Annons
Annons Annons

Nr 36 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Simtur i diagnostikens djupa vatten 1439

»Nu duger det inte längre att mumla lite på latin.«

(2 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Beroendevård i socialtjänst och sjukvård - En svensk modell att utmana 1454

Samarbete och samverkan, där läkare, psykologer och socionomer möts under ett och samma tak – med samma chefer, lagar och pengapåse – skulle kunna ge bättre vård och behandling i svensk beroendevård.

(0 kommentarer)

Nya rön

Även vuxna kan ha nytta av sensomotorisk träning 1457

Sensomotoriska problem under barndomen bör tas på allvar och åtgärdas så tidigt som möjligt även om förbättringar är möjliga senare i livet, enligt en studie i Frontiers in psychology.

(1 kommentarer)

Insulinresistens hos kvinnor kopplad till försämrad språkfunktion 1457

En finsk studie visar en stark koppling mellan kroppens insulinresistens och sämre verbalt flöde hos kvinnor, men inte hos män, enligt en studie i Diabetologia.

(0 kommentarer)

Visst stöd för paleolitisk kost vid bukfetma 1458

En systematisk översikt i American journal of clinical nutrition ger nu visst stöd för paleolitisk kost hos patienter med bukfetma.

(0 kommentarer)

Lång arbetstid kopplad till ökad risk för stroke 1458

Personer som arbetade mer än 55 timmar per vecka hade 33 procent högre risk att drabbas av stroke än personer som arbetade 35–40 timmar per vecka. Det visar en stor systematisk översikt och metaanalys i Lancet.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Bättre utbyte mellan kirurgi och anestesi kan ge säkrare operation - Informationsutbytet har kartlagts inom ramen för »Säker bukkirurgi« 1460

Problem i kommunikation mellan företrädare för kirurgi och anestesi äventyrar ofta säkerheten vid bukkirurgi. Förtydligande av ASA-klassifikationen, konsekvent användning av hälsodeklaration, tydligare inskrivningsjournaler och gemensamma journalsystem i hela vårdkedjan är några av de åtgärder som skulle kunna ge bättre säkerhet, enligt en kartläggning.

(0 kommentarer)

Beroendeteamet: en bio-psyko-social smältdegel - Läkare, psykologer och socionomer samverkar inte fullt ut – trots att de vill 1464

Det är inte ovanligt att olika yrkesgrupper inom beroendevården har skilda synsätt på vad som orsakar beroendeproblem och hur ett beroendetillstånd ska omhändertas. Det finns dock ett uttalat behov av att samverka; framför allt önskar läkare samverka med socionomer och vice versa.

(0 kommentarer)

Översikt

Glukokortikoidbehandling kan behöva justeras vid operation - Sjukhusövergripande riktlinje minskar risken för binjurebarkssvikt 1468

Sedan man vid Södersjukhuset i Stockholm införde en riktlinje för perioperativ medicinering med glukokortikoider har inget fall av binjurebarkssvikt under den perioperativa perioden rapporterats hos patienter med glukokortikoidbehandling i immunmodulerande syfte.

(0 kommentarer)

Signerat

Klagomålsutredningen - Ökat ansvar för vårdgivare ska stärka patienternas ställning 1443

»Det är viktigt att det finns en tydlig väg in i systemet. Denna väg bör vara vårdgivaren, vilket främjar ett lärande i vården.«

(0 kommentarer)

Debatt

Läkarbedömning – inte så viktigt för elevhälsan? - Skolhälsovården sviker elever som inte mår bra 1444

Skolhälsovården ger inte alla elever behovsanpassade medicinska insatser av hög kvalitet. Det visar Skolläkarföreningens nationella kartläggning.

(8 kommentarer)

Barbro Westerholm (FP): - Beslut om »framtidsfullmakter« får inte dröja 1445

Att ha makten över sin framtid är en viktig frihetsreform, skriver Barbro Westerholm (FP), apropå debatten om rätten att bestämma över sitt livsslut.

(1 kommentarer)

Varför instifta en läkared när vi redan har en? 1472

Lyft fram Genève-deklarationen, WMA:s läkared från 1948, föreslår Ylva Vladic Stjernholm.

(3 kommentarer)

Replik till Ylva Vladic Stjernholm: - Förbundet hoppas på fortsatt debatt om yrkesetiken 1473

Vi välkomnar fler att komma med förslag på hur vi kan öka medvetenheten om och aktivt arbeta med läkaretiken, skriver Elin Karlsson i denna replik till Ylva Vladic Stjernholm.

(0 kommentarer)

Stort behov av akutläkare på jourtid 1474

Införandet av akutläkare nattetid vid Norrlands universitetssjukhus har till stora delar varit lyckat. Bland annat har det ökat trivseln på arbetsplatsen, skriver Toralph Ruge och Ulf Ekelund.

(0 kommentarer)

Nyheter

AT-rankningen: - Väntad trio på pallen 1446

Avesta lasarett toppar AT-listan, medan Trelleborgs lasarett intar jumboplatsen. Skillnaderna mellan bästa och sämsta ort har minskat och snittbetyget är något högre i år.

(0 kommentarer)

Stort lyft för Kungälvs sjukhus 1447

Kungälvs sjukhus är årets stora överraskning. AT-orten har klättrat 38 platser och hamnar på en fjärdeplats. Enligt AT-läkarna beror det främst på den tillåtande, goda stämningen – och dedikerade eldsjälar. 

(0 kommentarer)

»Mer som kanonmat i skottlinjen än som läkare i vidareutbildning« - Vanligt att AT-läkare arbetar ensamma på akuten 1448

65 procent av AT-läkarna har gått ensam primärjour på en akutmottagning. En del säger att de känner sig mer som kanonmat i skottlinjen på akuten än som läkare under vidareutbildning.

(5 kommentarer)

Nytt försök att kräva kollektivavtal av utförare i vårdvalet 1450

Tidigare försök att kräva kollektivavtal av alla utförare i vårdvalet har stupat i rätten. Med hänvisning till nya EU-bestämmelser gör nu Västernorrland ett nytt försök.

(1 kommentarer)

Läkarförbundet varnar för rekryteringsavtal 1451

Läkarförbundet har varit i kontakt med Arbetsförmedlingen och SKL för att stävja en utveckling mot att utländska läkare som rekryteras till Sverige tvingas avsätta en del av sin lön till rekryteringsföretaget.

(0 kommentarer)

Fyra frågor till Anders Hamsten 1452

KI:s rektor Anders Hamsten svarar på Läkartidningens frågor efter beslutet att fria den misstänkte gästprofessorn från anklagelserna om forskningsfusk.

(4 kommentarer)

Oredlighetsärendet på KI - Rektor friar gästprofessorn 1452

Den oredlighetsmisstänkte kirurgens publikationer innehåller brister, men inte av den grad att det är att betrakta som forskningsfusk, enligt Karolinska institutets rektor Anders Hamsten. Turerna kring de uppmärksammade luftstrupsoperationerna har samtidigt pekat på behovet av att tydliggöra gränslandet mellan forskning och experimentell behandling.

(2 kommentarer)

Kultur

En diktande doktor – och naturens tragiska grymhet 1475

Slitningen mellan barndomens religiösa livssyn och yrkeslivets brutala möten med medicinen och den vetenskapliga metoden sublimerades i värdefull litteratur hos Gottfried Benn, läkare och diktare som verkade i Tyskland i början av förra seklet.  

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!