Annons
Annons Annons

24/2018

Inledare

Sylf visar att AT-rekrytering kan förbättras 1007

Att alla som söker en AT-tjänst ska känna att de fått en rättvis prövning är naturligtvis svårt att uppnå. Men Sylfs arbete för en »schyst« bedömning är ett bra steg på vägen mot ett sådant mål.

(0 kommentarer)

Signerat

Akutsjukvårdens uppdrag behöver definieras 1009

»Akutsjukvård är inte ’ad hoc’-sjukvård utan är i sig till stor del högspecialiserad verksamhet.«

(0 kommentarer)

Debatt

Dödshjälp bakom okunskapens slöja 1020

Om vi i huvudsak utgår från behovs- och solidaritetsprinciper är det svårt att argumentera för en vård i livets slutskede baserad på hopp om tur i livets lotteri, skriver Niels Lynøe och medförfattare. Författarna föreslår att systemet i livets slutskede anpassas till vårt i övrigt rättvisa sjukvårdssystem. 

(4 kommentarer)

Makan är den vanligaste njurdonatorn 1020

Vid en tredjedel av alla njurtransplantationer i Sverige kommer njuren från en levande givare. Donation mellan makar visar störst könsskillnad. Hela 75 procent av sådana donationer sker från maka till make, konstaterar Ingela Fehrman Ekholm och Anette Lennerling.

(0 kommentarer)

Här finns möjligheten att spara 70 miljoner kronor per år 1022

Sjukvården skulle kunna spara minst 70 miljoner kronor om året om resultaten från en engelsk studie gällande bedömning av graden av njursvikt också gäller för Sverige, skriver Lars Breimer.

(0 kommentarer)

Nyheter

Utredarens förslag: De kan vara fast läkarkontakt i primärvården 1010

En specialist i allmänmedicin, geriatrik eller barn- och ungdomsmedicin, alternativt en ST-läkare i allmänmedicin – det är kompetensen som krävs för att vara fast läkarkontakt i primärvården, föreslår regeringens utredare Anna Nergårdh. Hon vill även att Socialstyrelsen tar fram riktlinjer för hur många det går att vara fast läkare för samt att möjligheten att införa listningstak utreds vidare.

(1 kommentarer)

SBU:s kartläggning av metoden värdebaserad vård tolkas olika 1010

Den kunskapsgenomgång av värdebaserad vård som myndigheten SBU nyligen publicerade, tolkas både som en anledning att använda metoden och att kritisera den, beroende på om man frågar Svenska läkaresällskapet eller vissa sjukhus. 

(0 kommentarer)

Läkare mot trenden i vården – fler drabbas av långa sjukfall 1011

Läkare har låg risk att drabbas av långvarig sjukfrånvaro jämfört med andra vårdyrken – men är samtidigt det enda vårdyrket där risken att drabbas har ökat. Det visar Afa försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långa sjukfall.

(0 kommentarer)

Oppositionen positiv: »Vi måste kroka arm« 1011

Centerpartiets sjukvårdspolitiske talesperson, läkaren Anders W Jonsson, hade gärna sett djärvare grepp i Anna Nergårdhs förslag till en stärkt primärvård. Men det tycks ändå finnas en blocköverskridande konsensus.

(1 kommentarer)

Administrativ personal har gått om antalet läkare i vården – med råge 1011

Administrativ personal har ökat med 36 procent inom landstingsvården sedan 2010. Läkarna har bara ökat med 16 procent och antalet sjuksköterskor har till och med blivit färre. Det visar en granskning av tidningen Vårdfokus.

(7 kommentarer)

DLF:s ordförande: Utan en god arbetsmiljö blir det tomma löften 1011

Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma välkomnar Anna Nergårdhs förslag om framtidens primärvård, men höjer några varningsflaggor. Inte minst gällande oklarheter kring fast läkarkontakt.

(2 kommentarer)

2 000 kvinnor kan komma att kallas till nytt cellprov 1012

Risken att drabbas av livmoderhalscancer trots normalt cellprov vid tidigare screening har ökat – och det finns skillnader mellan olika landsting och laboratorier enligt en färsk analys i Läkartidningen. Drygt 2 000 kvinnor kan nu komma att kallas till nytt cellprov så snart som möjligt.

(6 kommentarer)

Sylf får stöd för schyst AT-rekrytering 1014

Hur gör man ett bra urval när de sökande har liknande formell bakgrund och tjänsterna är alldeles för få? Nu lanserar Sveriges yngre läkares förening, Sylf, en utmärkelse för arbetsgivare som har en schyst AT-rekrytering.

(0 kommentarer)

Sylf upptäckte miss med AT-platser i Uppsala 1019

I Uppsala upptäckte Sylf tio bortglömda AT-tjänster i samband med AT-intervjuerna. Nu har den utlovade ökningen äntligen blivit verklighet. »Det är kul att se att påverkansarbete kan göra skillnad«, säger styrelseledamoten Gustav Denstedt.

(0 kommentarer)

Krönika

»Men som barnläkare vill jag lyssna till vad tonåringar berättar om sig själva och ta det för sant.« 1023

Hade en 18-årig yngling vuxit tre cm på knappt två år? Och hur kunde två bröder som inte var tvillingar bli precis lika gamla? Var Migrationsverkets bedömningar helt bort i tok? Barnläkaren Bengt Lagerkvist berättar i sin krönika om en medicinsk kuriositet – eller ett utvisningsärende.

(0 kommentarer)

Kultur

50 år med ERCP - En framgångssaga inom gastroenterologisk endoskopi 1058

I år är det 50 år sedan William McCune för första gången kanylerade papillen och lade grunden för utvecklingen av endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP). Det var början på en framgångssaga som dramatiskt förändrade diagnostik och behandling av medicinska och kirurgiska patienter med sjukdomar i pankreas och gallgångar.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Hjärnan stärks fantastiskt mycket av fysisk aktivitet« 1061

Anders Hansen, specialist i psykiatri, känner sig hedrad av bli uppfattad som någon som medverkat till att främja intelligensen i samhället. Föreningen Mensa understryker den uppfattningen genom att tilldela honom Mensapriset för 2018, en årlig utmärkelse.

(1 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Vi måste värna läkekonsten! 1025

»På senare tid har studenter uttryckt förvåning och AT-­läkare besvikelse över hur läkar­arbetet bedrivs …«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

4 frågor till Peter Magnusson 1025

Peter Magnusson, överläkare vid Gävle sjukhus, har tillsammans med kollegor skrivit en översikts­artikel om hypertrofisk kardiomyopati.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Kostnadseffektivitetens roll vid prioriteringar - Värderingarna ska normera praxis 1026

I en artikel i veckans nummer argumenteras för att kostnadseffektivitetsprincipens begränsade roll enligt Prioriteringsutredningen ska utvidgas. Det är oklart vad denna utvidgade roll innebär och om den är förenlig med att kostnadseffektivitetsprincipen ska vara underordnad de två andra principerna, som riksdagen beslutat.

(1 kommentarer)

Nya rön

Koffeinintag under graviditet var kopplat till övervikt hos barnet 1028

I en studie sågs ett samband mellan koffeinintag under graviditet och barnens BMI. Koffeinintaget var relaterat till övervikt hos barnen vid 3, 5 och 8 års ålder.

(0 kommentarer)

Möjligt att tidigt identifiera cancerpatienter i primärvården 1028

En avhandling visar att det finns sätt att urskilja patienter med misstänkt vanlig cancer. Mer än hälften av patienterna som senare fick en cancerdiagnos besökte allmänläkare fyra eller fler gånger året innan de fick sin cancerdiagnos.

(2 kommentarer)

Bristande följsamhet till riktlinjer för behandling av kryptorkism 1029

Retentio testis (kryptorkism) är vanligt förekommande bland svenska barn, men andelen som behandlas före ett års ålder är låg trots gällande riktlinjer, och stora regionala skillnader ses i operationsålder.

(0 kommentarer)

Översikt

Hypertrofisk kardiomyopati vanligaste ärftliga hjärtsjukdomen - Sjukdomsförloppet är ofta godartat – men risken för plötslig död i arytmi är välkänd 1030

Hypertrofisk kardiomyopati är den vanligaste kardiogenetiska hjärtmuskelsjukdomen. Symtomen är främst andfåddhet, bröstsmärta, yrsel och svimning. Sjukdomen har ofta ett godartat förlopp, men den är heterogen, och individualiserad bedömning krävs. Sjukdom med nedsatt ejektionsfraktion innebär dyster prognos.

(0 kommentarer)

Bröstsvullnad och förhårdnad efter implantation kan vara BIA-ALCL - Rekommendationer för utredning och behandling av bröstimplantatassocierat anaplastiskt storcellslymfom 1041

Bröstimplantatassocierat anaplastiskt storcellslymfom, BIA-ALCL, är ett sällsynt T-cellslymfom som kan uppkomma lång tid efter implantation av framför allt knottriga bröstimplantat. Hittills finns 359 kända patienter i världen, och 6 patientfall är kända i Sverige.

(0 kommentarer)

Rapport

Livmoderhalscancer ökar hos kvinnor med normalt cellprov - Skillnader mellan laboratorier tyder på att ökningen orsakas av faktorer som kan åtgärdas 1035

Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention har analyserat möjliga orsaker till den ökning av livmoderhalscancer som setts i Sverige under senare år. En signifikant ökning ses hos kvinnor som haft ett normalt cellprov i föregående screening.

(0 kommentarer)

Etik och läkarroll

Etiskt problematiskt att begränsa rollen för kostnadseffektivitet - Begränsad roll kan leda till godtycke och strida mot andra principer för prioriteringar i vården 1038

Den begränsade roll för kostnadseffektivitetsprincipen som föreslogs i Prioriteringsutredningen riskerar att leda till att irrelevanta historiska tillfälligheter och andra omständigheter påverkar i vilken utsträckning vi lägger resurser på behandling av ett visst tillstånd. Detta strider mot både människovärdesprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!