Annons
Annons Annons

Nr 27–28 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Fler besök inte synonymt med bättre vård 1199

»Har inte våra äldre gjort sig förtjänta av en mer komplex behovsanalys?«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Svensk perinatalvård i framkanten – ändå måste den bli bättre 1214

Svensk perinatalvård uppvisar hög överlevnad bland extremt för tidigt födda barn. Trots att närmare 55 procent drabbas av allvarliga komplikationer i nyföddhetsperioden, har 3 av 4 barn inga svåra funktionshinder vid 2,5 års ålder. Fortsatta ansträngningar måste dock göras för kvalitet och patientsäkerhet i världsklass.

(0 kommentarer)

Amerikanska läkares »burnout« och svenska läkares »utmattning« - Stressrelaterad psykisk ohälsa ökar även bland svensk sjukvårdspersonal 1216

Amerikanska läkare har via frågeformulär rapporterat höga och ökande besvär av »burnout«. Även i Sverige ökar stressrelaterad psykisk ohälsa bland sjukvårdspersonal. Stresshantering är central i behandlingen, som behöver skräddarsys för varje patient.

(3 kommentarer)

Nya rön

Övervakningsmetod för tidig upptäckt av bröstcancermetastaser 1219

Kontinuerlig övervakning av cirkulerande tumör-DNA kan användas för tidig upptäckt av bröstcancermetastaser, enligt en studie publicerad i EMBO Molecular Medicine.

(0 kommentarer)

Narkos i barndomen kopplad till lägre IQ och sämre språkförmåga 1219

Barn som exponerats för narkos före fyra års ålder gjorde sämre ifrån sig på intelligens- och hörförståelsetest senare i livet än andra barn. De hade också mindre grå hjärnsubstans i occipitalloben och cerebellum. Det visar en studie i Pediatrics.

(3 kommentarer)

Nytt test avslöjar tidigare virusinfektioner 1220

Ett test som fångar upp antikroppar mot hundratals olika virus från mindre än en mikroliter blod visar potentiellt vilka infektioner en människa utsatts för under sin livstid. Det rapporterar forskare i Science.

(0 kommentarer)

Nytt preventionsprogram halverade risken för våldtäkt 1220

Ett specialdesignat program testat i Kanada halverade nästan antalet våldtäkter hos en grupp unga kvinnor jämfört med kontrollgruppen. Det rapporterar forskare i New England Journal of Medicine.

(11 kommentarer)

Arbetsrelaterade hälsofaktorer kan öka ojämlikheten i akademin 1221

Utmattning och en känsla av kontroll på jobbet var kopplat till antalet vetenskapliga publikationer, men på olika sätt för kvinnliga respektive manliga läkare. Det visar en svensk tvärsnittsstudie i BMC Medical Education.

(0 kommentarer)

Icke-invasiv fosterdiagnostik hittade tidig cancer hos gravida 1221

Icke-invasiv fosterdiagnostik kan eventuellt hitta annat än kromosomavvikelser hos fostret, visar en studie i JAMA Oncology. Hos 4 000 gravida kvinnor som genomgick ett sådant test kunde tre diagnostiseras med cancer innan symtomen visat sig.

(0 kommentarer)

Kombinerad immunterapi kan vara effektiv vid malignt melanom 1222

En kombination av två immunkontrollpunktshämmare stoppade mer effektivt tumörtillväxten hos vissa melanompatienter än de enskilda preparaten var för sig. Det visar tidiga resultat från en klinisk fas III-studie publicerad i New England Journal of Medicine.

(0 kommentarer)

Chokladintag kopplat till lägre risk för hjärt–kärlsjukdom och stroke 1222

Det verkar inte finnas några bevis för samband mellan chokladintag och sämre hjärt–kärlhälsa. Tvärtom visar en prospektiv kohortstudie och en systematisk översiktsartikel i tidskriften Heart att choklad kan kopplas till lägre risk för hjärt–kärlsjukdom och stroke.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Hudblekningsprodukter en del av vardagen i stora delar av världen - Kortikosteroider, hydrokinon och kvicksilver vanliga ingredienser 1224

Den ökade användningen av hudblekningskrämer har börjat uppmärksammats som ett globalt hälsoproblem. Ett patientfall beskriver en gravid mörkhyad kvinna som sökt upprepade gånger på akuten på grund av kraftig huvudvärk och illamående.

(0 kommentarer)

Översikt

Nyttan av farmakogenetik för en mer individualiserad behandling - Exemplet tiopuriner vid inflammatorisk tarmsjukdom och barnleukemi 1229

Bestämning av tiopurinmetyltransferas och tiopurinmetaboliter är i dag ett av få lyckosamma farmakogenetiska bidrag till en förbättrad läkemedelsbehandling vid till exempel inflammatorisk tarmsjukdom och barnleukemi.

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Laktos i läkemedel normalt inget problem för laktosintoleranta 1234

Kan en laktosintolerant person använda tabletter och kapslar som innehåller laktosmonohydrat?

(0 kommentarer)

Signerat

Återinför PAL – och ge läkare ledande roll i utformningen 1203

»Vi tror att ett återinförande av PAL kan ge en säkrare, mer patientvänlig sjukvård om fokus sätts på kontinuitet, samordning, vårdkvalitet och tillgänglighet.«

(0 kommentarer)

Debatt

Träna på teamarbete för säker förlossningsvård! 1204

Realistisk och regelbunden teamträning i simulator reducerar risken för mänskliga misstag i förlossningsvården, skriver Fredrik Larsson och medförfattare.

(0 kommentarer)

Apropå! Debatten om etiken, juridiken och nya dyra läkemedel - Tala klarspråk om vårdens begränsningar 1205

Det finns inte ens en teoretisk möjlighet att skattefinansierad sjukvård ska kunna ge bästa möjliga omvårdnad och behandling till alla. Det är dags att sluta stoppa huvudet i sanden, anser Ola Bratt.

(1 kommentarer)

Livshotande vårdplatsbrister kräver akuta åtgärder - Sjukvårdsministern bör tillsätta en kriskommission 1237

Politiken måste ta sitt ansvar för vårdplatssituationen. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström bör inrätta en nationell kriskommission, anser Jan Halldin.

(2 kommentarer)

Bra att laboratorieresultatens kvalitet uppmärksammas 1238

Equalis vd Gunnar Nordin välkomnar debatten om hur laboratoriernas resultat från extern kvalitetssäkring bäst ska tas tillvara.

(0 kommentarer)

Frågetecken kring läkarens roll vid alkolås rätas ut 1239

Transportstyrelsen kontaktas ofta av läkare som har frågor om rutinerna för att styrka nykterheten hos den som fått alkolås efter rattfylleri, skriver Lars Englund som här rätar ut några frågetecken.

(2 kommentarer)

Nyheter

Almedalen: - Läkarförbundet vill se kontinuitet i läkarkontakten – men ingen lagreglering 1206

Rätt till patientansvarig läkare, PAL, ska omfatta fler patientkategorier än dem med livshotande tillstånd.

(1 kommentarer)

I Umeå utvecklar man sin egen PAL-modell 1207

Ny lagstiftning, där patientansvarig läkare tonades ner, har inte varit ett hinder för Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, som hittat former för att mäta, analysera och utveckla sin egen PAL-modell.

(0 kommentarer)

Så mycket fick landstingen böta för sina överbeläggningar 1210

Förra året blev landstingens sammanlagda nota för felplacerade patientsängar fyra miljoner kronor. Mest fick Helsingborgs lasarett betala – ett sjukhus som fått böta flera miljoner kronor under tio års tid för att ha brutit mot Arbetsmiljöverkets förbud.

(0 kommentarer)

Statistik från SKL: - Färre vårdplatser, fler överbeläggningar 1210

SKL:s årliga statistik visar att vårdplatserna fortsätter att minska i Sverige. Samtidigt visar annan statistik att problemen med överbeläggningar ökar.

(3 kommentarer)

Transplantationerna av luftstrupar: - Smer utreder gråzonen mellan forskning och vård 1211

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, ska utreda behovet av tydligare reglering i gränslandet mellan vård och forskning.  Frågan har blivit extra aktuell efter de omstridda luftstrupsoperationerna på Karolinska universitetssjukhuset.

(0 kommentarer)

Läkarbrist på Hallsbergs vårdcentral granskas 1212

Efter flera klagomål på läkarbristen och larm från verksamhetschefen inleder nu IVO en särskild granskning av Hallsbergs vårdcentral, som i nuläget endast har en fast anställd läkare på halvtid.

(3 kommentarer)

Arbetsmiljöverket skärper krav mot Region Örebro län 1212

Region Örebro län har misslyckats med att göra riskbedömningar för allmänläkare med fler än 1 500 patienter, anser Arbetsmiljöverket. Nu höjs vitesbeloppet därför rejält.

(0 kommentarer)

Läkarförbund kritiskt till skånsk ST-utbildning av saudiska läkare 1213

Region Skåne har slutit ett avtal med Saudiarabien om att 35 saudiska läkare ska få sin specialistutbildning på de skånska sjukhusen. 
Läkarförbundet i Skåne ser flera problem med uppgörelsen.

(10 kommentarer)

Kultur

Smärtmetaforernas dolda budskap 1241

Smärta är ett nödvändigt ont – utan den skulle våra kroppar uppträda övermodigt och blotta sig för skador. Men smärta upplevs aldrig i ett sociokulturellt vakuum; den är också ett socialt konstruerat fenomen som ställer krav på vår förmåga till acceptans.

(1 kommentarer)

Med namnet i fel ruta - Läkarens erfarenhet av en annan sorts liv 1242

Efter att ha skrivit över tusen sjukintyg ser hon plötsligt sitt namn stå i fel ruta. Läkaren Pia Dellson med specialistkompetens i psykiatri och onkologi tvingas plötsligt hantera det egna livet i rollen som patient med utmattningssyndrom.

(0 kommentarer)

Krönika

Vägskälet 1243

Operationslaget står redo och väntar men patienten, som har autism, har låst in sig på toaletten. Hur tänkt eller ogenomtänkt var det att planera in honom som förste patient för dagen i sal två? Operationskön bakom är lång.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!