Annons
Annons Annons

Nr 32–33 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Gör plats för kulturen 1275

»Det är onekligen en konst att hantera dessa möten, samt ansvaret och känslorna som följer. «

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Geriatriken behöver skifta fokus – från sjukdom till person 1290

Det finns stora behov av att utveckla och förbättra sjukvård och omsorg för äldre, multisjuka personer vad gäller bl a arbetssätt, teamsammansättning, medicinsk journal, organisation av vård och omsorg, nationella riktlinjer och vårdprogram samt styrning och behandlingsforskning.

(3 kommentarer)

Nya rön

Allt färre amerikaner avlider av stroke 1292

Allt färre amerikaner drabbas av stroke, och av de drabbade är det allt färre som avlider. Det visar en studie som presenteras i JAMA.

(0 kommentarer)

Möjlig koppling mellan ALS och Omega 3 1292

Jama Neurology har publicerat en studie där forskare tittat på en möjlig koppling mellan risk för ALS och Omega 3-fettsyror. Länken tänks vara fleromättade fettsyror, oxidativ stress/inflammation, sjukdomsutveckling av ALS. Fynden kommenteras och beskrivs som intressanta: som »en liten pusselbit«.

(3 kommentarer)

Ingen riskminskning av ASA eller klondin vid kirurgi 1292

Varken ASA eller klonidin minskar risken för hjärtinfarkt och död i samband med icke-hjärtkirurgi. Riskerna tycks inte heller öka om ASA-behandling avbryts hos dem som redan har sådan behandling, enligt ett par artiklar i New England Journal of Medicine.

(0 kommentarer)

Lovande försök med vaccin mot denguefeber 1292

Omkring 100 miljoner människor drabbas varje år av denguefeber, en virussjukdom som saknar vaccin. I Lancet presenteras data från en fas III-studie för ett vaccin som beräknades minska risken för smitta med 56 procent.

(1 kommentarer)

Jordbävningar medförde psykiatriska konsekvenser 1292

Det var 40 procent vanligare för jordbävningsdrabbade i Nya Zeeland att uppfylla kriterier för en psykiatrisk diagnos när man slog samman depression-, PTSD- och ångestrelaterade diagnoser, jämfört med kontrollgruppen, visar en studie i Jama Psychiatry.

(0 kommentarer)

Översikt

Nokturi – en underdiagnostiserad och ofta obehandlad folksjukdom 1294

Nokturi, ett tillstånd då man vaknar en eller flera gånger på natten på grund av urinträngningar, är en av de vanligaste orsakerna till störd nattsömn. Det är ett underdiagnostiserat problem och många lider i tysthet.

(1 kommentarer)

Venös trombos vid graviditet och assisterad befruktning - Uppdaterade råd om riskbedömning och indikationer för trombosprofylax 1305

Artikeln är en uppdatering av hur risken för trombos beräknas och vilka kvinnor som rekommenderas trombosprofylax i samband med graviditet och IVF.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Autismspektrumtillstånd vid svår CP upptäcks ofta sent - Retrospektiv genomgång av 10 års journaler 1296

Trots tidiga och typiska symtom på autismspektrumstörning (AST) fick flera av barnen med CP en autismdiagnos först i skolåldern. Det visar en analys av journaler för barn som utretts på Folke Bernadotte regionhabilitering.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Pyoderma gangraenosum bör misstänkas vid svårläkta sår - 56-årig kvinna hade drygt 30 års anamnes på odiagnostiserad sjukdom 1301

Pyoderma gangraenosum är en ovanlig hudsjukdom, som kan ge extrakutana manifestationer. Sjukdomsbilden kan likna en svår sårinfektion med utbredd nekrosbildning. Sjukdomen har dock inte infektiös grund. Patergi (där trauma mot huden utlöser hudsymtom) är vanligt; kirurgi kan utlösa och förvärra symtomen.

(0 kommentarer)

Signerat

Primärvården behöver locka fler ST-läkare 1279

»Ska utvecklingen vändas måste fler unga läkare lockas att välja allmänmedicin och trivas så bra i primärvården att de stannar kvar.«

 

(0 kommentarer)

Debatt

Allmänmedicinsk kunskapsbas bra för ST och läkarutbildning 1280

Om allmänmedicin blir en sidoutbildning med gemensam kunskapsbas med andra specialiteter kan vi bygga något mycket bra inom svensk medicinsk utbildning, anser företrädare för Distriktsläkarföreningen och Läkarförbundet.

(4 kommentarer)

Replik angående åldersbestämning av asylsökande ungdomar: - »Barnläkarföreningens instruktion uppmärksammar skelettmognad« 1281

Åldersbedömning av asylsökande ungdomar med röntgenundersökningar av skelett och tänder kritiseras i en tidigare debattartikel i Läkartidningen. Det är dock inte sant att vi inte skulle uppmärksamma problemet med metoden, hävdar representanter för BLF.

(0 kommentarer)

Alarmerande ökning av hudcancer - Fördubblat antal fall inom 10 år, enligt prognoser från södra Sverige 1309

Prognoser för malignt melanom och skivepitelcancer pekar på alarmerande ökningar. Nu krävs kraftsamling kring primärpreventiva insatser, skriver Ulf Strömberg och medförfattare.

(2 kommentarer)

Drastisk ökning av självmord bland unga utan SSRI 1310

Det har gått tio år sedan Läkemedelsverket varnade för att behandla barn och ungdomar med SSRI. En utvärdering önskvärd, skriver Göran Isacsson.

(11 kommentarer)

Nyheter

Förvaltning och förädling har präglat mandatperioden 1282

Regeringens ommöblering i vårdsektorn har fortsatt den senaste mandatperioden – om än i lägre takt än tidigare. Men personalförsörjningen har politikerna missat, konstaterar Läkarförbundet.

(0 kommentarer)

Självmorden ökar i Sverige: - »Det måste bli en varningsklocka« 1286

Antalet självmord i Sverige ökar för andra året i rad, och är nu uppe på samma nivå som i mitten av 1990-talet. Detta är en varningsklocka och måste resultera i kraftfulla åtgärder, säger suicidforskaren Jan Beskow.

(0 kommentarer)

Hyrläkarstoppet i Östersund - »Man såg om sitt hus och flyttade« 1287

Landstingets primärvårdschef Olle Christmansson gör samma bedömning som Läkarföreningen att det är förra årets hyrläkarstopp som är orsaken till att man nu står med omfattande vakanser i primärvården i Östersund.

(5 kommentarer)

Hyrläkarstopp ledde till läkarflykt 1287

Hyrläkarstoppet som infördes på hälsocentralerna i Östersund förra sommaren har fått svåra konsekvenser, enligt Jämtlands läns läkarförening. 

– Det är en härdsmälta, säger ordföranden Sara Sehlstedt.

(0 kommentarer)

Kritiserat journalsystem i Skåne byts ut 1287

Region Skåne byter ut journalsystemet PMO. Ett nytt system ska upphandlas nästa år, enligt Skånska Dagbladet.

(2 kommentarer)

Oanmälda inspektioner visar: - Sjukvården i Jönköping klarade värmeböljan 1287

Ingen ökad tillströmning av patienter och inte större problem än en vanlig sommar. Det blev slutsatserna när IVO, Inspektionen för vård och omsorg, gjorde oanmälda inspektioner i sjukvården i Jönköping under den kraftiga värmeböljan i slutet av juli.

(0 kommentarer)

SD-aktiva läkare få – men de finns 1288

Ilona Michalowski, Mölndal, Mattias Kristiansson, Lund, och Mats Erlandsson, Malmö, är tre läkare som kandiderar för Sverigedemokraterna i höstens landstings- och regionval.

(38 kommentarer)

Patientsäkerhet

Kirurg borde ha begärt assistans vid blödning i ljumske 1289

Under en operation i ljumskområdet uppstod en svårkontrollerad blödning, som i sin förlängning ledde till bestående men. Kirurgen som utförde operationen får kritik för att han inte begärde hjälp av en kärlkirurg.

(0 kommentarer)

Patient med brusten blindtarm hemskickad på grund av platsbrist 1289

En patient med akut buksmärta skickades hem på grund av platsbrist och opererades först efter ett dygn. IVO ser allvarligt på händelsen.

(3 kommentarer)

Kultur

Läkemedelsreklam – historia i dag 1312

Läkemedelsreklam har en spännande historia, får vi veta i en vacker bok full av bilder och exempel. Men den historien tycks ta slut kring millenniumskiftet. Hur blir det med fortsättningen?

(0 kommentarer)

Krönika

Platsannonser i tiden 1313

Har någon brytt sig om att undersöka huruvida hurtiga, glassiga platsannonser förmår att rekrytera flera kandidater än de som är mera neutralt informativa? Seniorprofessorn Stephan Rössner ställer frågan – utan att finna svaret.

(2 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!