Annons
Annons Annons

Nr 19-20/2018

Inledare

En realistisk övning gav råg i ryggen 811

»Det väller ut skadade – vissa går själva, andra hämtas på bår. Alla är blodiga med sönderrivna kläder. När rullbårarna tar slut får akutpersonal dra de skadade på madrasser på golvet.« 

(0 kommentarer)

Signerat

Professionell autonomi Läkarförbundets ansvar 813

»Det är vårt ansvar att även fortsättningsvis värna och utveckla profes­sionsintressen.«

(0 kommentarer)

Debatt

Gastrostomi hos barn – följ nationella riktlinjer 826

Olika rutiner kring gastrostomi på barn kan skapa förvirring i den kliniska vardagen, skriver Johan Danielson och medförfattare. Nationella riktlinjer för pre- och postoperativa rutiner samt skötseln av gastrostomier hos barn finns och bör följas. Liknande rutiner för vuxensjukvården rekommenderas.

(1 kommentarer)

»Genvägen« – ingen senväg på vägen mot docentur 827

Workshoppar för blivande docenter är en enkel modell som är väl värd att prova för att stötta disputerade kliniker att fortsätta arbeta mot docentur, skriver Paulin Andréll och medförfattare.

(2 kommentarer)

Styrelsen för Svensk förening för klinisk kemi: - Egenordinerad provtagning – aktörer måste ta ansvar för analysutfall 828

Vi ser en ökande efterfrågan hos allmänheten på att få blodprov analyserade utifrån egna frågeställningar. Svensk förening för klinisk kemi har inga invändningar mot att sådana prov erbjuds av offentliga eller privata aktörer mot en kostnad, men det finns farhågor.

(0 kommentarer)

Nyheter

Protestmanifestation mot sparförslag vid Östersunds sjukhus 814

Hundra tjänster ska bort, anställningsstopp införs och vårdpersonalen ska jobba varannan helg. Det är några av sparförslagen som regionstyrelsen i Jämtland Härjedalen ska besluta om i dag, onsdag. Vårdpersonal planerar en manifestation i protest mot neddragningarna. 

(3 kommentarer)

Icke anställd läkare jobbade två dagar på hjärtintensiven 814

En läkare dök oanmäld upp vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och fick jobba i två dagar på hjärtintensivavdelningen innan det upptäcktes att läkaren inte var anställd. Nu överväger sjukhuset att polisanmäla händelsen.

(0 kommentarer)

Regionstyrelsen klubbade kritiserat sparförslag i Jämtland Härjedalen 814

Regionstyrelsen i Jämtland Härjedalen sa på onsdagen ja till sparförslaget som bland annat innebär att hundra tjänster inom vården ska bort och att anställningsstopp införs. Och facket befarar ett bakslag.

(1 kommentarer)

TBE-vaccin gratis för barn i Sörmland 815

Som första landsting erbjuder nu Sörmland gratis TBE-vaccin till barn och unga under 19 år. Tanken är att göra tillgången till vaccin mer jämlik i Sörmland, som är ett högriskområde för TBE.

(0 kommentarer)

Anmälan: Journalsystemet »förfalskade« recept 816

Journalsystemet skapade på egen hand flera varianter med olika dos av en läkares recept, och fel recept gick iväg. »Kan innebära livsfara«, skriver en läkare till Läkemedelsverket.

(7 kommentarer)

Utbredd tro på cancermyter i brittisk studie 816

Att äta genmodifierad mat, använda mikrovågsugn eller att dricka ur en plastflaska – det är bara några av de myter om vad som orsakar cancer som de som deltog i en enkät trodde på. Dessutom var det många som inte kunde peka ut faktorer som faktiskt visats ha betydelse.

(0 kommentarer)

Digitala vårdmöten på alla vårdcentraler i Västmanland 816

Regionstyrelsen i Västmanland har godkänt en digitaliseringsstrategi som bland annat innebär att alla vårdcentraler ska erbjuda digitala vårdmöten inom ett par år.

(1 kommentarer)

Akut omlistningsstopp i Varberg upphör 816

Nu upphör det omlistningsstopp som infördes i Varberg efter att många patienter gått från offentligt drivna vårdcentraler till privata. Men problemen finns kvar, menar de privata vårdcentralerna.

(0 kommentarer)

Hans Karlsson lämnar SKL 817

Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och landsting (SKL) lämnar sitt uppdrag och återvänder till sjukvården i Värmland.

(0 kommentarer)

Största svenska övningen hittills: - När katastrofen kom till Sahlgrenska 819

110 skadade inom loppet av några timmar. Katastrofövningen Liv blev ett enormt stresstest för Sahlgrenska universitetssjukhuset. »Det var intensivt, överrumplande. Men jag fick stort förtroende för att vi kommer greja det här om det skulle bli verklighet«, säger kirurgen Ragnar Ang.

(0 kommentarer)

Krönika

»Så mycket onödig oro, så mycket arbetstid till fel sorts tröst.« 831

»Varför har du skrivit 'vesikulärt bilateralt'? Är det farligt?« Patienter som läser sina journaler fordrar extra tid av sin doktor för att få hjälp med läkarspråkets facktermer – och med den stegrade oro som dessa ofta bidrar till. Nina Cavalli-Björkman berättar i sin krönika.

(8 kommentarer)

Kultur

Så upptäcktes renin – det blodtryckshöjande hormonet 870

Robert Tigerstedt, världsberömd fysiolog från Åbo, Finland, slog sina samtida med häpnad när han publicerade sitt bidrag vid Internationella medicinkongressen i Moskva 1897. Där
redovisar han för första gången såväl idé som experiment bakom upptäckten av renin, det blodtryckshöjande hormonet.

(8 kommentarer)

Platsannonser i tiden? 872

Utformningen av platsannonser i Läkartidningen andas förändring, påpekar seniorprofessorn Stephan Rössner. Kan det vara en reaktion på en kritisk text som han skrev för en tid sedan, undrar han.

(0 kommentarer)

Människor & möten

AT-läkarna tog hem segern för första gången på tjugo år 873

AT-läkarna Johanna Milding och Samuel Hellgren vann över alla team bestående av specialister i Specialistmästerskapen, en tävling som ägde rum vid AT-stämman nyligen. »Att vi skulle vinna finalen kändes helt otänkbart i förväg«, berättar Samuel.

(1 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Christian Bjurman 833

Christian Bjurman, med dr och ST-läkare vid medicinkliniken, Hallands sjukhus Varberg, har tillsammans med kollegor har skrivit om tekniker för invasiv arytmi­övervakning och -behandling.

(0 kommentarer)

Reflexion

Orättvis bild av svensk sjukvård 833

»Vi ser och hör företrädare för politiska partier och vissa fackföreningar snarast tävla om att ge den mörkaste bilden av landets sjukvård …«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Hydroxietylstärkelse kan komma att förbjudas - Indragning trots oenighet bland experter – diskussionen bör vidgas till alla infusionsvätskors biverkningar 834

Europeiska kommissionen förbjöd användning av den kolloida infusionsvätskan hydroxietylstärkelse (HES) vid sepsis och intensivvård redan 2013 men kan inom kort utvidga förbudet till all användning av HES. Diskussionen om kolloida vätskors roll för att öka blodvolymen bör nu utökas till att omfatta alla infusionsvätskors biverkningar.

(0 kommentarer)

Nya rön

Inget samband mellan veckodag för lungcancerkirurgi och överlevnad 836

I en nationell populationsbaserad registerstudie undersöktes om veckodag för lungkirurgi var associerat med överlevnad hos patienter med lungcancer. Inget kliniskt betydelsefullt samband mellan veckodag för kirurgi och överlevnad hittades.

(0 kommentarer)

Diagnoskriterier kan ha bidragit till överdiagnostik av spädbarnsmisshandel 836

Diagnoser för spädbarnsmisshandel i Sverige är starkt associerade till kriterierna för skakvåld/tillfogad skallskada, och det är inte uteslutet att incidensökningen som skett i Sverige under senare år beror på överdiagnostik.

(0 kommentarer)

Primär hyperhidros påverkar den psykiska hälsan 837

Primär hyperhidros påverkar livskvaliteten negativt, och stigma, okunskap om svettningarna och bemötandet i unga år kan orsaka en fördröjning i kontakten med sjukvården. Det visar en  avhandling där man undersökt förekomsten av primär hyperhidros och dess påverkan på livskvalitet.

(3 kommentarer)

Ny metod för att påvisa sannolikt skydd mot TBE 837

TBE-incidensen i Sverige har ökat kraftigt, men beträffande TBE-infektioner och skyddet av vaccinationer är situationen oklar. Därför har en metod utvecklats för att kunna studera detta. 

(0 kommentarer)

Bröstrekonstruktion med bukvävnad ledde inte till ökad risk för återfall i bröstcancer 838

I en studie visas att det inte föreligger ökad risk för bröstcancerrecidiv hos patienter som fått en bröstrekonstruktion med bukvävnad efter bröstcanceroperation.

(1 kommentarer)

Lägre kvalitet i läkemedelsförskrivning vid kortare vårdtid 838

Patienter hade högre samsjuklighet och fler läkemedel, men färre läkemedelsförändringar och kortare vårdtid 2015 jämfört med 2005. Det visar en studie som undersökt läkemedelsförskrivning till äldre.

(0 kommentarer)

Översikt

Nya tekniker för att övervaka och behandla arytmi vid hjärtsjukdom - 60 år sedan första pacemakern – nu finns även sviktpacemaker och interna defibrillatorer och hjärtövervakare 840

Arytmier är vanliga och leder ibland till allvarliga symtom, sjuklighet och dödlighet, men det finns i dag flera verksamma behandlingar som fortfarande till viss del underutnyttjas. I artikeln presenteras indikationer för olika elektriska apparater (devices) som bidrar till att återställa hjärtrytmen eller identifiera olika hjärtrytmrubbningar.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Majoritet av läkarstudenterna har intresse för forskning visar enkät 845

Hela 80 procent av läkarstudenter utan tidigare erfarenhet av forskning var intresserade av forskning, enligt en enkätstudie vid Sahlgrenska akademin. Tidsbrist, otillräcklig information och ett större intresse för kliniskt arbete angavs vara de största hindren för att börja forska.

(0 kommentarer)

Rapport

Överlevnaden ökar vid all cancer – men ojämlikheten kvarstår - Konceptet »rätt resurser med rätt åtgärd till rätt patient vid rätt tillfälle« måste få genomslag 848

Nya data visar på kontinuerligt ökad överlevnad för de flesta analyserade cancerdiagnoser sedan 1990. Variationen är dock mycket stor, och de mest uttalade förbättringarna ses inte minst bland de tre stora tumör­sjukdomarna (bröst-, kolon- och prostatacancer), där samhället, industrin och forskningsorgan gjort de största investeringarna.

(2 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!