Annons

Nr 25–26 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Samvete eller inte samvete? 1095

»Det är ju inte direkt en mänsklig rättighet att vara barnmorska. Eller gynekolog. Det finns andra arbeten.«

(5 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Fettintag och hjärtsjukdom i omstridd metaanalys - Studie med alltför stora svagheter – tidigare fettrekommendation står fast 1112

Vegetabiliska icke-tropiska oljor bör även fortsättningsvis vara den viktigaste fettkällan, trots att en metaanalys av fettintag och hjärtsjukdom kommit fram till att den rekommendationen bör ifrågasättas.

(1 kommentarer)

Nya rön

Placebo bör användas vid utvärdering av kirurgi 1114

Många kirurgiska ingrepp har inte bättre effekt än placebo, enligt en artikel som publiceras i BMJ. En brittisk forskargrupp har gjort en systematisk genomgång av befintliga studier.

(0 kommentarer)

Livsstilsintervention i primärvård studerad i ett 32-årsperspektiv 1114

I syfte att utveckla strategier för främjande och förebyggande arbete i primärvården studerades effekten av fysisk aktivitetsnivå bland kvinnor i en sedan 1968 pågående undersökning. Där studerades också hur många som insjuknade i stroke i ett 32-årsperspektiv.

(0 kommentarer)

Tänkbar biologisk markör för rökstopp 1115

I JAMA Psychiatry presenteras en studie där forskare tittat på en tänkbar markör som kan bidra till att förklara varför vissa lyckas sluta röka.

(0 kommentarer)

Stavgång effektiv metod för ökad gångsträcka vid claudicatio 1115

Stavgång ökar gångsträckan hos patienter med claudicatio intermittens, fönstertittarsjuka, i större utsträckning än vanliga promenader, visar en studie som publiceras i British Journal of Surgery.

(1 kommentarer)

Sjukgymnastik vid höftledsartros inte bättre än placebo 1115

Över 100 individer med verifierad höftledsartros behandlades i två grupper, antingen med sjukgymnastik eller med ultraljud och gel utan verksamma substanser. Några signifikanta effektskillnader mellan grupperna kunde inte noteras.

(6 kommentarer)

Översikt

Riskfaktorer för kvarstående smärta efter ortopedisk kirurgi 1116

Många elektiva ingrepp i knä, höft och rygg görs på indikationen långvarig smärta, men många patienter har problem med kvarstående postoperativ smärta. Artikeln belyser riskfaktorerna för sådan smärta och möjligheterna till intervention. 

(2 kommentarer)

Snabbspår har fördelar vid elektiv gynekologisk kirurgi 1120

Det finns övertygande stöd för att snabbspårskonceptet ska användas inom elektiv benign gynekologisk kirurgi. Den postoperativa återhämtningen förbättras och påskyndas. 

(0 kommentarer)

Originalstudie

Möjliga organdonatorer missas på landsortssjukhus - Journalgranskningsstudie från Mora lasarett 1124

En studie från Mora visar att antalet donatorer skulle kunna öka med ett mer strukturerat omhändertagande av patienterna redan i akutskedet.

(0 kommentarer)

Rapport

Primärvården i Kronoberg före och efter vårdval - Nöjdare patienter … personalen tycker att det blivit sämre 1128

Enkätundersökningar tyder på att patienterna i Kronoberg var mer nöjda med primärvården efter tre år med vårdval. Små vårdcentraler hade genomgående nöjdare patienter. Personalen upplevde dock en försämring avseende stämning, arbetsbelastning och förutsättningar att ge god vård.

(0 kommentarer)

Signerat

Det ska vara lätt att välja god hälsa 1099

»Att investera i alla utsatta grupper är en god investering för den framtida folkhälsan.«

 

(2 kommentarer)

Debatt

Överdiagnostik och överbehandling inom psykiatrin? 1100

Herman Holm och Bo Knutsson resonerar kring svårigheten med diagnoser inom psykiatrin. De ser en tydlig risk för både överdiagnostisering och farmakologisk överbehandling.

(16 kommentarer)

Apropå! Vikten av att väga sig regelbundet - Dr Fox och viktkurvan 1101

Apropå vikten av att väga sig regelbundet för att behålla vikten skriver Peter Stenvinkel om dr Fox och hans nästan 20-åriga stabila viktkurva.

(0 kommentarer)

Bedömning av patienter med bröstsmärta: - Kan vi nöja oss med mätning av troponin enbart vid ankomst? 1132

Vi närmar oss kortare provtagningsintervaller eller enkel provtagning vid bedömning av patienter med bröstsmärta, men det behövs ytterligare studier innan vi kan rekommendera bred tillämpning i den kliniska vardagen, skriver Kai Eggers och medförfattare.

(0 kommentarer)

Replik: - HEART-score förbättrar inte riskvärderingen 1132

Att använda HEART-score hos patienter med omätbara troponinvärden skulle sannolikt leda till att fler patienter med minimal eller nästan ingen risk för hjärtinfarkt eller död inom 30 dagar kommer att läggas in på sjukhus.

(0 kommentarer)

Rektor replikerar: - Viktigt med fungerande studentinflytande 1134

Det behövs en starkare koppling mellan forskning och utbildning vid Karolinska institutet, skriver rektor Anders Hamsten i denna replik.

(0 kommentarer)

Bill Gates och bristen på studentinflytande på KI 1134

Vi behöver en ökad integration mellan forskning och utbildning, skriver Jingcheng Zhao, läkarstudent på Karolinska institutet.

(0 kommentarer)

Nyheter

Val 2014 - Läkarna som vill ta plats i riksdagen 1102

Nio kvinnor och tjugo män, totalt 29 läkare, kandiderar i år till riksdagen. Det är färre än 2010. Då var de 44. I år finns läkarna endast i redan etablerade riksdagspartier. Läkartidningen har talat med den som ligger bäst till i varje parti.

(1 kommentarer)

»Kan vara en vändpunkt« - Fler ST-läkare i allmänmedicin 1107

Antalet ST-läkare i allmänmedicin i Sverige ökade med 12 procent förra året. Det visar en ny rapport från Läkarförbundet. Ökningen kommer efter en lång period av stagnation, och täcker bara en mindre del av behovet.

(0 kommentarer)

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: - »Det krävs långsiktigt arbete« 1108

Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, tror att den förra rapporten om läkarbrist på vårdcentralerna har fungerat som en väckarklocka. Men det krävs långsiktigt arbete för att nå bestående resultat, anser hon.

(0 kommentarer)

Läkarbristen i primärvården - Även de utlandsutbildade blir fler 1109

Antalet läkare med utländsk ST som söker svenskt specialistbevis i allmänmedicin har mer än tredubblats på bara tre år. Ökningen är huvudförklaringen till att det 2013 för andra året i rad slogs rekord i antal nya allmänläkare.

(0 kommentarer)

De bytte Andalusien mot Skaraborg 1109

I december förra året flyttade allmänläkaren Olga Romero Sevilla och öronläkaren José Munoz Villanueva med deras två små döttrar från Sevilla till Lidköping, lockade av möjligheten till nya erfarenheter och ett mindre stressigt liv.

(0 kommentarer)

Spanska läkare stärker Västra Götalands primärvård 1110

Den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen är en av de vårdgivare som dragit nytta av att det blivit enklare för allmänläkare i övriga EU att komma till Sverige och arbeta. Det två senaste åren har man rekryterat 32 spanska läkare, merparten allmänläkare. Och fler är på gång.

(0 kommentarer)

Hon blir ordförande för Etik- och ansvarsrådet 1110

Elin Ericsson tar över som ordförande för Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd (EAR).

(0 kommentarer)

Krönika

Alla gör så gott de kan 1136

»Våra styrkor är inte identiska bara för att vi har gått samma utbildning, och sjukvården skulle vinna på att synliggöra våra styrkor och svagheter.«

(1 kommentarer)

Recension

Första hjälpen i hantering av klinisk osäkerhet 1137

Boken är inte rakt igenom lättläst, men här ryms ett koncentrat av klokskap från den praktiska primärvården, som borde få stort genomslag i Sverige, skriver Christer Petersson.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!