Annons
Annons Annons

Nr 21 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Mötesplatser för utveckling 907

»Läkare behöver träffa sina kollegor, men även samhället i övrigt i form av politiker, administratörer och blivande eller aktuella patienter.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Svenska universitet behöver satsa mer på undervisning - Två amerikanska högrankade universitet och två svenska jämförs i SNS-rapport 924

En jämförelse mellan två amerikanska och två svenska universitet som utbildningskommissionen vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälle gjort visar bland annat att undervisning får alltför litet utrymme vid svenska universitet och att svenska universitet har en otillfredsställande (ofta undermålig) rekrytering.

(0 kommentarer)

Nya rön

Antipsykotisk medicinering kopplat till minskad risk för våldsbrott 926

Patienter som behandlas med antipsykotika blir i mindre utsträckning dömda för våldsbrott, visar en studie baserad på svenska register som presenteras i Lancet. Även behandling med stämningsstabiliserande preparat ger samma effekt, dock mindre uttalad.

(0 kommentarer)

Onkologers och kirurgers bedömningar går isär 926

Onkologer och kirurger ger olika behandlingsrekommendationer för patienter med levermetastaserad kolorektalcancer, enligt en studie som publiceras i British Journal of Surgery.

(2 kommentarer)

Översikt

Dags för en modern syn på artros 929

Artros är inte en längre en oundviklig del av åldrandet, där »värkmedicin och en ny höft« är boten. Information, fysisk träning och viktkontroll tidigt i sjukdomsförloppet är dagens basbehandling. Ny evidens visar att sjukdomsrisk, symtom och sjukdomsutveckling kan påverkas.

(0 kommentarer)

Artros allt vanligare folksjukdom 930

Med en stadigt åldrande och alltmer överviktig befolkning kommer prevalensen av artros att öka, vilket förväntas öka trycket på bland annat primärvården.

(0 kommentarer)

Möjligt samband mellan artros och kardiovaskulär sjukdom 932

Det tycks finnas en viss förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom vid artros. I läkemedelsbehandlingen är det viktigt att väga nyttan mot risken med NSAID, speciellt hos äldre med kardiovaskulära riskfaktorer.

(1 kommentarer)

Artros efter allvarlig ledskada – stort behov av fler studier 934

Främre korsbandsskada och meniskskada har stark koppling till artros. Orsakssambandet är dock inte klarlagt, och behandling av den akuta skadan minskar inte nödvändigtvis risken för framtida artros.

(0 kommentarer)

Primärvården har en nyckelroll för tidig diagnos och uppföljning 939

Tidig diagnos av knä- och höftartros och primärvårdens insatser – handledd träning, test av benstyrka, funktion och kondition, FaR, uppföljning med specifika frågeformulär och hjälp med viktnedgång – kan göra stor skillnad för patienten.

(0 kommentarer)

Träning är en grundsten i behandlingen 943

Fysisk träning minskar ledsmärta och förbättrar ledfunktion hos patienter med artros. Artospatienter bör därför få recept på träning. Men det gäller att skriva receptet rätt – träningen måste vara anpassad och ledd av sjukgymnast.

(3 kommentarer)

Utbildning och forskning

Bättre omhändertagande av patienter med artros, BOA 949

Genom bättre omhändertagande av patienter med artros erbjuds patienter artrosskola som leds av sjukgymnaster och arbetsterapeuter i primärvård. 

(0 kommentarer)

Signerat

Utredning föreslår utökat meddelarskydd 911

»Friheten att meddela misstankar om felaktigheter och risker borde gälla alla inom all offentligt finansierad sjukvård.«

(0 kommentarer)

Debatt

Läkemedelsgenomgångar är en läkaruppgift 912

Vården vinner på att låta läkaren sköta läkemedelsarbetet, skriver Susanna Wallerstedt och medförfattare.

(3 kommentarer)

Låt oss slippa införa en »lex Gärd« i vården 913

Vi ska inte behöva införa en »lex Gärd« inom vården, skriver Johan Lökk apropå det goda patientmötet.

(0 kommentarer)

Alkoholberoende i sig inte anledning att dra in körkortet 952

Transportstyrelsens föreskrifter om medicinska krav för körkortsinnehav bör uppdateras, anser Sven Wåhlin och medförfattare.

(2 kommentarer)

Brist på struktur och upphackat ansvar gör vägen till svensk legitimation lång 952

Splittringen mellan ansvariga aktörer gör vägen till svensk läkarlegitimation lång, konstaterar Ingvar Karlberg.

(0 kommentarer)

Replik: - Det splittrade ansvaret centralt problem 953

Vi hoppas att regeringen åter tar sig an frågan, skriver Marie Wedin i denna replik angående den långa vägen till svensk läkarlegitimation.

(0 kommentarer)

Dags att upptäcka noninvasiv pulsvågsanalys 954

Den noninvasiva pulsvågsanalysen bör komma till praktisk användning både inom primärvården och i hjärtspecialistvården, anser Gunnar Nyberg.

(1 kommentarer)

Replik, Transportstyrelsen: - Medicinska krav för körkortsinnehav en svår och angelägen fråga 954

Ny kunskap och nya diagnoskriterier kan ge anledning till förändring i Transportstyrelsens medicinska föreskrifter, skriver Lars Englund.

(0 kommentarer)

Nyheter

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2014 - Marie Wedin ställer inte upp till omval 914

På grund av illojalitet inom förbundets centralstyrelse ställer Marie Wedin inte upp till omval som ordförande. Det meddelande hon i sitt inledningsanförande på fullmäktigemötet.

Artikeln har uppdaterats kl 21.00.

(11 kommentarer)

Heidi Stensmyren ny ordförande i Läkarförbundet - »Det här ska bli grymt roligt och spännande« 914

Intervju med Heidi Stensmyren efter att hon valts till ny ordförande i Läkarförbundet.

(1 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2014 - Heidi Stensmyren valdes till ordförande i Läkarförbundet 916

Heidi Stensmyren valdes till ordförande i Läkarförbundet på fredagseftermiddagen. Även övriga val följde valberedningens förslag. Artikeln uppdaterad kl 22.30.

(3 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2014 - Extra programpunkt om lägenhetsturerna inledde fredagen 917

– Vi som revisorer har inga invändningar mot CS principiella handläggning av frågan.

Det sa Bernhard Grewin, en av Läkarförbundets lekmannarevisorer, till fullmäktige på fredagsmorgonen.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2014 - Beslut i korthet: Fortbildning, medlemskap, snabbare mediereflexer … 918

Ett stort antal motioner avhandlades. Bland annat en från Kvinnliga läkares förening som gav flera exempel på att ersättningen för vård av »kvinnosjukdomar« är lägre än vid liknande sjukdomar som drabbar båda könen. Något som måste ändras, enligt fullmäktige.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2014 - »Let us run together« 918

WMA:s ordförande Margaret Mungherera från Uganda uppmanade kollegerna från den mer lyckligt lottade delen av världen att arbeta ihop med kolleger som fortfarande kämpar med den mest basala hälso- och sjukvård.

(0 kommentarer)

Nationell plan för läkarförsörjningen - Läkarförbundets fullmäktigemöte 2014 918

Läkarförbundet ska ta initiativ till att det görs en nationell analys av behovet av läkare i framtiden. Någon sådan långsiktig analys finns inte i dag i Sverige.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2014 - Motion om läkareden bifölls 919

»Jag vill inte läsa i en tidning att frågan om läkared var uppe på fullmäktige, men att Läkarförbundet inte ens ville utreda frågan«, sa Mattias Hällje, Östergötlands läkarförening.

(2 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2014 - Förbundet ska verka för ökat läkarinflytande över IT-systemen 920

Upplands allmänna läkarförening fick till slut med sig CS och fullmäktigemötet på att Läkarförbundet ska verka för att tillsammans med sina skyddsombud bli delaktiga och få inflytande i utvecklingen av nationella IT-system för vården.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2014 - Mer statlig styrning av sjukvården 921

Läkarförbundet ska verka mer kraftfullt för statlig finansiering och styrning av sjukvården. Men meningarna var delade om Socialstyrelsens roll.

(0 kommentarer)

Patientansvarig läkare tillbaka i ny form - Läkarförbundets fullmäktigemöte 2014 921

Under vården ska det alltid finnas en namngiven läkare med ansvar för patienten. Det beslöt fullmäktige, som inte är nöjt med den nuvarande ordningen.

(1 kommentarer)

Hur synas mer i sjukvårdsdebatten? - Läkarförbundets fullmäktigemöte 2014 921

Hur ska Läkarförbundet göra större avtryck i sjukvårdsdebatten? Meningarna var delade om värdet av tvärprofessionellt samarbete.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2014 - »Kontorslandskap är en styggelse« 921

Läkarförbundet ska verka för att arbetsplatser och lokaler ska utformas på ett sådant sätt att de uppfyller krav på såväl god arbetsmiljö som andra författningskrav, till exempel sekretess.

(0 kommentarer)

SFAM:s kongress: - Träff Nordström omvald 922

Karin Träff Nordström valdes på onsdagen om som ordförande för Svensk förening för Allmänmedicin, SFAM. Efter en sluten omröstning stod det klart att hon hade valts om med röstsiffrorna 36-34.

(0 kommentarer)

Läkarföreningen anmäler Skaraborgs sjukhus för brott mot arbetstidslagen 922

Skaraborgs sjukhus anmäls till Arbetsmiljöverket för brott mot arbetstidslagen av Skaraborgs läkarförening, som vill värna om 200 timmar per medarbetare som maximalt övertidstak.

(0 kommentarer)

SFAM:s kongress - »Alla ersättningssystem kan manipuleras« 922

Det blev en engagerad debatt när SFAM:s nya policy för ersättningssystem i vårdvalet diskuterades på SFAM:s pågående kongress. Som väntat kretsade mycket kring det omdiskuterade ACG-systemet.

(0 kommentarer)

SKL inför gemensam förhandlingsdelegation för läkemedel 923

Sveriges landsting och regioner inför en gemensam förhandlingsdelegation för läkemedel. Genom att samordna förhandlingarna tror SKL att det går att spara betydande summor.

(0 kommentarer)

KI får halv miljard till »drömrekryteringar« 923

Karolinska institutet får en halv miljard kronor under tio år av Vetenskapsrådet för rekrytering av internationellt framstående forskare.

(0 kommentarer)

Kultur

Grattis 2-åringen – du är publicerad! 955

Efter en spännande, dynamisk process som tog både mailprogram och nerver oblygt i anspråk finns den vetenskapliga artikeln av Björn Landström et al i tryck på engelska. Han berättar om turerna som föregick publicering.

(0 kommentarer)

Recension

Utmärkt vägledning vid psykiatrisk tvångsvård 955

Boken vänder sig framför allt till psykiatrer, men även till psykiatrisk vårdpersonal, liksom till vårdintygsskrivande läkare inom andra specialiteter, studenter eller andra personer med intresse för ämnet, skriver Björn Owe-Larsson.

(0 kommentarer)

Slarva inte med Sokrates 956

Det är viktigt att forskare och andra systematiskt reflekterar över vetenskapens kunskapsteoretiska förutsättningar.  Två lundensiska filosofers nyligen publicerade bok om vetenskapsteori kan vara till god hjälp.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!