med att lumbalpunktion (LP) kan överges. Det visar en studie från Akademiska sjukhuset.

(2 kommentarer)

Antikropp gav effekt mot urtikaria 941

I en fas 3-studie har den monoklonala antikroppen omalizumab prövats på 322 patienter med kronisk idiopatisk urtikaria.

(0 kommentarer)

Lågintensiv intervention bra även vid allvarlig depression 941

I vissa fall kan även patienter med djupare depression ha nytta av lågintensiv intervention, exempelvis med KBT.

(0 kommentarer)

Tumör-DNA i blodet visar progress av bröstcancer 941

Mängden cirkulerande tumör-DNA är en bra markör för sjukdomsutvecklingen vid metastaserad bröstcancer och en tidig indikator på om patienten svarar på behandling.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Hemangiom kan behandlas effektivt med propranolol . Lovande resultat och få biverkningar, visar genomgång från Kalmar 942

Propranolol har i fallbeskrivningar visat sig ge mycket goda resultat och färre biverkningar än andra behandlingsmetoder vid behandling av infantilt hemangiom.  Syftet med denna artikel är att sprida kunskap om behandlingen och initiera en diskussion.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Propranolol verksamt vid trakealt hemangiom med luftvägshinder . MR-undersökning visade förminskad förändring 947

Subglottiska hemangiom är ovanliga men potentiellt livshotande.  Ett flertal olika behandlingsmetoder har prövats. Många av dem kan ge betydande biverkningar och komplikationer. 

(0 kommentarer)

Niemann–Picks sjukdom typ C . Sällsynt men möjlig diagnos vid psykiatrisk och neurologisk sjukdom hos vuxna 956

Niemann–Picks sjukdom typ C är en autosomalt recessiv lysosomal sjukdom som kan debutera med neurologiska eller psykiatriska symtom i vuxen ålder, och är sannolikt underdiagnostiserad.

(0 kommentarer)

Rapport

MRSA-spridning på vårdcentraler . Trolig orsak: bristande rutiner för städning, rengöring och materialhantering 949

Smittspårning har påvisat MRSA-spridning på åtta skånska sårmottagningar. Totalt 21 patienter drabbades.

(3 kommentarer)

Farmakogenetisk analys kan avslöja risk för statinbiverkningar 951

Akademiska sjukhuset i Uppsala har som första svenska sjukhus infört analys av en genetisk variant som kan förutsäga ökad risk för sällsynta, allvarliga muskelbiverkningar av statinbehandling.

(0 kommentarer)

QT-förlängning på EKG vanligt vid akut tablettintoxikation . Giftinformationscentralens råd om handläggning 953

Torsade de pointes är en livshotande arytmi som kan utlösas hos patienter som överdoserat ett eller flera preparat som förlänger QT-tiden. Flera vanliga läkemedel har sådana egenskaper.

(0 kommentarer)

Signerat

Ta vara på professionalismen!. Tema Läkarrollen 927

»Hade vi som läkare handlagt en patient eller en operation med liknande brist på respekt för erfarenhet och evidens hade vi med rätta kritiserats och vår legitimation dragits in«, skriver Marie Wedin.

(1 kommentarer)

Debatt

Är HbA1c 40 mmol/mol tecken på god diabetesvård?

928

För att motverka en överambitiös strävan bland en del patienter/patientföräldrar och diabetesteam att uppnå så lågt HbA1c som möjligt bör kvalitetsregister inte redovisa klinikers medel-/median-HbA  utan i stället andelen patienter med för högt, och möjligen även för lågt, HbA1c.

(2 kommentarer)

Apropå! Minskad sjukskrivning . Låt landstingen ta över företagshälsovården 929

Ett radikalt grepp för att rätta till systematiska brister vore att låta landstingen ta över all ­företagshälsovård, skriver Ulf Flodin och Annika Lillemets.

(0 kommentarer)

Öppet brev till Rättsmedicinalverkets generaldirektör: . Låt rättsläkarna jobba på helgerna 958

En enig rättsläkarkår vill bibehålla rättsläkarnas tillgänglighet utanför kontorstid.

(0 kommentarer)

Replik till Bengt Fagrell: . Fler hjärtstartare behövs i samhället! 959

Vi måste hitta nya metoder för att mobilisera hjärtstartare till platsen för hjärtstoppet, skriver Jacob Hollenberg och medförfattare.

(2 kommentarer)

»Sjukvårdspersonal blir juridiska försökskaniner« . Patientdatalagen bör kompletteras med riktlinjer om journalrutiner 960

Landstingens underlåtenhet att ta fram skriftliga rutiner kring tillämpningen av patientdatalagen i vårdvardagen är ett bristande ansvarstagande, anser Sylf.

(0 kommentarer)

Nyheter

Mariam Claeson glömmer aldrig sjukhuset i östra Bhutan

930

Den svenska läkaren Mariam Claeson blev förra året handplockad av Bill & Melinda Gates Foundation för att leda arbetet med barn- och mödrahälsa. Men hon bär alltid med sig minnena från det första utlandsjobbet, på ett distriktssjukhus i östra Bhutan.

(0 kommentarer)

Lex Maria-anmälningarna håller inte måttet 934

Fler och fler händelser anmäls enligt lex Maria men vårdgivarna lyckas många gånger inte hitta orsaken bakom händelserna, något som medför att de heller inte kan veta vilka åtgärder som borde vidtas. Det menar Socialstyrelsen som är kritisk till att vårdgivarna inte tar sitt fulla ansvar för kvalitetsarbetet.

(2 kommentarer)

Nationella taxan blir kvar 934

Socialdepartementet har bestämt att den nationella taxan inte ska avvecklas utan bevaras och utvecklas.

– Vi har levt med hotet att taxan ska läggas ned. Vi är nästan lite chockade, men väldigt tillfredsställda, säger Staffan Henriksson, ordförande för privatläkarna.

(3 kommentarer)

Medicinsk kunskap ska bli lättare att hitta 

935

SBU föreslår att ett nationellt hälsobibliotek på nätet inrättas i Sverige efter modell från bland annat Danmark och Norge. (2 kommentarer)

De yngre läkarnas löner mest jämställda

935

Det skiljer nu inte ens en procentenhet mellan lönerna för män och kvinnor som är AT-läkare. Skillnaden är ändå fortfarande till männens fördel. Sylfs ordförande tycker det är för tidigt att fira någon jämställdhetsseger.

(0 kommentarer)

Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening 936

Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholm läkarförening.

(0 kommentarer)

»Beslutet är obegripligt«

.

Stopp för hyrläkare i Östersund

936

Kaos och läkaravhopp väntar inom primärvården i Östersund efter beslutet att sluta med hyrläkare från 1 juni. Det tror Distriktsläkarföreningen och Jämtlands läns läkarförening. 

»Beslutet kommer att slå direkt mot patienterna och vår arbetsmiljö«, säger Mikael Lilja, vice ordförande i DLF:s Jämtlandsavdelning.

(7 kommentarer)

Stora skillnader i väntetider på akuten

937

Joursystemet och läkarbemanningen, tillströmning av icke-akuta patienter samt överbeläggningar vid sjukhuset. Det är enligt landstingen själva de främsta orsakerna till långa väntetider på akutmottagningarna.

(1 kommentarer)

Patientsäkerhet

Patient fick ECT elva gånger utan uppföljning eller utvärdering

937

ETC är en potent behandlingsmetod med kända biverkningar. Därför måste den följas upp och utvärderas. 

(1 kommentarer)

Recension

Löften om stamcellers kliniska nytta

961

Stamceller fascinerar, skrämmer och inger förhoppningar om att en dag få skadad vävnad och defekta organ att »självläka«. Viveca Brattström skrev en dikt om stamcellers pluripotens – och en aktuell bok som recenseras berättar det mesta om dessa cellsamhällets anpasslingar.

(0 kommentarer)

När allt går fel 962

Vem har nytta av att läsa Sara Gunnarsdotters bok? frågar recensenten Josef Milerad retoriskt efter att ha läst »3 ml – Om ett blodprov och ett åtal«. Svaret han själv ger om den utförliga beskrivningen av det omtalade Astrid Lindgren-fallet är: »Först och främst vårdpersonal på alla nivåer.«

(2 kommentarer)

Kultur

Pluripotens

961

Till Shinya Yamanaka, Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 2012

(1 kommentarer)