Annons
Annons Annons

Nr 34-35 2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

Angelägen journalistik gör skillnad 1443

»Läkare ses ofta i toppskiktet, ständigt ett bristyrke med lockande löneläge. Ett yrke som brukar hamna i botten är journalist.«

(2 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Tranexamsyra – gammalt läkemedel i ny skepnad - Multinationella studier och nya formuleringar ger fibrinolyshämmaren uppsving 1458

Tranexamsyra är ett effektivt läkemedel för att hämma fibrinolys. Kliniska studier visar att tranexamsyra minskar blödning vid trauma och kirurgiska ingrepp. Det har hävdats att tranexamsyra kan ge tromboembolism, men detta har inget tydligt stöd i den vetenskapliga litteraturen.

(0 kommentarer)

Nya rön

Risk för sänkt livskvalitet hos unga med idiopatisk förstoppning eller som opererats för analatresi 1460

Att unga som opereras för anorektal missbildning riskerar sänkt livskvalitet bekräftas i studien. Nytt är att kronisk idiopatisk förstoppning ger lika mycket besvär.

(0 kommentarer)

Metod för att följa allmänhetens inställning till vaccin 1460

I Lancet Infectious Diseases presenteras en studie där författarna följt diskussionen på bloggar och forum på internet för att studera den allmänna opinionen kopplad till vaccin och vaccination.

(0 kommentarer)

Genetisk känslighet för Helicobacter pylori kartlagd 1461

Genetiska orsaker till att vissa är bärare av H pylori och andra inte är det är den huvudsakliga frågeställningen i en artikel i JAMA.

(0 kommentarer)

Ångest vanligt problem för tidigare cancerpatienter 1461

Allt fler överlever cancer, men konsekvenserna på sikt är ökad risk för ångest, även hos anhöriga.

(1 kommentarer)

Osäker effekt av magnesium vid astma hos vuxna 1461

Över 70 procent av patienterna som fick magnesiumsulfat i nebuliserad eller intravenös form lades in på sjukhus inom en vecka, vilket var studiens primära effektmått.

(0 kommentarer)

Översikt

Patologiskt samlande är ny diagnos i DSM-5 - Svårbehandlat tillstånd med hög somatisk och psykiatrisk samsjuklighet 1462

Patologiskt samlande är svårigheter att göra sig av med saker på grund av ett upplevt behov att behålla dem och obehag förknippat med att göra sig av med dem. Tillståndet är svårbehandlat, men vissa lovande resultat finns med läkemedelsbehandling och psykologisk behandling. 

(0 kommentarer)

Originalstudie

Dataanalys av äldre patienter med Apodos - Sämre läkemedelsbehandling med många förskrivande läkare 1466

Många förskrivande läkare per patient försämrar kvaliteten i äldres läkemedelsbehandling och ökar riskerna för patienterna.

(3 kommentarer)

Fallbeskrivning

Hypertyreos inducerad av jodkontrast­medel är svårbehandlad - Kan leda till fördröjd terapi av tumörsjukdom, visar två fall 1470

Tre fall beskrivs av hypertyreos efter röntgenundersökning med jodkontrastmedel i utredning av tumörsjukdom. Behandlingen av tumörsjukdomen fördröjdes 2 månader i två av fallen. Fallen illustrerar att jodinducerad hypertyreos kan vara svårbehandlad.

(1 kommentarer)

Vårdutveckling

Snabbspår vid lungcancer gav halverad utredningstid 1474

 

Långa väntetider inom lungcancersjukvården är ett problem. Snabbspår Karolinska är ett försök att förkorta tiderna. 

 

(0 kommentarer)

Rapport

Angeläget med generösare provtagning för hepatit C efter blodtransfusion - Socialstyrelsens nya rekommendation för riskgrupper 1477

Landstingen har inte lyckats spåra alla som kan ha smittats som spädbarn före 1992.

(1 kommentarer)

Signerat

Deltagande i Pride mot diskriminering 1447

»I Sverige fanns homosexualitet med i Socialstyrelsens klassifikation över svenska sjukdomar ända fram till 1979.« 

(0 kommentarer)

Debatt

Trots avsaknad av TWAR-utbrott – »Gunde Svan-effekten« består 1448

Gunde Svan-effekten består, skriver ­Göran Falck, som anser att massmedierna abdikerat från sin uppgift att informera ­allmänheten om de faktiska förhållanden gällande TWAR.

(5 kommentarer)

Berättelsen viktig vid hälsokontroll av asylsökande ungdomar 1480

De berättelser ensamkommande barn och ungdomar bär på har mycket att lära oss om förhållanden i deras hemländer, det hårdnande klimatet i Europa, och om ungdomarna själva, skriver Kristian Svenberg.

(0 kommentarer)

Behandling med cinacalcet vid sekundär hyperparatyreoidism hos dialyspatienter: - Viljan är god – men evidensen? 1481

Är detta väl använda pengar eller finns det bättre alternativ? skriver Peter Bárány, Carl-Gustaf Elinder och Ola Samuelsson.

(1 kommentarer)

Nyheter

Utlandsutbildade läkare håller igång svensk sjukvård 1450

Mer än hälften av alla nya svenska läkarlegitimationer går till läkare som är utbildade i andra länder.

(3 kommentarer)

Marie Wedin, ordförande i Läkarförbundet: »Fler utbildningsplatser är inte lösningen« 1451

I Sverige råder ingen generell läkarbrist, men däremot en stor brist inom vissa specialiteter. Lösningen på detta är inte att bygga ut grundutbildningen, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.

(1 kommentarer)

Utlandsstudenten: »Det finns fördomar mot utlandsstudenter« 1453

Philip von Arbin är en av de drygt femhundra svenskar som just nu gör sin läkarutbildning i polska Gdansk. Han anser inte att utbildningen där är sämre än den i Sverige.

(1 kommentarer)

EU-läkaren: »Ovanligt att franska läkare jobbar utomlands« 1453

När Yael Levy-Zauberman blivit färdig specialist ville hon se något annat än Paris. Det blev ett vikariat i Södertälje.

(0 kommentarer)

Tredjelandsläkaren: »Lättare komma in i liten stad« 1454

Latifa Rulu kommer från Bangladesh och utbildade sig till läkare i huvudstaden Dhaka. Hennes väg in i den svenska sjukvården gick via Arvika.

(0 kommentarer)

3 frågor ... 1456

... till Sjukhusläkarnas ordförande Thomas Zilling, som i en debattartikel i Dagens Samhälle (14/8) pläderar för att avskaffa landstingen och förstatliga vården.

(1 kommentarer)

Helsingborg slår rekord i viten 1456

Två nya domar gör Helsingborgs lasarett till det sjukhus i landet som fått belata mest i viten för dålig arbetsmiljö.

(0 kommentarer)

Transportstyrelsens chefsläkare: - Många fler sjuka borde få körkortet indraget 1456

Antalet körkort som dras in av medicinska skäl ökar från år till år, men det är fortfarande alldeles för få, enligt Transportstyrelsens chefsläkare.

(3 kommentarer)

Kultur

Giftig läsning i böckernas värld - »Allting är gift – endast dosen gör att något inte är det« 1484

En tesked arsenik, en gnutta stryknin, kanske en nypa cyankalium… Skönlitteraturen, i synnerhet deckarnas lugubra luntor, dryper av dödliga dekokter administrerade av marodörer med lönnmord i tankarna. Författaren och professorn Olle Matsson avslöjar deras ljusskygga gärningar.  

(0 kommentarer)