Annons
Annons Annons

Nr 22–23/2019

Inledare

Sjukhus väljer en ny modell för nära vård 967

»Det blir spännande att följa erfarenheter­na från arbetet på SÄS framöver i tiden. Förhoppningsvis kommer de att visa att sjukhuset gjort ett klokt val som kan utveckla en del av den nära vården.«

(0 kommentarer)

Signerat

Vi kan inte behandla bort tävlingsarrangörers huvudbry 969

Indikationen ”för att åstadkomma bättre tävlingsvillkor för övriga i startfältet” finns inte.

(0 kommentarer)

Debatt

Små och minskande skillnader i lungcancervården 980

Att torgföra skillnader i ojusterade data på ett överdramatiserat sätt är kontraproduktivt och riskerar att försämra tilliten till vården och professionen hos politiker och allmänhet, skriver Linda Willén och medförfattare apropå debatten som följt på Cancerfondens rapport 2018.

(1 kommentarer)

Fötter är en del av kroppen 980

Fötter är likaväl som tänder en del av kroppen, och det bör vara möjligt att få regelbunden medicinsk fotvård utan oöverstigliga kostnader för den enskilde, anser Harriet Maler.

(1 kommentarer)

Nyheter

»Det är ett stort problem att läkare inte kan få ut jourkomp« 970

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren menar att kompberget är ett tecken på att läkare har svårt att få ut sin rättmätiga ledighet. Nu uppmanar hon arbetsgivarna att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

(0 kommentarer)

Läkarnas kompberg värt nästan två miljarder kronor 970

Landets regioner har svårt att få ner antalet innestående komptimmar för läkarnas jour och beredskap. Vid årsskiftet var kompskulden till läkarna uppe i 1,8 miljarder kronor, enligt en kartläggning som Läkartidningen har gjort.

(3 kommentarer)

Demonstration för snabbare väg till svensk läkarlegitimation 971

I går, måndag, samlades omkring 50 personer på Mynttorget i Stockholm för att visa sitt missnöje över legitimationsprocessen för läkare utbildade utanför EU. 

(1 kommentarer)

Universitet vill ha vassare verktyg mot olämpliga studenter 972

Örebros universitets rektor Johan Schnürer tycker att det är för svårt att avskilja olämpliga studenter i dag. Det är han inte ensam om. Även de ansvariga vid läkarutbildningarna tycker att systemet brister.  

(1 kommentarer)

Dalarna halverar avgiften för digital vård 972

Dalarna sänker patientavgiften för digital vård genom regionens egna app till 100 kronor. Förhoppningen är att locka tillbaka patienter som annars väljer privata nätläkare.

(0 kommentarer)

Kenneth Johansson tar över Smer 972

I dag, fredag, utsåg socialminister Lena Hallengren (S) Kenneth Johansson till ny ordförande i Statens medicinsk-etiska råd (Smer). Han tar över efter Kjell Asplund.

(0 kommentarer)

Ny vårddirektör i Skåne trots hård kritik 973

Trots kritik från samtliga fackföreningar i vården har Region Skåne nu utsett Pia Lundbom till ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Hon har »gedigen kunskap och mycket goda resultat«, menar regiondirektör Alf Jönsson.

(1 kommentarer)

Ny sjukhusklinik i Borås ska ge bättre drag i den nära vården 974

Södra Älvsborgs sjukhus i Borås ville få extra skjuts i arbetet med nära vård. Därför slog man ihop sjukhusets mobila enheter och startade en helt ny klinik. Tanken
är att samordna resurser och hitta nya arbetssätt så att sjukhusvård i hemmet kan bli tillgänglig för fler.

(0 kommentarer)

Krönika

»Förhoppningsvis slutar denna läkare aldrig att eftersträva kunskap, utveckling och erfarenhet.« 983

Att skilja på sitt jag och sitt läkarjag kan vara besvärligt nog. En prövning är när en patient signalerar att någonting i personkemin inte binder som det borde. AT-läkaren Mia Lind tänker på patientmöten som inte blir bra förrän efter ett tag.

(2 kommentarer)

Kultur

Det kom ett brev … - Tre generationer i samma pek 1012

Det torde höra till ovanligheterna att tre generationer av läkare finns med i en och samma publikation. Så är emellertid fallet i en artikel i Journal of Urology.

(1 kommentarer)

Människor & möten

»Nya abortlagen är första steget – nu kan vi gå vidare« 1013

Fernanda Machungo, specialist i obstetrik och gynekologi i Maputo, visade vetenskapligt att tillgång till laglig abort räddar liv. Hennes forskning bidrog till ny lagstiftning i Moçambique som gör aborter lagliga till och med tolfte graviditetsveckan.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Nikolaos Melas 985

Nikolaos Melas, specialistläkare, Gävle sjukhus, är en av författarna till en fallbeskrivning om Whipples sjukdom.

(0 kommentarer)

Reflexion

Rätt sorts övning ger färdighet 985

»Övning är bra, men riktade och målmedvetna övningar, reflektion och ­systematisk återföring av gjorda erfarenheter är bättre.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Intrabronkiella ventiler ger god effekt – hos rätt patient 986

Intrabronkiella ventiler kan avsevärt förbättra lungfunktion och livskvalitet hos vissa patienter med gravt emfysem. Bäst resultat fås vid heterogena emfysem: ju större skillnader i lungans elasticitet, desto bättre resultat. Risker finns, men de är ganska små. Ingreppen bör endast ske på centrum med erfarenhet.

(0 kommentarer)

Nya rön

Ökad risk för analinkontinens även efter kejsarsnitt 987

En svensk studie visar en högre risk för analinkontinens hos kvinnor som förlösts med kejsarsnitt än hos kvinnor som inte föder barn alls, även om risken är lägre än efter en vaginal förlossning.

(0 kommentarer)

Stigande HbA1c ökar risken för reinfarkt vid typ 1-diabetes 987

I en registerbaserad studie fann man ett starkt samband mellan stigande nivåer av HbA1c och risk för reinfarkt hos individer med typ 1-diabetes efter en första hjärtinfarkt.

(3 kommentarer)

Pediatrisk hematohidros en ovanlig men kliniskt distinkt diagnos 988

En nioårig pojke sökte Sachsska barn- och ungdomssjukhusets akutmottagning med svår huvudvärk och blödningar från panna och nacke utan föregående trauma. I artikeln beskrivs ett fall av pediatrisk hematohidros som belyser hur svårt det kan vara för sjukvården att känna igen ovanliga tillstånd.

(4 kommentarer)

Översikt

Krympt por-syndrom – ett nyupptäckt syndrom med hög prevalens och mortalitet 989

Krympt por-syndrom är ett nyligen beskrivit syndrom med hög prevalens och mortalitet. En föreslagen patofysiologisk modell öppnar upp för möjligheter att behandla patienter med syndromet. En stor del av den morbiditet och mortalitet förknippad med syndromet gäller kardiovaskulära rubbningar.

(4 kommentarer)

Rapport

Svår KOL är en indikation för endobronkiella ventiler - Ger bättre livskvalitet, lungfunktion och prestationsförmåga enligt ny HTA-analys 992

Nio randomiserade kontrollerade studier har undersökt effekterna av endobronkiella ventiler hos patienter med avancerat emfysem jämfört med optimal medicinsk terapi. Ventilerna fungerar volymreducerande genom att åstadkomma atelektas i behandlad lob. 

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Whipples sjukdom: sällsynt, dödlig utan behandling, men lätt botad 996

Whipples sjukdom orsakas av en bakterie. Den är svår att misstänka på grund av långvariga och ospecifika symtom, som migrerande artralgi/artrit, viktnedgång, diarré, buksmärtor, lymfadenopati, hypoalbuminemi och anemi.

(3 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!