Annons
Annons Annons

Nr 20 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Ny skön läkemedels­reklam? 847

»Makten över miljonerna sitter inte längre i den enskilda doktorns penna och receptblock.«       

(2 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Säkra den elektroniska journalen! - Bättre e-journalsystem kan bidra till bättre patientsäkerhet 864

Sambanden mellan elektroniska patientjournaler och patientsäkerhet är komplexa. Om elektroniska journaler ska användas för att förbättra patientsäkerheten, måste säkra elektroniska patientjournalsystem tillhandhållas och användas på ett säkert sätt. Detta lyckas man, ännu efter två decennier, inte alltid med.

(0 kommentarer)

Nya rön

Sju Borreliaarter i svenska fästingar 866

Ju längre en fästing sitter kvar i huden desto större sannolikhet att spiroketer överförs till bäraren. För att undvika Borreliainfektion bör man därför undersöka sin kropp ofta när man vistats i fästingmarker och ta bort eventuella fästingar snabbt.

(1 kommentarer)

Ökat intag av kaffe minskar risken för diabetes typ 2 866

Ökat intag av kaffe kopplas till lägre risk för diabetes typ 2,  oberoende av hur stort kaffeintaget är från början, visar en  amerikansk prospektiv studie som publiceras i tidskriften Diabetologia,

(0 kommentarer)

Strokeambulanser kortade tid till trombolys 867

Effekten av att använda en speciellt utrustad strokeambulans för att bland annat minska tiden till trombolysbehandling jämfördes i en studie med sedvanlig ambulanstransport. Omhändertagandetiden från larm till behandling kortades med 25 minuter: mediantiden var 52 minuter.

(1 kommentarer)

Ansiktstransplantationer – de första nio årens lärdomar 867

Sedan den första ansiktstransplantationen gjordes 2005 har det globalt gjorts ytterligare 28 stycken. Det psykologiska resultatet av transplantationerna beskrivs överlag som »överväldigande positivt«, visar en genomgång presenterad i Lancet.

(1 kommentarer)

Originalstudie

Elektronisk patientjournal riskerar patientsäkerheten - Granskning av journalanteckningar visar allvarliga brister i dokumentation 868

Kopiering av journaltext, insprängning av ny text i gammal, avsaknad av väsentlig information, godtycklighet beträffande val av mallar och rubriker för viss typ av information samt otydligt språkbruk var allmänt förekommande i elektroniska patientjournaler som granskats.

(4 kommentarer)

Rapport

Antikoagulation vid akut stroke med förmaksflimmer - Fem frågor bör besvaras innan behandlingen kan anses vara evidensbaserad 872

Det finns flera frågor att ta ställning till inför behandling av en patient med akut stroke och förmaksflimmer. I artikeln tas frågorna upp i den ordning de dyker upp i kliniken. Utgångspunkten är de första dygnen, och miljön är en strokeenhet.

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Axelfrakturer, del 1: - Klavikelfrakturer 879

Begreppet axelfrakturer omfattar frakturer i klavikeln, skapula och proximala humerus. Denna ABC-artikel beskriver anatomi och diagnostik vid dessa frakturtyper samt behandlingsstrategier vid klavikelfrakturer. Behandlingsstrategier vid skapula- och proximala humerusfrakturer beskrivs i en andra ABC-artikel om axelfrakturer, denna publiceras i Läkartidningen nr 22–24/2014.

(0 kommentarer)

Signerat

Viktiga frågor för läkare avgörs i EU-valet 851

»Varje år flyttar hundratals läkare från Sverige till ett annat EU-land, och ännu fler flyttar till Sverige.«

(0 kommentarer)

Debatt

Goda skäl för att pröva nya styrmodeller i vården 852

Det finns ingen bästa möjliga ersättningsmodell som fungerar i alla vårdsituationer, anser Peter Lindgren.

(0 kommentarer)

Apropå! Vikten av att ha rätt redskap - Läkare behöver mer läkemedelskunskap 853

Blivande läkares kunskaper om läkemedel och äldre bör kraftigt förbättras, skriver Faraidoun Moradi, leg apotekare och AT-läkare.

(1 kommentarer)

Läkarförbundet bör ta ställning mot en marknadsstyrning av sjukvården 883

Vi hoppas att Läkarförbundet tar sitt förnuft till fånga och tar ställning mot en marknadsstyrning av vården. Både kollegor och patienter riskerar att bli lidande om ideologi får gå före vetenskap.

(1 kommentarer)

Replik: - Begränsning missar målet för jämlik vård 883

En begränsning av vem som ska få utföra skattefinansierad primärvård missar målet om att åstadkomma en mer jämlik vård, skriver Marie Wedin och medförfattare.

(0 kommentarer)

Riktlinjer för kolesterolbehandling – stoppklossen kvar i Stockholm 885

Det är beklagligt att Stockholms expertråd för hjärt–kärlsjukdomar håller fast vid en suboptimal statinbehandling, anser Anders G Olsson.

(9 kommentarer)

Nyheter

NPM på vårdcentralen - Detaljstyrning tar fokus från egna kvalitetsprojekt 854

Varför är så många läkare kritiska mot NPM, New public management? Läkartidningen har följt husläkaren Gustaf Allerstrand under en förmiddag för att ta reda på vad NPM betyder för hans arbete.

(6 kommentarer)

Ingemar Engström, Läkaresällskapet: - »Det värsta är avprofessionaliseringen« 857

Läkaresällskapet har flyttat frågan om NPM högt upp på sin agenda och har startat ett projekt för att utveckla alternativ. Drivande i detta arbete är Ingemar Engström, barnpsykiater i Örebro och ordförande i delegationen för medicinsk etik.

(0 kommentarer)

Märit Halmin, Läkaruppropet: - »Vi såg att det fanns möjligheter att förändra« 857

De hoppades kunna samla in ett par tusen namnunderskrifter under sommaren, och sedan kanske försöka få uppropet publicerat på DN Debatt. Men det visade sig att Läkaruppropet hade betydligt större sprängkraft än så. 

(0 kommentarer)

Marie Wedin, Läkarförbundet: - »En gradvis framväxande frustration« 858

Läkarförbundets ordförande Marie Wedin tror inte att NPM i sjukvården kan avskaffas helt. Men hon arbetar för att det ska förändras i en bättre riktning.

(0 kommentarer)

Heidi Stensmyren, Läkarförbundet: - Heidi Stensmyren, Läkarförbundet: - »Läkaruppropet kom i rätt tid« 858

Heidi Stensmyren är förste vice ordförande i Läkarförbundet, och valberedningens kandidat till ny ordförande vid fullmäktigemöte i maj. Hon tycker att förbundet ska stödja initiativ som Läkaruppropet.

(1 kommentarer)

Landstingens nota för överbeläggningar stiger 859

Över fem miljoner fick landstingen betala förra året för brott mot föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år, och återspeglar myndighetens skärpta hållning mot överbeläggningar. 

(1 kommentarer)

Ny modell för ersättningen inom primärvården diskuteras av SFAM 860

Alla ersättningsmodeller i primärvården har både fördelar och nackdelar. Därför är det bästa systemet en mix av olika komponenter. 

(0 kommentarer)

Jobbknapp får ris och ros 860

Knappar med politiskt budskap hör inte hemma i vården. Det hävdar Läkarförbundets Thomas Flodin som får medhåll av en jurist på SKL. Men distriktsläkaren Jessica Åhlin menar att en knapp med ett antirasistiskt budskap är ett sätt att framhäva vikten av alla människors lika värde.

(16 kommentarer)

Ny lag för journaler ska förenkla 861

I den nya Hälso- och sjukvårdsdatalag som föreslås ersätta Patientdalalagen stryks den problematiska formuleringen om att man endast får ta del av journaluppgifter om man deltar i vården av patienten.

(0 kommentarer)

Läkaravhopp från ST-arbetet skapar oro 862

Läkarförbundet vill ha garantier från Socialstyrelsen för att det kommer att finnas tillräcklig medicinsk sakkunskap i det fortsatta arbetet med den nya ST-föreskriften.

(0 kommentarer)

Recension

Proktologins fader i tryck efter 600 år 886

Kirurgen John Arderne levde i 1300-talets England och kallades »proktologins fader«. Summan av hans läkekonst finns bevarad i en handskrift från 1400-talet som nu getts ut i en praktvolym. Originaltexten är översatt till modern svenska och kommenterad av Torgny Svenberg och Peter Murray Jones.

(0 kommentarer)

Krönika

Att signalera välvilja 887

Läkarens utsträckta hand avvisas av den religiösa patienten. Vem förolämpar vem i en allt vanligare situation i den kliniska vardagen. Jakob Endler utreder.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!