Annons
Annons Annons

Nr 36 2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

Manualer som hjälpmedel –men inte facit! 1511

»Helheten måste värderas så att symtom, människans sätt att uttrycka sin smärta, oro eller lidande samt graden av funktionsnedsättning tas med i bedömningen.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Öppetstående foramen ovale kan ge kryptogen stroke - Kateterburen slutning som alternativ till läkemedel måste utvärderas mer 1524

Ischemisk stroke hos unga människor kan vara en följd av öppetstående foramen ovale. Huruvida kateterburen slutning kan vara ett alternativ till läkemedelsbehandling återstår att se.

(0 kommentarer)

Nya rön

Kan musik dämpa IVA-patienters ångest?  1526

Inte bara överlevnad utan också patienternas upplevelse av IVA-vården är numera av intresse i forskningen. Det är bakgrunden till den amerikanska studien.

(0 kommentarer)

Dostjänst kopplad till mer riskabel läkemedelsbehandling 1526

Efter övergång till dostjänst behandlas en patient med i genomsnitt drygt två fler läkemedel än tidigare, enligt svensk studie publicerad i PLoS One. 

(1 kommentarer)

Ökad dödlighet efter elektiv kirurgi nära veckoslutet 1527

Mortaliteten ökade med 44 procent om ett elektivt ingrepp utfördes på en fredag och med 82 procent om det utfördes på en lördag eller söndag, enligt en brittisk studie.

(0 kommentarer)

Genetiska faktorer bakom neonatalt abstinenssyndrom 1527

Genetiska faktorer hos barnet kan påverka graden av neonatalt abstinenssyndrom efter att modern använt opiater under graviditeten.

(0 kommentarer)

Fetma ökar risken att föda för tidigt 1527

Risken att föda för tidigt ökar med tilltagande övervikt och fetma, och risken är högst för extremt för tidig förlossning. Det visar resultaten från en svensk studie presenterad i JAMA.

(0 kommentarer)

Kombinationsbehandling lika bra vid reumatoid artrit 1528

En studie publicerad i New England Journal of Medicine visar att äldre preparat mot reumatoid artrit fortfarande kan ha en plats i terapiarsenalen.

(0 kommentarer)

B-vitaminer kan prövas vid kognitiv svikt 1528

Det saknas behandling vid lindrig kognitiv svikt. Men ett litet ljus i mörkret kan vara de nyligen publicerade resultaten från en randomiserad, kontrollerad studie på 156 patienter med lindrig kognitiv svikt i PNAS.

(0 kommentarer)

Temainledning

Ungas livsstil kan hejda psykisk ohälsa 1531

Unga är känsliga för grupptryck och trender, och det är viktigt att nå dem för att tidigt påverka levnadsvanor kring till exempel kost, motion, sömn och alkohol. Såväl individuellt anpassade insatser för den som lider av psykisk ohälsa som preventiva åtgärder på gruppnivå behövs.

(1 kommentarer)

Översikt

Ungas psykiska hälsa förbryllar forskare 1532

Psykisk hälsa hos unga har inte drastiskt förbättrats de senaste 30 åren, det framstår tydligt. Däremot är det oklart om den har försämrats. Klart är dock att fler sjukhusvårdas för depression och att fler söker den öppna vården för ångest/depression.

(0 kommentarer)

Att äta sig frisk … eller sjuk – mat är centralt i vårt samhälle 1536

Vårt förhållande till mat är  inte okomplicerat. Massmediernas idealbild av en överdrivet smal kropp är en grogrund för kroppsmissnöje – en inkörsport till psykiska problem, främst depression och ätstörningar.

(1 kommentarer)

Dans kan ge unga skydd mot psykisk ohälsa 1539

Fysisk aktivitet används för att förebygga och behandla depression och ångest. En av de mest populära fysiska aktiviteterna bland unga flickor är dans. En åtta månaders dansinterventionsstudie visade förbättringar i självskattad hälsa hos flickor i tonåren med stressrelaterade besvär.

(0 kommentarer)

Ungas sömn ofta en fråga om livsstil –men inte alltid 1542

Inom barn- och ungdomspsykiatrin är sömnproblem ofta en del av patienternas psykiska ohälsa, och många söker primärt för sömnproblem.

(0 kommentarer)

Psykisk ohälsa och alkohol har en nära koppling 1547

Den självrapporterade psykiska ohälsan bland äldre ungdomar i Sverige har ökat, och det finns stora skillnader mellan könen. Trenden för alkoholkonsumtion har delvis varit en annan.

(0 kommentarer)

Signerat

Gränslösa arbeten kräver självstyre och tydlighet 1515

Vi har ett gemensamt ansvar för vårt arbete och för folkhälsan. Vi måste lära oss att sätta gränser och känna när vi måste koppla av.

(0 kommentarer)

Debatt

»Åk till akuten, vi har fullt« 1516

Läkarkåren bör ha som mål att hålla nere utnyttjandet av sjukhusens akutmottagningar för att öka sjukvårdskvaliteten både för de svårast sjuka och skadade och för dem med banalare sjukdomar. Utbyggnaden av akutmottagningarna är en återvändsgränd.

(11 kommentarer)

Apropå verklighet, förväntningar och förutsättningar: - Hur är det med våra två »f« inför allmänläkaryrket? 1517

Antalet ST-läkare i primärvården behöver öka med 50 procent om vi ska klara vårt uppdrag. Målet om en läkare på 1 500 patienter är inte uppfyllt på en enda vårdcentral i landet. Detta kräver 7 000 allmänläkare med nuvarande sysselsättningsgrad (cirka 90 procent).Vi behöverförmedla en mer korrekt bild av vad det innebär att vara allmänläkare i dag, anser Helena Dreber, ST-läkare.

(2 kommentarer)

Remisskriterierna för barns syn bör ändras 1551

Nuvarande kriterier för när barn med synnedsättning ska remitteras till ögonklinik bör ändras, skriver Anna-Lena Hård och medförfattare.

(0 kommentarer)

Bakomliggande faktorer bör undersökas vid långvarig sjukskrivning för depression 1552

Vid långvarig sjukskrivning för depression är det ofta nödvändigt att undersöka och kartlägga bakomliggande funktionshinder, skriver Håkan Odeberg och Björn Mårtensson.

(0 kommentarer)

BMI kan inte säkert identifiera 4-åringar med hög kroppsfetthalt 1553

Metodiken för att motverka övervikt och fetma hos barn behöver förbättras, skriver Elisabet Forsum och medförfattare.

(0 kommentarer)

Nyheter

Brott mot arbetstidslagen ger lokalföreningarna miljoninkomster 1518

Skadestånd för brott mot övertidsreglerna ger Läkarförbundets lokalföreningar miljoninkomster varje år. Även för arbetsgivaren kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att ta ett skadestånd, om alternativet är att anlita hyrläkare. Samtidigt ska fack och arbetsgivare gemensamt se till att övertidsuttaget minskar.

(2 kommentarer)

Norrbottens läns landsting: - »800 timmars övertid är för mycket« 1520

Precis som läkarföreningen anger Mats Lundberg, förhandlingschef i Norrbottens läns landsting, att läkarbrist är den viktigaste förklaringen till att landstinget ligger i topp när det gäller skadestånd för otillåtet övertidsuttag.

(0 kommentarer)

Region Gotland: - »2011 hoppas vi var ett undantag« 1521

Läkarflykt i samband med en omorganisation är en förklaring till att Region Gotland tvingades betala närmare en halv miljon till lokalföreningen 2011, tror Lena Karlsson, personaldirektör på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. »2011 års siffror hoppas jag verkligen var ett undantag, och inte det normala.«

(0 kommentarer)

Pelle Gustafson ny medicinsk redaktör 1522

Pelle Gustafson, docent i ortopedi och chefläkare på Patientförsäkringen LÖF, är ny medicinsk redaktör på Läkartidningen, med ansvar för ortopedi, kirurgi, patientsäkerhet och organisationsfrågor.

(1 kommentarer)

Överläkare Fredrik Granholm: - Orimligt att Västernorrland saknar ambulanshelikopter 1522

En egen, grundlig utredning med konkreta förslag på att etablera en läkarbemannad ambulanshelikopter. Så har överläkare Fredrik Granholm väckt liv i debatten om akuttransporter inom Landstinget Västernorrland.

(0 kommentarer)

Kultur

Yvette, 20, stoppad i patientkarriären 1554

Patienten i besöksstolen upplever att hon är sjuk, men allmänläkaren anar att sjukdom inte är orsak till symtomen. Olle Hellström, Vårdcentral Jakobsgårdarna/Borlänge, diskuterar allmänläkarens åtagande ur fenomenologiskt perspektiv - och visar ett personligt brev som han skrev till en ung patient.

(6 kommentarer)

Krönika

Väckt av anestesins mirakel 1556

Jakob Endler berättar i sin krönika om kandidaten som blev hänförd av anestesins mirakel.

(6 kommentarer)