Annons
Annons Annons

Nr 30–32/2017

Inledare

Vårdcentraler som är digitala kräver diskussion 1227

Det är bra att sjukvården blir bättre på att använda olika digitala verktyg. Med det sagt är det viktigt att diskutera den verksamhet som de digitala vårdcentralerna bedriver.

(1 kommentarer)

Signerat

Fackliga uppdraget tufft – men tillfredsställande 1229

»Vi måste våga ställa kritiska frågor.«

(0 kommentarer)

Debatt

De som injicerar droger självklar målgrupp för hepatit C-behandling 1240

Prioritera personer som injicerar droger i kommande riktlinjer för behandling av hepatit C. Det föreslår Simon Larsson och Karl Persson de Fine Licht. De vill också ha en tydligare formulering om att behandlingen av denna grupp kan och bör ske på exempelvis sprututbytesmottagningar.

(2 kommentarer)

Inför generisk förskrivning – nu 1241

Det är hög tid att införa generisk förskrivning och att konsekvent använda substansnamn på läkemedel, skriver Josabeth Hultberg. 

(5 kommentarer)

Dålig inomhusluft kan ligga bakom hög sjukfrånvaro i förskolan 1242

Riktade insatser för att förbättra inomhusluftens kvalitet kan leda till betydande förbättring av förskolebarns hälsa och minskad sjukfrånvaro i förskolan, menar Per Gustafsson och medförfattare från Västra Götalandsregionen.

(0 kommentarer)

Apropå! Vinsten med vården 1243

Vinsten av en effektiv vård ska gå till patienterna. Vägen till detta är att alla ekonomiska satsningar på primärvården ska genomföras i hela landet. Det räcker inte med politiska ord om förpliktelser och drömmar utan ände, skriver Kaj Norrby.

(1 kommentarer)

Nyheter

»Omöjlig situation« på akuten vid Helsingborgs lasarett - Nordvästra Skånes läkareförening: 1230

För läkarna är det situationen på akutmottagningen som är det stora arbetsmiljöproblemet. Det säger Anders Wihlborg, styrelseledamot i Nordvästra Skånes Läkareförening apropå vår rapportering om den ansträngda situationen på Helsingborgs lasarett.

(0 kommentarer)

Läkarförbundet vill stärka banden till specialitetsföreningarna 1230

Efter att ha kartlagt hur specialitetsföreningarna ser på samarbetet med förbundet planerar Läkarförbundet nu att stärka kontakten med specialitetsföreningarna.

(0 kommentarer)

Läkaren Tobias Perldahl driver Vårdmaktpodden: - »Det saknades en bra intervjupodd inom vården« 1231

Tobias Perldahl, specialist i internmedicin och medicinsk chef på den digitala vårdgivaren Healy, driver sedan ett drygt halvår podden Vårdmaktpodden. I de timslånga avsnitten intervjuas politiker, sjukvårdsledare, patientföreträdare och andra inflytelserika personer inom hälso- och sjukvården. Läkartidningen ringde upp för att ställa några frågor.

(0 kommentarer)

Läkarförening vill ha svar om läkarflykt 1231

Läkarföreningens huvudskyddsombud kräver att arbetsgivaren vidtar åtgärder mot den dåliga arbetsmiljön och den stora omsättningen av läkare vid psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov. Annars kan det bli aktuellt med en anmälan till Arbetsmiljöverket.

(0 kommentarer)

Listning på läkare får stöd av politiker 1232

Läkarförbundets önskan om att varje medborgare ska ha sin egen fasta läkare i primärvården fick stöd av tongivande sjukvårdspolitiker när frågan diskuterades på ett seminarium i Almedalen.

(1 kommentarer)

Digital vård får pengarna att rulla 1234

När patientbesöken hos de digitala vårdgivarna skjuter i höjden gör landstingens 
nota för nätvården detsamma. I Stockholm har kostnaderna per månad ökat från under hundra tusen kronor till flera miljoner kronor på ett år – men någon direkt avlastning för den reguljära primärvården går ännu inte att se.

(6 kommentarer)

»Om patienterna måste vänta en timme ber vi om ursäkt« 1237

En länk mellan 1177 och en fysisk vårdcentral – så beskriver Johan Flodin, medicinskt ansvarig på Kry, den digitala vårdgivarens funktion. »Vi kan vara en första viktig kontakt för att slussa vidare till rätt vårdnivå«, säger han.

(4 kommentarer)

»Ger man patienten makt att välja måste regelverket följa med« 1239

När digitala vårdbesök i Jönköping jämställdes med fysiska var det för att öka tillgängligheten för regionens egna invånare. Men på grund av ersättningssystemen tog utvecklingen en annan väg – drygt ett år senare kommer majoriteten av patienterna från andra delar av landet.

(0 kommentarer)

Krönika

»... detta rävspel fortsätter. Och som vanligt sitter den svage patienten i kläm.« 1244

Inte ens den mest nitiska tjänstemannen, vare sig på Försäkringskassan eller inom kommunal omsorg, anser att de gravt funktionshindrade borde klara sig utan stöd och hjälp. Däremot försöker stat och kommun vältra över kostnaderna på varandra – och beskyller läkarna för att skriva »dåliga« intyg. Hans Olssons krönika vittnar om ett rävspel.  

(5 kommentarer)

Kultur

KI-cirkus blir teater - Pjäs om reformen som möjliggjorde Macchiariniaffären 1278

Den 15 september får pjäsen »Stark som en räv« urpremiär på Östgötatatern. Pjäsen, skriven av dramatikern Ylva Lööf, är en politisk komedi om autonomireformen i universitets- och högskolevärlden – den reform som enligt henne gjort Macchiariniaffären möjlig.

(0 kommentarer)

Det kom ett brev ... - Sjukvården – en resa från fall till fall 1279

Sjukvården då och nu representerar skilda verkligheter som binds samman av en resa. Psykiatern Ulf Rydberg, professor emeritus, Karolinska institutet, minns några av sina stopp på vägen. 

(0 kommentarer)

Noterat: - Dags för andra att ta över ATLS-utbildningen 1280

Tore Vikström och Maria Lampi slutar som nationell direktör respektive nationell koordinator för ATLS Sverige, en utbildningsverksamhet för omhändertagande av traumapatienter som pågått i 20 år. Nu tar andra över.   

(1 kommentarer)

Människor & möten

»Det gäller att gardera sig för miljön dit man ska« 1281

Olivia Kiwanuka är läkare på kirurgkliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Hon har skrivit en bok om vildmarksmedicin – det område inom medicinen som fascinerar henne mest. 

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Var är de disruptiva innovationerna? 1245

»Utvecklare och idéer finns, så något måste hindra dem från att komma in.«

 

(2 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Sverre Wikström 1245

Sverre Wikström, specialist i barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatri, är en av författarna till en fallbeskrivning om spädbarnsbotulism.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Donationsutredningen öppnar för nya organdonatorer - Kräver reflexion om människovärdesprincipen och samtycke 1246

Organdonation kan genomföras med full respekt för människovärdet, och det finns inga hinder mot att göra samtyckesutredning och vidta vissa organbevarande åtgärder innan döden inträtt. Detta förutsätter att beslut om avbrytande av livsuppehållande behandling fattas oberoende av om patienten är en möjlig organdonator.

(2 kommentarer)

Nya rön

Sjukfrånvaro ökade tre år före insjuknande i hjärtinfarkt och stroke 1248

Det första året efter insjuknandedatum ökade medeltalet frånvarodagar kraftigt hos dem med hjärtsjukdom och stroke. Men också tre år före insjuknandedatum sågs en ökning av antalet sjukfrånvarodagar. Det visar en svensk 10-årig registerstudie.

(0 kommentarer)

EPO saknade tydlig effekt vid submaximal ansträngning 1248

I en mindre klinisk studie fann man ingen signifikant förbättring av prestationen vid submaximal ansträngning vid dopning med EPO. Man såg dock skillnader när man mätte den maximala prestationsförmågan.

(0 kommentarer)

Barn med stressutlöst smärta hade kraftigare startle-reflex 1249

I en svensk studie sågs ökad muskelspänning och förstärkt startle-reaktion hos barn och ungdomar med återkommande stressutlöst smärta i ett mönster som sammanfaller med mönstret av ömma punkter och smärtlokalisation.

(3 kommentarer)

Genetisk variation i vitamin D-receptor påverkade inte muskelstyrka 1249

I en ny avhandling sågs inget samband mellan resultat i muskel- och funktionstest och genetisk variation i vitamin D-receptorn hos män i åldern 70–80 år. Däremot sågs klara samband mellan vitamin D-nivåer i blodet och muskelstyrka.

(2 kommentarer)

Fallbeskrivning

Spädbarnsbotulism – skäl att inte ge honung till barn under ett år 1250

Spädbarnsbotulism bör övervägas vid akut/subakut påkommen muskelsvaghet hos barn under ett år, särskilt vid samtidig förstoppning eller sväljsvårigheter. Botulinumsporer förekommer frekvent i honung som därför inte bör ges till spädbarn.

(0 kommentarer)

Lösa cystor i lilla bäckenet – oväntat operationsfynd vid buksmärta 1253

När en kvinna laparoskoperades för misstänkt utomkvedshavandeskap hittades i stället löst liggande cystor i lilla bäckenet. Lösa cystor i peritonealkaviteten kan ses som ett specialfall av peritoneala inklusionscystor. De är vanligast hos kvinnor i fertil ålder och ofta finns ett samband med tidigare bukkirurgi, inflammation och endometrios.

(0 kommentarer)

Översikt

Pulmonell hypertension vanligt vid kronisk lungsjukdom - Europeiska riktlinjer kring utredning och behandling 1256

Pulmonell hypertension vid kronisk lungsjukdom är förknippad med dålig prognos. Det är viktigt att särskilt läkare inom internmedicinska specialiteter, men även läkare inom allmänmedicin och akutmedicin, har kunskap om pulmonell hypertension vid kroniska lungsjukdomar.

(0 kommentarer)

Vårdutveckling

Tillgång till snabb laboratorieanalys vid akut förgiftning ger bättre och säkrare vård - Men möjligheten till akuta prov­­svar varierar över landet 1259

I förgiftningsfall där anamnesen är otillförlitlig får större vikt läggas vid symtombild och resultat av klinisk-kemiska och toxikologiska analyser. Tillgången till akuta provsvar för vanliga förgiftningsmedel varierar dock mellan sjukhus och laboratorier.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!