Annons
Annons
Annons Annons

Nr 27-29/2019

Inledare

Införandet av BT en utmaning för regionerna 1131

Det är uppenbart att införandet av BT innebär en utmaning för regionerna. Förhoppningen blir därför att de kan hantera denna utmaning på ett klokt vis.

(0 kommentarer)

Signerat

Högtryck är att vänta i sommarsjukvården 1133

För att vi ska kunna upprätthålla hög kompetens måste vi börja utbilda nästa generation specialistläkare.

(0 kommentarer)

Debatt

Viktigt att följa riktlinjer för remittering till kvinnokliniker 1142

Väntetiderna till kvinnokliniker kan kortas om regionala medicinska riktlinjer följs av remittent och mottagande klinik. Enbart patienter som har behov av specialistkompetens bör remitteras och tas emot, skriver Sundus Munir och Gun Rembeck.

(0 kommentarer)

Apropå! Patientråd om akuten ger värdefulla insikter 1142

Som akutpatient är man ofta i en ovan och stressad situation, och därmed extra känslig för hur man blir bemött, skriver Ann Malmquist, pensionerad psykiater som blev patient. Hon tog chansen att delta i ett patientråd och har fått ny insikt i vårdpersonalens arbetssituation på akuten.

(0 kommentarer)

Nyheter

Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än männen 1134

Förra årets kollektiva löneökning för läkare blev 1,9 procent. Men det är fortfarande skillnader i lön mellan manliga och kvinnliga läkare. Det visar färsk lönestatistik från Läkarförbundet.

(2 kommentarer)

Nya Karolinska riskerar vite för dålig arbetsmiljö 1135

Region Stockholm riskerar att få betala vite på sammanlagt 600 000 kronor om åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på Nya Karolinska Solna inte vidtas. Det handlar till stor del om krav på en hälsosam arbetsbelastning för läkarna.

(0 kommentarer)

DLF: Öronmärk pengar för fler allmänläkare 1135

Regeringens satsning på 2,4 miljarder till primärvården är bra. Men det finns fortfarande en rad frågetecken, inte minst vad gäller hur omställningen mot en nära vård ska gå till. Det anser Distriktsläkarföreningen och SFAM.

(0 kommentarer)

Pilotförsök ska visa vägen för läkarnas BT 1136

Om ett år införs bastjänstgöring i Sverige. Sörmland, Östergötland, Värmland och Dalarna anställer »BT-pilotläkare« redan i höst. Men många befarar att introduktionstjänsten blir en ny flaskhals.

(2 kommentarer)

Krönika

»Min karriär och min utveckling ligger i samtalet jag precis haft på mitt rum« 1144

Patientmötet börjar med småprat om promenader, syjuntan, familjen, katten som nu är 12 år. Det blir en undersökning till slut, sjukintyg, och recept, även om Cosmic strular. Distriktsläkaren Magnus Adern ger en glimt av samtalen som utgör hans karriär och utveckling.

(7 kommentarer)

Kultur

På plats i svältkatastrofens Biafra – för 50 år sedan 1172

I år är det 50 år sedan Kjell Asplund, professor emeritus, var på plats i svältkatastrofens Biafra – en kortlivad självständig stat i Nigerias östra delar – i Västafrika. Han minns hur han som nybakad läkare tillsammans med kollegerna i Röda Korsets team av hjälparbetare gjorde vad han kunde för att rädda liv och lindra svältens konsekvenser.

(0 kommentarer)

Människor & möten

Doktorn bytte läkekonsten mot mathantverk i rökeriet 1177

Ted Blomlöf, specialist i allmänmedicin, slutade som allmänläkare på hälsocentralen i Ljungbyholm för att driva och vidareutveckla familjeföre­taget Blomlöfs rökeri, grundat av hans farfars far för 90 år sedan. 

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Ord av betydelse 1145

»Försäkringsbolag, tillsynsmyndigheter och domstolar grundar till stor del sina bedömningar på medicinska underlag …«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Kristina Persson 1145

Kristina Persson, överläkare och lektor, institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet, presenterar tillsammans med kollegor en rapport om babe­sios, en sjukdom som sprids via fästingar och blodtransfusion.

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

God och jämlik vård för nyanlända barn med CP 1146

Andelen utrikes födda barn med cerebral pares ökade under 2000-talet, och det fanns en oro inom barnsjukvården att inte räcka till och kunna erbjuda tillräcklig vård.

(0 kommentarer)

Nya rön

Internet-KBT och vårdsamordnare kostnadseffektivt vid depression 1148

En avhandling från Göteborgs universitet visar att internetbaserad KBT är lika kostnadseffektiv som sedvanlig behandling ur både sjukvårds- och samhällsperspektiv. En vårdsamordnarorganisation ger patienten tät och handfast stöttning samt hjälp att koordinera vårdinsatser och visade sig också vara kostnadseffektiv jämfört med sedvanlig primärvård.

(0 kommentarer)

Rapport

Babesia-infektion kan vara vanligare i Sverige än vi tidigare trott - Parasiten kan spridas via fästingar och blodtransfusion 1149

Babesia är en malarialiknande parasit som är välkänd inom veterinärmedicinen och som sprids med fästingar till människor samt som möjlig transfusionssmitta. En ny studie från Sydsverige har visat att 16 procent av borreliainfekterade personer också har antikroppar mot Babesia.

(2 kommentarer)

Fallbeskrivning

Trakealskada vid intubationsanestesi – sällsynt komplikation - Kräver akut handläggning, kan vara livshotande 1152

Subkutant emfysem på hals och/eller övre delen av bröstkorgen som debuterar efter intubationsanestesi ska väcka misstanke om trakealskada. Vid subkutant emfysem som uppträder under laparoskopiska operationer är den troliga orsaken att koldioxid dissekerat ut i vävnaden. 

(4 kommentarer)

Originalstudie

Ökad inflyttning av barn med cerebral pares - Likvärdig behandling har getts till utrikes och inrikes födda 1154

Ett stort antal utrikes födda personer med cerebral pares (CP) kom till Sverige under åren 2011–2016. Barnen med CP födda utrikes har som grupp större funktionsnedsättning, och har enligt en studie fått likvärdig behandling jämfört med barn födda i Sverige.

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Venlafaxinutlöst hyponatremi – elektrolyter bör mätas 1158

Venlafaxinutlöst hyponatremi under de första dagarna efter insättning har beskrivits. Läkemedelsutlöst hyponatremi är en uteslutningsdiagnos, där annan bakomliggande etiologi bör uteslutas.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.