Annons Annons

Nr 30–32 2018

Inledare

Utbildning i smärta viktig för alla läkare 1179

Av artikeln framgår bland annat att utbildning i smärtmedicin inom landets läkarprogram tycks vara bristfällig, att det finns brister även på vissa specialistutbildningar och att det finns kunskapsluckor hos kliniskt aktiva läkare.

(0 kommentarer)

Signerat

Listning på läkare är det nya svarta 1181

»Det är förlegat med ett system som har inbyggda omstarter …«, skriver Heidi Stensmyren.

(3 kommentarer)

Debatt

Vill se jämlik vård: Ansikte, mun och käkarna tillhör kroppen 1190

Den som lider av långvarig smärta i ansikte, mun eller käkar kan i dag tvingas betala ur egen ficka för sin vård, eller avstå. Det är dags att göra vården mer jämlik och rättvis, skriver Per Alstergren, specialist i bettfysiologi.  

(9 kommentarer)

»Vi befarar att läkekonsten är allvarligt hotad« 1190

Våra landstingspolitiker bär ett tungt ansvar för mycket som gått snett inom vården, anser Kenneth Pehrsson och Mårten Rosenqvist. En rad okloka landstingsbeslut i syfte att detaljstyra vården har fattats, stundtals på mycket tvivelaktiga grunder.

(18 kommentarer)

KUL fyller i kunskapsluckor 1192

Genom att basera urvalet till KUL på kunskapsprovet får vi ett enhetligt system för läkare med utbildning utanför EU/EES. Systemet innebär en gemensam start, men med olika vägar till legitimation baserat på individernas förutsättningar, skriver Gunnar Nilsson och medförfattare.

(1 kommentarer)

Nyheter

Värmeböljan ett problem för vården 1182

Hög, långvarig värme börjar påverka vården vid flera sjukhus, bland annat vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Nu efterlyser forskare en större samhällsberedskap för att hantera effekterna av värmeböljor.

(0 kommentarer)

Akuten vid Sunderby sjukhus pressad – stängd jourcentral misstänkt orsak 1182

Ovanligt många patienter söker sig just nu till akutmottagningen vid Sunderby sjukhus, trots att de inte har problem av akut karaktär. Verksamhetschefen misstänker att stängningen av en jourcentral på vardagar har något med saken att göra. 

(2 kommentarer)

Något högre tryck på vården i storstäderna 1182

Halvvägs in i kalendersommaren är pressen på sjukvården något mer intensiv än vanligt i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Men det varierar en del, även om situationen inte är akut, visar Läkartidningens rundringning.

(0 kommentarer)

Huvudskyddsombud kräver: Ta bort vårdpersonals namn från nätjournal 1183

Ta bort uppgifter om vårdpersonalens namn från patienternas journaler på nätet – eller inför rutiner för att skydda de anställda och deras familjer från hot och våld. Det kräver huvudskyddsombudet för läkarna i Region Uppsala i en anmälan till Arbetsmiljöverket.

(4 kommentarer)

Avslag på skyddsombuds begäran om namn i nätjournaler 1183

Arbetsmiljöverket avvisar skyddsombudets begäran om att Region Uppsala ska ta bort namnuppgifter på vårdpersonal i patienternas nätjournaler. Att frågan trots allt ska lyftas till Sveriges Kommuner och landsting välkomnas av Sjukhusläkarna.

(1 kommentarer)

Region Uppsala: »Vi tar oron för hot och våld på största allvar« 1183

Region Uppsala ser allvarligt på huvudskyddsombudets oro för hot och våld och regionens jurister ska ta upp frågan om vårdpersonalens namnuppgifter i patienternas nätjournaler med Sveriges Kommuner och landsting. Det säger Region Uppsalas säkerhetschef.

(2 kommentarer)

Samtalsgrupper ska hindra återinsjuknande 1184

På Ersta sjukhus psykiatriska klinik används kollegiala samtalsgrupper för att förhindra återinsjuknande bland hälso- och sjukvårdspersonal med utmattningssyndrom.

(2 kommentarer)

SKL testar kollegiala samtalsgrupper för att förhindra sjukskrivningar 1184

Kan kollegiala samtalsgrupper förhindra sjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa? Modellen testas nu av Sveriges Kommuner och landsting, SKL – som vill sprida den som en metod för att minska stress på arbetsplatserna.

(0 kommentarer)

Han skapar tid för läkemedelsgenomgång: - »Det är roligare att sätta ut mediciner än att sätta in« 1185

Att tidsbrist skulle hindra distriktsläkare från att göra läkemedelsgenomgångar förstår inte Anders Hansson. När han tog anställning krävde han tid till genomgångar av alla de patienter som utgör hans lista. »Det handlar om att ställa villkor«, säger han.

(4 kommentarer)

Krönika

»Om du skriver vårdintyg så kommer jag inte att tala om var jag har gömt rakbladet.« 1195

Många kanske tror att psykiatrin behandlar människor som »mår dåligt« eller hos vilka det bara är »nerverna som spökar«. Men vissa tillstånd inom psykiatrin är livsfarliga och kan jämställas med livshotande somatiska sjukdomar, förklarar psykiatern Hans Olsson i sin krönika.

(5 kommentarer)

Kultur

Bakteriologen som for till Arktis – och fick en udde uppkallad efter sig 1230

Ernst Levin, pionjär inom svensk bakteriologi, deltog i början av 1900-talet i en expedition till Arktis. Förutom sin forskning bidrog han även till anskaffning av färsk föda. Klas Levin, docent i laboratoriemedicin och brorsbarnbarn till Ernst Levin, berättar om en mångsidig läkarkarriär.

(1 kommentarer)

Människor & möten

»Jag har alltid gillat att ge mig in på outforskade områden« 1233

Saleh Vallander gjorde ett uppe­håll i läkarstudierna för att resa runt i världen och lära sig allt han kunde om att meditera. Tillbaka på läkarlinjen skrev han en bok om meditation, ämnad att läsas även av stressad sjukvårdspersonal.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Jonas Höjer 1197

Jonas Höjer, Giftinformationscentralen, är en av författarna till en artikel om handläggning av Lergiganförgiftningar, som nu ökar.

(0 kommentarer)

Reflexion

Få konkreta förslag om vården i valrörelsen 1197

»Förhoppningsvis får vi närmare valdagen tydligare besked från både landstings- och riksdagspartier …«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Svenska läkare tycks få för lite utbildning om smärta - Läkarprogrammen behöver ses över – strukturerad smärt­utbildning bör införas på samtliga utbildningsorter 1198

Utbildning i ämnet smärtmedicin inom landets läkarprogram tycks vara bristfällig. Kunskapskraven vad gäller ämnet smärta är låga eller obefintliga under specialistutbildningarna i allmänmedicin, internmedicin, ortopedi och kirurgi. I en enkätundersökning framkom tydliga kunskapsluckor hos kliniskt aktiva läkare vad gäller neuropatisk smärta.

(8 kommentarer)

Nya rön

Högt HbA1c hos gravida ökade risk för hjärtmissbildning 1200

Ju sämre den glykemiska kontrollen var vid tiden omkring konception hos kvinnor med typ 1-diabetes, desto högre var risken för hjärtmissbildning hos barnet. Det visar en svensk studie publicerad i BMJ. En överrisk sågs även vid HbA1c inom rekommenderade nivåer.

(0 kommentarer)

Hepatit C orsakade kvarstående minskad mångfald i immunförsvaret 1200

Kronisk infektion med hepatit C-virus leder till förändringar i immunsystemets sammansättning, visar en ny studie. En del förändringar kunde kopplas till grad av leverfibros och normaliserades efter framgångsrik behandling. Andra förändringar kvarstod långt efter att viruset eliminerats.

(0 kommentarer)

Ärftlighet påverkade risk för sarkoidos 1201

I en svensk studie beräknades ärftlighetens betydelse för att insjukna i sarkoidos till 39 procent. Resterande 61 procent förklaras med miljöfaktorer.

(0 kommentarer)

Nytt svenskt instrument för kompetensvärdering av läkare 1202

En svensk version av »360-gradersbedömning« av läkare var tillförlitlig, valid och accepterad av potentiella användare som ett bra verktyg för ST-läkare i deras professionella utveckling. Det visar två svenska studier.

(0 kommentarer)

Vedeldning kan öka risken för demens 1202

I en studie som undersökt om luftföroreningar från vedeldning och avgaser är relaterade till risken att få demens finns indikationer på att så skulle kunna vara fallet. Fler studier behövs dock.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Möjlig ökning av närsynthet bland barn i Sverige - Risken för myopi påverkas av närarbete och inomhusvistelse 1204

En studie av barn 4–7 år i Region Jönköpings län visar att glasögonförskrivningen för myopi ökat med 177 procent under åren 2012–2017. Risken för närsynthet påverkas både av ärftlighet och miljöfaktorer, varav de viktigaste är närarbete och tid inomhus.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Renässans för Lergigan med kraftig ökning av intoxikationsfall - Korrekt användning av fysostigmin vid överdosering medför minimal risk 1208

De senaste 10 åren har Giftinformationscentralen noterat en sjufaldig ökning av antalet förfrågningar angående överdoser med prometazin. Aktuella handläggningsråd presenteras.

(2 kommentarer)

Vårdutveckling

Magsårssjukdomens paradigmskiften – från högspecialiserad vårdorganisation till egenvård 1211

En uppgift för framtidens hälso- och sjukvård är att definiera och skapa organisationsstrukturer anpassade till medicinsk kunskapsutveckling. Med magsårsjukdomen som modell illustreras i artikeln väsentliga samband mellan medicinsk kunskapsutveckling, synen på vårdorganisation, läkarkontinuitet och samverkan mellan medicinska kompetenser. 

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Citodon vid gastrisk bypass – blodkoncentrationer bör mätas 1215

En ordinär paracetamolbehandling (1 g × 3–4) kombinerad med oxikodonbehandling i ordinära doser skulle kunna vara ett alternativ till Citodon vid gastrisk bypass.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!