Annons
Annons Annons

Nr 22 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Personal viktigare än nya sjukhus 1011

»… personal- och kompetensbrist kan aldrig kompenseras av nya lokaler, hur moderna och påkostade de än är.«

(2 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Multisjuka äldre behöver individanpassad akutvård - Kanske är det dags att släppa »organtänket« och börja arbeta evidensbaserat 1026

Akutsjukvården är inte anpassad till äldre med multisjuklighet. I anslutning till alla akutmottagningar bör finnas akutgeriatriska avsnitt, som arbetar enligt den evidensbaserade metoden för strukturerat omhändertagande av äldre, skriver Anne W Ekdahl.

(0 kommentarer)

Hormonbehandling i klimakteriet kan ge risk för ovarialcancer - Nya studieresultat ger dock inte anledning att ändra rekommendationerna 1028

Risk för ovarialcancer bör bifogas till listan över negativa effekter med hormonbehandling i klimakteriet, men någon förändring av de nationella riktlinjerna för förskrivning av hormonersättning är inte aktuell. Dagens rekommendation är så låg dos som möjligt under kortast möjliga tid. 

(0 kommentarer)

Nya rön

Var tionde blodgivare hade D-vitaminbrist 1030

En nyligen publicerad studie från Sahlgrenska akademin visar att 9 procent av friska blodgivare mellan november och april hade serumnivåer av 25-hydroxivitamin D lägre än 25 nmol/l och hälften av individerna nivåer under 50 nmol/l.

(0 kommentarer)

Narkos ökar inte risken för autism 1030

Kan narkos som ges tidigt i livet påverka hjärnans utveckling på ett negativt sätt? Djurstudier talar för att så kan vara fallet, men en stor studie på barn har inte kunnat påvisa detta.

(1 kommentarer)

Goda resultat av minimalinvasiva ingrepp vid lumbal spinal stenos 1031

En jämförande studie publicerad i BMJ visar att patienter som opererats med mikrokirurgisk dekompression upplever efter ett års uppföljning samma förbättring som vid traditionell laminektomi.

(2 kommentarer)

Originalstudie

Äldre som söker akut sjukvård bör få särskilt omhändertagande - Kontaktmönster och underliggande diagnoser i retrospektiv tvärsnittsstudie 1032

Äldre patienter är en växande grupp i samhället, och för akutsjukvården är denna patientgrupp en utmaning med sin ofta komplexa sjukdomsbild och höga samsjuklighet. En retrospektiv tvärsnittsstudie har kartlagt och karakteriserat de vanligaste kontaktorsakerna till akut slutenvård för patienter ≥80 år.

(0 kommentarer)

Översikt

Höghöjds­medicin är en angelägenhet även för svensk primärvård - Kunskap behövs för att identifiera högriskpatienter och ge adekvata råd 1036

Sjunkande syremättnad av blodet som en följd av sjunkande lufttryck vid vistelse på hög höjd leder till kompensatoriska mekanismer, så kallad acklimatisering. När stigningsgraden överstiger kroppens anpassningsförmåga uppstår patologiska symtom – höjdsjuka. Vanliga sjukdomar/tillstånd kan påverkas av hög höjd.

(3 kommentarer)

Vårdutveckling

Säker vård även i hemmet en framtida utmaning 1040

Möjligheten att vårdas hemma anses öka patienters och närståendes livskvalitet, men kan också innebära nya risker. Ett stort ansvar läggs också på patient eller närstående att samordna sin egen vård.

(0 kommentarer)

Signerat

Att påverka beslut kräver galant fotarbete 1015

»Att pricksäkert och med taktiska val bedriva opinionsbildning …«

(1 kommentarer)

Debatt

Risk för mer skada än nytta - »Omvärdera screening för bukaortaaneurysm« 1016

Vår studie indikerar att screening för bukaortaaneurysm orsakar betydande skada, och att balansen mellan skada och nytta försämrats. Screeningprogrammen bör därför omvärderas, skriver Minna Johansson och medförfattare.

(0 kommentarer)

Apropå! Vad vården kan lära av japanska damlag - Japans fotbollsdamer slår »lean« 1017

I stället för »lean« borde svensk sjukvård lära av ett annat Japanskt framgångskoncept, nämligen det framgångsrika damlandslaget i fotboll, föreslår Lars Breimer apropå lagets förväntade framgångar i fotbolls-VM 2015.

(2 kommentarer)

Inför vegetarisk kost i vården 1043

Sjukhusvården bör erbjuda patienterna vegetarisk kost som stående huvudalter­nativ, skriver Antoinette Lundahl och ­Henrik Lind.

(15 kommentarer)

»Rättelse« om tvång urholkar patientsäkerheten 1044

En ändring i Socialstyrelsens handbok om tvång i vården (SOSFS 2008:18) urholkar patienternas rättssäkerhet, anser Ulf Brettstam.

(1 kommentarer)

Helt naturligt att dö vid 89? 1044

Inte går det väl att kritisera vården för att en 89 år gammal människa plötsligt dör, särskilt som det inte alls är säkert att hon dog en plötslig hjärtdöd, skriver Tore Södermark.

(8 kommentarer)

Samarbete främjar hälsofrämjande 1045

Samarbete mellan universitet och primärvård ger bra förutsättningar för en hållbar implementering av hälsofrämjande och förebyggande arbete, skriver Ann Blomstrand och medförfattare.

(0 kommentarer)

Läkemedelsverket positivt till dialog om off label-förskrivning 1045

Läkemedelsverket ställer sig positivt till en fortsatt dialog om kravet på »obs« vid off label-förskrvning. Om det leder till förändringar kan en remiss vara klar tidigast efter sommaren.

(0 kommentarer)

Nyheter

Infektionskliniken i Västerås: - Systematiskt grepp fick fart på fortbildningen 1018

Usla fortbildningssiffror fick verksamhetschefen vid infektionskliniken på Västmanlands sjukhus Västerås, Thomas Vikerfors, att tänka om. »Jag som verksamhetschef har ett ansvar mot mina patienter att våra doktorer får den kunskap de behöver.«

(1 kommentarer)

Primärvården i Kalmar: - Lyckad kampanj för fortbildning i vårdvalet. 1020

I Kalmar lyckades den lokala avdelningen av Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, driva igenom att fortbildning blev ersättningsgrundande i vårdvalet. I dag ses fortbildning som en självklar del i verksamheten.

(1 kommentarer)

Transplantationer av luftstrupar polisanmälda av Läkemedelsverket 1022

De ifrågasatta transplantationerna av syntetiska luftstrupar vid Karolinska universitetssjukhuset utreds nu av åklagare. Det är Läkemedelsverket som polisanmält att man inte sökte tillstånd för klinisk prövning innan operationerna utfördes. 

(0 kommentarer)

Expert riktar kritik mot omfattande oredlighet i KI-professors forskning 1022

Enligt en oberoende expert som granskat fuskanklagelserna mot en gästprofessor vid Karolinska institutet har denne gjort sig skyldig till omfattande oredlighet i forskning. Står sig bedömningen efter att KI:s rektor sagt sitt kan den internationellt kände kirurgens karriär vara i fara.

(0 kommentarer)

Efter övertidsprocessen i Västernorrland: - Minskade möjligheter för facket att få skadestånd för otillåten övertid 1024

För att läkarföreningarna i framtiden ska kunna kräva ersättning av landstingen för otillåten övertid måste det finns ett lokalt kollektivavtal som reglerar övertiden. Annars tillfaller eventuell straffavgift staten. Det är en slutsats när övertidsärendet i Västernorrland nu läggs till handlingarna.

(0 kommentarer)

Landstinget Dalarna vill begränsa arbetsuppgifterna i primärvården 1024

Som svar på läkarbristen måste primärvårdens uppdrag begränsas. Det skriver Landstinget Dalarna i sitt svar till Arbetsmiljöverket.

(2 kommentarer)

Norrbottens läkarförening dömer ut neddragningar i primärvården 1024

Orealistiskt och ett ensidigt fokus på primärvården. Norrbottens läkarförening dömer ut landstingets besparingspaket, som innehåller nedlagda hälsocentraler och minskade hyrläkarkostnader.

(1 kommentarer)

Kultur

Bland kolleger och patienter i Abu Dhabi - Svensk överläkare berättar om vardagen på största sjukhuset 1046

Sjukvården är modern och effektiv i Abu Dhabi, det största av sju emirat i Förenade Arabemiraten. På det största sjukhuset Al Mafraq Hospital arbetar svenske överläkaren Anders Sillén, specialist i intensivvård och anestesi. Här berättar han om vardagen i en annorlunda vårdapparat.  

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!