Annons
Annons Annons

Nr 3–4/2017

Inledare

Värdebaserad vård tar över debatt efter NPM 71

Nu verkar dock ett annat begrepp vara på väg att hamna i fokus för diskussionen om sjukvårdens organisation.

(1 kommentarer)

Signerat

Sjukskrivningen behöver ha patienten i fokus 73

»Försäkrings­kassan behöver återigen bli en del av laget …«

(0 kommentarer)

Debatt

Apropå! »IG« från Försäkringskassan 86

Det har aldrig tidigare förekommit så mycket ifrågasättande av sjukintyg och så tidskrävande brevväxlingar med Försäkringskassan som nu, skriver Alicja Chowra-Skoglund.

(14 kommentarer)

Optiker med högre behörighet bör utnyttjas i diabetesvården 86

Många patienter med diabetes blir inte ögonundersökta enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Optiker med högre behörighet är en naturlig instans för diabetesscreening tills tecken på diabetesretinopati grad 2 eller högre uppkommer, skriver Göran Skjöld och medförfattare.

(0 kommentarer)

Dags för laboratoriesvar 2.0 88

Det är dags att öka nyttan av laborerandet. Bättre informationssystem och förbättrade beslutsstöd i patientjournalsystemen för laboratorieresultat efterlyses, skriver Ivar Tjernberg.

(3 kommentarer)

Nyheter

Vården vill inte delta i kontroversiell insamling av navelsträngsblod 74

De som vill borde ges möjlighet att spara stamceller från navelsträngen, anser Cellaviva som erbjuder tjänsten till privatpersoner. Men företaget möter stort motstånd från många förlossningskliniker som ifrågasätter om tjänsten är etiskt, ekonomiskt och medicinskt försvarbar.

(2 kommentarer)

Nationella rekommendationer för privat stamcellssparande på väg 74

Nationella vävnadsrådet arbetar med att ta fram rekommendationer som ska tydliggöra för vården vad som gäller vid samarbeten med företag som erbjuder privat sparande av stamceller från navelsträngen.

(0 kommentarer)

Krisen på akutsjukhusen: »En ohållbar arbetsmiljö« 75

Krisläget vid de svenska akutsjukhusen fortsätter. Efter de senaste dagarnas nödrop från bland annat Danderyds sjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset följer Universitetssjukhuset i Örebro efter – där den lokala läkarföreningen överväger en anmälan till Arbetsmiljöverket.

(0 kommentarer)

Stora skillnader i synen på vård och behandling av terminalt sjuka 75

När det gäller att fatta beslut om att avstå eller avsluta behandling av en terminalt sjuk patient finns det betydande skillnader i attityder och argument mellan läkare och allmänheten. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

(2 kommentarer)

»Ska professionen ta större ansvar måste vi släppas in i besluten« 76

För att öka tilliten inom offentlig sektor krävs ett långsiktigt perspektiv, att professionen inkluderas och att det går att visa resultat i form av konkreta förbättringar. Det var budskapet vid Sveriges läkarförbunds debatt om Tillitsdelegationens arbete.

(3 kommentarer)

Experimentell behandling skedde utan tillstånd på KS 76

Ett 70-tal svårt sjuka patienter har behandlats med stromaceller från moderkaka på Karolinska universitetssjukhuset utan att djurstudier eller giltiga tillstånd funnits. Det rapporterar Svenska Dagbladet.

(2 kommentarer)

»Utan de här cellerna dör patienter i onödan« 76

Två överläkare på barnonkologen vid Akademiska sjukhuset vädjar i en debattartikel om att behandlingen och forskningen med stromaceller, som uppmärksammats stort i medier i dag, ska återupptas. »Det här är livsviktig behandling som undanhålls dödssjuka barn«, säger Britt-Marie Frost.

(5 kommentarer)

Läkarförbundet vill slå hål på myter om arbetstid i ny rapport 78

Läkare arbetar mest av alla yrkesgrupper i vården och den nuvarande jour- och beredskapsmodellen fungerar i sin helhet bra. Det menar Sveriges läkarförbund, som i dag presenterar en stor arbetstidsundersökning.

(0 kommentarer)

Upprörda känslor på frågestund om schemaläggning 78

Tonläget var stundtals spänt när Stockholmsavdelningen av Sveriges yngre läkares förening, Sylf, bjöd in de ansvariga i Stockholms läns landsting till frågestund om läkarnas uppsagda jouravtal. »Jag förstår att det finns starka känslor«, säger Joanna Strömberg Johnson, ordförande i Sylf Stockholm.

(3 kommentarer)

Värdebaserad vård: - Omstridd metod på frammarsch 80

På Karolinska universitetssjukhuset vill läkarföreningen stoppa införandet av värdebaserad vård. Men på flera andra platser är man positiv till den nya metoden. Läkartidningen har granskat läget för värdebaserad vård i Sverige i dag.

(0 kommentarer)

Värdebaserad vård på förlossningsavdelningen: - »Snabb statistik ökar lusten att jobba« 83

Förlossningsavdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har nyligen gått med i ett pilotprojekt inom värdebaserad vård. Sektionschefen Gunilla Hallberg hoppas på snabba resultat.

(0 kommentarer)

Krönika

»Det ropas efter mer resurser … men ibland är mindre och färre bättre« 91

»Less is more«, citerar någon »de eleganta modeskaparna« i Jakob Ratz Endlers krönika. Precis som inom sjukvården, tänker han: Där ropas det alltid på mer personal, fler sängar, större sjukhus och mer resurser – men ibland kan mindre och färre faktiskt vara bättre. 

(3 kommentarer)

Kultur

200 år med Parkinsons sjukdom 130

Det har gått 200 år sedan Londonläkaren James Parkinson som förste medicinaren i världen beskrev det neurologiska tillstånd som i dag benämns Parkinsons sjukdom. Professorn och överläkaren Johan Lökk berättar sjukdomens historia och försöken att behandla den.  

(3 kommentarer)

Människor & möten

»Jag spelade manisk patient – studenterna bara gapade« 133

Sjukvårdspersonal måste träna på att arbeta i team – och undervisning genom simulering borde vara obligatorisk. Det anser Brian Hodges, professor i psykiatri i Toronto, som mottog Karolinska institutets årliga pris för forskning i medicinpedagogik 2016. 

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Ett steg framåt i Sverige men bakåt i USA 93

"Sedan valresultatet blivit klart har kvinnor köat för att hinna få spiraler insatta utan kostnad."

(0 kommentarer)

Författarintervjun

4 frågor till Anna Nilsson 93

Anna Nilsson, överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, har tillsammans med fyra medförfattare skrivit en artikel om det svenska barnvaccinationsprogrammet.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Den globala sjukdomsbördan har både minskat och ökat - Uppdateringen av det globala sjukdomsbördeprojektet är nu klar 94

Lancet har publicerat ett specialnummer där en uppdatering av den globala sjukdomsbördan presenteras. Uppdateringen gäller 1980–2015, med resultat från 195 länder. Dödlighet, funktionsnedsättning, betydelsen av riskfaktorer och uppfyllande av FN:s hållbarhetsmål har analyserats. Resultaten finns tillgängliga på internet för analys och policyutveckling.

(0 kommentarer)

Nya rön

Hjärtsviktsbehandling i många fall omodern på särskilda boenden 99

En avhandling om riskfaktorer för äldre patienter på särskilda boenden visar att hjärtsvikt var potentiellt underdiagnostiserat och hjärtsviktsbehandlingen i många fall omodern. Malnutrition och sänkt njurfunktion var vanligt på boendena. Prevalensen ökade över tid och var associerad med ökad mortalitet.

(1 kommentarer)

Pokémon Go hade måttlig effekt på fysisk aktivitet 99

En nyligen publicerad studie bland 18–35-åringar i USA tyder på att effekten av Pokémon Go på fysisk aktivitet är såväl måttlig som kortvarig. Det är rimligt att skruva ner förväntningarna på spelets folkhälsoeffekter, skriver Peter Ueda, underläkare vid Södersjukhuset och en av författarna bakom studien.

(0 kommentarer)

Låg grad av återfall vid djup ventrombos i arm 100

Primär djup ventrombos i en övre extremitet kan ses som en godartad sjukdom med låg grad av återfall. Det visar en ny avhandling. Andelen med posttrombotiska symtom var dock inte försumbar: en tredjedel av patienterna drabbades.

(1 kommentarer)

Sprutbytet i Malmö fungerar som bas för hepatit B-vaccination 100

Sprutbytet i Malmö har väl fyllt sin hiv-preventiva funktion samt utgjort en plattform för administration och uppföljning av hepatit B-vaccination. Förekomsten av hepatit C är fortfarande hög. Det visar en ny avhandling.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Barnvaccinationsprogrammet – effektivt men otillräckligt - Erfarenheter från Astrid Lindgrens barnsjukhus, 2008–2013 102

Det svenska barnvaccinationsprogrammets utveckling har bidragit till minskad sjuklighet i vanliga infektionssjukdomar. Här presenteras allvarliga infektionsfall som krävt sjukhusvård av barn i sjukdomar som vi har möjlighet att vaccinera mot, men som inte ingår i vaccinationsprogrammet.

(1 kommentarer)

Vårdutveckling

Internet-KBT ger effektiv behandling - Signifikant hållbar förbättring vid depression, paniksyndrom och socialt ångestsyndrom 106

Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (internet-KBT) är tillämpad e-hälsa och underlättar även effektiv dokumentation av processmått och behandlingsresultat. Kliniska data redovisas från åtta års behandlingar av depression, paniksyndrom och socialt ångestsyndrom; alla tre grupperna rapporterar signifikant hållbar förbättring med internet-KBT.

(7 kommentarer)

Översikt

Elolyckor kan ge skador som visar sig efter lång tid - Det akuta omhändertagandet kan vara avgörande på sikt 110

Långvariga/fördröjda effekter av strömgenomgång innefattar smärttillstånd, nedsatt muskelfunktion, lokal autonom dysfunktion, nedsatt psykiskt välbefinnande, kognitiva problem, hörselnedsättning och katarakt. Gott omhändertagande i akutskedet och tidig multidisciplinär uppföljning av komplicerade fall minskar troligen efterföljande morbiditet.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!