Annons
Annons Annons

Nr 37 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Kan vi lita på amygdala? 1487

»Hur benägna är vi människor att revidera våra automatiskt formade omdömen?«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Svenska rekommendationer om D-vitamin ger stöd vid behandling - Övre gränsen för insufficiens är sänkt – fler frågetecken återstår att räta ut 1502

Låga nivåer av D-vitamin är vanligt i vissa invandrarpopulationer. Nya fynd hos afroamerikaner talar för att låga nivåer av totalt 25(OH)D inte alltid indikerar D-vitaminbrist och att mätning av vitamin D-bindande protein eller fritt 25(OH)D sannolikt blir nödvändig för att förbättra diagnostiken.

(0 kommentarer)

Nya rön

Klaritromycin ökar risken för hjärtdöd 1504

Användning av antibiotikumet klaritromycin ökar risken för hjärtdöd, enligt en studie som publiceras i BMJ.

(0 kommentarer)

Stå upp för hälsan! Förläng telomererna 1504

I en svensk studie där överviktiga individer fått fysisk aktivitet på recept visade det sig att minskad stillasittande tid –  men inte träning eller motionerande – är kopplat till telomerförlängning.

(0 kommentarer)

Stor diabetesrisk för amerikaner 1505

Fyra av tio amerikaner födda mellan 2000 och 2011 förväntas drabbas av diabetes någon gång under livet, enligt en studie presenterad i Lancet Diabetes & Endocrinology.

(0 kommentarer)

KBT och läkemedel bäst vid svår depression 1505

Kombinationen av KBT och farmakologisk behandling ger bättre resultat än enbart farmaka vid depression, särskilt vid svår depression. Så kan man sammanfatta en amerikansk undersökning som presenteras i JAMA Psychiatry.

(0 kommentarer)

Cancerpatienter får sällan behandling mot depression 1505

Depression är vanligt hos patienter som behandlas för cancer men de allra flesta får ingen antidepressiv behandling. Det visar en studie som presenteras i Lancet Psychiatry.

(0 kommentarer)

Behandling med bisfosfonater skyddade inte mot bröstcancer 1506

Tre till fyra års behandling med bisfosfonater minskar inte risken för bröstcancer hos postmenopausala kvinnor, enligt en metaanalys, publicerad i JAMA Internal Medicine.

(0 kommentarer)

Sömnmedel vanligt i rymden 1506

Intresserad av vilka sömnvanor astronauter har? I Lancet Neurology har en grupp forskare från bland annat Harvard-universitetet tittat närmare på just detta.

(0 kommentarer)

Få gravida röker i låg- och medelinkomstländer 1506

I Lancet Global Health presenteras en undersökning om gravida kvinnors rökvanor i låg- och medelinkomstländer. Av samtliga gravida använder bara 2,6 procent tobak.

(0 kommentarer)

Rapport

D-vitamin­behandling och skeletthälsa – svenska riktlinjer behövs - Rekommendationer från Svenska osteoporossällskapets kliniska expertgrupp 1508

Socialstyrelsen påtalar i nationella riktlinjer att det finns en överbehandling med kalcium och D-vitamin som monoterapi hos postmeno­pausala kvinnor. Behandling bör ske endast vid konstaterad brist och/eller vid samtidig frakturförebyggande behandling. Svenska osteoporossällskapet ger rekommendationer för diagnostik och behandling av D-vitaminbrist.

(2 kommentarer)

Etik och läkarroll

Risk för orättvis prioritering av patienter vid njurtransplantation - En enda nationell väntelista bör införas, visar studie av svensk praxis 1512

Läkares individuella bedömning och varierande riktlinjer mellan olika centra identifierades som de faktorer som kan leda till orättvis fördelning av njurar. Nya riktlinjer och en nationell väntelista kan minska denna risk, vilket också är i linje med den svenska idén om likvärdig vård i hela landet.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Prinzmetals variantangina - Sällsynt sjukdom orsakad av spasm i kranskärlen 1514

Prinzmetals variantangina är ett ovanligt tillstånd, men viktigt att känna till eftersom symtomen kan vara dramatiska. Behandlingsmöjligheterna i de flesta fall är dock mycket goda.

(0 kommentarer)

Hälsoekonomi

Utredning av dyspepsi i svensk primärvård kan bli effektivare - Hälsoekonomisk analys av två handläggningsstrategier 1518

Den svenska modellen, att gastroskopera direkt vid dyspeptiska besvär utan alarmsymtom och ålder under 50 år, är inte lika kostnadseffektiv som den modell som förordas internationellt. 

(6 kommentarer)

Signerat

Modell reder ut ansvaret för läkemedel 1491

»Vem som ansvarar för olika delar av patientens läke-medelsbehandling måste vara glasklart.«

 

(0 kommentarer)

Debatt

Ta tag i etiken i diagnostiken! 1492

Diagnostikbranchen bör genomgå en självrannsakande etisk prövning; om inte bör ny lagstiftning prövas inom området, skriver Göran Schedvin och medförfattare.

(0 kommentarer)

»Tillsätt en svensk Neubergerkommis­sion« 1522

Socialstyrelsen är på väg att lägga grunden till en dödlig mix av NPM och äldrevård, skriver Bengt Järhult.

(1 kommentarer)

Replik till Bengt Järhult: - Kvalitetsindikatorer är inte framtagna för ekonomisk styrning 1523

Ökad kunskap och större öppenhet om kvalitet och resultat bidrar till en bättre och jämlikare vård och omsorg, skriver Socialstyrelsen i denna replik.

(0 kommentarer)

Suicid hos unga – misstänkt biverkan av SSRI 1524

Fullbordat suicid vid SSRI-­medicinering måste anmälas som misstänkt ­biverkning, skriver Göran Högberg i denna replik.

(0 kommentarer)

Replik: - Med klipp- och klistrametoden kan man visa vad som helst 1525

TADS-studien är utan tvekan en randomiserad klinisk prövning av särdeles hög kvalitet. Göran Högberg verkar dock inte förstå att man inte kan plocka detaljer som stöder ens åsikter för att dra helt andra slutsatser än forskarna själva när de kritiskt analyserat sina resultat, skriver Göran Isacsson.

(3 kommentarer)

Nyheter

Helsingforsdeklarationen 50 år: - Ur nazismens grymheter föddes forskningsetiken 1494

I år är det 50 år sedan Helsingforsdeklarationen antogs av den internationella läkarorganisationen WMA, World Medical Association. Deklarationen anses ha haft stor betydelse för att stärka patientskyddet vid medicinsk forskning. Men när den antogs var det motvilligt och mest för att skydda läkarna.

(0 kommentarer)

Distriktsläkarbrist i Luleå 1499

På Bergnäset – en av nio hälsocentraler i Luleå – blir Annika Andén den sjunde läkaren som slutar inom en ettårsperiod efter 20 år på samma arbetsplats.

(1 kommentarer)

Mer än hälften av nya legitimationer till utlandsutbildade 1499

Förra året fanns drygt 56 500 personer med svensk läkarlegitimation. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Mer än hälften av de nya legitimationer som utfärdades under året gick till personer med läkarutbildning från andra länder.

(0 kommentarer)

Framtidens specialistläkare 2014 - De fick Läkarförbundets pris för god handledning 1500

På torsdagen delades Läkarförbundets handledarpris ut vid kongressen Framtidens specialistläkare i Malmö. Årets pristagare är en akutläkare och en öron-, näs- och halsläkare.

(0 kommentarer)

Framtidens specialistläkare 2014 - De tre prisades av Sjukhusläkarna 1500

Sjukhusläkarnas priser Årets visslare och Friska sjukvårdspriset gick i år till Peter Bergh, Anders Danemo och Julia Mjörnstedt.

(0 kommentarer)

Framtidens specialistläkare 2014 - Läkarrollen år 2050 diskuterades 1500

Hur ser läkarrollen ut år 2050? Ett yrke med dalande status, välinformerade patienter och allt mer egenvård, eller något helt annat. Om det siade en expertpanel på ST-konferensen Framtidens specialistläkare i Malmö i går torsdag.

(1 kommentarer)

Ansvaret för läkemedelslistan klarlagt 1501

Läkarförbundet slår i en ny policy fast att den läkare som ändrar i en patients läkemedelslista är ansvarig för eventuella krockar med annan behandling.

(0 kommentarer)

Kultur

Poesi eller processprosa i patientmötet? 1527

Kvalitets- och kunskapsstyrningens skoningslösa icke-poesi skär i öronen på lyhörda kliniker. De anar ju att det personliga mötet mellan läkare och patient förutsätter en »innerlig vetenskap« uttryckt i »riktig poesi« som låter naturvetenskapens sakliga Det-värld bli till en personlig Du-värld. 

(0 kommentarer)

Krönika

En saga – för säkerhets skull 1529

Sjukvården har klara regler och ett maskineri som arbetar obönhörligt för patientens säkerhet och bästa. Eller? Jakob Endler berättar en saga – för säkerhets skull. 

(5 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!