Annons
Annons Annons

Nr 20–21 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Klinisk handledare tillgång för kliniken 943

»Det avgörande för studenternas upplevelse av sin kliniska placering är nog stödet och omhändertagandet på kliniken …«

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Värdeskapande styrning kan återupprätta läkares inflytande - Främjar vårdens kvalitet och patienternas behov 958

Dagens ersättningssystem styr mot produktion snarare än mot kvalitet, och många läkare känner sig marginaliserade. För att skapa bättre vård och bättre hälsa behövs ett värdeskapande styrsystem, som ökar vårdpersonalens engagemang och sätter vårdens kvalitet och patienternas behov först.

(3 kommentarer)

Transparent teamarbete krävs för säker förlossningsvård - Revirtänkande och låg kompetens gav vårdskandal i Storbritannien 960

Allvarliga brister i förlossningsvården vid en brittisk klinik bidrog till kraftigt ökad mortalitet bland både mödrar och barn. Låg kompetens och revirtänkande i kombination med avsaknad av riktlinjer och utvärderingssystem medförde att misstag kunde upprepas.

(0 kommentarer)

Nya rön

Så skyddar blodgrupp O vid svår malaria 963

Personer med blodgrupp O skyddas från att dö i en svår malariasjukdom, något som är känt sedan tidigare. I en studie publicerad i Nature Medicine har forskare vid Karolinska institutet nu kartlagt mekanismerna bakom skyddet.

(1 kommentarer)

Fördubblad risk för suicid efter stroke 963

Depression efter stroke är vanligt, och det finns en ökad risk för suicid och suicidförsök efter stroke. En aktuell svensk studie som presenteras i Neurology visar en fördubblad risk för suicid första året efter stroke.

(0 kommentarer)

Svårt förutsäga resistens vid sepsis 964

Vid låg prevalens av resistens är det en grannlaga uppgift att definiera kliniskt användbara riskfaktorer för att motivera initial bred antibiotikabehandling. Risken för överbehandling av oklar sepsis är stor, enligt en holländsk studie.

(1 kommentarer)

Avsiktlig förgiftning hos unga markör för framtida suicid 964

Barn och ungdomar som förgiftar sig frivilligt i suicid- eller självskadesyfte löper kraftigt ökad risk att senare fullborda ett självmord, trots att åtskilliga år kan ha gått sedan händelsen, visar en studie som presenteras i tidskriften Lancet Psychiatry.

(0 kommentarer)

DT-angiografi överskattar risken för hjärtinfarkt vid operation 965

DT-angiografi som preoperativt bedömningsinstrument överskattar risken för hjärtinfarkt i samband med operation, enligt en studie som publiceras i BMJ.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Läkare ser både för- och nackdelar med vårdens ekonomiska styrning - Enkätstudie ger fler nyanser – med avstamp i omdebatterad DN-artikelserie 966

En majoritet av deltagarna i en enkätstudie ansåg att fel yrkeskategorier styr vården och definierar hur vårdens resurser ska användas. En majoritet ansåg också att läkare inte blivit manipulerade av nuvarande ekonomiska styrmedel.

(0 kommentarer)

Vårdutveckling

När beteendet blir en patientsäkerhetsrisk 971

Oprofessionellt och respektlöst beteende i vården kan påverka samarbetet och kommunikationen och därmed säkerheten i den vård som ges.

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Vaskulära lesioner, del 2: - Behandling, komplikationer och associerade syndrom 975

I denna ABC-artikel presenteras behandling av och komplikationer vid vaskulära lesioner samt några vanliga syndrom och missbildningar som är associerade med kärllesioner.

(0 kommentarer)

Signerat

Läkarförbundet måste göra de etiska reglerna mer synliga 947

»Läkaretiken och Läkarförbundets etiska regler behöver lyftas fram och bli mer kända.«

 

(0 kommentarer)

Debatt

Genvägar till nya och bättre människor? 948

Möjligheten att »redigera« det mänskliga genomet bör debatteras också i Sverige – innan forskningspolitiska beslut tagits och investeringar skett, skriver Göran Hermerén.

(0 kommentarer)

Apropå! Lärdomar av en vårdskandal - Teamträning för förlossningsvård 949

Även i svensk förlossningssjukvård finns maktstrukturer som i en akut situation kan få oönskade utfall. Författarna har utvecklat ett utbildningssystem som överför metoder och erfarenheter från flyget och sjöfarten till vården.

(0 kommentarer)

Psykisk ohälsa och våldsbrott – inget okomplicerat samband 981

Samhällets resurser för att förhindra våldsbrott hos individer med psykisk sjukdom bör riktas mot att tidigt stävja missbruk och tidig debut i våld och andra norm- och ­regelbrytande beteenden, skriver Ann-Sophie Lindqvist Bagge och medförfattare. 

(0 kommentarer)

MDPV: ny missbruksdrog som kommit för att stanna? 982

En sammanställning av telefonfrågor rörande så kallade nätdroger till Giftinformationscentralen visar att MDPV har etablerat sig som en illegal missbruksdrog i Sverige. Detta skedde tidsmässigt i nära anslutning till ett vägledande avgörande i Högsta domstolen där straffvärdet för MDPV reducerats påtagligt.

(0 kommentarer)

Svenska barnmorskeförbundet: - God förlossningsvård kräver tvärprofessionellt samarbete 983

Genom tvärprofessionellt ­arbete kan vi fortsätta att ­utveckla vården i samband med graviditet och barna­födande, skriver Svenska barnmorskeförbundet.

(0 kommentarer)

Nyheter

20 år i de utsattas tjänst 950

Läkare i världens volontärdrivna klinik i Stockholm fyller 20 år. En besvikelse – för egentligen är målet att mottagningen inte ska behövas. Den startade för att hjälpa papperslösa, men i dag är den överlägset största patientgruppen EU-migranter.

(0 kommentarer)

Läkarupprop startat för generisk förskrivning 953

Många remissinstanser är starkt kritiska till att Läkemedelsverket i en utredning åter avstyrker att Sverige inför generisk förskrivning. Nu har ett läkarupprop på nätet startats för att ge ökat tryck i frågan.

(4 kommentarer)

Arbetsmiljöverket efter inspektion: - För hög arbetsbelastning för läkarna i Falu primärvård 953

Arbetsbelastningen för läkarna inom Falu primärvårdsområde är alltför hög. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter att ha gjort en inspektion på plats. Nu överväger verket att besluta om ett föreläggande mot arbetsgivaren.

(2 kommentarer)

Läkare förlorar legitimation efter att ha gjort dataintrång 177 gånger 954

Läkaren gick systematiskt in och läste i journalerna hos unga kvinnor med samma etniska bakgrund. Nu har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd fattat det unika beslutet att dra in hans legitimation, vilket normalt endast sker vid grövre brott.

(1 kommentarer)

Allvarlig JO-kritik för ECT utanför landstingets lokaler 954

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Stockholms läns landsting för att tvångsvårdade patienter ges ECT i Capio S:t Görans sjukhus lokaler. Lagen tillåter bara tvångsvård på vårdinrättningar som drivs av landsting, anser JO.

(1 kommentarer)

Fack kräver skadestånd av landstinget i Västernorrland 954

Läkarföreningen och Fysioterapeuterna i Västernorrland kräver skadestånd av landstinget på sammanlagt 375 000 kronor, rapporterar Sundsvalls tidning.

(0 kommentarer)

RÅ vill få dom om misslyckad operation prövad i högsta instans 955

Riksåklagaren, RÅ, vill att Högsta domstolen tar upp fallet med en kirurg som åtalats för vållande till kroppsskada efter en misslyckad penisförstoring.

(0 kommentarer)

Taxeläkare vann även i hovrätten 955

Den taxeläkare från Gävleborg som vägrat lämna ut journaler till landstinget får nu rätt även i hovrätten.

(0 kommentarer)

Spridning av MRSA till djur ska hindras 956

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsunderlag så att smittskyddsläkare, andra läkare och länsveterinärer ska kunna hjälpa MRSA-smittade lantbrukare att undvika smitta sina djur.

(1 kommentarer)

Nya förslag ska lyfta life science 956

Sverige befinner sig i ett kritiskt läge när det gäller medicinsk forskning och dess tillämpning, enligt stiftelsen Forska!Sverige, som nu presenterar en lista på förslag för att vända utvecklingen.

(0 kommentarer)

Kirurg friad från fuskanklagelser 957

Karolinska institutet friar en toraxkirurg från anklagelser om oredlighet i forskning. Han har visserligen i flera fall brutit mot god forskningssed, enligt KI, men det ska ha skett av oaktsamhet.

(0 kommentarer)

Kultur

Innovationen som tog skruv - Per-Ingvar Brånemarks metod används nu i hela världen 985

Läkaren och professorn Per-Ingvar Brånemark är känd för innovationen osseointegration med hjälp av titanskruvar. Metoden används i dag över hela världen i proteser i olika delar av kroppen. Per-Ingvar Brånemark avled den 20 december 2014. Läkartidningens artikel ger en kort summering av hans livsgärning.

(1 kommentarer)

Sjukdomsberättelsen i centrum 988

Sjukdom består av patientens upplevelse av ohälsa kombinerad med de kroppsliga förändringar som läkaren kan observera och kanbske påverka. I vilken ände börjar man utreda?

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!