Annons
Annons Annons

Nr 29–31 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Åk bara till akuten om nödvändigt! - Åk bara till akuten om nödvändigt! 1259

»Tvärtemot politikers och administratörers intentioner har antalet besökare ökat kraftigt …«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Anoftalmi och mikroftalmi är ovanliga ögonmissbildningar - Viktigt med tidig vård för normaliserad utveckling av ansiktsskelettet 1277

Individualiserad utredning för barn med anoftalmi eller mikroftalmi är viktig. Dock behövs också standardiserade riktlinjer så att dessa barn får jämlik vård nationellt.

(0 kommentarer)

Nya rön

Kosttillskott innehöll olistad amfetamin-isomer 1280

Amfetamin-isomeren β-metylfenetylamin (BMPEA) påvisades i hög dos som olistad substans i kosttillskottet Jacked Power, vilket kopplades till hjärnblödning i samband med träning.

(0 kommentarer)

Infektionsrisk med TNF-hämmare hos patienter med IBD 1280

Hos patienter med  inflammatorisk tarmsjukdom finns en ökad risk för infektion tidigt efter behandlingsstart med TNF-hämmare. Den absoluta risken för infektion är låg men det är viktigt att vara vaksam på infektionssymtom tidigt efter behandlingsstart, enligt en studie i BMJ.

(0 kommentarer)

Frivilliga sms-livräddare fördubblar överlevnadschansen vid hjärtstopp 1281

Hjärt–lungräddning i väntan på ambulansen fördubblar chansen till överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus, och andelen patienter som får hjärt–lungräddning har ökat kraftigt med hjälp av frivilliga så kallade sms-livräddare. Resultaten publicerades nyligen i New England Journal of Medicine.

(1 kommentarer)

Skattning av risk för intrakraniell blödning efter ischemisk stroke 1282

Risken för intrakraniell blödning är ökad efter en ischemisk stroke och risken har ökat något tidigt efter en stroke medan trenden i ett senare skede är sjunkande. Det visar en studie publicerad i Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes.

(0 kommentarer)

Sämre njurfunktion av warfarin jämfört med dabigatran 1282

Patienter med förmaksflimmer som behandlats med warfarin fick en större försämring av njurfunktionen jämfört med patienter som behandlats med dabigatran, enligt en nyligen publicerad studie i Journal of the American College of Cardiology.

(6 kommentarer)

Originalstudie

58 personer skottskadade i Göteborg under 18 månader - Visar på behovet av beredskap och kompetens inom traumasjukvården 1284

I Göteborg skottskadades under januari 2013 till och med juni 2014 58 personer; 90 procent inkom under jourtid. Majoriteten av skadorna var lokaliserade till extremiteterna. 10 patienter dog. Sammanlagd vårdtid för de 47 patienter som lades in var 316 dagar, direkta sjukvårdskostnader var 6,2 miljoner kronor.

(1 kommentarer)

Rapport

Anoftalmi och mikroftalmi kräver multi­disciplinär vård - Många av barnen har även andra medicinska problem 1288

Anoftalmi och mikroftalmi är kongenitala ögonmissbildningar med heterogen bakgrund. De förekommer isolerat eller kombinerat med annan okulär och extraokulär patologi, t ex hjärtfel, hörselnedsättning och påverkan på psykomotorisk utveckling, vilket kan tyda på syndromalt tillstånd.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Makro-TSH – ett ovanligt in vitro-fenomen som kan ge felaktig diagnos - Samarbete mellan kliniker och laborativ verksamhet viktigt 1292

Vid avvikande TSH-värde utan kliniska tecken på tyroideasjukdom är samarbetet mellan laborativ verksamhet och kliniken viktig för korrekt diagnos. Risk finns annars att patienter med TSH-stegring samt fT4 och fT3 i normala referensintervallet kan få felaktig diagnos.

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Stöd för byte av antipsykotika vid sexuell dysfunktion är begränsat 1294

Vad är känt om sexuella biverkningar av antipsykotika?

(0 kommentarer)

Signerat

Vården het i Almedalen 1263

»En röd tråd i många av samtalen jag deltog i knöt an till behovet av ett tydligare patient-ansvar.«

(0 kommentarer)

Debatt

Omvärdera den neuropsykologiska testningen inom neuropsykiatrin 1264

Om den neuropsykologiska testningen i stället läggs i behandlingsfasen kan väntetiden till de neuropsykiatriska utredningarna förkortas, menar Linda van Paaschen och Dagur Bjarnason.

(34 kommentarer)

Föräldrar med delad vårdnad borde få delat vårdbidrag 1265

Föräldrar till barn med ADHD får ofta vårdbidrag. Om föräldrarna är skilda tillfaller det automatiskt den som barnet är skrivet hos, även vid delad vårdnad. Det borde ändras, tycker barnläkaren Harriet Maler som i sin praktik sett många föräldrar som inte kan komma till tals med varandra.

(0 kommentarer)

Ung och nyskapande: revolution i laboratoriet! 1296

En revolution är på gång inom klinisk kemi och den kan slå igenom snabbare än vad experterna fruktar, skriver Lars Breimer.

(1 kommentarer)

En vårdenhet är inget slutet rum - Nya samarbetsmodeller måste skapas 1297

»Vad jag saknar är en djupare analys av faktorer i vården som bidragit till den utveckling vi nu ser«, skriver Brita Hännestrand – mycket som en reaktion på en artikel i Dagens Nyheter, skriven av »Forum för välfärd«.

(0 kommentarer)

Nyheter

Utlandsrekryteringens bittra eftersmak 1266

Utlandsrekrytering nämns som ett recept på primärvårdens läkarbrist – men hur bra fungerar det? Allmänläkaren Felipe hamnade på en vårdcentral i kris och sa upp sig för att inte bli utbränd. Och Maria och hennes man blev besvikna på landstinget och slutade efter knappt ett år.

(5 kommentarer)

Ris och ros till förslag om utskrivningsklar patient 1271

När Göran Stiernstedt presenterade sitt förslag på hur problemen med utskrivningsklara patienter ska lösas, sa han att han räknade med att få kritik. Nu har remissvaren kommit.

(0 kommentarer)

Ny rapport från Läkarförbundet: - Hög andel hyrläkare ger lägre upplevd vårdkvalitet 1271

Är patienter mer nöjda med vården de får på vårdcentraler med fast bemanning? Ja, tveklöst. Dåligt bemannade vårdcentraler har däremot sämre kontinuitet och patientupplevd kvalitet. Det visar en ny rapport från Läkarförbundet.

(3 kommentarer)

Landstingen oroliga men säger ja till förslag om ny läkarutbildning 1272

Nästan alla landsting säger ja till förslaget om en ny läkarutbildning – samtidigt hopar sig oron och frågorna inför framtiden. Ett flertal varnar för allvarliga bemanningsproblem om AT-läkarna försvinner.

(10 kommentarer)

Läkarförbundet om nya läkarutbildningen: - Introduktionstjänst behövs 1272

Läkarförbundet ger som väntat den nya läkarutbildningen tummen upp i sina remissvar. Men vill att den ska kompletteras med en introduktionstjänst före ST.

(0 kommentarer)

Almedalen 2015 - Allmänläkarna på väg mot »all-time-low« 1274

Allmänläkarna blir allt färre. »Vi är på väg mot ett all-time low«, sa Ove Andersson, ordförande i Distriktsläkarföreningen, på ett seminarium som Läkarförbundet hade arrangerat.

(23 kommentarer)

Almedalen 2015 - Olika lätt få ledigt för utlandsjobb 1274

Anestesiläkaren Denise Bäckström har nyligen kommit hem från ett uppdrag med svensk militär i Mali. Förra året var hon i Afghanistan. Trots riskerna är hon säker på att hon kommer att åka ut fler gånger.

(0 kommentarer)

Klimatet: »Den stora utmaningen är att få vår kår att ta ställning« - Almedalen 2015 1275

Läkarkåren kan spela viktig roll att spela för att öka medvetenheten om klimatförändringarnas påverkan på hälsan och främja en mer miljövänlig livsstil. Det menade deltagarna på Läkarförbundets seminarium om klimat och hälsa.

(0 kommentarer)

Kultur

En familj i Nobelprisklass - Marie Curie fick två Nobelpris – men vägrades inträde i franska vetenskapsakademin 1298

Marie Curie och hennes familj fick ta emot sex(!) Nobelpris under loppet av bara två generationer. Själv fick hon två – men vägrades inträde i franska vetenskapsakademin för att hon var kvinna. Privat var Marie en varm person som skattade kärleken till människorna omkring sig högre än alla utmärkelser.

(0 kommentarer)

Noterat - Gabriel Wikström – vem då? - Bör blivande läkare veta namnet på Sveriges sjukvårdsminister? 1301

Är det självklart att blivande läkare vet namnet på Sveriges sjukvårdsminister? Ska de känna till det för allmänbildningens skull eller för att följa lagen?

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!